Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Úc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
1ST 1ST GROUP LIMITED
0.01-6.25%-0.00Bán1.005M9.058M-0.01Công nghệ Điện tử
1VG VICTORY GOLDFIELDS LIMITED
0.23-6.12%-0.01Sức bán mạnh362.470KNăng lượng Mỏ
9SP 9 SPOKES INTERNATIONAL LIMITED
0.010.00%0.00Bán424.827K19.413M-0.00Dịch vụ Công nghệ
ABC ADBRI LIMITED
3.21-2.73%-0.09Sức bán mạnh2.206M2.154B17.760.191500.00Khoáng sản phi năng lượng
ACF ACROW FORMWORK AND CONSTRUCTION SERVICES LIMITED
0.39-6.02%-0.03Bán366.903K103.536M23.580.02Tài chính
AD1 AD1 HOLDINGS LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh958.868K21.760M-0.00Dịch vụ Công nghệ
ADV ARDIDEN LTD
0.01-7.69%-0.00Sức bán mạnh3.201M27.942M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ADX ADX ENERGY LTD
0.0116.67%0.00Bán16.078M17.279M-0.00Năng lượng Mỏ
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.200.00%0.00Mua6.332M81.827M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.12-4.17%-0.01Bán64.628K72.306M16.220.01Khoáng sản phi năng lượng
AHC AUSTCO HEALTHCARE LIMITED
0.14-3.45%-0.01Bán265.694K41.207M12.080.01Công nghệ Điện tử
AIM AI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
0.92-0.54%-0.01Bán13.437K192.684M-0.073000.00Dịch vụ Công nghệ
AJQ ARMOUR ENERGY LIMITED
0.037.41%0.00Bán2.135M44.211M5.740.0045.00Năng lượng Mỏ
AL3 AML3D LIMITED
0.153.45%0.01Bán314.965K21.816M-0.04Sản xuất Chế tạo
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.05-2.13%-0.00Bán451.700K16.077M-0.017.00Khoáng sản phi năng lượng
ALX ATLAS ARTERIA
6.47-1.07%-0.07Bán2.342M6.272B45.350.143286.00Dịch vụ Công nghiệp
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.29-9.38%-0.03Sức bán mạnh6.112M395.141M8.140.04Khoáng sản phi năng lượng
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Bán32.426M14.205M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ANN ANSELL LIMITED
34.45-0.92%-0.32Bán454.367K4.426B13.752.5614159.00Sản xuất Chế tạo
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Bán1.580M12.717M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh571.666K4.897M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
APE EAGERS AUTOMOTIVE LIMITED
15.01-3.84%-0.60Bán641.403K4.011B12.001.306500.00Bán Lẻ
APX APPEN LIMITED
9.12-4.40%-0.42Bán1.522M1.174B34.060.281125.00Dịch vụ Công nghệ
AQI ALICANTO MINERALS LIMITED
0.120.00%0.00Bán107.388K37.820M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
AQS AQUIS ENTERTAINMENT LIMITED
0.17-5.56%-0.01Sức bán mạnh28333.325M8.650.02206.00Khoáng sản phi năng lượng
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.420.00%0.00Bán467.283K37.363M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ARO ASTRO RESOURCES NL
0.010.00%0.00Mua22.418M18.821M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ASM AUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED
9.84-3.24%-0.33Bán634.146K1.419B-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ASN ANSON RESOURCES LIMITED
0.09-1.12%-0.00Bán5.098M87.176M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ASX ASX LIMITED
81.46-2.75%-2.30Bán356.361K16.215B33.722.48748.00Tài chính
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.058.89%0.00Bán122.952K21.448M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.07-5.06%-0.00Sức bán mạnh1.375M131.707M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
AYM AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán29216.583M0.00Khoáng sản phi năng lượng
AZJ AURIZON HOLDINGS LIMITED
3.66-0.54%-0.02Sức bán mạnh4.584M6.772B9.430.394825.00Vận chuyển
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.300.00%0.00Bán764.088K94.317M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
BCN BEACON MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Bán246.379K111.089M6.080.01Khoáng sản phi năng lượng
BD1 BARD1 LIFE SCIENCES LIMITED
1.140.88%0.01Bán130.951K103.886M-0.16Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.04-6.67%-0.00Sức bán mạnh9.758M78.087M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BET BETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LTD
1.05-5.83%-0.07Bán7.465M955.264M-0.03Dịch vụ Khách hàng
BGA BEGA CHEESE LIMITED
5.26-2.77%-0.15Sức bán mạnh1.068M1.639B20.580.264000.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
BGD BARTON GOLD HOLDINGS LIMITED
0.172.94%0.01Bán22.379KKhoáng sản phi năng lượng
BGT BIO-GENE TECHNOLOGY LTD
0.14-6.90%-0.01Bán514.452K21.983M-0.02Công nghiệp Chế biến
BHP BHP GROUP LIMITED
36.87-2.25%-0.85Bán10.597M185.872B12.752.96Khoáng sản phi năng lượng
BLU BLUE ENERGY LIMITED.
0.05-5.56%-0.00Sức bán mạnh7.994M71.760M-0.00Năng lượng Mỏ
BLZ BLAZE MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán203.722K8.280M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BPM BPM MINERALS LIMITED
0.27-5.36%-0.01Sức bán mạnh62.710K13.737M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BRG BREVILLE GROUP LIMITED
28.74-1.81%-0.53Sức bán mạnh563.535K4.079B44.890.66Khách hàng Lâu năm
BRN BRAINCHIP HOLDINGS LTD
0.40-5.95%-0.03Sức bán mạnh13.610M702.039M-0.0242.00Dịch vụ Công nghệ
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.27-3.57%-0.01Bán38.768K61.444M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
BSL BLUESCOPE STEEL LIMITED
20.95-2.29%-0.49Bán2.681M10.801B9.132.376000.00Khoáng sản phi năng lượng
BSX BLACKSTONE MINERALS LIMITED
0.46-1.08%-0.01Theo dõi1.044M158.673M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
BTN BUTN LIMITED
0.36-2.70%-0.01Bán20.912K59.211M-0.03Dịch vụ Công nghệ
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.073.08%0.00Bán4.200K8.844M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BXB BRAMBLES LIMITED
10.70-1.65%-0.18Bán6.085M15.693B22.690.48Dịch vụ Công nghiệp
BXN BIOXYNE LIMITED
0.024.35%0.00Bán52.073K14.723M-0.00Dịch vụ Thương mại
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.010.00%0.00Mua5.755M64.299M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán57.777K15.796M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.04-2.44%-0.00Sức bán mạnh1.173M15.152M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CBE COBRE LIMITED
0.147.41%0.01Bán213.935K21.148M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CCE CARNEGIE CLEAN ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Mua5.189M44.708M-0.00Sản xuất Chế tạo
CDA CODAN LIMITED
12.60-2.40%-0.31Bán398.166K2.335B25.900.50700.00Công nghệ Điện tử
CHN CHALICE MINING LIMITED
6.70-2.33%-0.16Bán3.509M2.421B-0.07Khoáng sản phi năng lượng
CHR CHARGER METALS NL
0.48-5.83%-0.03Bán628.753KKhoáng sản phi năng lượng
CKA COKAL LIMITED
0.15-6.25%-0.01Bán1.748M149.933M-0.00Năng lượng Mỏ
CL1 CLASS LIMITED
1.750.00%0.00Bán192.237K217.277M59.120.03Dịch vụ Thương mại
CLE CYCLONE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.000M23.896M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CLH COLLECTION HOUSE LIMITED
0.173.03%0.01Mua54.071K23.352M-0.23Tài chính
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán11.709M27.054M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CMM CAPRICORN METALS LTD
2.130.47%0.01Bán555.038K780.808M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
CNJ CONICO LTD
0.05-4.00%-0.00Bán4.047M50.011M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
COH COCHLEAR LIMITED
219.88-2.99%-6.78Sức bán mạnh157.164K14.908B45.634.974000.00Công nghệ Sức khỏe
COL COLES GROUP LIMITED.
