Cổ phiếu luôn ở mức đáy

Ngược lại với các cổ phiếu tăng trưởng liên tục, các cổ phiếu luôn ở mức đáy thường đặc trưng bằng sự giảm giá liên tục, thường có ít điều chỉnh về giá. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do sự suy giảm của toàn bộ ngành hoặc lĩnh vực. Ví dụ: các cổ phiếu tiếp tục giảm liên tục có thể đại diện cho các công ty dầu khí khi có sự dư thừa dầu.

           
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.09-0.00%-0.00Bán3.000K30.768M-0.04Công nghiệp
A1C AIC RESOURCES LIMITED
0.12-7.69%-0.01Sức bán mạnh11.698K7.209M-0.03Vật liệu cơ bản
A40 ALLIANCE MINERAL ASSETS LIMITED
0.20-4.76%-0.01Mua1.966M154.123M-0.01Vật liệu cơ bản
ABW AURORA ABSOLUTE RETURN FUND
0.19-13.64%-0.03Bán1.241K1.542M-0.3517.00Tài chính
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00Bán1.035M6.696M-0.00Vật liệu cơ bản
AEB AFFINITY ENERGY AND HEALTH LIMITED
0.010.00%0.00Bán3.504M9.079M-0.01Năng lượng
AGE ALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh2.143M3.506M-0.00Năng lượng
AIB AURORA GLOBAL INCOME TRUST
0.15-0.00%-0.00Sức bán mạnh3041.094M3.930.040.00Tài chính
AKN AUKING MINING LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh514.000K1.865M-0.00Vật liệu cơ bản
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh3.000M7.048M-0.00Vật liệu cơ bản
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.02-5.00%-0.00Bán52.631K1.681M-0.05Công nghệ
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán173.217K2.073M-0.00Vật liệu cơ bản
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán600.000K1.892M-0.026.00Vật liệu cơ bản
AR9 ARCHTIS LIMITED
0.124.35%0.01Bán145.500K
AS1 ANGEL SEAFOOD HOLDINGS LTD
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh33.576K11.439M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AWN AROWANA INTERNATIONAL LIMITED
0.20-4.76%-0.01Bán51.128K31.634M-0.08126.00Công ty dịch vụ công cộng
AX8 ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.07-1.39%-0.00Bán50.000K2.124M-0.03Vật liệu cơ bản
AYK AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 4 LIMITED
19.00-4.52%-0.90Bán500
AYZ AUSTRALIAN MASTERS YIELD FUND NO 5 LIMITED
43.000.00%0.00Bán331
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.14-12.12%-0.02Bán24.246K18.315M-0.103.00Vật liệu cơ bản
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.024.55%0.00Bán1.625M20.930M-0.01Vật liệu cơ bản
BAU BAUXITE RESOURCES LIMITED
0.05-9.09%-0.01Sức bán mạnh22.200K11.793M-0.01Vật liệu cơ bản
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00Bán490.010K4.314M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BEE BROO LTD
0.03-6.90%-0.00Sức bán mạnh798.263K17.639M-0.01Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.070.00%0.00Bán18.000K2.556M-0.05Vật liệu cơ bản
BFC BESTON GLOBAL FOOD COMPANY LIMITED
0.14-3.57%-0.01Sức bán mạnh78.215K62.064M-0.03Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.03-10.34%-0.00Bán293.148K5.389M-0.013.00Vật liệu cơ bản
BSX BLACKSTONE MINERALS LIMITED
0.10-1.00%-0.00Bán18.745K9.620M-0.17Vật liệu cơ bản
CA8 COASSETS LIMITED.
0.100.00%0.00Bán10.000K19.248M8.870.01Tài chính
CCA CHANGE FINANCIAL LIMITED
0.06-5.08%-0.00Bán52.204K6.063M-0.17Công nghệ
CFO CFOAM LIMITED
0.14-3.45%-0.01Bán108.330K16.269M-0.05Vật liệu cơ bản
CGA CONTANGO ASSET MANAGEMENT LIMITED
0.25-21.87%-0.07Sức bán mạnh11.667K10.477M2.280.14Tài chính
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Sức bán mạnh6.500M5.430M-0.01Vật liệu cơ bản
CRS CAPRICE RESOURCES LTD
0.170.00%0.002.994K
CXU CAULDRON ENERGY LIMITED
0.02-5.26%-0.00Sức bán mạnh340.000K6.257M35.850.00Năng lượng
DVN DEVINE LIMITED
0.210.00%0.00Bán1.250K34.127M-0.1758.00Tài chính
DXN THE DATA EXCHANGE NETWORK LIMITED
0.12-4.00%-0.01Bán563.896K14.793M33.00Công nghệ
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.00-0.00%-0.00Bán500.000K2.270M-0.0014.00Năng lượng
EVO EVOLVE EDUCATION GROUP LIMITED
0.26-5.56%-0.01Bán294.112K46.006M-0.19Công nghiệp
FAU FIRST AU LIMITED
0.020.00%0.00Bán14.414K3.642M-0.041.00Vật liệu cơ bản
FCC FIRST COBALT CORP.
0.17-8.33%-0.01Bán1.190M53.191M-0.10Vật liệu cơ bản
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.02-5.88%-0.00Bán500.000K4.250M-0.0015.00Vật liệu cơ bản
FTC FINTECH CHAIN LIMITED
0.04-2.50%-0.00Sức bán mạnh61.000K26.031M-0.00Tài chính
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.000.00%0.00Bán140.000K1.669M-0.01Chăm sóc sức khỏe
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán5.000M1.829M-0.005.00Vật liệu cơ bản
GOO GOOROO VENTURES LIMITED
0.04-11.76%-0.01Sức bán mạnh70.576K11.069M-0.04Công nghệ
HCH HOT CHILI LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.560M7.359M-0.01Vật liệu cơ bản
HCO HYLEA METALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán762.500K2.706M-0.00Vật liệu cơ bản
IAM INTIGER GROUP LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán995.516K15.101M-0.002.00Công nghệ
IBN IBUYNEW GROUP LIMITED
0.00-0.00%-0.00Mua267.334K4.305M-0.0017.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ICN ICON ENERGY LIMITED
0.02-15.00%-0.00Sức bán mạnh854.313K11.951M-0.0115.00Năng lượng
IDZ INDOOR SKYDIVE AUSTRALIA GROUP LIMITED
0.04-4.44%-0.00Bán2.047K5.878M-0.07Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
IKW IKWEZI MINING LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán128.000K4.065M-0.00Năng lượng
IOT IOT GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán400.000K1.763M-0.01Công nghệ
KPL KINA PETROLEUM LIMITED
0.06-1.79%-0.00Bán62.363K21.051M-0.01Năng lượng
LHB LIONHUB GROUP LIMITED
0.01-30.00%-0.00Bán2575.784M-0.02Công nghệ
LHM LAND & HOMES GROUP LIMITED
0.010.00%0.00Bán69.931K14.691M-0.0019.00Công nghệ
LKO LAKES OIL NL
0.000.00%0.00Bán3.440M36.788M-0.007.00Năng lượng
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Bán5.533K3.450M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
LRS LATIN RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.070M6.867M-0.00Vật liệu cơ bản
LRT LOWELL RESOURCES FUND
4.55-2.15%-0.10Bán6.000K13.007M17.960.26Tài chính
MCT METALICITY LIMITED
0.01-6.67%-0.00Bán38.000K8.887M-0.0025.00Vật liệu cơ bản
MEB MEDIBIO LIMITED
0.02-9.52%-0.00Bán1.555M8.510M-0.084.00Chăm sóc sức khỏe
MGT MAGNETITE MINES LIMITED.
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh57.166K4.432M-0.01Vật liệu cơ bản
MHC MANHATTAN CORPORATION LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán1.000M2.965M-0.02Năng lượng
MLM METALLICA MINERALS LIMITED
0.02-4.00%-0.00Sức bán mạnh2.071M8.061M1.710.014.00Vật liệu cơ bản
MNC METMINCO LIMITED
0.000.00%0.00Bán170.965K2.273M-0.08Vật liệu cơ bản
MPW MSL SOLUTIONS LIMITED
0.140.00%0.00Sức bán mạnh215.538K33.649M-0.00Công nghệ
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh146.000K3.157M-0.001.00Vật liệu cơ bản
MX1 MICRO-X LIMITED
0.27-3.64%-0.01Bán18.886K38.253M-0.11Chăm sóc sức khỏe
MXR MAXIMUS RESOURCES LIMITED
0.063.33%0.00Bán50.675K1.659M-0.08Vật liệu cơ bản
NIU NIUMINCO GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán990.000K2.411M-0.008.00Vật liệu cơ bản
NTD NATIONAL TYRE & WHEEL LIMITED
0.453.45%0.01Bán75.000K44.510M11.390.04Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
NTU NORTHERN MINERALS LIMITED
0.052.04%0.00Bán994.284K54.626M-0.02Vật liệu cơ bản
NWE NORWEST ENERGY NL
0.000.00%0.00Bán192.749K6.764M-0.003.00Năng lượng
OCC ORTHOCELL LIMITED
0.14-3.45%-0.01Bán10.170K13.564M-0.05Chăm sóc sức khỏe
OGX ORINOCO GOLD LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.126M7.773M-0.03Vật liệu cơ bản
OLV OTHERLEVELS HOLDINGS LIMITED
0.02-11.11%-0.00Sức bán mạnh75.000K6.704M-0.01Công nghệ
OOK OOKAMI LIMITED
0.01-25.00%-0.00Sức bán mạnh1.115M3.741M-0.0047.00Công nghệ
PCH PROPERTY CONNECT HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00Bán5.500M1.202M-0.00Công nghệ
PGY PILOT ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh9.054K1.192M-0.02Công ty dịch vụ công cộng
PMY PACIFICO MINERALS LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán1.550M8.232M-0.00Vật liệu cơ bản
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh1.135M3.603M-0.006.00Vật liệu cơ bản
PPL PUREPROFILE LTD
0.05-3.64%-0.00Bán125.470K6.386M-0.22120.00Công nghệ
RNY RNY PROPERTY TRUST
0.00-20.00%-0.00Bán179.571K1.054M-0.03200.00Tài chính
ROG RED SKY ENERGY LIMITED.
0.000.00%0.00Bán828.000K1.646M-0.00Năng lượng
RRS RANGE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.685M7.596M-0.000.00Năng lượng
RVS REVASUM INC.
1.68-1.18%-0.02Bán236.269K159.149M98.00Công nghiệp
SM8 SMART MARINE SYSTEMS LIMITED
0.025.88%0.00Sức bán mạnh500.000K2.177M-0.03Công nghệ
SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán5.000K4.557M-0.006.00Vật liệu cơ bản
SSG SHAVER SHOP GROUP LIMITED
0.34-4.23%-0.01Bán102.620K44.397M6.860.05Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
STG STRAKER TRANSLATIONS LIMITED
1.308.33%0.10Bán25.522K68.371M120.00Công nghiệp
SVD SCANDIVANADIUM LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh119.659K4.434M-0.0060.00Năng lượng
SVH SILVER HERITAGE GROUP LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh40.105K20.180M-0.06575.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TGO TRIMANTIUM GROWTHOPS LIMITED
0.78-3.70%-0.03Bán1.000K91.583M-0.27Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
THD THRED LIMITED
0.000.00%0.00Bán250.000K4.473M-0.00Công nghệ
TNP TRIPLE ENERGY LIMITED
0.02-15.79%-0.00Bán105.000K1.152M-0.028.00Năng lượng
TRA TURNERS AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
2.89-0.34%-0.01341193.241M8.410.29Tài chính
TSC TWENTY SEVEN CO. LIMITED
0.000.00%0.00Bán14.000K3.568M-0.009.00Vật liệu cơ bản
TTB TOTAL BRAIN LIMITED
0.03-10.71%-0.00Sức bán mạnh30.000K13.281M-0.0826.00Chăm sóc sức khỏe
TYX TYRANNA RESOURCES LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán305.203K8.476M-0.01Vật liệu cơ bản
UTR ULTRACHARGE LIMITED
0.010.00%0.00Bán979.963K5.475M-0.00Công nghiệp
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.47-6.00%-0.03Sức bán mạnh7.000K10.989M-0.11Chăm sóc sức khỏe
VPR VOLT POWER GROUP LIMITED
0.00-0.00%-0.00Mua200.000K16.489M-0.00Công ty dịch vụ công cộng
WML WOOMERA MINING LIMITED
0.070.00%0.00Bán50.000K3.543M-0.05Vật liệu cơ bản
XPD XPD SOCCER GEAR GROUP LIMITED
0.02-10.53%-0.00Sức bán mạnh85.634K8.256M1.690.01676.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
XPE XPED LIMITED
0.00-0.00%-0.00Bán87.500K3.767M-0.01Công nghệ
YTMF07 THETAASSET ACBANZF20
100.64-0.52%-0.53Bán450
ZIP ZIPTEL LIMITED
0.0116.67%0.00Mua522.000K1.797M-0.0018.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất