Cổ phiếu luôn ở mức đáy — Thị trường Chứng khoán Úc

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.071.45%0.00Bán70.000K25.338M-0.05Công nghiệp
AD1 APPLYDIRECT LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh80.000K3.332M-0.02Công nghiệp
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00Bán1.715M5.859M-0.00Vật liệu cơ bản
AEG ABSOLUTE EQUITY PERFORMANCE FUND LIMITED
0.950.00%0.00Bán39.210K
AKN AUKING MINING LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.350M932.584K-0.00Vật liệu cơ bản
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.06-3.51%-0.00Bán29.747K4.774M-0.064.00Vật liệu cơ bản
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.010.00%0.00Bán72.843K3.460M3.040.00Vật liệu cơ bản
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Bán4.842K6.825M-0.00Vật liệu cơ bản
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán852.796K2.837M-0.026.00Vật liệu cơ bản
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.01-20.00%-0.00Sức bán mạnh278.515K1.402M-0.057.00Vật liệu cơ bản
ARX ARC EXPLORATION LIMITED
0.12-10.71%-0.01Sức bán mạnh683.156M-0.686.00Vật liệu cơ bản
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.03-3.33%-0.00Bán201.596K11.826M-0.0057.00Vật liệu cơ bản
AX8 ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.04-4.26%-0.00Bán48.058K1.386M-0.03Vật liệu cơ bản
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán126.000K3.628M-0.00Vật liệu cơ bản
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00Bán3.470M4.314M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BLA BLUE SKY ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED
0.55-1.79%-0.01Sức bán mạnh38.399K43.518M-1.46Tài chính
BLK BLACKHAM RESOURCES LIMITED
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh11.433M34.169M-0.03Vật liệu cơ bản
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.02-5.26%-0.00Sức bán mạnh4.000K3.938M-0.013.00Vật liệu cơ bản
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán2.000M18.620M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán178.000K3.340M-0.00Năng lượng
CGM COUGAR METALS NL
0.000.00%0.00Bán100.000K945.303K-0.0045.00Vật liệu cơ bản
CIO CONNECTED IO LIMITED
0.000.00%0.00Bán19.000K3.196M-0.011.00Dịch vụ Viễn thông
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.00100.00%0.00Mua1.548M5.430M-0.01Vật liệu cơ bản
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.02-5.88%-0.00Bán739.437K3.311M-0.00Vật liệu cơ bản
CRO CIRRALTO LIMITED
0.010.00%0.00Bán35.000K4.465M-0.0212.00Công nghệ
CYQ CYCLIQ GROUP LTD
0.000.00%0.00Bán450.000K2.861M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DVN DEVINE LIMITED
0.17-2.94%-0.00Sức bán mạnh46.477K26.191M-0.1758.00Tài chính
DW8 DIGITAL WINE VENTURES LIMITED
0.010.00%0.00Bán50.000K3.476M-0.002.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ECX ECLIPX GROUP LIMITED
0.80-3.61%-0.03Sức bán mạnh2.953M264.863M4.290.20500.00Tài chính
ENA ENSURANCE LTD
0.030.00%0.00Sức bán mạnh271.273K9.167M7.070.00Tài chính
ESE ESENSE-LAB LTD
0.020.00%0.00Sức bán mạnh175.000K3.342M-0.04Chăm sóc sức khỏe
FAM FAMILY INSIGHTS GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.000M2.078M-0.007.00Công nghệ
FE8 FASTER ENTERPRISES LTD
0.010.00%0.00Bán35.249K1.330M-0.01Tài chính
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.00100.00%0.00Mua1.938M2.939M-0.005.00Vật liệu cơ bản
GMR GOLDEN RIM RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán600.000K7.643M-0.03Vật liệu cơ bản
GPP GREENPOWER ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh50.000K2.911M-0.00Năng lượng
GSM GOLDEN STATE MINING LIMITED
0.100.00%0.00Bán24.486K2.562M-0.01Vật liệu cơ bản
HCO HYLEA METALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán211.239K2.804M-0.00Vật liệu cơ bản
IAM INTIGER GROUP LIMITED
0.010.00%0.00Bán6.392M8.389M-0.002.00Công nghệ
INV INVESTSMART GROUP LIMITED
0.120.00%0.00Bán118.216K16.006M-0.01Tài chính
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.01-12.50%-0.00Bán76.667K9.252M-0.00Vật liệu cơ bản
ISD ISENTIA GROUP LIMITED
0.202.50%0.01Sức bán mạnh65.363K40.000M-0.081300.00Công nghệ
IVO INVIGOR GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.000M9.077M-0.01144.00Công nghệ
JJF JIAJIAFU MODERN AGRICULTURE LIMITED
0.070.00%0.00Bán53.747K5.963M2.310.0369.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KGM KALNORTH GOLD MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán59.000K3.577M-0.005.00Vật liệu cơ bản
KKL KOLLAKORN CORPORATION LIMITED
0.01-30.00%-0.00Bán2.586K1.468M-0.011.00Công nghệ
KPL KINA PETROLEUM LIMITED
0.04-16.67%-0.01Sức bán mạnh52.000K15.310M-0.01Năng lượng
KTA KRAKATOA RESOURCES LIMITED
0.02-16.67%-0.00Sức bán mạnh183.800K2.350M-0.01Vật liệu cơ bản
LI3 LITHIUM CONSOLIDATED LIMITED
0.050.00%0.00Bán792.729M-0.02Vật liệu cơ bản
LKO LAKES OIL NL
0.000.00%0.00Bán4.855M28.776M-0.007.00Năng lượng
LSH LIFESPOT HEALTH LTD
0.061.67%0.00Sức bán mạnh180.556K4.571M-0.03Chăm sóc sức khỏe
MAM MICROEQUITIES ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED
0.400.00%0.00Bán5.000K52.355M15.330.03Tài chính
MCT METALICITY LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh121.733K6.517M-0.0025.00Vật liệu cơ bản
MMR MEC RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán11.000K2.735M-0.032000.00Năng lượng
MNC METMINCO LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.000M2.970M-0.08Vật liệu cơ bản
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán4.537K3.157M-0.001.00Vật liệu cơ bản
MRR MINREX RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán302.630K1.113M-0.020.00Vật liệu cơ bản
MSE METALSEARCH LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.908M2.885M-0.01Vật liệu cơ bản
MTC METALSTECH LIMITED
0.02-16.67%-0.00Sức bán mạnh1.147M1.092M-0.05Vật liệu cơ bản
NCL NETCCENTRIC LIMITED
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh10.000K1.837M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NOR NORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán20.000K4.327M-0.003.00Dịch vụ Viễn thông
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.020.00%0.00Bán10.000K2.986M-0.03Chăm sóc sức khỏe
NWE NORWEST ENERGY NL
0.0050.00%0.00Mua625.000K10.146M-0.003.00Năng lượng
OAU ORA GOLD LIMITED
0.010.00%0.00Bán476.112K6.351M-0.019.00Vật liệu cơ bản
OGX ORINOCO GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Bán28.066M5.688M-0.03Vật liệu cơ bản
OLV OTHERLEVELS HOLDINGS LIMITED
0.020.00%0.00Bán317.132K5.028M-0.01Công nghệ
ONE ONEVIEW HEALTHCARE PLC
0.37-9.76%-0.04Sức bán mạnh16.930K24.775M-0.47150.00Công nghệ
OVL ORO VERDE LIMITED
0.000.00%0.00Bán528.221K4.667M-0.001.00Vật liệu cơ bản
PCH PROPERTY CONNECT HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00Bán505.334K1.073M-0.00Công nghệ
PRLDA PETREL ENE DEF SET
0.100.00%0.00235.000K11.997M-0.12Năng lượng
PVD PURA VIDA ENERGY NL
0.02-5.56%-0.00Sức bán mạnh748.482K4.444M-0.010.00Năng lượng
PVL POWERHOUSE VENTURES LIMITED
0.04-12.50%-0.01Bán50.000K1.015M-0.34Tài chính
PWN PARKWAY MINERALS NL
0.000.00%0.00Bán46.243K2.677M-0.01Vật liệu cơ bản
PWNCA PARKWAY CTG
0.000.00%0.00Bán2.094M2.677M-0.01Vật liệu cơ bản
RFR RAFAELLA RESOURCES LTD.
0.07-6.25%-0.01Bán10.000K2.109MVật liệu cơ bản
RGL RIVERSGOLD LIMITED
0.04-4.35%-0.00Sức bán mạnh38.991K3.661M-0.13Vật liệu cơ bản
RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.129M4.717M-0.000.00Vật liệu cơ bản
RMX RED MOUNTAIN MINING LIMITED
0.010.00%0.00Mua301.696K4.068M-0.00Vật liệu cơ bản
RRS RANGE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.000M10.244M-0.000.00Năng lượng
SCL SCHROLE GROUP LTD
0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh175.400K4.379M-0.01Tài chính
SFL SPRING FG LIMITED
0.03-26.83%-0.01Bán16.000K4.278M-0.01Tài chính
SI6 SIX SIGMA METALS LIMITED
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh1.000M1.601M-0.004.00Vật liệu cơ bản
SL1 SYMBOL MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán250.000K5.061M-0.02Vật liệu cơ bản
SMI SANTANA MINERALS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán2.756M2.794M-0.00Vật liệu cơ bản
SRO SHAREROOT LTD
0.000.00%0.00Bán1.910M2.354M-0.003.00Công nghệ
SUD SUDA PHARMACEUTICALS LTD
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh452.000K14.083M-0.0014.00Chăm sóc sức khỏe
SUR SUN RESOURCES NL
0.000.00%0.00Sức bán mạnh20.000K2.014M-0.004.00Năng lượng
SVD SCANDIVANADIUM LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh560.000K3.252M-0.0160.00Năng lượng
T3D 333D LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh1.000M1.322M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TDL TBG DIAGNOSTICS LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh9008.486M-0.0341.00Chăm sóc sức khỏe
THD THRED LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán1.125M4.473M-0.00Công nghệ
TNR TORIAN RESOURCES LIMITED
0.02-5.88%-0.00Sức bán mạnh457.830K3.559M-0.01Vật liệu cơ bản
TOM TOMIZONE LIMITED
0.010.00%0.00Bán6.355K2.551M-0.0116.00Công nghệ
TTA TTA HOLDINGS LIMITED
0.01-25.00%-0.01Bán20.000K2.061M-0.02Công nghệ
UCW UCW LIMITED
0.13-3.70%-0.01Bán203.770K14.320M-0.0098.00Công nghiệp
VPR VOLT POWER GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.851M8.245M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
VTI VISIONEERING TECHNOLOGIES, INC.
0.080.00%0.00Sức bán mạnh85.209K19.890M-0.11Chăm sóc sức khỏe
WCN WHITE CLIFF MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán4002.261M-0.06Vật liệu cơ bản
WGN WAGNERS HOLDING COMPANY LIMITED
2.22-3.90%-0.09Sức bán mạnh128.781K372.778M21.890.11532.00Vật liệu cơ bản
WRM WHITE ROCK MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán282.000K8.182M-0.00Vật liệu cơ bản
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.010.00%0.00Bán95.811K1.647M122.220.0018.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất