Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

15
Cổ phiếu
404804.571B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.476K
Khối lượng
+5.20%
Thay đổi
+16.08%
Hiệu suất Tháng
+165.75%
Hiệu suất Năm
+178.66%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AGROAGROMETAL SA
43.700 ARS+9.39%4.098M1.134.37B ARS11.44%Sản xuất Chế tạo
AMATAPPLIED MATERIALS INC CEDEAR EACH 5 REPR 1 ORD COM STK USD0.01
Chứng chỉ lưu ký
29394.500 ARS+8.09%2272.1345.172T ARSSản xuất Chế tạo
CATCATERPILLAR INC CEDEAR EA 20 REP 1 COM USD1
Chứng chỉ lưu ký
12786.500 ARS+6.47%4.235K1.6547.687T ARSSản xuất Chế tạo
CATDCATERPILLAR INC CEDEAR EA 20 REP 1 COM USD1 (USD)
Chứng chỉ lưu ký
12.800 USD+9.40%130.4647.687T ARSSản xuất Chế tạo
DEDEERE & CO CEDEAR EACH 40 REP 1
Chứng chỉ lưu ký
8921.500 ARS+3.59%5.228K1.9537.857T ARSSản xuất Chế tạo
DEDDEERE & CO CEDEAR EACH 40 REP 1 ORD (USD)
Chứng chỉ lưu ký
9.900 USD−1.00%91.1137.857T ARSSản xuất Chế tạo
FERRFERRUM SA DE CERAMICA Y METALURGIA
67.300 ARS+5.49%109.636K0.8463.733B ARS3.92%Sản xuất Chế tạo
GAROGAROVAGLIO ZORRAQUIN
90.000 ARS−1.10%5.614K0.465.808B ARS0.00%Sản xuất Chế tạo
GEGENERAL ELECTRIC CO CEDEARS 8 REPR 1 COM USD0.06
Chứng chỉ lưu ký
14901.500 ARS+5.68%1.976K1.5447.322T ARSSản xuất Chế tạo
GEDGENERAL ELECTRIC CO CEDEARS 8 REPR 1 COM USD0.06 (USD)
Chứng chỉ lưu ký
16.300 USD0.00%110.2347.322T ARSSản xuất Chế tạo
LRCXLAM RESEARCH CORP CED EACH 20 REPR 1
Chứng chỉ lưu ký
12593.500 ARS+7.32%8013.5633.957T ARS1.0511958.78 ARS+119.15%1.01%Sản xuất Chế tạo
Mua
MIRGMIRGOR S.A.COMERC INDUST FINANC
11733.000 ARS+9.03%13.09K0.86171.842B ARS1.42%Sản xuất Chế tạo
MMM3M COMPANY CEDEAR EACH REPR 1/5 COM USD0.01
Chứng chỉ lưu ký
20509.000 ARS+6.71%1.82K0.6820.758T ARSSản xuất Chế tạo
MMMD3M COMPANY CEDEAR RE 1/5 COM (USD)
Chứng chỉ lưu ký
21.000 USD+2.44%60.4420.758T ARSSản xuất Chế tạo
PCARPACCAR INC CEDEAR EACH REPR 1/3 ORD USD1
Chứng chỉ lưu ký
31700.000 ARS+9.58%90.2918.182T ARSSản xuất Chế tạo