Truyền thông (Khu vực)

3
Cổ phiếu
4780.415B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.714K
Khối lượng
+0.85%
Thay đổi
−2.98%
Hiệu suất Tháng
+20.29%
Hiệu suất Năm
+28.80%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
CVH CABLEVISION HLDG S
542.50-0.55%-3.00Mua7.066K3833305.0097.999B-12.29
TECO2 TELEC ARGENTINA SA
217.20-0.59%-1.30Mua67.038K14560653.60467.758B23254.00
VOD VODAFONE GROUP
3140.501.05%32.50Mua1134545.504197.215B-0.43105000.00
Tải thêm