Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

40
Cổ phiếu
418660.595B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.973K
Khối lượng
+0.94%
Thay đổi
+2.55%
Hiệu suất Tháng
+149.98%
Hiệu suất Năm
+83.86%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AEMAGNICO EAGLE MINES LTD CEDEAR EACH REP 1/3 COM NPV
Chứng chỉ lưu ký
12260.000 ARS0.36%1109.859T ARSKhoáng sản phi năng lượng
ALUAALUAR ALUMINIO ARGENTINA SA
604.000 ARS1.77%391.358K1.691T ARS1.25%Khoáng sản phi năng lượng
BHPBHP GROUP LTD CEDEAR EACH 2 REP 1
Chứng chỉ lưu ký
21532.500 ARS3.42%5758.586T ARSKhoáng sản phi năng lượng
CDECOEUR MINING INC CEDEAR EA REP 1 COM STK USD1.00
Chứng chỉ lưu ký
1716.000 ARS7.55%3.919K325.887B ARSKhoáng sản phi năng lượng
CXCEMEX S.A.B. DE C.V. CEDEAR EACH REPR 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
5019.000 ARS−1.37%3604.112T ARS646.417.76 ARS186.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
FCXFREEPORT-MCMORAN INC CEDEAR EACH 3 REP 1 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
9364.500 ARS−0.12%7021.65T ARSKhoáng sản phi năng lượng
FCXDFREEPORT-MCMORAN INC CEDEAR EACH 3 REP 1 ORD SHS (USD)
Chứng chỉ lưu ký
13.200 USD1.54%6021.65T ARSKhoáng sản phi năng lượng
FIPLFIPLASTO
100.000 ARS0.91%22.874K12.943B ARS0.00%Khoáng sản phi năng lượng
GFIGOLD FIELDS LTD CEDEAR EACH REPR 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
8996.000 ARS−0.04%314.371T ARS63.49141.70 ARS60.02%0.58%Khoáng sản phi năng lượng
GGBGERDAU SA CEDEAR EACH REPR 4 ADR PRF NPV
Chứng chỉ lưu ký
14737.000 ARS0.34%3513.382T ARSKhoáng sản phi năng lượng
GGBDGERDAU SA CEDEAR EACH REPR 4 ADR PRF NPV
Chứng chỉ lưu ký
19.250 USD2.39%53.382T ARSKhoáng sản phi năng lượng
GOLDBARRICK GOLD CORPORATION CEDEAR EACH REP 1 COM NPV
Chứng chỉ lưu ký
11883.000 ARS−1.11%17.071K11.269T ARSKhoáng sản phi năng lượng
GOLDBBARRICK GOLD CORPORATION CEDEAR EACH REP 1 COM NPV
Chứng chỉ lưu ký
12085.000 ARS−4.65%2.813K11.269T ARSKhoáng sản phi năng lượng
GOLDDBARRICK GOLD CORPORATION CEDEAR EA RE 1 COM NPV(USD)
Chứng chỉ lưu ký
16.900 USD−0.59%28011.269T ARSKhoáng sản phi năng lượng
HARGHOLCIM (ARGENTINA) S.A
621.000 ARS1.64%13.545K227.126B ARS6.30%Khoáng sản phi năng lượng
HLHECLA MINING CO CEDEAR EACH REP 1 ORD USD0.25
Chứng chỉ lưu ký
3014.500 ARS1.79%44998.785B ARSKhoáng sản phi năng lượng
HMYHARMONY GOLD MINING CO CEDEAR EACH REP 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
3228.500 ARS−0.60%6.107K1.071T ARS39.5581.62 ARS119.05%0.11%Khoáng sản phi năng lượng
HMYDHARMONY GOLD MINING CO CEDEAR EAC REP 1 ADR(USD)
Chứng chỉ lưu ký
4.600 USD−4.17%1001.071T ARS16.1081.62 ARS−26.61%0.11%Khoáng sản phi năng lượng
KGCKINROSS GOLD CORP CEDEAR EACH REP 1 SHARE
Chứng chỉ lưu ký
3800.000 ARS1.88%282.486T ARSKhoáng sản phi năng lượng
LOMALOMA NEGRA CIA IND ARGENTINA SA
898.850 ARS−0.16%297.308K535.738B ARS174.635.15 ARS−71.61%2.61%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
NEMNEWMONT CORPORATION CEDEAR EACH 3 REP 1
Chứng chỉ lưu ký
10298.500 ARS1.17%25513.163T ARS−44.99 ARS−220.27%0.71%Khoáng sản phi năng lượng
NEMDNEWMONT CORPORATION CEDEAR EAC 3 REP 1(USD)
Chứng chỉ lưu ký
14.300 USD5.93%713.163T ARS−44.99 ARS−155.46%0.71%Khoáng sản phi năng lượng
NGNOVAGOLD RESOURCES INC CEDEAR EACH 1 REP 4 COM CAD0.00
Chứng chỉ lưu ký
13068.000 ARS−0.86%1590.111B ARS−108.67 ARS−84.74%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
NUENUCOR CORP CEDEAR EACH 16 REP 1 ORD USD0.40
Chứng chỉ lưu ký
7248.500 ARS1.07%22715.482T ARSKhoáng sản phi năng lượng
PAASPAN AMERICAN SILVER CORP CEDEAR EACH 69 REPR 1 COM
Chứng chỉ lưu ký
3825.000 ARS−0.79%4.095K2.254T ARSKhoáng sản phi năng lượng
PAASDPAN AMERICAN SILVER CORP CEDEAR EA 69 REP 1 COM(USD)
Chứng chỉ lưu ký
5.500 USD−0.72%392.254T ARSKhoáng sản phi năng lượng
PKSPOSCO HOLDINGS INC CEDEAR EACH 3 REP 1 ADR
Chứng chỉ lưu ký
26655.500 ARS−0.25%33713.035T ARSKhoáng sản phi năng lượng
RIORIO TINTO CEDEAR EACH 4 REPR 1 SPON ADR
Chứng chỉ lưu ký
12083.000 ARS1.21%1.428K43.559T ARS48.89247.13 ARS−0.62%1.82%Khoáng sản phi năng lượng
RIODRIO TINTO CEDAER EACH REP 1 ORD(USD)
Chứng chỉ lưu ký
17.900 USD2.29%143.559T ARS20.69247.13 ARS−66.70%1.82%Khoáng sản phi năng lượng
SCCOSOUTHERN COPPER CORPORATION CEDEAR EACH REP 0.5 ORD SHS
Chứng chỉ lưu ký
28115.000 ARS−1.00%6923.486T ARSKhoáng sản phi năng lượng
SIDCOMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL CSN CEDEAR EACH REPR 8 ADR BRL0.00
Chứng chỉ lưu ký
14535.000 ARS−0.54%901.311T ARSKhoáng sản phi năng lượng
TENTENARIS S.A. CEDEAR EACH REPR 1 ADS
Chứng chỉ lưu ký
23392.000 ARS0.27%5.033K7.497T ARSKhoáng sản phi năng lượng
TENDTENARIS S.A. CEDEAR EAC REPR 1 ADS(USD)
Chứng chỉ lưu ký
35.000 USD3.09%87.497T ARSKhoáng sản phi năng lượng
TXARTERNIUM ARGENTINA SA
581.000 ARS0.17%553.873K2.624T ARS21.7426.72 ARS739.63%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
TXRTERNIUM SA CEDEAR EACH REP 0.5 ADR
Chứng chỉ lưu ký
14487.500 ARS1.46%9743.069T ARSKhoáng sản phi năng lượng
TXRDTERNIUM SA CEDEAR EAC REP 0.5 ADR(USD)
Chứng chỉ lưu ký
20.050 USD−8.45%203.069T ARSKhoáng sản phi năng lượng
VALEVALE S.A. CEDEAR (EACH REP 0.5 ADR)
Chứng chỉ lưu ký
5171.500 ARS1.06%11.097K24.014T ARSKhoáng sản phi năng lượng
VALEDVALE S.A. CEDEAR (EA RE 0.5 ADR)(USD)
Chứng chỉ lưu ký
7.390 USD−1.99%3024.014T ARSKhoáng sản phi năng lượng
XUNITED STATES STEEL CORP CEDEAR EACH REP 1/3 ORD
Chứng chỉ lưu ký
8025.500 ARS3.02%1.037K2.9T ARSKhoáng sản phi năng lượng
XDUNITED STATES STEEL CORP CEDEAR EAC REP 1/3 ORD(USD)
Chứng chỉ lưu ký
11.300 USD−0.88%432.9T ARSKhoáng sản phi năng lượng