Năng lượng Mỏ (Khu vực)

8
Cổ phiếu
33796.674B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.611K
Khối lượng
+2.04%
Thay đổi
+11.69%
Hiệu suất Tháng
+82.81%
Hiệu suất Năm
+48.85%
Hiệu suất YTD
          
BP BP
990.001.64%16.00Mua1.331K8543.982B21.1346.3163600.00
BPD BP
5.440.93%0.05Sức mua mạnh18543.982B11.1046.3163600.00
CARC CARBOCLOR S.A.
2.22-1.33%-0.03Bán640.752K2.456B58.00
PGR PHOENIX GLOBAL RES
13.60-1.09%-0.15Mua202.608K20.064B-5.6263.00
RDS ROYAL DUTCH SHELL
3976.002.73%105.50Sức mua mạnh50115861.551B56.4669.2387000.00
TGSU2 TRANSPORT GAS SUR
182.45-2.12%-3.95Mua150.428K140.315B33.885.501099.00
YPFD YPF SA
865.05-0.56%-4.90Bán102.615K342.162B-98.26
YPFDC YPF SA
5.4012.50%0.60Mua20.635K342.162B-98.26
Tải thêm