Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

13
Cổ phiếu
1363500.972B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.538K
Khối lượng
+0.49%
Thay đổi
+6.97%
Hiệu suất Tháng
+18.58%
Hiệu suất Năm
−16.33%
Hiệu suất YTD
           
COIN COINBASE GLOBAL IN
547.006.11%31.50Sức mua mạnh15.283K8359801.001817.580B0.391322.043730.00
GAMI B-GAMING S.A.
51.501.98%1.00Mua11.584K596576.0017.510B
GOGLD ALPHABET INC
41.203.78%1.50Mua321318.40203311.126B0.4211158.14156500.00
GOOGL Alphabet Inc (Google) Class A
9610.504.72%433.00Sức mua mạnh8.502K81708471.00203311.126B0.8311158.14156500.00
IBM INTL BUSINESS MCHN
6692.502.21%144.50Sức mua mạnh62414935.0016680.650B54.23121.94307600.00
IBMD INTL BUSINESS MCHN
26.65-4.65%-1.30Bán32852.8016680.650B26.89121.94307600.00
META META PLATFORMS INC
5020.006.19%292.50Bán10.221K51309420.0060122.878B28.82166.1171970.00
METAD META PLATFORMS INC
21.556.68%1.35Bán3677908.8560122.878B14.30166.1171970.00
MSFT Tập đoàn Microsoft
6324.502.98%183.00Sức mua mạnh11.359K71839995.50261375.624B32.18192.12181000.00
MSFTB MICROSOFT CORP
6022.50-13.41%-933.008.050K48481125.00261375.624B36.44192.12181000.00
MSFTD MICROSOFT CORP
27.303.21%0.85Mua2787589.40261375.624B16.10192.12181000.00
SAP SAP SE
3878.005.52%203.00Mua32124096.0014958.741B22.76161.47107415.00
TWLO TWILIO INC
655.001.63%10.50Sức mua mạnh1.389K909795.002350.962B-630.917867.00
Tải thêm