Cổ phiếu luôn ở mức đáy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
A1C AIC RESOURCES LIMITED
0.16-11.11%-0.02Bán6.250K9.612M-0.03Vật liệu cơ bản
AGX1 AT GBL SHR TMF UNITS
4.94-2.37%-0.1223.983K
AHG AUTOMOTIVE HOLDINGS GROUP LIMITED.
1.75-5.42%-0.10Bán922.778K611.845M18.750.108435.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AKN AUKING MINING LIMITED
0.000.00%0.00Bán396.000K1.865M-0.00Vật liệu cơ bản
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh50.000K1.468M-0.05Công nghệ
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán14.100M1.892M-0.026.00Vật liệu cơ bản
AR9 ARCHTIS LIMITED
0.15-3.23%-0.01Sức bán mạnh259.968K
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.02-9.09%-0.00Sức bán mạnh5.000K2.570M-0.057.00Vật liệu cơ bản
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh1.050M13.561M-0.00Vật liệu cơ bản
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.01-7.14%-0.00Sức bán mạnh300.000K8.768M-0.03Vật liệu cơ bản
AXP AIRXPANDERS, INC.
0.03-3.12%-0.00Bán3.140M17.871M-0.11124.00Chăm sóc sức khỏe
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00Bán1.000M6.471M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BEE BROO LTD
0.07-6.67%-0.01Bán176.451K45.619M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLY BOART LONGYEAR LIMITED
0.000.00%0.00Bán4.620M105.159M-0.014296.00Năng lượng
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.03-3.85%-0.00Bán82.564K5.182M-0.013.00Năng lượng
BNL BIG STAR ENERGY LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán1423.310M-0.0414.00Năng lượng
BUY BOUNTY OIL & GAS NL
0.000.00%0.00Bán100.000K3.814M-0.002.00Năng lượng
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
1.000.00%0.00Bán23.881K182.241M14.900.080.00Vật liệu cơ bản
CA8 COASSETS LIMITED.
0.10-31.03%-0.04Bán13.307K19.248M9.030.01Tài chính
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán1.000M14.063M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CCG COMMSCHOICE GROUP LIMITED
0.06-1.64%-0.00Bán300.000K6.631M-0.04Công nghệ
CG1 CARBONXT GROUP LIMITED
0.33-5.71%-0.02Sức bán mạnh191.461K32.208M-0.11Vật liệu cơ bản
CHP CHAPMANS LIMITED
0.010.00%0.00Bán406.763K1.628M-0.13Tài chính
CIE CONTANGO INCOME GENERATOR LIMITED
0.88-0.56%-0.01Sức bán mạnh35.700K91.873M24.450.04Tài chính
CSV CSG LIMITED
0.173.03%0.01Sức bán mạnh343.927K71.924M-0.42700.00Công nghệ
CURE ETFS CURE ETF UNITS
47.26-3.53%-1.73342
CV1 CV CHECK LTD
0.06-8.20%-0.01Sức bán mạnh20.000K13.780M-0.01Công nghệ
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán100.000K1.926M-0.00Công nghệ
DHG DOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED.
