Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng — Thị trường Chứng khoán Úc

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
AAU ANTILLES GOLD LIMITED
0.08-4.71%-0.00Mua244.061K21.453M12.880.01Khoáng sản phi năng lượng
ADX ADX ENERGY LTD
0.01-12.50%-0.00Bán47.707M21.267M-0.00Năng lượng Mỏ
AEV AVENIRA LIMITED
0.0112.50%0.00Mua192.427K6.903M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ALT ANALYTICA LIMITED
0.000.00%0.00Bán39.829M9.228M-0.00Công nghệ Sức khỏe
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.200.00%0.00Sức mua mạnh2.733M112.023M-0.018.00Công nghệ Sức khỏe
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Bán50.471M12.717M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ARA ARIADNE AUSTRALIA LIMITED
0.673.88%0.03Sức mua mạnh59.081K126.576M0.05Tài chính
ARO ASTRO RESOURCES NL
0.010.00%0.00Mua1.800M18.821M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AS1 ANGEL SEAFOOD HOLDINGS LTD
0.150.00%0.00Mua56.075K25.044M18.450.01Hàng tiêu dùng không lâu bền
AST AUSNET SERVICES LIMITED
2.599.75%0.23Sức mua mạnh21.338M9.033B29.320.081500.00Công ty dịch vụ công cộng
AWN AWN HOLDINGS LIMITED
0.942.73%0.03Sức mua mạnh212.931K36.252M0.741.42Dịch vụ Thương mại
BBC BNK BANKING CORPORATION LIMITED
1.0228.30%0.23Sức mua mạnh749.511K91.156M13.780.06Tài chính
CCE CARNEGIE CLEAN ENERGY LIMITED
0.0050.00%0.00Sức mua mạnh6.375M29.805M-0.00Sản xuất Chế tạo
CGS COGSTATE LTD
2.285.07%0.11Mua297.302K374.018M55.080.04Dịch vụ Công nghệ
CII CI RESOURCES LIMITED
1.202.56%0.03Mua17.500K135.230M19.900.06Khoáng sản phi năng lượng
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.070.00%0.00Mua63.836K14.238M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.0316.00%0.00Sức mua mạnh115.931M17.290M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua280.307K15.521M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.172.94%0.01Mua10054.414M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
EEG EMPIRE ENERGY GROUP LIMITED
0.346.35%0.02Sức mua mạnh1.775M188.834MNăng lượng Mỏ
EMB EMBELTON LIMITED
12.500.00%0.00Mua35026.973M18.660.67Khoáng sản phi năng lượng
ENA ENSURANCE LTD
0.260.00%0.00Mua7.920K20.841M-0.02Hỗn hợp
EXP EXPERIENCE CO LIMITED
0.367.46%0.03Sức mua mạnh177.257K186.197M-0.01Dịch vụ Khách hàng
FAU FIRST AU LIMITED
0.0115.38%0.00Mua8.146M7.990M-0.01Hỗn hợp
FLT FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED
18.643.73%0.67Mua2.763M3.586B-2.178947.00Dịch vụ Khách hàng
FOD THE FOOD REVOLUTION GROUP LIMITED
0.033.85%0.00Mua3.716M24.616M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
GED GOLDEN DEEPS LIMITED.
0.0120.00%0.00Mua27.238M7.759M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.429M64.583M-0.00Công nghệ Sức khỏe
HNR HANNANS LTD
0.03-18.92%-0.01Mua220.691M87.319M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ICN ICON ENERGY LIMITED
0.017.69%0.00Mua439.500K7.769M-0.01Năng lượng Mỏ
INV INVESTSMART GROUP LIMITED
0.30-9.09%-0.03Mua45.000K45.872M1100.000.00Tài chính
IPB IPB PETROLEUM LIMITED
0.020.00%0.00Bán181.295K6.737M-0.00Năng lượng Mỏ
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.0230.77%0.00Mua27.212M26.309M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ITG INTEGA GROUP LIMITED
0.580.87%0.01Mua208.955K240.533M50.000.01Dịch vụ Công nghiệp
JAT JATCORP LIMITED
0.02-5.88%-0.00Bán8.307M30.902M-0.02Công nghiệp Chế biến
JTL JAYEX TECHNOLOGY LIMITED
0.038.33%0.00Mua12.925M5.291M-0.01Dịch vụ Công nghệ
LNY LANEWAY RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua1.050M19.520M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
MCL MIGHTY CRAFT LIMITED
0.290.00%0.00Mua179.461K88.502M-0.10Tài chính
MFD MAYFIELD CHILDCARE LIMITED
1.153.60%0.04Sức mua mạnh40.175K35.794M7.990.14Dịch vụ Khách hàng
MPA MAD PAWS HOLDINGS LIMITED
0.217.50%0.01Sức mua mạnh617.780KDịch vụ Công nghệ
MVL MARVEL GOLD LIMITED
0.067.14%0.00Sức mua mạnh1.811M32.420M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
NTL NEW TALISMAN GOLD MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.151M9.075M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
NUF NUFARM LIMITED
4.684.23%0.19Mua1.682M1.706B-0.442700.00Công nghiệp Chế biến
PTB PTB GROUP LIMITED
1.011.51%0.01Sức mua mạnh264.834K126.567M9.840.10Công nghệ Điện tử
PVL POWERHOUSE VENTURES LIMITED
0.1110.00%0.01Sức mua mạnh454.132K9.473M-0.02Tài chính
PWH PWR HOLDINGS LIMITED
9.712.86%0.27Sức mua mạnh302.860K945.697M56.290.17Sản xuất Chế tạo
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.064.92%0.00Sức mua mạnh16.116M68.827M10.170.01Sản xuất Chế tạo
RND RAND MINING LIMITED
1.520.00%0.00Mua1.270K86.451M5.960.26Khoáng sản phi năng lượng
SMI SANTANA MINERALS LIMITED
0.124.55%0.01Mua141.128K12.544MKhoáng sản phi năng lượng
SPA SPACETALK LTD
0.230.00%0.00Mua74.265K37.288M-0.01Truyền thông
T3D 333D LIMITED
0.000.00%0.00Mua3.243M5.233M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
TBN TAMBORAN RESOURCES LIMITED
0.300.00%0.00Mua530.110K199.122M-0.03Năng lượng Mỏ
TOY TOYS'R'US ANZ LIMITED
0.170.00%0.00Mua398.489K148.463M-0.0227.00Dịch vụ Phân phối
TZL TZ LIMITED
0.10-9.09%-0.01Bán47.646K21.249M-0.02Công nghệ Điện tử
VAN VANGO MINING LIMITED
0.073.12%0.00Mua2.195M70.347M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
VMG VDM GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Bán900.000K13.855M-0.006.00Dịch vụ Công nghiệp
VMX VALMEC LIMITED
0.410.74%0.00Sức mua mạnh15.073K51.736M5.820.07Dịch vụ Công nghệ
VN8 VONEX LIMITED..
0.1412.50%0.01Mua6.466M39.108M0.00Truyền thông
VPR VOLT POWER GROUP LIMITED
0.000.00%0.00Sức mua mạnh300.350K28.034M30.000.00Công ty dịch vụ công cộng
VVA VIVA LEISURE LIMITED
2.271.34%0.03Mua109.899K200.512M-0.08Dịch vụ Khách hàng
WOO WOOBOARD TECHNOLOGIES LIMITED
0.000.00%0.00Mua221.225K7.644M-0.00Dịch vụ Công nghệ
XST XSTATE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua4.592M14.468M-0.00Năng lượng Mỏ
XTC XANTIPPE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua5.086M10.186M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm