Chứng khoán giảm nhiều nhất trong 52 tuần

Mức đáy trong 52 tuần tạo ngưỡng can thiệp mạnh mẽ, theo cách đó mức đỉnh trong 52 tuần tạo thành ngưỡng kháng cự. Các ngưỡng nằm ở các phía đối diện của dải 52 tuần. Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà đầu tư thường quan sát mức này khi giao dịch đảo chiều. Cần lưu ý rằng các lỗi gây đảo chiều cũng xảy ra và điều quan trọng là phân tích tài chính của công ty để hiểu lý do tại sao cổ phiếu đã được giao dịch ở mức giá thấp như vậy.

           
ABV ADV BRAKE FPO 0.000.00%0.00Bán200.000K6.672M-0.0015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AGD AUST GOLD FPO 0.10-1.04%-0.00Sức bán mạnh19.560K51.281M-0.050.00Vật liệu cơ bản
AHY ASALEO FPO 0.85-34.87%-0.46Sức bán mạnh20.780M708.775M12.420.111000.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AIB AURORA GLB UNITS 0.22-21.43%-0.06Sức bán mạnh46.953K1.604M3.870.060.00Tài chính
AJC ACACIACOAL FPO 0.000.00%0.00Bán654.020K1.581M-0.00Năng lượng
AKN AUKING FPO 0.00-33.33%-0.00Bán65.625K2.331M-0.00Vật liệu cơ bản
AME ALTOMETALS FPO 0.06-4.92%-0.00Bán3.381K11.313M-0.00Năng lượng
APG AUSTPAC R FPO 0.000.00%0.00Bán5.300M1.694M-0.016.00Vật liệu cơ bản
ARD ARGENT MIN FPO 0.02-5.00%-0.00Bán980.023K9.279M-0.01Vật liệu cơ bản
AUL AUSTARGOLD FPO 0.010.00%0.00Bán5.150M11.429M-0.00Vật liệu cơ bản
AWV ANOVAMETAL FPO 0.03-9.09%-0.00Bán1.554M20.669M-0.01Vật liệu cơ bản
AYI A1 INVEST FPO 0.000.00%0.00Bán600.050K10.807M-0.00Tài chính
AZI ALTAZINC FPO 0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh205.000K8.214M-0.016.00Năng lượng
BC8 BLACK CAT FPO 0.2511.11%0.03Bán39.376K7.482MVật liệu cơ bản
BDI BLINA M FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh2.420M4.314M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BMT BERKUT FPO 0.100.00%0.00Bán40.000K
CAD CAENEUS FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh61.199M10.749M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CCG COMMS FPO 0.14-10.00%-0.01Bán18.700K14.676MCông nghệ
CD3 CORDIXPEF3 UNITS 1.49-6.29%-0.10Sức bán mạnh113.675K
CHK COHIBA FPO 0.010.00%0.00Bán1.930M4.464M-0.00Vật liệu cơ bản
CHP CHAPMANS FPO 0.000.00%0.00Bán31.520M3.638M-0.02Tài chính
CIE CNTNGO INC FPO 0.90-1.10%-0.01Sức bán mạnh69.409K94.384M9.830.09Tài chính
CIO CONNECTIO FPO 0.010.00%0.00Bán1.533M7.103M-0.011.00Dịch vụ Viễn thông
CND CLARIUS FPO 0.05-1.96%-0.00Bán10.330K4.479M-0.05351.00Công nghiệp
CRO CIRRALTO FPO 0.04-10.00%-0.01Bán63.903K13.669M-0.0312.00Công nghệ
CTE CRYOSITE FPO 0.05-22.86%-0.02Sức bán mạnh50.000K2.530M13.010.0034.00Chăm sóc sức khỏe
CUL CULLEN RES FPO 0.000.00%0.00Bán8.272M2.599M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CVT COVATA FPO 0.02-4.35%-0.00Bán40.000K15.181M-0.0151.00Công nghệ
DDD 3D RES FPO 0.000.00%0.00Bán110.000K3.544M-0.00Vật liệu cơ bản
DDT DATADOT FPO 0.000.00%0.00Bán1.160M2.027M-0.00Công nghệ
DVN DEVINE FPO 0.32-3.08%-0.01Sức bán mạnh2.030K51.587M-0.1758.00Tài chính
E2M E2METALS FPO 0.08-5.88%-0.01Bán9.337K4.320M-0.04Vật liệu cơ bản
ED1 EVANSDIXON FPO 2.31-1.28%-0.03Bán17.500K
EDC EILDON CAP FPO 0.97-0.51%-0.01Mua38.348K44.639M8.880.11Tài chính
EFF E&PAUSFLAG UNITS 1.610.00%0.0012.500K
ENA ENSURANCE FPO 0.04-2.50%-0.00Bán197.872K13.849M-0.07Năng lượng
EUZ EUROPA FPO 0.000.00%0.00Bán600.000K7.271M-0.01Vật liệu cơ bản
FDX FDIAMONDS FPO 0.06-7.35%-0.01Sức bán mạnh17.264K
HMX HAMMER FPO 0.02-14.29%-0.00Sức bán mạnh163.811K7.530M-0.003.00Vật liệu cơ bản
HT8 HARRIS FPO 0.040.00%0.00Bán42.947K5.390M-0.010.00Công nghệ
HZR HAZERGROUP FPO 0.20-6.82%-0.01Bán178.637K19.426M-0.14Vật liệu cơ bản
IDZ INDSKYDIVE FPO 0.11-8.33%-0.01Bán160.319K16.404M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IOR INDIORE LTD 0.120.00%0.00381.383K24.847M-0.020.00Năng lượng
KP2 KORE CDI 1:1 0.09-8.16%-0.01Sức bán mạnh730.000K
KPC KAZPTCORP FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh32.926K19.938M-0.01Vật liệu cơ bản
LON LONGTABLE FPO 0.69-3.52%-0.03Sức bán mạnh69.133K79.018M-0.3876.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MCM MCMINING FPO 0.33-1.49%-0.01Bán15046.490M-1.141597.00Năng lượng
MGL MAGONTEC FPO 0.030.00%0.00Sức bán mạnh45.869K28.502M-0.00121.00Vật liệu cơ bản
MLX METALS X FPO 0.63-3.82%-0.03Sức bán mạnh1.840M400.950M-0.05384.00Vật liệu cơ bản
MOX MONAX FPO 0.00-25.00%-0.00Bán224.999K2.890M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MSG MCSSERVICE FPO 0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh2.682K3.029M-0.0022.00Vật liệu cơ bản
MSM MSM CORP FPO 0.010.00%0.00Bán4.576M5.165M-0.0753.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MTL MANALTO FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh31.819M3.642M-0.0414.00Chăm sóc sức khỏe
MXR MAXIMUS FPO 0.000.00%0.00Bán1.000M3.177M-0.00Vật liệu cơ bản
NIU NIUMINCO FPO 0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh10.897K5.626M-0.008.00Vật liệu cơ bản
NWE NORWEST FPO 0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh325.472K10.146M12.500.003.00Năng lượng
OAR OAKDALE FPO 0.02-19.05%-0.00Bán34.118K1.102M-0.011.00Tài chính
ONE ONEVIEW CDI 1:1 1.35-2.88%-0.04Bán101.507K92.935M-0.74162.00Công nghệ
OVL OROVERDE FPO 0.000.00%0.00Bán1.708M3.439M-0.001.00Vật liệu cơ bản
OVN OVENTUS FPO 0.29-1.69%-0.01Sức bán mạnh10.000K20.334M-0.08Chăm sóc sức khỏe
PGS PLANETGAS FPO 0.000.00%0.00Bán200.000K1.613M-0.000.00Năng lượng
PKD PARKD LTD FPO 0.16-5.88%-0.01Bán27.320K6.630M-0.02Công nghiệp
POD PODIUM FPO 0.080.00%0.00Bán9.000K
PRL PETREL ENE FPO 0.000.00%0.00Bán2.000M3.849M-0.01Năng lượng
PSQ PACSMILES FPO 1.49-0.34%-0.01Bán19.331K226.470M30.660.05800.00Chăm sóc sức khỏe
QAU BETA GOLD ETF UNITS 12.80-0.16%-0.02Sức bán mạnh17.233K
RAC RACEONCO FPO 0.15-11.43%-0.02Bán87.851K7.734M-0.09Chăm sóc sức khỏe
RCR RCR FPO 2.67-2.91%-0.08Sức bán mạnh308.478K454.735M11.750.243400.00Công nghiệp
RD1 REG DIRECT FPO 0.020.00%0.00Bán10.000K1.343M-0.02Công nghệ
RES RES GENER FPO 0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh169.600K26.162M-0.0034.00Năng lượng
REV REI GROUP FPO 0.01-8.33%-0.00Bán53.375K1.283M-0.04Dịch vụ Viễn thông
RIM RIMFIRE FPO 0.010.00%0.00Bán26.000K10.378M-0.000.00Vật liệu cơ bản
RMT RMA ENERGY FPO 0.000.00%0.00Bán1.559M2.100M-0.00Vật liệu cơ bản
RMX REDMOUNT FPO 0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh299.525K5.424M-0.06Vật liệu cơ bản
RTG RTG MINING CDI 1:1 0.10-4.76%-0.01Bán327.999K58.874M-0.115.00Vật liệu cơ bản
RXH REWARDLE FPO 0.01-12.50%-0.00Bán28.800K2.649M-0.01Công nghệ
RZI RAIZINVEST FPO 0.901.12%0.01Bán75.440K18.935M-0.03Công nghệ
S2R S2RESOURCE FPO 0.100.00%0.00Bán63.379K23.552M-0.03Vật liệu cơ bản
SE1 SENSERA FPO 0.185.71%0.01Bán142.781K19.923M-0.07Công nghệ
SOM SOMNOMED FPO 2.07-2.82%-0.06Bán24.071K132.498M-0.12300.00Chăm sóc sức khỏe
SRZ STELLAR FPO 0.01-12.50%-0.00Bán1.123M6.075M-0.006.00Vật liệu cơ bản
STC SINETECH FPO 0.01-14.29%-0.00Bán50.000K4.941M-0.01Năng lượng
SUD SUDA FPO 0.010.00%0.00Bán2.252M12.241M-0.0014.00Chăm sóc sức khỏe
T3D 333D FPO 0.00-33.33%-0.00Bán100.000K1.330M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TAM TANAMI FPO 0.046.06%0.00Bán70.253K38.778M-0.00107.00Vật liệu cơ bản
THD THRED FPO 0.000.00%0.00Mua3.799M5.368M-0.01Công nghệ
TIE TIETTO FPO 0.10-2.00%-0.00Sức bán mạnh68.306K11.137M-0.03Vật liệu cơ bản
TML TIMAH FPO 0.020.00%0.00Bán48.980K1.870M4.680.00Vật liệu cơ bản
TNY TINYBEANS FPO 0.35-2.78%-0.01Bán7.806K3.985M-0.25Công nghệ
TRM TRUSCOTT FPO 0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh40.000K1.738M-0.00Vật liệu cơ bản
TTC TRATHERAPY FPO 0.071.54%0.00Bán602.780K15.429M1.140.063229.00Chăm sóc sức khỏe
USR US RES FND STAPLED 0.23-6.00%-0.01Bán40.000K8.889M-0.01Tài chính
VMY VIMY RES FPO 0.101.03%0.00Bán559.460K40.229M-0.03Năng lượng
VPC VELPIC LTD FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh19.243M4.523M-0.01Công nghệ
WEL WINCHESTER FPO 0.020.00%0.00Bán170.000K6.273M-0.02Năng lượng
WGB WAMGLOBAL FPO 2.18-0.46%-0.01Bán338.102K
WMC WONHE MULT FPO 0.03-8.82%-0.00Bán750.000K5.166M0.880.04Công nghệ
WOA WIDE OPEN FPO 0.18-2.63%-0.0119.000K13.410M-0.02Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XPE XPED LIMTD FPO 0.00-33.33%-0.00Bán200.000K4.520M-0.01Công nghệ
XST XSTATE FPO 0.010.00%0.00Bán280.000K3.917M-0.011.00Năng lượng
YTMF06 THETAASSET ACBCSUN19 100.52-0.09%-0.09Bán197
YTMNAB THETAASSET ACBCNA119 102.42-0.19%-0.20Bán10
YTMWBC THETAASSET ACBCWBC20 101.53-0.97%-0.99Bán10
ZIP ZIPTEL FPO 0.01-6.67%-0.00Bán128.433K2.246M-0.0018.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất