Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
1AG ALTERRA FPO 0.040.00%0.00Mua100.000K6.175M-0.02Công nghiệp
1AL ONEALL FPO 0.984.81%0.04Sức mua mạnh97.690K126.420M16.070.06Công nghiệp
A200 BETAAUS200 ETF UNITS 105.100.39%0.41Mua783
A2M A2 MILK FPO NZ 10.04-0.50%-0.05Bán2.206M7.373B55.350.19153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AAU ADCORP AUS FPO 0.017.14%0.00Mua48.000K2.548M-0.01235.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ABX AUSBAUXITE FPO 0.150.00%0.00Mua205.990K20.435M133.930.00Vật liệu cơ bản
ADX ADXENERGY FPO 0.017.69%0.00Sức mua mạnh280.000K14.664M-0.004.00Năng lượng
AEF A ETHICAL FPO 157.500.00%0.00Sức mua mạnh19173.744M37.664.3040.00Tài chính
AFT AFT CORP FPO 0.000.00%0.00Bán1.235M9.021M-0.006.00Năng lượng
AGO ATLAS IRON FPO 0.040.00%0.00Mua6.902M403.997M51.220.0094.00Vật liệu cơ bản
ALF AUST LEAD FPO 1.101.38%0.01Sức mua mạnh464.065K297.051M-0.021.00Tài chính
ALU ALTIUM LTD FPO 22.083.61%0.77Sức mua mạnh263.558K2.711B60.430.35422.00Công nghệ
ANZ ANZ BANK FPO 30.061.42%0.42Sức mua mạnh4.063M84.157B12.382.5239540.00Tài chính
AOG AVEO GROUP STAPLED 2.408.60%0.19Mua6.594M1.284B4.520.491640.00Tài chính
APA APA GROUP STAPLED 9.990.91%0.09Sức mua mạnh2.003M11.646B50.110.201600.00Công ty dịch vụ công cộng
APC AUSPOTASH FPO 0.0715.25%0.01Mua540.424K17.044M-0.03Vật liệu cơ bản
API AUST PHARM FPO 1.741.17%0.02Mua1.606M822.356M17.590.105105.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
APT AFTERPAY T FPO 16.207.28%1.10Mua1.677M3.108B-0.05Công nghiệp
ARG ARGO FPO 8.320.24%0.02Mua72.823K5.865B26.490.3114.00Tài chính
AU1 THE AGENCY FPO 0.010.00%0.00Mua133.047K7.035M-0.01Tài chính
AUMF IEDGEAUMF ETF UNITS 28.330.32%0.09Mua2.114K
AXI AXIOM FPO 0.042.33%0.00Mua17.500K18.655M1.770.022.00Tài chính
AYM AUSTUNITED FPO 0.000.00%0.00Mua51.487K5.078M-0.00Vật liệu cơ bản
BAF BLUE S AAF FPO 0.930.54%0.01Mua5.000K
BCN BEACON MIN FPO 0.02-4.76%-0.00Mua583.521K37.509M-0.00Vật liệu cơ bản
BDI BLINA M FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh27.702M6.471M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BFG BELL FN GP FPO 1.12-0.88%-0.01Mua309.788K349.611M12.440.09650.00Tài chính
BGL BELLEVUE FPO 0.202.63%0.01Sức mua mạnh734.843K73.778M-0.02Vật liệu cơ bản
BKW BRICKWORKS FPO 16.373.74%0.59Sức mua mạnh155.757K2.316B13.131.201505.00Vật liệu cơ bản
BKY BERKELEY FPO 0.826.45%0.05Mua911.014K195.042M-0.2033.00Năng lượng
BLX BEACON LTG FPO 1.611.90%0.03Sức mua mạnh25.250K336.602M18.430.09Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BLY BOART FPO 0.0110.00%0.00Mua195.370K262.898M-0.134296.00Năng lượng
BMP BUYMYPLACE FPO 0.105.00%0.01Mua7.000K7.088M-0.08Tài chính
BOL BOOM FPO 0.240.00%0.00Mua461.870K116.343M-0.03450.00Công nghiệp
BOND SPDR BOND ETF UNITS 25.780.19%0.05Sức mua mạnh4.559K
BRB BREAKER FPO 0.285.66%0.01Mua77.628K40.147M-0.09Vật liệu cơ bản
BRG BREVILLE FPO 11.572.94%0.33Mua72.818K1.435B25.900.43500.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BVS BRAVURA FPO 3.683.66%0.13Sức mua mạnh356.703K758.431M27.880.131130.00Công nghệ
CAM CLIME CAP FPO 0.910.56%0.01Sức mua mạnh33.101K80.367M19.980.05Tài chính
CBC CBGCAPITAL FPO 0.994.74%0.04Sức mua mạnh27.490K24.628M14.170.07Tài chính
CCP CREDITCORP FPO 22.940.17%0.04Mua67.392K1.086B17.131.351016.00Tài chính
CCZ CASTILLOCO FPO 0.042.86%0.00Mua1.086M19.723M-0.000.00Vật liệu cơ bản
CD1 CORDIXPEF1 UNIT 1.832.81%0.05Mua12.000K
CDD CARDNO FPO 1.373.40%0.04Sức mua mạnh163.217K589.414M49.570.038100.00Công nghiệp
CE1 CALIMA FPO 0.078.20%0.01Sức mua mạnh5.163M55.387M-0.01Năng lượng
CEL CHAL ENG FPO 0.0120.00%0.00Mua200.000K4.674M-0.000.00Năng lượng
CG1 CARBONXT FPO 0.6110.81%0.06Mua40.000K42.541M-0.08Vật liệu cơ bản
CGN CRATERGOLD FPO 0.037.69%0.00Mua50.000K6.707M-0.063.00Vật liệu cơ bản
CHC CHARTER HG FORUS 7.051.29%0.09Mua906.152K3.200B15.390.46264.00Tài chính
CI1 CREDITL FPO 0.0210.00%0.00Mua1.340M16.409M314.290.00Công nghiệp
CIN CARLT.INV. FPO 33.900.00%0.00Mua1.348K896.962M21.981.542.00Tài chính
CIP CEN I REIT ORD UNIT 2.651.15%0.03Sức mua mạnh143.588K650.696M8.770.300.00Tài chính
CKF COLLINS FD FPO 5.420.65%0.04Mua58.646K627.998M18.980.281432.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLT CELLNET FPO 0.400.00%0.00Mua1.425K22.846M7.970.05350.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CLW CHTR H LWR STAPLED 4.301.18%0.05Mua302.536K982.630M11.190.38Tài chính
CMW CROMWELL STAPLED 1.150.44%0.01Sức mua mạnh1.996M2.233B9.950.11330.00Tài chính
COO CORUM GRP FPO 0.030.00%0.00Mua70.000K7.685M-0.02109.00Chăm sóc sức khỏe
CPU CSHARE FPO 18.803.18%0.58Mua859.668K9.828B29.540.6217706.00Công nghệ
CQR CHRETAILRT UNIT 4.210.36%0.01Mua77.599K1.679B11.110.380.00Tài chính
CRM CARBON FPO 0.11-26.67%-0.04Bán16.000K2.068M-0.015.00Năng lượng
CSL CSL FPO 210.224.23%8.53Mua730.381K91.521B41.174.9119000.00Chăm sóc sức khỏe
CSV CSG LTD FPO 0.24-2.04%-0.01Bán18.909K81.266M-0.18750.00Công nghệ
CTM CENTAURUS FPO 0.010.00%0.00Mua22.260M20.745M-0.008.00Vật liệu cơ bản
CUX CROSS STRT FPO 0.010.00%0.00Mua400.000K6.070M-0.00Vật liệu cơ bản
CVC CVC LTD FPO 2.763.37%0.09Mua15.008K319.264M11.410.2310.00Tài chính
CWP CEDARWOODS FPO 6.291.78%0.11Sức mua mạnh39.443K489.027M10.680.5830.00Tài chính
CYA CENTURY AU FPO 0.980.00%0.00Mua93.771K93.326M12.900.080.00Tài chính
DCL DOMACOM FPO 0.10-1.00%-0.00Mua90.951K6.182M-0.06Công nghệ
DDT DATADOT FPO 0.000.00%0.00Mua1.000M2.432M-0.00Công nghệ
DHG DOMAIN FPO 3.462.37%0.08Sức mua mạnh1.541M1.921B-0.02761.00Công nghệ
DJRE SPDR DJRE ETF UNITS 21.560.65%0.14Sức mua mạnh24.544K
DME DOMEGOLD FPO 0.208.33%0.01Mua953.446K52.461M-0.01Vật liệu cơ bản
DMP DOMINOS FPO 51.715.53%2.71Sức mua mạnh458.247K4.475B35.241.39465.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
DUI DUI FPO 4.381.62%0.07Mua14.523K891.827M28.050.150.00Tài chính
DVN DEVINE FPO 0.357.58%0.03Mua82.210K52.381M-0.1758.00Tài chính
DXS DEXUS STAPLED 10.382.21%0.23Mua3.322M10.141B6.571.55425.00Tài chính
EFE E IRON FPO 0.010.00%0.00Bán3.652M3.280M-0.010.00Vật liệu cơ bản
EFF E&PAUSFLAG UNITS 1.620.00%0.0012.500K
EGH EUR GROUP FPO 0.291.03%0.00Mua54.314K67.286M433.820.0042.00Tài chính
EGY ENERGYTECH FPO 0.010.00%0.00Mua85.000K2.089M-0.0158.00Công nghiệp
EHL EMECO HLDG FPO 0.370.00%0.00Mua5.804M1.160B-0.09242.00Công nghiệp
ELS ELSIGHT FPO 0.829.33%0.07Sức mua mạnh971.537K22.380M-0.05Công nghệ
ETHI BETASUST ETF UNITS 8.000.88%0.07Sức mua mạnh70.855K
EVT EVEHOSPENT FPO 14.721.24%0.18Sức mua mạnh8.985K2.304B19.820.743191.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
FAIR BETAAUSUST ETF UNITS 16.170.37%0.06Sức mua mạnh8.873K
FDIV VE FRK DVD ETF UNITS 24.560.95%0.23Sức mua mạnh393
FLC FLUENCE FPO 0.483.23%0.01Mua526.220K198.320M-0.111500.00Công nghiệp
FSA FSA GROUP FPO 1.42-1.05%-0.01Mua1.627K179.508M11.700.12194.00Tài chính
FSG FIELD SOLU FPO 0.030.00%0.00Mua585.575K14.190M-0.000.00Công nghệ
GBP GLOBAL PET FPO 0.0412.50%0.00Mua300.000K7.296M-0.014.00Năng lượng
GC1 GLENNON FPO 1.090.46%0.01Mua52.845K51.635M9.950.11Tài chính
GCI GRYPHON UNITS 2.010.50%0.01Mua80.412K
GCS GLOBAL CON FPO 0.705.22%0.04Mua2.397M148.862M11.230.06198.00Vật liệu cơ bản
GDI GDI PROP STAPLED 1.270.95%0.01Sức mua mạnh382.060K668.148M9.530.13Tài chính
GEAR BETAGEAR ETF UNITS 25.070.68%0.17Sức mua mạnh8.474K
GGE GRAND GULF FPO 0.000.00%0.00Bán200.000K3.070M-0.001.00Năng lượng
GLIN AMPCAP INF TMF UNITS 2.871.41%0.04Sức mua mạnh1.000K
GLL GAL ENERGY FPO 0.732.82%0.02Sức mua mạnh3.570M131.491M17.290.047.00Năng lượng
GLN GALAN LITHIUM LTD 0.280.00%0.0072.567K27.143M-0.03Vật liệu cơ bản
GMC GULFMANGA FPO 0.0115.38%0.00Sức mua mạnh29.251M32.914M-0.00Vật liệu cơ bản
GMG GOOD GROUP STAPLED 10.091.10%0.11Sức mua mạnh1.013M17.792B24.350.431100.00Tài chính
GOZ GROWTHPRO STAPLED 3.841.05%0.04Mua215.087K2.533B6.750.56Tài chính
GVF GLOBALVAL FPO 1.090.00%0.00Mua113.987K
GWA GWA GROUP FPO 3.492.05%0.07Mua127.005K873.667M16.430.21760.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HBRD BETAHYBRID TMF UNITS 10.070.00%0.00Mua20.689K
HDY HARDEY RES FPO 0.0120.00%0.00Mua3.060M8.171M-0.021869.00Vật liệu cơ bản
HE8 HELIOS FPO 0.124.35%0.01Mua666.783K132.202M-0.00Năng lượng
HIT HITECH GRP FPO 1.10-6.78%-0.08Mua46.120K44.899M16.400.0754.00Công nghiệp
HT1 HT&E LTD FPO 2.547.17%0.17Mua982.787K732.122M-0.385340.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HTA HUTCHISON FPO 0.061.82%0.00Mua17.758K760.061M-0.004500.00Dịch vụ Viễn thông
IAF ISHUBSCOM ETF UNITS 107.170.07%0.08Mua10.039K
IBC IRONBARK FPO 0.520.00%0.00Mua312.797K70.688M27.190.020.00Tài chính
IDR INDUSTRIA STAPLED 2.63-0.75%-0.02Mua19.112K429.897M4.030.66Tài chính
IEC INTRA ENGY FPO 0.010.00%0.00Sức mua mạnh172.777K5.040M-0.01Năng lượng
IFM INFOMEDIA FPO 1.2323.74%0.23Sức mua mạnh2.049M303.053M28.980.03250.00Công nghệ
IGB ISHUBSTRE ETF UNITS 103.830.11%0.11Mua9.100K
IIL INNATE FPO 0.4014.49%0.05Mua170.749K13.127M-0.191.00Chăm sóc sức khỏe
IJH ISCMIDCAP CDI 1:1 276.961.24%3.40Mua215
IJR ISCSMLCAP CDI 1:1 121.901.51%1.81Mua5.256K
ILC ISHLGECAP ISHLGECAP 25.040.68%0.17Sức mua mạnh17.950K
IOO ISGL100ETF CDI 1:1 65.860.50%0.33Sức mua mạnh13.064K
IOZ ISHAUS200 ETF UNITS 26.070.42%0.11Sức mua mạnh102.642K
IPE IPE LTD FPO 0.080.00%0.00Mua2.307K10.444M-0.010.00Tài chính
IPT IMPACT MIN FPO 0.010.00%0.00Bán1.906M17.182M-0.00Vật liệu cơ bản
IRE IRESS FPO 12.060.92%0.11Sức mua mạnh103.629K2.057B34.240.351881.00Công nghiệp
IVV ISCS&P500 CDI 1:1 395.630.93%3.65Mua11.000K
IWLD ISCORWLD ETF UNITS 34.110.15%0.05Sức mua mạnh3.231K
IXI ISGLCOSTP CDI 1:1 69.311.12%0.77Mua2.476K
IXJ ISGLHLTCA CDI 1:1 83.150.18%0.15Sức mua mạnh5.515K
JBH JB HI-FI FPO 25.623.60%0.89Mua852.905K2.686B12.292.0312229.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
JCI JC INTERN FPO 0.584.50%0.03Mua64.222K
JKA JACKA RES FPO 0.000.00%0.00Sức mua mạnh7.042M3.072M-0.00Năng lượng
JYC JOYCE FPO 1.550.00%0.00Sức mua mạnh3.929K42.512M14.630.11253.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
KME KIPMCGRATH FPO 0.654.84%0.03Mua7.330K27.921M20.680.0325.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
KSL KINA FPO 0.994.74%0.04Sức mua mạnh177.547K154.974M16.940.06308.00Tài chính
KTA KRAKATOA FPO 0.03-5.88%-0.00Mua157.757K4.112M-0.01Vật liệu cơ bản
LBL LASERBOND FPO 0.2011.43%0.02Mua134.818K15.357M17.780.0115.00Công nghiệp
LML LINCOLN FPO 0.030.00%0.00Bán56.925K14.950M-0.0012.00Vật liệu cơ bản
LRM LUSTRUM FPO 0.170.00%0.00Sức mua mạnh1.765K4.037M-0.07Năng lượng
LSA LACHLAN FPO 0.0225.00%0.00Mua31.196M13.570M-0.013.00Vật liệu cơ bản
MCA MURRAY COD FPO 0.1610.34%0.01Mua321.166K55.011M87.350.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MEM MEMPHASYS FPO 0.000.00%0.00Bán1.000M5.109M-0.0024.00Chăm sóc sức khỏe
MFF MFFCAPITAL FPO 2.831.80%0.05Sức mua mạnh320.690K1.488B6.190.46Tài chính
MGE MAGELLGEF TMF UNITS 3.351.21%0.04Sức mua mạnh287.467K
MGG MAGLOBTRST UNITS 1.681.21%0.02Sức mua mạnh659.603K1.751BTài chính
MGR MIRVAC GRP STAPLED 2.410.00%0.00Sức mua mạnh4.561M8.792B8.210.291591.00Tài chính
MGT MAGNETITE FPO 0.010.00%0.00Mua76.923K8.125M-0.01Vật liệu cơ bản
MGX MT GIBSON FPO 0.485.93%0.03Mua3.145M489.305M5.890.08168.00Vật liệu cơ bản
MNF MNFGROUP FPO 5.634.26%0.23Sức mua mạnh56.028K386.794M29.750.18Dịch vụ Viễn thông
MOAT VE MOAT CDI 1:1 63.000.91%0.57Mua160
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất