Dịch vụ Công nghệ thông tin (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
89600.149B
Giá trị vốn hóa thị trường
918
Khối lượng
−0.62%
Thay đổi
−2.93%
Hiệu suất Tháng
+29.23%
Hiệu suất Năm
+2.46%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GAMIB-GAMING S.A.
66.500 ARS3.26%2.100 ARS
Bán
25.317K1.684M ARS21.896B ARS
GLOBGLOBANT SA
Chứng chỉ lưu ký
3453.000 ARS1.63%55.500 ARS
Mua
5.987K20.673M ARS1.503T ARS
GLOBDGLOBANT SA
Chứng chỉ lưu ký
9.270 USD3.00%0.270 USD
Theo dõi
1221.131K USD1.503T ARS
IBMINTL BUSINESS MCHN
Chứng chỉ lưu ký
10292.000 ARS1.90%191.500 ARS
Sức mua mạnh
5465.619M ARS26.604T ARS189.2555.00 ARS311.3K
IBMDINTL BUSINESS MCHN
Chứng chỉ lưu ký
27.500 USD4.36%1.150 USD
Theo dõi
30825 USD26.604T ARS111.9555.00 ARS311.3K
INFYINFOSYS LTD
Chứng chỉ lưu ký
6727.000 ARS2.53%166.000 ARS
Mua
320.181K ARS15.763T ARS
SQBLOCK INC
Chứng chỉ lưu ký
1314.000 ARS5.46%68.000 ARS
Bán
14.813K19.464M ARS8.704T ARS
SQDBLOCK INC
Chứng chỉ lưu ký
3.180 USD−12.40%−0.450 USD
Bán Mạnh
128407 USD8.704T ARS