Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
AAJ ARUMA RES FPO 0.010.00%0.00Bán85.897K4.183M-0.00Vật liệu cơ bản
ABL ABILENEOIL FPO 0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh50.367K795.229K-0.014.00Năng lượng
ABR AMERPACBO FPO 0.160.00%0.00Bán100.000K21.018M-0.02Vật liệu cơ bản
AD1 APPLYDIRCT FPO 0.04-2.78%-0.00Sức bán mạnh181.478K7.780M-0.03Công nghiệp
AEB AFFINENER FPO 0.010.00%0.00Bán611.307K12.710M-0.01Năng lượng
AGH ALTHEA FPO 0.560.00%0.0010.870M
AHG AHG LTD FPO 2.251.81%0.04Bán2.439M732.887M22.410.108300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AME ALTOMETALS FPO 0.040.00%0.00Bán23.000K8.346M-0.00Năng lượng
AO1 ASSETOWL FPO 0.03-27.50%-0.01Bán20.000K2.936M-0.05Công nghệ
APG AUSTPAC R FPO 0.000.00%0.00Bán15.250M1.877M-0.006.00Vật liệu cơ bản
AR9 ARCHTIS FPO 0.180.00%0.002.146M
ARN ALDORO FPO 0.20-2.38%-0.01170.500K
ARU ARAFURA FPO 0.080.00%0.00Bán426.333K53.194M-0.0119.00Vật liệu cơ bản
ASIA BETA ASIA ETF UNITS 6.140.00%0.002.314K
AUL AUSTARGOLD FPO 0.000.00%0.00Bán2.314M9.563M-0.00Vật liệu cơ bản
AYI A1 INVEST FPO 0.000.00%0.00Bán560.050K10.807M-0.00Tài chính
AZJ AURIZON FPO 4.11-3.07%-0.13Bán18.052M8.438B15.260.284835.00Công nghiệp
BAH BOJUN AG FPO 0.290.00%0.00Bán6.667K35.238MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BBUS BETAUSBEAR TMF UNITS 4.21-2.09%-0.09Sức bán mạnh96.496K
BDI BLINA M FPO 0.000.00%0.00Bán1.105M6.471M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BGP BRISCOE FPO NZX 3.19-0.62%-0.02Bán17.603K709.889M12.920.25Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMP BUYMYPLACE FPO 0.070.00%0.00Sức bán mạnh237.000K4.726M-0.08Tài chính
BPH BPH ENERGY FPO 0.000.00%0.00Bán500966.187K-0.002000.00Chăm sóc sức khỏe
BUL BLUEENERGY FPO 0.06-3.03%-0.00Bán3.259M77.604M-0.000.00Năng lượng
CAD CAENEUS FPO 0.000.00%0.00Bán1.050M14.063M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CAI CALIDUSRES FPO 0.030.00%0.00Bán209.644K20.995M-0.001.00Vật liệu cơ bản
CAV CARNAVALE FPO 0.01-11.11%-0.00Bán3.300M4.576M-0.00Năng lượng
CCG COMMS FPO 0.130.00%0.00Bán33.685K13.376M-0.04Công nghệ
CDM CADENCE FPO 1.21-0.82%-0.01Sức bán mạnh255.054K386.319M8.670.14Tài chính
CHP CHAPMANS FPO 0.000.00%0.00Bán500.000K2.714M-0.01Tài chính
CLY CLANCY EXP FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh2.320M7.461M-0.00Vật liệu cơ bản
CMD CASSISUSMI FPO 0.03-0.00%-0.00Sức bán mạnh40.000K7.026M-0.00Vật liệu cơ bản
CNJ CONICO LTD FPO 0.034.00%0.00Bán214.062K8.087M-0.00Vật liệu cơ bản
CRO CIRRALTO FPO 0.020.00%0.00Bán839.751K8.290M-0.0212.00Công nghệ
CUL CULLEN RES FPO 0.000.00%0.00Bán2.000M2.599M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CVL CIVMEC CDI 1:1 0.57-2.54%-0.01Sức bán mạnh641254.484M9.650.05417.00Công nghiệp
D13 DEPT 13 FPO 0.06-1.64%-0.00Bán385.100K32.070M-0.01Công nghệ
DDD 3D RES FPO 0.000.00%0.00Bán10.113K3.705M-0.00Vật liệu cơ bản
DDT DATADOT FPO 0.000.00%0.00Bán25.000K1.541M-0.00Công nghệ
DRA DRAGON FPO 0.15-0.00%-0.00Bán1.010K13.326M-0.0387.00Vật liệu cơ bản
DVL DORSAVI FPO 0.09-7.61%-0.01Sức bán mạnh39.950K15.448M-0.0234.00Chăm sóc sức khỏe
DVN DEVINE FPO 0.30-9.09%-0.03Sức bán mạnh10.576K47.619M-0.1758.00Tài chính
DWS DWS LTD FPO 1.250.00%0.00Bán34.283K164.130M10.310.12619.00Công nghệ
ED1 EVANSDIXON FPO 2.00-0.74%-0.01Bán138.175K431.411M20.840.10Tài chính
EDE EDEN INNOV FPO 0.04-5.41%-0.00Sức bán mạnh4.814M53.415M-0.01Năng lượng
EHX EHRRES FPO 0.033.12%0.00Bán81.715K4.180M-0.04Vật liệu cơ bản
EM1 EMERGEGAM FPO 0.01-9.09%-0.00Bán450.000K4.390M-0.026.00Công nghệ
EMU EMU NL FPO 0.04-6.25%-0.00Sức bán mạnh32.500K4.095M-0.040.00Vật liệu cơ bản
ENA ENSURANCE FPO 0.03-5.71%-0.00Sức bán mạnh800.000K12.118M-0.03Tài chính
ENB ENEABBA G FPO 0.0116.67%0.00Bán537.884K3.669M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
ERL EMPIRE RES FPO 0.018.33%0.00Bán514.986K5.798M-0.01Vật liệu cơ bản
EXP EXPERNCECO FPO 0.34-8.11%-0.03Bán267.174K205.650M16.740.02700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FHS FREHIL MIN FPO 0.020.00%0.00Sức bán mạnh111.272K3.588M-0.004.00Vật liệu cơ bản
FIG FREEDOMINS FPO 0.09-7.45%-0.01Bán3.320M22.534M1.730.05Tài chính
FML FOCUS MIN FPO 0.200.00%0.00Bán7.400K35.636M-0.035.00Vật liệu cơ bản
GCS GLOBAL CON FPO 0.652.38%0.01Sức bán mạnh987.082K277.462M10.500.06198.00Vật liệu cơ bản
GPP GREENPOWER FPO 0.000.00%0.00Bán5.740M5.821M-0.00Năng lượng
IBN IBUYNEW FPO 0.000.00%0.00Bán3.450M6.457M-0.0017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IOR INDIORE FPO 0.080.00%0.00Bán26.767K18.070M-0.020.00Năng lượng
IOT IOTGROUP FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh250.000K1.301M-0.01Công nghệ
IRD IRON ROAD FPO 0.07-12.50%-0.01Sức bán mạnh106.000K56.011M-0.002.00Vật liệu cơ bản
KAS KASBAH RES FPO 0.01-10.00%-0.00Bán3.971M10.444M-0.0118.00Vật liệu cơ bản
KP2 KORE CDI 1:1 0.07-5.13%-0.00Bán52.120K66.615M-0.01172.00Vật liệu cơ bản
KWR KINGWEST FPO 0.180.00%0.00Sức bán mạnh95.312K
LRT LOWELL RES UNITS 5.45-6.03%-0.35Bán2.500K13.058M3.501.56Tài chính
MAG MAGMATIC FPO 0.03-2.94%-0.00Bán191.694K1.927M-0.10Vật liệu cơ bản
MBK METAL BANK FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.601M12.343M-0.00Vật liệu cơ bản
MEI METEORIC FPO 0.02-32.00%-0.01Sức bán mạnh17.821M14.755M-0.010.00Vật liệu cơ bản
MEP MIN EX FPO 0.04-4.55%-0.00Bán468.796K11.109M-0.01Vật liệu cơ bản
MHC MANHATTAN FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh236.893K7.413M-0.02Năng lượng
MNC METMINCO FPO 0.000.00%0.00Bán6.002M3.549M-0.08Vật liệu cơ bản
MNW MINT PAYM FPO 0.02-4.35%-0.00Sức bán mạnh112.454K18.062M-0.01Công nghiệp
MOX MONAX FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh37.600K1.806M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MRD MOUNT RID FPO 0.000.00%0.00Bán229.640K3.804M-0.001.00Vật liệu cơ bản
MXR MAXIMUS FPO 0.000.00%0.00Bán1.750M3.027M-0.00Vật liệu cơ bản
NIU NIUMINCO FPO 0.000.00%0.00Bán13.499M3.990M-0.008.00Vật liệu cơ bản
NSB NEUROSCIEN FPO 0.170.00%0.00Bán77.464K
PCH PROP CON FPO 0.000.00%0.00Bán5.380M1.803M-0.00Công nghệ
PDI PREDICTIVE FPO 0.01-13.33%-0.00Sức bán mạnh736.368K3.542M-0.0127.00Vật liệu cơ bản
PDL PENDAL FPO 8.69-5.23%-0.48Sức bán mạnh5.336M2.573B13.880.66309.00Tài chính
PNN PEPINNINI FPO 0.01-12.50%-0.00Bán3.463M4.266M-0.006.00Vật liệu cơ bản
PRL PETREL ENE FPO 0.000.00%0.00Bán300.000K4.799M-0.01Năng lượng
PWNCA PARKWAY CTG 0.000.00%0.00Bán57.225K5.255M-0.00Vật liệu cơ bản
RAC RACEONCO FPO 0.09-1.11%-0.00Bán143.716K6.874M-0.09Chăm sóc sức khỏe
REF REVERSE FPO 0.03-16.67%-0.00Bán90.822K2.786M-0.00Dịch vụ Viễn thông
RFN REFFIND FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh600.211K4.100M-0.00Công nghệ
RFR RAFAELLA FPO 0.16-5.88%-0.01Bán10.000K
RFX REDFLOW FPO 0.0812.68%0.01Theo dõi1.546M53.114M-0.02100.00Công nghiệp
ROG RED SKY. FPO 0.000.00%0.00Bán4.474M2.470M-0.00Năng lượng
RRS RANGE RES FPO 0.00-50.00%-0.00Bán1.000M11.394M-0.000.00Năng lượng
RUB RUBICR GRP FPO 0.02-14.29%-0.00Sức bán mạnh100.000K4.363M-0.05320.00Công nghiệp
RWD REWARD MIN FPO 0.14-3.33%-0.01Sức bán mạnh40.000K23.622M-0.00Vật liệu cơ bản
RXP RXPSERVICE FPO 0.462.22%0.01Bán209.198K72.494M9.130.05779.00Công nghiệp
S3R SERPENTINE FPO 0.000.00%0.00Bán1.250M2.166M-0.01Công nghệ
SAU STHN GOLD FPO 0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh18.286K9.339M-0.0128.00Vật liệu cơ bản
SDG SUNLAND FPO 1.57-2.17%-0.04Sức bán mạnh258.645K244.914M7.780.2173.00Tài chính
SER STRATEGIC FPO 0.000.00%0.00Bán280.000K3.360M-0.00Vật liệu cơ bản
SFL SPRING FG FPO 0.04-2.63%-0.00Sức bán mạnh69.704K5.418M-0.03Tài chính
SGO STREAM GRP FPO 0.01-25.00%-0.01Sức bán mạnh2.000K3.290M-0.00215.00Dịch vụ Viễn thông
TAS TASMAN RES FPO 0.04-2.50%-0.00Bán201.360K17.662M-0.022.00Vật liệu cơ bản
TKM TREKMET CDI 0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh887.097K4.997M-0.01100.00Vật liệu cơ bản
TML TIMAH FPO 0.020.00%0.00Bán51.020K1.949M9.690.00Vật liệu cơ bản
TRL TANGARES FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh599.561K4.358M-0.01Vật liệu cơ bản
TSN TRANS SOL FPO 0.010.00%0.00Bán2.122M12.756M-0.0045.00Công nghiệp
TTL TRANSCEND FPO 0.020.00%0.00Bán813.328K2.953M-0.00Năng lượng
UUV UUV AQUA FPO 0.05-2.00%-0.00Bán28.000K2.695M-0.05Công nghiệp
VAL VALORES FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh48.500K10.962M-0.00167.00Vật liệu cơ bản
VAR VARISCAN FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh40.000K2.479M-0.015.00Vật liệu cơ bản
VMT VMOTO FPO 0.05-5.56%-0.00Sức bán mạnh67.316K11.751M-0.037.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
WCN WHITECLIFF FPO 0.033.57%0.00Bán124.043K1.882M-0.08Vật liệu cơ bản
WLD WELLARD FPO 0.07-1.41%-0.00Bán311.810K40.621M-0.07151.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMC WONHE MULT FPO 0.020.00%0.00Bán9193.039M0.460.04Công nghệ
WOA WIDE OPEN FPO 0.15-0.00%-0.00Bán40.000K5.779M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XPE XPED LIMTD FPO 0.000.00%0.00Bán1.600M3.767M-0.01Công nghệ
XST XSTATE FPO 0.0150.00%0.00Bán4.794M3.134M-0.001.00Năng lượng
YTMMGR THETAASSET ACBCMGR20 106.36-2.45%-2.67Bán10
YTMTL1 THETAASSET ACBCTLS22 104.62-0.02%-0.02Bán38
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất