Cổ phiếu luôn ở mức đáy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
ADD ADAVALE FPO
0.010.00%0.00Bán7.500K804.430K-0.0120.00Năng lượng
AEB AFFINENER FPO
0.010.00%0.00Sức bán mạnh289.329K11.802M-0.01Năng lượng
AEV AVENIRA FPO
0.01-6.25%-0.00Bán3.651M12.431M-0.02Vật liệu cơ bản
AGE ALLIGATOR FPO
0.01-16.67%-0.00Bán343.216K3.912M-0.00Năng lượng
AHG AHG LTD FPO
2.20-0.45%-0.01Bán1.083M732.887M22.410.108300.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AME ALTOMETALS FPO
0.052.22%0.00Bán103.958K8.346M-0.00Năng lượng
AO1 ASSETOWL FPO
0.03-3.45%-0.00Bán4.296K2.055M-0.05Công nghệ
APG AUSTPAC R FPO
0.000.00%0.00Bán7.500M1.877M-0.006.00Vật liệu cơ bản
AQS AQUIS FPO
0.02-28.57%-0.01Sức bán mạnh10.000K714.380K-0.060.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AQX ALICEQUEEN FPO
0.02-33.33%-0.01Sức bán mạnh1.706M11.002M-0.012.00Năng lượng
AR9 ARCHTIS FPO
0.17-2.86%-0.01255.000K
ARN ALDORO FPO
0.20-2.44%-0.01Sức bán mạnh599.500K
ASG AUTOSPORTS FPO
1.410.00%0.00Bán141283.410M10.880.131336.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
AUL AUSTARGOLD FPO
0.000.00%0.00Bán1.536M9.563M-0.00Vật liệu cơ bản
AYI A1 INVEST FPO
0.000.00%0.00Bán560.050K10.807M-0.00Tài chính
AZI ALTAZINC FPO
0.01-28.57%-0.00Bán8.444M9.583M-0.016.00Năng lượng
BDI BLINA M FPO
0.000.00%0.00Bán1.300M4.314M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BGP BRISCOE FPO NZX
3.19-0.62%-0.02Bán17.603K729.168M13.010.26Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BMT BERKUT FPO
0.080.00%0.00Sức bán mạnh40.000K4.563M-0.04Vật liệu cơ bản
BPH BPH ENERGY FPO
0.000.00%0.00Bán496.706K966.187K-0.002000.00Chăm sóc sức khỏe
CAD CAENEUS FPO
0.000.00%0.00Bán325.000K14.063M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CAS CRUSADER FPO
0.02-9.09%-0.00Bán106.698K10.043M-0.02Vật liệu cơ bản
CCA CHANGEFL FPO
0.12-14.29%-0.02Bán795.171K10.299M-0.17Công nghệ
CCG COMMS FPO
0.12-4.00%-0.01Sức bán mạnh90.000K12.347M-0.04Công nghệ
CHP CHAPMANS FPO
0.000.00%0.00Bán1.000M2.714M-0.01Tài chính
CLI CROPLOGIC FPO
0.03-3.85%-0.00Bán1.210M2.300M-0.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CM1 COOLGARDIE FPO
0.12-3.85%-0.01Theo dõi295.956K10.803MVật liệu cơ bản
CNX CARBON ENE FPO
0.09-1.10%-0.00Sức bán mạnh13.380K5.844M-0.0142.00Năng lượng
CP1 CANNPAL FPO
0.173.12%0.01Bán193.191K6.902M-0.021.00Chăm sóc sức khỏe
CUL CULLEN RES FPO
0.000.00%0.00Bán1.575M2.599M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CVL CIVMEC CDI 1:1
0.57-2.54%-0.01Sức bán mạnh641260.526M9.840.05417.00Công nghiệp
CVV CARAVELMIN FPO
0.04-11.11%-0.01Sức bán mạnh10.764K7.237M-0.020.00Vật liệu cơ bản
DDT DATADOT FPO
0.00-0.00%-0.00Bán100.000K1.926M-0.00Công nghệ
DRK DRAKE RES FPO
0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh1.952M3.438M-0.047.00Vật liệu cơ bản
DVN DEVINE FPO
0.30-0.00%-0.00Sức bán mạnh2.500K47.619M-0.1758.00Tài chính
EN1 ENGAGE BDR FPO
0.06-5.08%-0.00Sức bán mạnh21.000K12.650MVật liệu cơ bản
ENA ENSURANCE FPO
0.030.00%0.00Sức bán mạnh150.000K11.426M-0.03Tài chính
ESE ESENSELAB CDI 1:1
0.040.00%0.00Sức bán mạnh21.869K1.271M-0.04Chăm sóc sức khỏe
EXP EXPERNCECO FPO
0.341.47%0.01Bán122.190K188.976M15.380.02700.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FDX FDIAMONDS FPO