2.35-3.29%-0.08Bán619.091K1.411B-0.02761.00Công nghệ
DRK DRAKE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh49.000K3.134M-0.007.00Vật liệu cơ bản
DRO DRONESHIELD LIMITED
0.140.00%0.00Bán13.567K21.113M-0.04Công nghệ
DVN DEVINE LIMITED
0.28-3.45%-0.01Sức bán mạnh170.000K44.445M-0.1758.00Tài chính
E2E EON NRG LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh140.000K2.032M0.590.016.00Năng lượng
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh35.192M2.270M-0.0014.00Năng lượng
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.050.00%0.00Bán9.254K12.005M-0.02Vật liệu cơ bản
EVO EVOLVE EDUCATION GROUP LIMITED
0.39-4.88%-0.02Sức bán mạnh21.789K72.175M-0.02Công nghiệp
FCT FIRSTWAVE CLOUD TECHNOLOGY LIMITED
0.18-7.69%-0.01Bán137.044K43.823M-0.05Công nghệ
FEMX FIL GEM TMF UNITS
4.11-0.96%-0.041.000K
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán5.428K5.380M-0.0140.00Vật liệu cơ bản
FOR FORAGER AUSTRALIAN SHARES FUND
1.50-0.66%-0.01Sức bán mạnh35.333K
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.020.00%0.00Bán64.300K4.250M-0.0015.00Vật liệu cơ bản
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.00-97.26%-0.07Sức bán mạnh197.862M60.907M-0.01Chăm sóc sức khỏe
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán295.000K5.453M-0.014.00Vật liệu cơ bản
GES GENESIS RESOURCES LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán5.000K6.263M-0.00Vật liệu cơ bản
HCH HOT CHILI LIMITED
0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh1.498M11.038M-0.01Vật liệu cơ bản
HCO HYLEA METALS LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh2.506M1.804M-0.00Vật liệu cơ bản
HGM HIGH GRADE METALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán100.000K6.437M-0.014.00Vật liệu cơ bản
HM1 HEARTS AND MINDS INVESTMENTS LIMITED
2.560.00%0.001.074M
HYD HYDRIX LIMITED
0.045.56%0.00100.000K20.239M-0.015.00Công nghệ
IBN IBUYNEW GROUP LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán1.500M4.305M-0.0017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICQ ICAR ASIA LIMITED
0.15-6.25%-0.01Bán172.949K61.217M-0.04390.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IHR INTELLIHR HOLDINGS LIMITED
0.12-8.00%-0.01Sức bán mạnh176.462K7.938M-0.05Công nghệ
IOT IOT GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán12.105M1.301M-0.01Công nghệ
ISD ISENTIA GROUP LIMITED
0.21-4.44%-0.01Bán916.568K45.000M35.430.011300.00Công nghệ
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh25.868K7.400M-0.00Vật liệu cơ bản
KMT KOPORE METALS LIMITED
0.02-10.53%-0.00Sức bán mạnh2.750M10.309M-0.03Vật liệu cơ bản
KRX KOPPAR RESOURCES LIMITED
0.20-4.76%-0.01Sức bán mạnh37.000K
LCM LOGICAMMS LIMITED
0.150.00%0.00Bán6.000K12.264M-0.01Công nghiệp
LKO LAKES OIL NL
0.00-50.00%-0.00Bán953.525K57.553M-0.007.00Năng lượng
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-12.50%-0.00Bán980.105K4.600M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MCM MC MINING LIMITED
0.30-18.92%-0.07Bán1.350K42.264M-1.161597.00Năng lượng
MMM MARLEY SPOON AG
0.49-2.00%-0.01Bán39.188K57.849MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MOH MOHO RESOURCES LIMITED
0.153.33%0.0165.000K
MOX MONAX MINING LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.000M1.806M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh6.845M3.157M-0.001.00Vật liệu cơ bản
NC6 NANOLLOSE LIMITED
0.08-1.27%-0.00Sức bán mạnh16.475K2.730M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
NIU NIUMINCO GROUP LIMITED
0.00100.00%0.00Mua1.540M3.617M-0.008.00Vật liệu cơ bản
NMS NEPTUNE MARINE SERVICES LIMITED
0.32-15.79%-0.06Bán12.000K19.661M-0.49425.00Năng lượng
NTD NATIONAL TYRE & WHEEL LIMITED
0.53-41.67%-0.38Bán2.527M92.089M23.570.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.06-3.08%-0.00Bán53.500K5.073M-0.04Chăm sóc sức khỏe
NWE NORWEST ENERGY NL
0.000.00%0.00Bán2.126M6.764M-0.003.00Năng lượng
OAR OAKDALE RESOURCES LIMITED
0.02-11.11%-0.00Sức bán mạnh3.473K1.037M-0.121.00Tài chính
OGX ORINOCO GOLD LIMITED
0.01-6.25%-0.00Bán3.197M15.503M-0.03Vật liệu cơ bản
PCH PROPERTY CONNECT HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.000M1.202M-0.00Công nghệ
PEC PERPETUAL RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán81.608K2.401M-0.02Năng lượng
PGH PACT GROUP HOLDINGS LTD
3.19-11.53%-0.41Bán2.980M1.197B15.310.244000.00Vật liệu cơ bản
PGR THE PAS GROUP LIMITED
0.25-3.85%-0.01Sức bán mạnh2.562K34.173M-0.02748.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
PIN PINCHME.COM INC.
0.280.00%0.00Sức bán mạnh10.000K
PIXX PTMINTFND TMF UNITS
4.450.23%0.01Bán59.929K
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh4.141M3.433M-0.006.00Vật liệu cơ bản
POH PHOSPHAGENICS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh9.960M3.155M-0.0029.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.03-3.03%-0.00Bán626.938K4.043M-0.06Vật liệu cơ bản
PVS PIVOTAL SYSTEMS CORPORATION
1.56-30.67%-0.69Bán1.807M
PWNCA PARKWAY CTG
0.00-0.00%-0.00Mua110.000K3.569M-0.01Vật liệu cơ bản
QFY QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.001M4.950M-0.017.00Công nghiệp
QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán1.000M490.130K-0.02Vật liệu cơ bản
QLTY BETA QLTY ETF UNITS
14.89-0.20%-0.038.330K
QTG Q TECHNOLOGY GROUP LIMITED
0.020.00%0.00Bán77.000K924.346K-0.0541.00Công nghệ
RAN RANGE INTERNATIONAL LIMITED
0.03-17.14%-0.01Bán322.987K5.831M-0.23Vật liệu cơ bản
RBO ROBO 3D LIMITED
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh558.226K6.556M-0.054.00Công nghệ
RFR RAFAELLA RESOURCES LTD.
0.13-13.33%-0.02Sức bán mạnh6.317K
RHI RED HILL IRON LIMITED
0.250.00%0.00Bán20.000K13.646M-0.010.00Vật liệu cơ bản
RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh118.061K8.255M-0.000.00Vật liệu cơ bản
RMT RMA ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán500.000K2.100M-0.00Vật liệu cơ bản
RNT RENT.COM.AU LIMITED
0.04-10.20%-0.01Sức bán mạnh1.028M10.399M-0.013.00Công nghệ
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.000.00%0.00Bán12.000K1.646M-0.00Năng lượng
RRS RANGE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán5.000M7.596M-0.000.00Năng lượng
RXH REWARDLE HOLDINGS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh79.651K1.325M-0.01Công nghệ
RXL ROX RESOURCES LIMITED
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh61.000K12.588M-0.004.00Vật liệu cơ bản
SER STRATEGIC ENERGY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán410.000K3.360M-0.00Vật liệu cơ bản
SIS SIMBLE SOLUTIONS LIMITED
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh297.150K8.092M-0.09Công nghệ
SLZ SULTAN RESOURCES LTD
0.170.00%0.00Bán47.826K
SP3 SPECTUR LIMITED
0.190.00%0.00Sức bán mạnh11.581K9.310M-0.08Công nghệ
SVH SILVER HERITAGE GROUP LIMITED
0.02-13.04%-0.00Sức bán mạnh5.000K25.224M-0.06575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TGA THORN GROUP LIMITED
0.55-1.43%-0.01Sức bán mạnh31.201K89.561M-0.04415.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THD THRED LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.340K4.473M-0.00Công nghệ
TIN TNT MINES LIMITED
0.170.00%0.00Sức bán mạnh1.435K4.892M-0.02Vật liệu cơ bản
TKF TIKFORCE LIMITED
0.000.00%0.00Bán50.000K387.732K-0.020.00Công nghệ
TRL TANGA RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.750M5.092M-0.00Vật liệu cơ bản
TYX TYRANNA RESOURCES LIMITED
0.018.33%0.00Bán753.587K12.242M-0.01Vật liệu cơ bản
URF US MASTERS RESIDENTIAL PROPERTY FUND
1.431.78%0.03Sức bán mạnh49.041K506.942M-0.07Tài chính
VAR VARISCAN MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.000M2.479M-0.005.00Vật liệu cơ bản
VISM VDSMALLCAP ETF UNITS
49.430.00%0.00383
VMG VDM GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.800M8.816M-0.0042.00Công nghiệp
VMY VIMY RESOURCES LIMITED
0.070.00%0.00Bán205.935K28.617M-0.03Năng lượng
WGL WANGLE TECHNOLOGIES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh681.666K5.195M-0.007.00Công nghiệp
WML WOOMERA MINING LIMITED
0.085.13%0.00Bán225.000K4.106M-0.05Vật liệu cơ bản
YTMAGL THETAASSET ACBCAGL21
105.58-0.34%-0.36Bán117
YTMSGP THETAASSET ACBCSGP19
104.18-1.27%-1.34Sức bán mạnh12
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất