Phân phối Gas (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
71.290B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.611K
Khối lượng
−4.91%
Thay đổi
−20.70%
Hiệu suất Tháng
+102.30%
Hiệu suất Năm
+83.45%
Hiệu suất YTD
           
CGPA2 CAMUZZI GAS PAMPEA
98.30-4.79%-4.95Bán9.527K936504.1316.862B9.6010.76
DGCU2 DISTRIB GAS CUYANA
80.80-1.82%-1.50Bán37.891K3061592.9116.654B262.00
METR METROGAS SA
62.20-6.33%-4.20Bán19.827K1233239.4237.775B
Tải thêm