Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

13
Cổ phiếu
347549.616B
Giá trị vốn hóa thị trường
39.949K
Khối lượng
−3.25%
Thay đổi
+33.21%
Hiệu suất Tháng
−12.44%
Hiệu suất Năm
+29.64%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
DOMEDOMEC SA
16.500ARS−3.23%−0.550ARS
Mua
4006.6K1.65BARS−1.41ARS
FFORD MOTOR CO
Chứng chỉ lưu ký
4900.000ARS2.69%128.500ARS
Sức mua mạnh
5312.602M10.692TARS22.38217.62ARS183K
GMGENERAL MOTORS CO
Chứng chỉ lưu ký
2356.000ARS5.37%120.000ARS
Sức mua mạnh
8872.09M10.805TARS1.89929.03ARS157K
HMCHONDA MOTOR CO
Chứng chỉ lưu ký
9098.000ARS1.85%165.500ARS
Sức mua mạnh
1090.98K8.438TARS
HOGHARLEY DAVIDSON
Chứng chỉ lưu ký
5419.000ARS0.00%0.000ARS
Mua
15.419K1.323TARS
LONGLONGVIE
23.300ARS−3.12%−0.750ARS
Mua
29.61K689.913K3.58BARS
NIONIO INC
Chứng chỉ lưu ký
1179.000ARS5.17%58.000ARS
Sức mua mạnh
38.654K45.573M3.649TARS−158.34ARS
NIODNIO INC
Chứng chỉ lưu ký
3.220USD0.63%0.020USD
Mua
3571.15K3.649TARS
SNASNAP-ON INC
Chứng chỉ lưu ký
15185.000ARS4.62%670.000ARS
Sức mua mạnh
460.74K2.604TARS
TMTOYOTA MOTOR CORP
Chứng chỉ lưu ký
10888.500ARS1.07%115.000ARS
Sức mua mạnh
90979.965K40.614TARS
TMDTOYOTA MOTOR CORP
Chứng chỉ lưu ký
30.750USD0.00%0.000USD
Theo dõi
515440.614TARS
TSLATESLA INC
Chứng chỉ lưu ký
4389.000ARS11.65%458.000ARS
Sức mua mạnh
181.192K795.252M112.578TARS156.7527.89ARS99.29K
TSLADTESLA INC
Chứng chỉ lưu ký
11.950USD9.63%1.050USD
Mua
6.225K74.389K112.578TARS87.1027.89ARS99.29K