Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

4
Cổ phiếu
64.998B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.363K
Khối lượng
−1.17%
Thay đổi
+1.37%
Hiệu suất Tháng
+62.66%
Hiệu suất Năm
−8.47%
Hiệu suất YTD
           
AGRO AGROMETAL SA
39.85-0.25%-0.10Bán37.544K1496128.325.313B12.29460.00
FERR FERRUM SA CERAMICA
11.600.87%0.10Bán9.757K113181.2010.985B
GARO GAROVAGLIO ZORRAQ
31.35-0.48%-0.15Mua4.050K126967.502.023B
MIRG MIRGOR SA
3187.00-1.79%-58.00Bán Mạnh6.292K20052604.0046.677B8.52381.04
Tải thêm