Chuỗi Cải tạo Nhà Ở (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
137062.941B
Giá trị vốn hóa thị trường
188
Khối lượng
−1.53%
Thay đổi
+6.07%
Hiệu suất Tháng
+13.21%
Hiệu suất Năm
+6.10%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
HDHOME DEPOT INC
Chứng chỉ lưu ký
3780.000ARS−3.05%−119.000ARS
Mua
3721.406M68.671TARS
HDDHOME DEPOT INC
Chứng chỉ lưu ký
9.950USD0.00%0.000USD
Mua
44068.671TARS