0.04-0.00%-0.00Bán200.000K3.787M-0.03Vật liệu cơ bản
FHS FREHIL MIN FPO
0.02-0.00%-0.00Bán111.272K3.588M-0.004.00Vật liệu cơ bản
FML FOCUS MIN FPO
0.18-10.00%-0.02Bán21.777K32.895M-0.035.00Vật liệu cơ bản
FPC FATGBLCONT FPO
0.86-1.71%-0.01Sức bán mạnh107.500K39.331MTài chính
GAL GALILEO FPO
0.220.00%0.00Bán27.150K19.509M-0.01Vật liệu cơ bản
GOO GOOROO FPO
0.06-8.33%-0.00Sức bán mạnh19.454K3.477M-0.04Công nghệ
IDZ INDSKYDIVE FPO
0.10-10.00%-0.01Sức bán mạnh1.199K15.037M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
LKO LAKES OIL FPO
0.00-50.00%-0.00Bán45.891M55.172M-0.007.00Năng lượng
LML LINCOLN FPO
0.01-8.33%-0.00Sức bán mạnh317.260K6.900M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
LSH LIFESPOT FPO
0.08-1.23%-0.00Bán50.000K3.827M-0.03Chăm sóc sức khỏe
MNC METMINCO FPO
0.00-25.00%-0.00Bán1.065M3.105M-0.08Vật liệu cơ bản
NBI NBGCITRUST UNIT
2.040.00%0.00626.790K
NCL NETCENTRIC CDI 1:1
0.010.00%0.00Bán105.000K2.888M-0.01Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ODA ORCODA LIM FPO
0.180.00%0.00Bán99.240K16.106M-0.1210.00Công nghệ
PCH PROP CON FPO
0.000.00%0.00Bán400.000K1.803M-0.00Công nghệ
PM8 PENSANAMET FPO
0.01-11.76%-0.002.551M15.614M-0.02Vật liệu cơ bản
PRL PETREL ENE FPO
0.000.00%0.00Bán14.799M-0.01Năng lượng
PRZ PARAZERO FPO
0.14-3.45%-0.01Bán4.761K7.306M-0.05Công nghiệp
PUR PURSUITMIN FPO
0.050.00%0.00Bán816.713K3.423M-0.06Vật liệu cơ bản
PWNCA PARKWAY CTG
0.000.00%0.00Bán57.225K5.255M-0.00Vật liệu cơ bản
RFN REFFIND FPO
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.650K4.100M-0.00Công nghệ
ROG RED SKY. FPO
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh40.000K2.470M-0.00Năng lượng
S3R SERPENTINE FPO
0.000.00%0.00Bán55.600K2.166M-0.01Công nghệ
SFL SPRING FG FPO
0.030.00%0.00Bán8.344K4.278M-0.03Tài chính
STC SINETECH FPO
0.01-0.00%-0.00Bán338.000K3.529M-0.00Năng lượng
SUD SUDA FPO
0.010.00%0.00Mua3.324M12.228M-0.0014.00Chăm sóc sức khỏe
TBH THEBETMAKE FPO
0.06-9.09%-0.01Sức bán mạnh387.411K16.421M-0.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THD THRED FPO
0.00-0.00%-0.00Mua3.154M7.158M-0.00Công nghệ
TIN TNT MINES FPO
0.18-2.63%-0.01Sức bán mạnh76.500K5.468M-0.02Vật liệu cơ bản
TML TIMAH FPO
0.020.00%0.00Bán51.020K1.949M9.640.00Vật liệu cơ bản
TRL TANGARES FPO
0.010.00%0.00Bán276.429K4.358M-0.01Vật liệu cơ bản
VEFI VDETHIBOND ETF UNITS
50.090.00%0.00195
VMY VIMY RES FPO
0.09-1.08%-0.00Bán789.206K38.570M-0.03Năng lượng
VTI VISIONTECH CDI FORUS
0.160.00%0.00Bán262.129K37.567M-0.12Chăm sóc sức khỏe
WLD WELLARD FPO
0.07-1.41%-0.00Bán572.496K40.621M-0.07151.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
WMC WONHE MULT FPO
0.020.00%0.00Bán100.000K3.039M0.460.04Công nghệ
WOA WIDE OPEN FPO
0.150.00%0.00Bán40.000K5.779M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
XPE XPED LIMTD FPO
0.00-0.00%-0.00Sức bán mạnh2.000M3.767M-0.01Công nghệ
YTMAS2 THETAASSET XTB AS227
107.250.00%0.00932
YTMDX2 THETAASSET XTB DX227
104.760.00%0.002.041K
YTMMGR THETAASSET ACBCMGR20
106.30-0.06%-0.06Bán10
YTMMQG THETAASSET ACBCMQG20
101.64-0.22%-0.22Bán10
YTMTL1 THETAASSET ACBCTLS22
104.43-0.18%-0.19Bán88
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất