Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

12
Cổ phiếu
8395.463B
Giá trị vốn hóa thị trường
76.830K
Khối lượng
+2.65%
Thay đổi
+5.98%
Hiệu suất Tháng
+19.08%
Hiệu suất Năm
+31.72%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
8360.785B2.64%77.013K9
34.678B3.41%32.777K3
Tải thêm