Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
A200 BETAAUS200 ETF UNITS 103.601.57%1.60Mua3.757K
A2M A2 MILK FPO NZ 11.242.27%0.25Mức giá cao5.389M8.011B58.230.19153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABC ADEL BRTN FPO 6.891.62%0.11Mức giá cao1.277M4.411B24.320.281500.00Vật liệu cơ bản
ABP ABACUS STAPLED 3.931.55%0.06Mức giá cao1.302M2.242B10.570.37738.00Tài chính
ABX AUSBAUXITE FPO 0.100.00%0.00Bán373.387K14.466M89.290.00Vật liệu cơ bản
ADT ADRIATIC CDI 1:1 0.41-5.68%-0.03Mua5.743M34.439MVật liệu cơ bản
AEG AB EQ PERF FPO 1.171.30%0.01Mua443.748K
AFG AUSTRA FIN FPO 1.414.44%0.06Mua452.327K289.997M6.850.20Tài chính
AFI AUS.FOUND. FPO 6.170.33%0.02Mua441.798K7.295B27.830.2218.00Tài chính
ALI ARGO GLOBL FPO 1.780.28%0.01Mức giá cao352.737K254.860M13.250.130.00Tài chính
ALL ARISTOCRAT FPO 31.914.32%1.32Mua5.074M19.533B38.940.793640.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ALU ALTIUM LTD FPO 24.944.48%1.07Mua755.215K3.110B68.740.35422.00Công nghệ
ALX ATLSRTERIA STAPLED 6.80-0.58%-0.04Mua2.736M4.581B7.370.93Công nghiệp
AMC AMCOR FPO 14.381.91%0.27Mua6.588M16.341B19.110.7435211.00Vật liệu cơ bản
AMO AMBERTECH FPO 0.190.00%0.00Mức giá cao50.000K5.809M-0.0290.00Công nghiệp
ANN ANSELL FPO 28.101.01%0.28Mua671.237K3.960B20.141.4015890.00Chăm sóc sức khỏe
ANS AUSTSINORE FPO 0.020.00%0.00Mức giá cao13.551M91.290M-0.00Vật liệu cơ bản
AOF AU OFFICE FPO 2.501.21%0.03Mua550.214K402.195M6.260.39Tài chính
APD APN PROP FPO 0.452.27%0.01Mức giá cao41.632K138.047M8.160.0665.00Tài chính
APO APNOUTDOOR FPO 6.5612.14%0.71Mua6.641M976.984M22.220.26224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
APX APPEN FPO 13.937.15%0.93Mức giá cao1.196M1.382B90.430.15Công nghệ
ARB ARB CORP FPO 23.502.09%0.48Mua340.804K1.826B37.020.62863.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARG ARGO FPO 8.081.00%0.08Mua314.066K5.674B25.460.3114.00Tài chính
ASX ASX FPO 64.561.56%0.99Mua593.654K12.307B27.622.30555.00Tài chính
AUI A.U.INV. FPO 8.621.17%0.10Mức giá cao23.045K1.057B22.970.370.00Tài chính
AUST BETA MR AU TMF UNITS 16.591.47%0.24Mua1.932K
AVH AVITA MED FPO 0.067.02%0.00Mức giá cao2.049M58.049M-0.0237.00Chăm sóc sức khỏe
AVN AVENTUS RE UNIT 2.290.44%0.01Mua141.541K1.126B5.940.38Tài chính
AWC ALUMINA FPO 2.771.09%0.03Mức giá cao7.990M7.891B17.130.167880.00Vật liệu cơ bản
AYF AUST EIF UNIT 5.961.71%0.10Mua9919.773M14.820.40Tài chính
AZJ AURIZON FPO 4.440.00%0.00Mua7.831M8.836B218.290.024897.00Công nghiệp
BAL BELLAMYS FPO 17.966.21%1.05Mua1.350M1.916B141.740.13Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BCB BOWENCOAL FPO 0.020.00%0.00Mua1.166M5.244M-0.003.00Vật liệu cơ bản
BCK BROCKMAN FPO 0.0434.48%0.01Mua528.527K292.568M-0.0026.00Vật liệu cơ bản
BGA BEGA FPO 7.550.40%0.03Mức giá cao729.337K1.392B8.210.921650.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BGS BIRIMIAN FPO 0.565.66%0.03Mức giá cao798.677K122.197M-0.026.00Vật liệu cơ bản
BKI BKI INVEST FPO 1.540.33%0.01Mua458.619K1.019B21.530.070.00Tài chính
BLD BORAL LTD FPO 6.581.86%0.12Mua10.394M7.573B25.470.2611655.00Vật liệu cơ bản
BOQ BANK QLD FPO 10.50-0.28%-0.03Mua2.470M4.184B12.250.942046.00Tài chính
BRG BREVILLE FPO 11.903.93%0.45Mua497.082K1.490B26.390.43500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BSE BASEIRON FPO 0.316.90%0.02Mức giá cao1.759M326.997M6.110.05Vật liệu cơ bản
BST BARRACKST FPO 0.951.06%0.01Mua20.000K17.219M41.390.02Tài chính
BWP BWP TRUST ORD UNITS 3.311.53%0.05Mức giá cao2.761M2.094B8.250.400.00Tài chính
CAD CAENEUS FPO 0.00-50.00%-0.00Bán42.894M13.006M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CAE CANNINDAH FPO 0.050.00%0.00Mức giá cao19.000K7.336M-0.01Vật liệu cơ bản
CAM CLIME CAP FPO 0.86-0.58%-0.01Mua129.642K77.667M19.210.05Tài chính
CAQ CAQHOLDLTD FPO 0.061.79%0.00Mua50040.914M-0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CAR CARSALES FPO 15.543.46%0.52Mua1.320M3.649B29.720.51400.00Công nghệ
CBA CWLTH BANK FPO 72.901.38%0.99Mua7.430M126.550B13.125.6544458.00Tài chính
CBC CBGCAPITAL FPO 0.90-3.24%-0.03Bán11.753K23.246M13.800.07Tài chính
CD2 CORDIXPEF2 UNIT 2.100.00%0.00Mua9.814K
CDP CARINDALE UNIT 8.121.00%0.08Mức giá cao17.203K562.800M18.970.420.00Tài chính
CGC COSTA GRP FPO 8.981.58%0.14Mua2.228M2.826B26.280.34Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CHC CHARTER HG FORUS 6.600.92%0.06Mua2.000M3.046B14.460.46264.00Tài chính
CIN CARLT.INV. FPO 33.700.03%0.01Mua590891.932M21.841.542.00Tài chính
CIW CLIME INV FPO 0.503.09%0.01Mua13.002K28.263M69.440.017.00Tài chính
CLF CONCENTLFL FPO 1.292.38%0.03Mức giá cao13.549K74.846M32.230.040.00Tài chính
CLW CHTR H LWR STAPLED 4.430.23%0.01Mua1.739M1.027B11.050.40Tài chính
CLY CLANCY EXP FPO 0.010.00%0.00Mức giá cao104.175K15.622M-0.00Vật liệu cơ bản
CMW CROMWELL STAPLED 1.120.45%0.01Mức giá cao7.939M2.210B9.730.11330.00Tài chính
CNU CHORUS FPO NZX 3.97-1.24%-0.05Mua665.902K1.727B22.180.221032.00Dịch vụ Viễn thông
COH COCHLEAR FPO 203.152.23%4.44Mua307.920K11.435B50.033.983000.00Chăm sóc sức khỏe
CPU CSHARE FPO 18.751.13%0.21Mua2.051M10.066B30.520.6117706.00Công nghệ
CQG CONTANG GG FPO 1.052.93%0.03Mua89.029K93.260MTài chính
CQR CHRETAILRT UNIT 4.351.16%0.05Mức giá cao1.321M1.732B11.380.380.00Tài chính
CRB CARBINE FPO 0.033.45%0.00Mua283.518K5.793M-0.01Vật liệu cơ bản
CRED BETACRED ETF UNITS 25.09-0.24%-0.06412
CSL CSL FPO 198.502.42%4.69Mua1.681M87.680B40.174.8419000.00Chăm sóc sức khỏe
CTD CORP TRAV FPO 27.602.72%0.73Mua708.744K2.851B45.600.602200.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CTX CALTEX FPO 32.321.64%0.52Mua2.729M8.294B13.412.374700.00Năng lượng
CVF CONTRARIAN FPO 1.193.48%0.04Mức giá cao189.216K80.123M5.480.21Tài chính
CWN CROWN FPO 13.720.59%0.08Mức giá cao2.047M9.391B5.622.4311835.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CWY CLEANAWAY FPO 1.73-0.29%-0.01Mức giá cao9.004M3.534B32.280.054100.00Công nghiệp
CYA CENTURY AU FPO 0.951.60%0.01Mua153.347K88.613M12.370.080.00Tài chính
CYB CYBG PLC CDI 1:1 5.633.30%0.18Mức giá cao5.664M4.804B57.580.106040.00Tài chính
CZI CASSINI FPO 0.076.06%0.00Mua328.115K18.246M67.350.00Vật liệu cơ bản
CZL CONS ZINC FPO 0.0112.50%0.00Mua2.692M7.266M-0.00Năng lượng
D2O DUXTON FPO 1.19-0.83%-0.01Mua44.580K90.926M37.510.03Tài chính
DIV UBS AUSDIV ETF UNITS 20.750.58%0.12Mua1.859K
DJRE SPDR DJRE ETF UNITS 21.491.56%0.33Mua62.552K
DLC DELECTA FPO 0.01-0.00%-0.00Mức giá cao255.250K3.801M-0.0063.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DMP DOMINOS FPO 53.861.49%0.79Mua561.804K4.530B42.091.26465.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DRUG BETAHEALTH ETF UNITS 5.670.71%0.04Mức giá cao8.518K
DSE DROPSUITE FPO 0.1025.00%0.02Mức giá cao9.072M19.073M-0.01Công nghệ
DUI DUI FPO 4.120.73%0.03Mức giá cao20.744K858.252M26.620.150.00Tài chính
DWS DWS LTD FPO 1.330.38%0.01Mua85.233K175.336M9.500.14530.00Công nghệ
DXB DIMERIX FPO 0.105.00%0.01Mua417.996K15.505M-0.030.00Chăm sóc sức khỏe
DXS DEXUS STAPLED 10.040.80%0.08Mức giá cao4.786M10.131B6.441.55425.00Tài chính
EGD E&PDISRUP UNITS 2.22-0.45%-0.01Mua27.454K
EHE ESTIA HLTH FPO 3.403.03%0.10Mua1.492M859.989M20.830.167200.00Chăm sóc sức khỏe
EHH EAGLE H FPO 0.380.00%0.00Mức giá cao202.903K121.003M9.000.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EHL EMECO HLDG FPO 0.395.48%0.02Mua19.164M1.160B-0.09242.00Công nghiệp
EIGA EINVST INC TMF UNITS 4.110.98%0.04Mua77.625K
EINC BETALMEINC TMF UNITS 8.281.10%0.09Mua16.519K
ETF UBS RP AUS ETF UNITS 21.071.15%0.24Mức giá cao1.813K
ETHI BETASUST ETF UNITS 7.971.01%0.08Mức giá cao210.650K
EX20 BETAEX20 ETF UNITS 18.491.26%0.23Mức giá cao5.513K
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS 16.281.06%0.17Mức giá cao61
FAR FAR FPO 0.114.76%0.01Mức giá cao7.564M573.461M-0.013.00Năng lượng
FBU FLETBUILD FPO NZX 6.403.23%0.20Mua1.713M5.264B-0.4621064.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FET FLKSTN EDU UNIT 2.711.12%0.03Mua708.343K685.420M6.220.43Tài chính
FLT FLIGHT CTR FPO 63.432.11%1.31Mua517.119K6.279B24.382.5619531.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FNP FREEDOMFGL FPO 6.702.29%0.15Mua133.859K1.598B226.640.03208.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
FPH F&P HEALTH FPO NZX 14.140.93%0.13Mua932.165K8.014B50.910.314174.00Chăm sóc sức khỏe
FRC FORTE CON FPO 0.0510.64%0.01Mức giá cao269.270K12.007M-0.00Vật liệu cơ bản
FSI FLAGSHIP FPO 1.72-0.86%-0.01Mua8.300K44.247M44.740.040.00Tài chính
FWD FLEETWOOD FPO 2.2515.68%0.30Mua1.132M119.089M20.710.09786.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GBP GLOBAL PET FPO 0.046.06%0.00Mua500.000K7.093M-0.014.00Năng lượng
GBR GREATBOULD FPO 0.416.49%0.03Mức giá cao723.177K19.372M-0.01Vật liệu cơ bản
GC1 GLENNON FPO 1.010.50%0.01Mua67.306K47.828M9.220.11Tài chính
GCM GARDA CAP STAPLED 1.204.35%0.05Mức giá cao5.961K
GCR GOLD CROSS FPO 0.042.70%0.00Mua227.692K3.760M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
GDF GARDA UNITS 1.211.69%0.02Mức giá cao41.362K164.057M6.360.19Tài chính
GEAR BETAGEAR ETF UNITS 25.002.54%0.62Mua25.184K
GGE GRAND GULF FPO 0.00-0.00%-0.00Bán3.175M3.070M-0.001.00Năng lượng
GLIN AMPCAP INF TMF UNITS 2.701.12%0.03Mức giá cao3.500K
GMA GENWORTH FPO 2.701.50%0.04Mua1.488M1.260B8.990.30216.00Tài chính
GMG GOOD GROUP STAPLED 9.910.92%0.09Mua7.543M17.683B23.960.431100.00Tài chính
GOVT SPDR GOVT ETF UNITS 25.770.00%0.00Mức giá cao548
GOZ GROWTHPRO STAPLED 3.650.83%0.03Mức giá cao1.178M2.445B6.430.56Tài chính
GPT GPT STAPLED 5.211.56%0.08Mua7.998M9.259B7.290.70Tài chính
GTY GATEWYLIFE STAPLED 2.286.54%0.14Mức giá cao7.197M646.710M10.750.20Tài chính
HACK BETA CYBER ETF UNITS 7.291.25%0.09Mua19.447K
HIP HIPO RESOURCES LTD 0.024.35%0.00590.000K8.803M-0.01Vật liệu cơ bản
HOM HOMELOANS FPO 0.56-1.77%-0.01Mua29.265K225.631M10.140.0686.00Tài chính
HPI HOTELPROP STAPLED 3.330.91%0.03Mua208.857K482.148M10.670.31Tài chính
HPR HIGH PEAK FPO 0.05-1.96%-0.00Mua4.684M8.362M-0.000.00Công ty dịch vụ công cộng
HVST BETADIVHAR ETF UNITS 16.091.19%0.19Mua76.085K
HZN HOR OIL FPO 0.140.00%0.00Mua580.093K188.787M-0.0134.00Năng lượng
IAG INSUR.AUST FPO 8.652.37%0.20Mua8.614M20.006B19.920.4413650.00Tài chính
IAM INTIGER FPO 0.025.00%0.00Mua871.942K26.808M-0.002.00Công nghệ
IDR INDUSTRIA STAPLED 2.590.39%0.01Mức giá cao154.148K420.127M3.920.66Tài chính
IEL IEL FPO 10.583.62%0.37Mua1.646M2.556B54.710.19Công nghiệp
IFRA VE INFRA ETF UNITS 19.160.58%0.11Mua5.065K
IHD ISHDIVOPP ETF UNITS 14.111.15%0.16Mức giá cao34.015K
IJH ISCMIDCAP CDI 1:1 273.801.26%3.40Mua1.793K
IJR ISCSMLCAP CDI 1:1 118.351.55%1.81Mua3.262K
IKE IKE GPS FPO NZX 0.504.17%0.02Theo dõi2.000K40.330M-0.0821.00Công nghệ
IKW IKWEZI FPO 0.000.00%0.00Mua9.142K4.065M-0.00Năng lượng
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP 24.461.62%0.39Mức giá cao8.517K
IMF IMFBENTHAM FPO 2.917.78%0.21Mua1.175M469.431M-0.0363.00Tài chính
INIF INSMTAUINC TMF UNITS 2.540.79%0.02153.495K
INM IRN MTN CDI 1:1 46.541.64%0.75Mua39.353K12.931B53.300.8624000.00Tài chính
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS 25.831.02%0.26Mua60.544K
IPH IPHLIMITED FPO 4.704.44%0.20Mua1.182M890.835M21.600.21450.00Công nghiệp
IRC INTERMIN FPO 0.185.71%0.01Mua297.939K39.759M13.070.011.00Vật liệu cơ bản
IRE IRESS FPO 12.281.99%0.24Mua607.071K2.085B34.500.351881.00Công nghiệp
IRU ISHRUSS CDI 1:1 224.601.95%4.30Mua4.407K
ISO ISHSMLORD ISHSMLORD 5.331.72%0.09Mua16.866K
IVV ISCS&P500 CDI 1:1 380.770.81%3.05Mua6.219K
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất