Các cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh — Thị trường Chứng khoán Úc

Cổ phiếu tăng trưởng liên tục khác với những cổ phiếu luôn đạt mức đỉnh, mặc dù chúng có vẻ giống nhau. Trong trường hợp thứ hai, dữ liệu cơ bản chiếm ưu thế hơn so với kỹ thuật. Sự khác biệt chính nằm ở khung thời gian của động thái giá. Chú ý đến tài chính của công ty cũng như không có sự tăng và giảm giá mạnh vì nó có thể giúp bạn xác định xem doanh nghiệp có ổn định về mặt tài chính hay không.

           
A200 BETAAUS200 ETF UNITS
119.700.27%0.32Sức mua mạnh15.557KHỗn hợp
ABA AUSWIDE BANK LTD
6.621.85%0.12Mua153.283K274.186M15.930.41Tài chính
ADI APN INDUSTRIA REIT
3.200.95%0.03Mua427.918K626.490M17.820.18Tài chính
ALL ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
37.690.86%0.32Sức mua mạnh1.321M23.818B34.101.106400.00Dịch vụ Công nghệ
AMPPB AMP NYR3QUT
101.500.25%0.25Sức mua mạnh2.655K
APT AFTERPAY LIMITED
39.26-3.06%-1.24Mua2.194M10.716B-0.18Dịch vụ Công nghệ
ARF ARENA REIT.
3.381.50%0.05Mua366.642K1.002B14.420.23Tài chính
AUMF IEDGEAUMF ETF UNITS
31.551.25%0.39Sức mua mạnh12.105KHỗn hợp
AUST BETA MR AU TMF UNITS
17.740.17%0.03Sức mua mạnh5.011KHỗn hợp
AVN AVENTUS GROUP
3.02-1.31%-0.04Sức mua mạnh501.749K1.701B14.020.22Tài chính
AX1 ACCENT GROUP LIMITED
2.1310.08%0.20Mua2.822M1.045B20.280.10Bán Lẻ
BIN BINGO INDUSTRIES LIMITED
3.17-0.94%-0.03Mua9.645M2.092B82.900.04990.00Dịch vụ Công nghiệp
CCP CREDIT CORP GROUP LIMITED
37.831.56%0.58Mua204.153K2.046B26.411.42Tài chính
CCX CITY CHIC COLLECTIVE LIMITED
3.429.62%0.30Sức mua mạnh6.713M623.282M40.470.08700.00Bán Lẻ
CDA CODAN LIMITED
7.93-6.49%-0.55Mua1.006M1.526B33.520.26Công nghệ Điện tử
CNEW VE CH NEW ETF UNITS
7.81-0.51%-0.04Mua29.436KHỗn hợp
CNI CENTURIA CAPITAL GROUP
2.71-1.81%-0.05Mua1.897M1.333B10.930.26Tài chính
COH COCHLEAR LIMITED
242.35-3.66%-9.20Sức mua mạnh262.382K14.547B47.525.294000.00Công nghệ Sức khỏe
CORE ETFS CORE ETF UNITS
67.210.19%0.13Mua218Hỗn hợp
CSL CSL LIMITED
338.68-0.68%-2.32Mua1.202M154.774B6.3925000.00Công nghệ Sức khỏe
CURE ETFS CURE ETF UNITS
62.130.52%0.32Sức mua mạnh212Hỗn hợp
DHHF BETA DHHF ETF UNITS
26.590.72%0.19Mua1.024KHỗn hợp
DIV UBS AUSDIV ETF UNITS
24.730.94%0.23Mua4.038KHỗn hợp
EAF EVANS & PARTNERS ASIA FUND
1.400.72%0.01Mua87.176K170.217M17.890.08Hỗn hợp
EBND VE EM BOND TMF UNITS
12.110.17%0.024.825KHỗn hợp
EFF EVANS & PARTNERS AUSTRALIAN FLAGSHIP FUND
1.811.12%0.02Sức mua mạnh15.335KHỗn hợp
ESGI VE ESGI ETF UNITS
26.710.53%0.14Sức mua mạnh895Hỗn hợp
ESTX EUSTX50 ETF UNITS
73.070.70%0.51Sức mua mạnh615Hỗn hợp
ETHI BETASUST ETF UNITS
11.041.19%0.13Sức mua mạnh121.969KHỗn hợp
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS
19.510.10%0.02Mua93.268KHỗn hợp
FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
23.93-0.04%-0.01Mua226.441K13.789B63.940.384547.00Công nghệ Sức khỏe
GEAR BETAGEAR ETF UNITS
29.940.54%0.16Sức mua mạnh40.550KHỗn hợp
GGUS BETAGEARUS TMF UNITS
23.710.08%0.02Mua15.180KHỗn hợp
GLIN AMPCAP INF TMF UNITS
3.800.80%0.03Sức mua mạnh11.516KHỗn hợp
GOLD ETP. ETFS GOLD
227.201.17%2.63Mua51.078K1.310BHỗn hợp
GOR GOLD ROAD RESOURCES LIMITED
1.701.80%0.03Mua7.373M1.468B-0.04Khoáng sản phi năng lượng
HACK BETA CYBER ETF UNITS
8.260.36%0.03Sức mua mạnh23.952KHỗn hợp
ICE ICETANA LIMITED
0.28-3.45%-0.01Mua1.507MDịch vụ Công nghệ
IEU ISHEUROPE ETF UNITS
70.220.54%0.38Sức mua mạnh17.680KHỗn hợp
IHWL ISCORWLDAU ETF UNITS
38.270.10%0.04Sức mua mạnh6.127KHỗn hợp
IJH ISCMIDCAP ETF UNITS
315.360.74%2.31Sức mua mạnh581Hỗn hợp
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP
27.950.40%0.11Mua12.033KHỗn hợp
INA INGENIA COMMUNITIES GROUP
5.19-0.38%-0.02Sức mua mạnh915.926K1.411B40.360.13Tài chính
IOO ISGL100ETF ETF UNITS
84.620.67%0.56Sức mua mạnh46.134KHỗn hợp
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS
29.260.24%0.07Sức mua mạnh234.637KHỗn hợp
IVV ISCS&P500 ETF UNITS
510.500.73%3.69Sức mua mạnh16.038KHỗn hợp
IWLD ISCORWLD ETF UNITS
41.250.95%0.39Sức mua mạnh12.328KHỗn hợp
IXI ISGLCOSTP ETF UNITS
84.420.24%0.20Sức mua mạnh5.151KHỗn hợp
IXJ ISGLHLTCA ETF UNITS
106.350.76%0.80Sức mua mạnh8.469KHỗn hợp
MGE MAGELLGEF TMF UNITS
4.471.13%0.05Mua737.811KHỗn hợp
MGG MAGELLAN GLOBAL TRUST
2.151.90%0.04Mua718.462K2.617B7.690.27Hỗn hợp
MHG MGEF CH TMF UNITS
3.820.00%0.00Mua295.205K
MHH MAGELLAN HIGH CONVICTION TRUST
1.750.86%0.01Mua377.886KHỗn hợp
MICH MIF CH TMF UNITS
3.450.00%0.00Sức mua mạnh506.911K
MNRS BETAGOLD ETF UNITS
5.572.01%0.11Mua14.003KHỗn hợp
MOAT VE MOAT ETF UNITS
85.170.76%0.64Sức mua mạnh2.596KHỗn hợp
MOGL MOGF MF TMF UNITS
3.981.27%0.05Mua42.575KHỗn hợp
MQG MACQUARIE GROUP LIMITED
151.770.66%0.99Sức mua mạnh628.196K51.063B16.679.6215715.00Tài chính
MVA VE PROPRTY ETF UNITS
27.360.51%0.14Mua3.098KHỗn hợp
MVOL IEDGEAUVOL ETF UNITS
31.280.35%0.11Sức mua mạnh1.675KHỗn hợp
MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
11.262.74%0.30Mua374.782K719.056M689.310.0258.00Công nghệ Sức khỏe
NDQ BETANASDAQ ETF UNITS
24.761.10%0.27Mua156.367KHỗn hợp
NSR NATIONAL STORAGE REIT
2.420.83%0.02Mua3.015M1.891B11.020.22Tài chính
NST NORTHERN STAR RESOURCES LTD
14.481.61%0.23Sức mua mạnh5.447M10.546B46.420.311743.00Khoáng sản phi năng lượng
NVL NATIONAL VETERINARY CARE LTD
3.680.27%0.01Mua14.052K246.812M29.980.12Công nghiệp Chế biến
NWS NEWS CORPORATION..
22.620.71%0.16Mua104.840K4.484B-0.4528000.00Dịch vụ Khách hàng
QHAL VEQUAL HDG ETF UNITS
31.500.67%0.21Sức mua mạnh506Hỗn hợp
QOZ BETARAFI ETF UNITS
14.440.63%0.09Sức mua mạnh70.927KHỗn hợp
QUAL VE WD QUAL ETF UNITS
33.640.57%0.19Sức mua mạnh78.865KHỗn hợp
QUS BETA US 10 ETF UNITS
41.440.78%0.32Sức mua mạnh8.221KHỗn hợp
RINC BETALMRINC TMF UNITS
10.400.00%0.00Sức mua mạnh25.814KHỗn hợp
RLT RENERGEN LIMITED
1.703.35%0.06Mua53.800K192.580M-0.06Năng lượng Mỏ
RMD RESMED INC
26.511.26%0.33Mua906.041K37.861B57.840.467240.00Công nghệ Sức khỏe
RUL RPMGLOBAL HOLDINGS LIMITED
1.245.11%0.06Mua653.306K257.385M-0.03Dịch vụ Công nghệ
SFY SPDR S&P/ASX 50 FUND
65.950.23%0.15Mua2.457KHỗn hợp
SMLL BETASMLL TMF UNITS
3.611.40%0.05Sức mua mạnh15.985KHỗn hợp
SPX SPECTRUM METALS LIMITED
0.143.70%0.01Sức mua mạnh7.906M189.745M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SPY SPDR 500 CDI 1:1
508.940.82%4.12Sức mua mạnh507Hỗn hợp
SSO SPDR SMALL ETF UNITS
16.391.55%0.25Sức mua mạnh823Hỗn hợp
STN SATURN METALS LIMITED
0.5621.98%0.10Mua871.798K33.301M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
STW SPDR S&P/ASX 200 FUND
66.360.26%0.17Sức mua mạnh102.847K3.878B10.696.19Hỗn hợp
SWTZ SWTZDIVGRO TMF UNITS
2.700.75%0.02Sức mua mạnh4.848K
TCL TRANSURBAN GROUP
16.26-0.49%-0.08Mua2.844M44.690B192.460.089000.00Vận chuyển
TECH GLOTECH ETF UNITS
92.450.63%0.58Sức mua mạnh880Hỗn hợp
UBU UBS IQ USA ETF UNITS
36.860.60%0.22Mua831Hỗn hợp
UBW UBS IQ WOR ETF UNITS
32.770.71%0.23Mua2.875KHỗn hợp
UMAX BETAS&P500 ETF UNITS
22.661.25%0.28Mua6.383KHỗn hợp
USD BETASH USD ETF UNITS
14.630.76%0.11Sức mua mạnh83.057KHỗn hợp
VAP V300APROP ETF UNITS
98.280.31%0.30Mua40.612KHỗn hợp
VAS V300AEQ ETF UNITS
90.820.31%0.28Sức mua mạnh100.220KHỗn hợp
VBLD VDGLBINFRA ETF UNITS
67.000.00%0.00Mua4.214KHỗn hợp
VDBA VDBALANCE ETF UNITS
58.950.15%0.09Mua24.600KHỗn hợp
VDGR VDGROWTH ETF UNITS
59.740.34%0.20Mua3.258KHỗn hợp
VDHG VDHIGHGROW ETF UNITS
60.700.31%0.19Mua26.893KHỗn hợp
VGMF VDMULTIFAC TMF UNITS
56.350.70%0.39Sức mua mạnh20Hỗn hợp
VGS VINTL ETF UNITS
88.140.63%0.55Sức mua mạnh58.385KHỗn hợp
VISM VDSMALLCAP ETF UNITS
58.260.45%0.26Sức mua mạnh676Hỗn hợp
VLC VLARGECO ETF UNITS
73.600.59%0.43Mua1.874KHỗn hợp
VMIN VDMINVOL TMF UNITS
62.03-0.40%-0.25Mua284Hỗn hợp
VSO VSMALLCO ETF UNITS
63.170.38%0.24Sức mua mạnh1.902KHỗn hợp
WCMQ WCMQUALGRO TMF UNITS
6.831.94%0.13Mua169.574KHỗn hợp
WDMF IEDGEWLMF ETF UNITS
37.150.35%0.13Mua12.059KHỗn hợp
WES WESFARMERS LIMITED
46.940.84%0.39Sức mua mạnh2.534M52.780B22.382.08105000.00Bán Lẻ
WOW WOOLWORTHS GROUP LIMITED
43.600.16%0.07Mua3.007M54.601B35.631.23196000.00Bán Lẻ
WQG WCM GLOBAL GROWTH LIMITED
1.310.38%0.01Mua75.715K227.084M7.290.18Hỗn hợp
WRLD BETA MR GL TMF UNITS
14.680.27%0.04Mua5.667KHỗn hợp
WVOL IEDGEWLVOL ETF UNITS
37.070.68%0.25Sức mua mạnh9.871KHỗn hợp
XTC XANTIPPE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Theo dõi14.906M8.311M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất