Các cổ phiếu đạt mức đỉnh hàng tháng

Bảng dưới đây hiển thị danh sách cổ phiếu đang ở mức đỉnh hàng tháng. Các cổ phiếu có biến động giá cao nhất hàng tháng cho thấy có sự quan tâm không ngừng của các bên tham gia thị trường. Sự biến động giá như vậy có thể tiếp diễn khi các phương pháp phân tích cơ bản mạnh mẽ.

           
ABT ABUNDANT PRODUCE LIMITED
0.236.98%0.01Mua31.000K12.629M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AER AEERIS LTD
0.069.09%0.01Mua16.680K3.116M0.00Công nghệ
AIV ACTIVEX LIMITED
0.200.00%0.00Mua10.000K35.446M-0.00Vật liệu cơ bản
AJJ ASIAN AMERICAN MEDICAL GROUP LIMITED
0.1271.43%0.05Mua15.000K40.530M-0.0015.00Chăm sóc sức khỏe
AKN AUKING MINING LIMITED
0.0050.00%0.00Mua1.342M2.798M-0.00Vật liệu cơ bản
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.063.57%0.00Mua120.000K13.247M-0.01Vật liệu cơ bản
AOF AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND
2.900.69%0.02Sức mua mạnh1.384K468.956M4.490.64Tài chính
AOP APOLLO CONSOLIDATED LIMITED
0.224.76%0.01Sức bán mạnh228.706K39.171M147.650.0038.00Vật liệu cơ bản
APO APN OUTDOOR GROUP LIMITED
6.690.00%0.00Mua1.924M1.067B23.200.28224.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Theo dõi485.772K8.351M-0.00Vật liệu cơ bản
ARO ASTRO RESOURCES NL
0.0033.33%0.00Mua200.000K3.543M-0.000.00Vật liệu cơ bản
AST AUSNET SERVICES LIMITED
1.690.30%0.01Sức mua mạnh289.999K6.072B20.780.082200.00Công ty dịch vụ công cộng
BAS BASS OIL LIMITED
0.000.00%0.00Sức mua mạnh203.000K10.425M-0.008.00Năng lượng
BEL BENTLEY CAPITAL LIMITED
0.100.00%0.00Mua6.694K7.993M-0.026.00Tài chính
BGL BELLEVUE GOLD LIMITED
0.3811.76%0.04Mua3.338M135.592M-0.02Vật liệu cơ bản
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua100.000K4.246M-0.001.00Vật liệu cơ bản
BPH BPH ENERGY LTD
0.00100.00%0.00Mua55.916M2.415M-0.002000.00Chăm sóc sức khỏe
BRL BATHURST RESOURCES LIMITED.
0.129.09%0.01Mua21.928K181.580M60.580.0080.00Năng lượng
BUD BUDDY PLATFORM LTD
0.124.55%0.01Mua440.006K53.675M-0.01Công nghệ
BYI BEYOND INTERNATIONAL LIMITED
0.822.50%0.02Mua16.700K50.296M-0.01137.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán10.480M14.063M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.153.33%0.01Bán28.164K23.540M-0.04187.00Tài chính
CD2 CORDISH DIXON PRIVATE EQUITY FUND II
2.202.33%0.05Sức mua mạnh3.542K
CD3 CORDISH DIXON PRIVATE EQUITY FUND III
1.560.00%0.00Sức mua mạnh32.212K
CGF CHALLENGER LIMITED
11.51-0.52%-0.06Mua400.315K6.962B22.000.54676.00Tài chính
CHP CHAPMANS LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.540M2.714M-0.01Tài chính
CI1 CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.020.00%0.00Sức mua mạnh50.000K16.409M-0.00Công nghiệp
CII CI RESOURCES LIMITED
1.700.00%0.00Mua3.850K196.488M9.290.1814.00Vật liệu cơ bản
CLL COLLERINA COBALT LIMITED
0.120.00%0.00Sức mua mạnh46.467K65.519M-0.00Vật liệu cơ bản
CNJ CONICO LTD
0.030.00%0.00Bán60.472K8.411M-0.00Vật liệu cơ bản
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán245.016K2.599M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.054.00%0.00Mua7.575K8.041M-0.020.00Vật liệu cơ bản
DAV DAVENPORT RESOURCES LIMITED
0.074.17%0.00Mua20.000K5.139M-0.02Vật liệu cơ bản
DCL DOMACOM LIMITED
0.085.41%0.00Mua14.000K9.095M-0.05Công nghệ
DCN DACIAN GOLD LIMITED
2.470.00%0.00Mua310.151K508.437M-0.03Vật liệu cơ bản
DFM DONGFANG MODERN AGRICULTURE HOLDING GROUP LIMITED
1.032.99%0.03Mua57.446K435.069M5.700.18Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DRM DORAY MINERALS LIMITED
0.401.27%0.01Mua812.534K176.441M-0.04107.00Vật liệu cơ bản
EFF EVANS & PARTNERS AUSTRALIAN FLAGSHIP FUND
1.630.00%0.004.908K
EMB EMBELTON LIMITED
14.100.00%0.00Mua20030.426M10.861.3072.00Vật liệu cơ bản
EMP EMPEROR ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Mua25.000K3.631M-0.0014.00Năng lượng
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.067.14%0.00Bán411.808K12.005M-0.02Vật liệu cơ bản
ENE ENEVIS LIMITED
0.300.00%0.00Mua252.166K19.477M-0.0799.00Công nghiệp
ENX ENEGEX LIMITED
0.010.00%0.00Mua86.398K1.207M-0.00Năng lượng
EVN EVOLUTION MINING LIMITED
3.131.62%0.05Mua1.737M5.213B19.850.161500.00Vật liệu cơ bản
FLK FOLKESTONE LIMITED
1.390.00%0.00Mua198.612K204.829M15.150.0933.00Tài chính
FRM FARM PRIDE FOODS LIMITED
0.903.45%0.03Mua6.005K48.007M94.980.01230.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GEM G8 EDUCATION LIMITED
2.15-0.92%-0.02Mua305.014K984.040M13.200.167730.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GFL GLOBAL MASTERS FUND LIMITED
2.10-3.23%-0.07Mua18.051K22.519M-0.01Tài chính
GGX GAS2GRID LIMITED
0.0033.33%0.00Mua779.280K4.530M-0.000.00Năng lượng
GML GATEWAY MINING LIMITED
0.020.00%0.00Mua96.700K15.063M-0.002.00Vật liệu cơ bản
HMX HAMMER METALS LIMITED
0.036.45%0.00Mua204.956K8.337M-0.003.00Vật liệu cơ bản
HRN HORIZON GOLD LIMITED
0.2215.79%0.03Mua2.000K7.125M-0.192.00Vật liệu cơ bản
ICN ICON ENERGY LIMITED
0.020.00%0.00Mua100.000K11.951M-0.0115.00Năng lượng
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.063.45%0.00Mua260.000K6.381M-0.0316.00Vật liệu cơ bản
INA INGENIA COMMUNITIES GROUP
3.070.33%0.01Mua8.999K636.762M18.630.16Tài chính
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.019.09%0.00Mua493.055K8.880M-0.00Vật liệu cơ bản
JPR JUPITER ENERGY LIMITED
0.054.00%0.00Mua34.441K7.976M-0.0721.00Năng lượng
KIS KING ISLAND SCHEELITE LIMITED
0.105.26%0.01Mua70.000K21.729M-0.01961.00Vật liệu cơ bản
KNO KNOSYS LIMITED
0.097.41%0.01Mua75.000K15.750M-0.01Công nghệ
KOV KORVEST LTD
2.600.39%0.01Mua2.500K28.943M21.110.12180.00Công nghiệp
KRL KANGAROO RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Mua25.000K463.648M-0.000.00Vật liệu cơ bản
LBL LASERBOND LIMITED
0.224.76%0.01Mua477.509K19.545M20.290.0115.00Công nghiệp
LCY LEGACY IRON ORE LIMITED
0.0033.33%0.00Mua1.500M5.873M-0.00Vật liệu cơ bản
MCX MARINER CORPORATION LIMITED
0.0525.64%0.01Mua6.624K673.166K-0.002.00Tài chính
MGC MG UNIT TRUST
0.340.00%0.00Mua20.000K72.664M0.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
MGZ MEDIGARD LIMITED
0.029.09%0.00Mua30.000K3.007M-0.01Chăm sóc sức khỏe
MJC MEJORITY CAPITAL LIMITED
0.030.00%0.00Sức mua mạnh205.529K2.542M-0.0015.00Năng lượng
MNRS BETAGOLD ETF UNITS
3.270.62%0.02Mua5.968K
MNW MINT PAYMENTS LIMITED
0.0310.71%0.00Mua1.663M24.344M-0.01Công nghiệp
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.0050.00%0.00Mua4.120M4.564M-0.001.00Vật liệu cơ bản
MRQ MRG METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.570M3.336M-0.00Vật liệu cơ bản
MRV MORETON RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Mua9.000K30.961M2.250.0011.00Năng lượng
NCR NUCOAL RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Mua300.000K15.372M-0.004.00Năng lượng
NST NORTHERN STAR RESOURCES LTD
9.150.00%0.00Mua281.288K5.607B29.030.321213.00Vật liệu cơ bản
NTM NTM GOLD LIMITED
0.048.11%0.00Mua423.867K12.208M-0.000.00Vật liệu cơ bản
NUFNA NUFARM DEF
5.78-1.20%-0.071112.200B-0.083200.00Vật liệu cơ bản
OIL OPTISCAN IMAGING LIMITED
0.076.56%0.00Mua250.000K26.393M-0.008.00Chăm sóc sức khỏe
ORR ORECORP LIMITED
0.283.64%0.01Sức mua mạnh70.107K59.514M-0.0312.00Vật liệu cơ bản
PCH PROPERTY CONNECT HOLDINGS LIMITED
0.00100.00%0.00Mua550.000K2.404M-0.00Công nghệ
PGS PLANET GAS LIMITED
0.0125.00%0.00Mua2.461M2.688M-0.000.00Năng lượng
PHI PHILEO AUSTRALIA LIMITED
13.85-0.36%-0.05Mua51.100K400.639M4.712.9423.00Tài chính
PNX PNX METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua1.803M13.698M-0.00Vật liệu cơ bản
POD PODIUM MINERALS LIMITED
0.096.25%0.01Mua160.916K8.034M6.660.01Vật liệu cơ bản
PWH PWR HOLDINGS LIMITED
3.993.64%0.14Mua16.903K385.000M31.830.12187.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
QPON BETAQPON ETF UNITS
25.580.08%0.02Sức mua mạnh1.657K
RGI ROTO-GRO INTERNATIONAL LIMITED
0.545.94%0.03Mua28.731K45.636M-0.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RGS REGENEUS LTD
0.202.56%0.01Mua29.800K40.733M-0.02Chăm sóc sức khỏe
RHT RESONANCE HEALTH LIMITED
0.0319.23%0.01Sức mua mạnh2.600M10.465M46.430.0018.00Chăm sóc sức khỏe
RRL REGIS RESOURCES LIMITED
4.354.07%0.17Mua900.353K2.109B12.170.350.00Vật liệu cơ bản
RSG RESOLUTE MINING LIMITED
1.162.67%0.03Mua2.100M834.162M12.900.09741.00Vật liệu cơ bản
S3R SERPENTINE TECHNOLOGIES LIMITED
0.0125.00%0.00Sức mua mạnh1.350M3.610M-0.01Công nghệ
SAR SARACEN MINERAL HOLDINGS LIMITED
2.442.09%0.05Mua1.380M1.955B25.950.09383.00Vật liệu cơ bản
SAS SKY AND SPACE GLOBAL LTD
0.067.02%0.00Mua6.599M104.905M-0.004.00Công nghệ
SBB SUNBRIDGE GROUP LIMITED
0.0116.67%0.00Mua1.532M6.604M3.860.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SBM ST BARBARA LIMITED
4.253.53%0.14Mua456.245K2.123B9.400.441900.00Vật liệu cơ bản
SCP SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA PROPERTY GROUP
2.52-0.20%-0.01Mua212.160K1.895B10.840.23Tài chính
SDV SCIDEV LTD
0.0110.00%0.00Mua653.681K5.690M4.950.0022.00Công nghiệp
SHH SHREE MINERALS LIMITED
0.0212.00%0.00Mua48.261K4.692M-0.00Vật liệu cơ bản
SKT SKY NETWORK TELEVISION LIMITED.
2.05-0.49%-0.01Mua118.124K817.499M-0.571254.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
SM8 SMART MARINE SYSTEMS LIMITED
0.030.00%0.00Mua482.812K2.982M-0.03Công nghệ
SOR STRATEGIC ELEMENTS LIMITED
0.0610.00%0.01Mua286.033K12.137M-0.004.00Vật liệu cơ bản
SPX SPECTRUM METALS LIMITED
0.0116.67%0.00Mua142.857K5.263M-0.00Vật liệu cơ bản
STM SUNSTONE METALS LTD
0.040.00%0.00Mua1.193M42.243M-0.00Vật liệu cơ bản
STX STRIKE ENERGY LIMITED
0.143.57%0.01Sức mua mạnh9.236M158.723M65.320.0024.00Năng lượng
SVL SILVER MINES LIMITED
0.0413.89%0.01Mua4.055M20.601M-0.001.00Vật liệu cơ bản
SWK SWICK MINING SERVICES LTD
0.260.00%0.00Sức mua mạnh895.162K60.177M-0.00600.00Vật liệu cơ bản
TGP 360 CAPITAL GROUP
0.961.58%0.01Bán14.782K221.850M14.120.080.00Tài chính
TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
0.96-1.03%-0.01Sức mua mạnh295.919K140.537M-0.119.00Chăm sóc sức khỏe
TOM TOMIZONE LIMITED
0.0140.00%0.00Mua400.000K5.707M-0.0216.00Công nghệ
TRA TURNERS AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
3.000.00%0.002.500K221.909M10.570.27Tài chính
TTT TITOMIC LIMITED
1.716.56%0.10Mua231.488K103.181M-0.04Công nghiệp
TZL TZ LIMITED
0.190.00%0.00Mua1.331K13.406M-0.21Công nghệ
TZN TERRAMIN AUSTRALIA LIMITED.
0.120.00%0.00Mua25.000K224.337M-0.0030.00Vật liệu cơ bản
UCM USCOM LIMITED
0.1614.29%0.02Mua93.594K21.962M-0.0211.00Chăm sóc sức khỏe
UIL UIL ENERGY LTD
0.0718.18%0.01Sức mua mạnh100.000K14.862M-0.01Năng lượng
URB URB INVESTMENTS LIMITED
0.992.06%0.02Mua45.049K72.435M33.450.030.00Tài chính
VAN VANGO MINING LIMITED
0.200.00%0.00Sức mua mạnh151.200K114.244M-0.0113.00Vật liệu cơ bản
VML VITAL METALS LIMITED
0.0114.29%0.00Mua2.850M12.198M-0.00Vật liệu cơ bản
VOC VOCUS GROUP LIMITED
3.460.43%0.01Mua190.025K2.139B35.240.10259.00Dịch vụ Viễn thông
VRC VOLT RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Mua5.099M32.018M-0.006.00Năng lượng
VXR VENTUREX RESOURCES LIMITED
0.234.65%0.01Mua46.778K51.580M-0.012.00Vật liệu cơ bản
WGL WANGLE TECHNOLOGIES LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.194M4.057M-0.007.00Công nghiệp
WML WOOMERA MINING LIMITED
0.1112.24%0.01Mua71.366K5.791M-0.05Vật liệu cơ bản
YTMF08 THETAASSET ACBBOQF19
101.350.01%0.01Sức mua mạnh2.565K
YTMF09 THETAASSET ACBMQGF20
101.37-0.09%-0.09Bán221
YTMQF3 THETAASSET ACBCQAN22
118.99-0.22%-0.26Bán77
YTMSG2 THETAASSET ACBCSGP22
107.950.42%0.45Mua7
ZER ZETA RESOURCES LIMITED
0.476.90%0.03Sức mua mạnh2.329K92.245M2.130.220.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất