Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
177.528B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.436K
Khối lượng
+1.71%
Thay đổi
+6.28%
Hiệu suất Tháng
+47.62%
Hiệu suất Năm
+17.45%
Hiệu suất YTD
          
BYMA BOLSAS Y MERC.ARG
827.50-2.65%-22.50Mua7.989K63.097B
BYMAC BOLSAS Y MERC.ARG
4.667.72%0.33Mua7.246K63.097B
GS GOLDMAN SACHS GRP
5491.00-0.35%-19.50Bán1.569K
GSD GOLDMAN SACHS GRP
30.60-2.86%-0.90Bán2
MTR MATBA ROFEX SA
219.00-0.45%-1.00Sức bán mạnh1.300K26.919B
VALO GPO FINANC VALORES
24.10-0.62%-0.15Bán286.590K20.689B
Tải thêm