16.54-2.76%-0.47Sức bán mạnh3.388M22.690B22.600.75120000.00Bán Lẻ
CPH CRESO PHARMA LIMITED
0.110.00%0.00Bán9.069M132.172M-0.03Công nghệ Sức khỏe
CPN CASPIN RESOURCES LIMITED
0.66-6.38%-0.04Bán172.715K52.692MKhoáng sản phi năng lượng
CRO CIRRALTO LIMITED
0.05-3.64%-0.00Sức bán mạnh9.895M170.295MDịch vụ Công nghệ
CRS CAPRICE RESOURCES LTD
0.17-5.56%-0.01Sức bán mạnh46.538K12.391M-0.04Năng lượng Mỏ
CSL CSL LIMITED
294.47-3.85%-11.79Bán748.994K139.553B43.177.1225000.00Công nghệ Sức khỏe
CST CASTILE RESOURCES LTD
0.20-4.88%-0.01Sức bán mạnh1.149M40.941M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CT1 CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán40.000K14.689M-0.00Công nghệ Sức khỏe
CU6 CLARITY PHARMACEUTICALS LTD
1.220.00%0.00Bán62.449K312.482M-0.04Công nghệ Sức khỏe
CUP COUNTPLUS LIMITED
0.90-2.72%-0.03Sức bán mạnh24.740K102.681M20.960.04Dịch vụ Thương mại
CXZ CONNEXION TELEMATICS LTD
0.020.00%0.00Sức bán mạnh683.355K14.083M8.000.00Dịch vụ Thương mại
CYL CATALYST METALS LIMITED
1.82-1.62%-0.03Sức bán mạnh12.124K181.847M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
DC2 DC TWO LIMITED
0.182.78%0.01Bán12.854K10.530M-6.94Dịch vụ Công nghệ
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.334M13.581M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DEG DE GREY MINING LIMITED
0.94-2.58%-0.03Sức bán mạnh4.991M1.254B-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DM1 DESERT METALS LIMITED
0.307.14%0.02Bán76.373K15.400MKhoáng sản phi năng lượng
DNA DONACO INTERNATIONAL LIMITED
0.030.00%0.00Bán87.657K41.960M1.620.02Dịch vụ Khách hàng
DTL DATA#3 LIMITED
4.88-2.40%-0.12Sức bán mạnh269.903K771.746M30.430.171293.00Dịch vụ Công nghệ
DUR DURATEC LIMITED
0.38-1.32%-0.01Bán94.267K90.229M12.260.03725.00Dịch vụ Công nghiệp
DVL DORSAVI LTD
0.02-4.76%-0.00Bán205.048K7.380MCông nghệ Điện tử
ECT ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.010.00%0.00Bán1.502M11.044M-0.00Dịch vụ Công nghiệp
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.000.00%0.00Bán6.255M10.194M-0.00Dịch vụ Thương mại
EPN EPSILON HEALTHCARE LIMITED
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh60.451K25.052M-0.05Công nghiệp Chế biến
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh3.691M22.526M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ERG ENECO REFRESH LTD
0.030.00%0.00Bán89.178K8.443M-0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED
0.07-1.52%-0.00Sức bán mạnh240.951K32.884M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ESS ESSENTIAL METALS LIMITED
0.17-22.73%-0.05Bán11.741M52.276M-0.015.00Khoáng sản phi năng lượng
EVE EVE INVESTMENTS LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.860M13.451M-0.00Tài chính
EVN EVOLUTION MINING LIMITED
3.34-6.44%-0.23Sức bán mạnh14.827M6.544B17.730.202000.00Khoáng sản phi năng lượng
EVZ EVZ LIMITED
0.15-11.43%-0.02Bán4.051K16.709M5.000.04Công nghiệp Chế biến
FBU FLETCHER BUILDING LIMITED
6.79-1.88%-0.13Bán1.096M5.719B21.130.3514500.00Khoáng sản phi năng lượng
FEL FE LIMITED
0.05-3.70%-0.00Bán3.303M41.100M6.590.01Khoáng sản phi năng lượng
FFT FUTURE FIRST TECHNOLOGIES LTD
0.05-4.08%-0.00Sức bán mạnh483.187K20.868M-0.01Dịch vụ Thương mại
FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
29.96-2.73%-0.84Bán349.712K17.924B37.000.846897.00Công nghệ Sức khỏe
FZO FAMILY ZONE CYBER SAFETY LIMITED
0.70-2.78%-0.02Bán1.382M507.513M-0.06Dịch vụ Công nghệ
G50 GOLD 50 LIMITED
0.22-4.35%-0.01Sức bán mạnh177.358KKhoáng sản phi năng lượng
GAL GALILEO MINING LTD
0.26-3.77%-0.01Sức bán mạnh869.846K44.547M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
GAS STATE GAS LIMITED
0.33-8.33%-0.03Sức bán mạnh1.364M62.292M-0.02Năng lượng Mỏ
GEN GENMIN LIMITED
0.17-5.56%-0.01Sức bán mạnh31.716K72.848MKhoáng sản phi năng lượng
GFN GEFEN INTERNATIONAL A.I. LTD
0.66-3.68%-0.03Sức bán mạnh9.949KDịch vụ Công nghệ
GMR GOLDEN RIM RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán3.420M19.772M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
GNE GENESIS ENERGY LIMITED
3.12-0.95%-0.03Sức bán mạnh26.172K3.341B104.460.031149.00Công ty dịch vụ công cộng
GOR GOLD ROAD RESOURCES LIMITED
1.19-2.47%-0.03Sức bán mạnh3.029M1.071B14.050.0969.00Khoáng sản phi năng lượng
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.300.00%0.00Bán466.666K155.774M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GRL GODOLPHIN RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Bán1.279K11.776M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
GSS GENETIC SIGNATURES LIMITED
1.490.34%0.01Bán131.805K212.409M126.920.01Dịch vụ Thương mại
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán131.699K64.583M-0.00Công nghệ Sức khỏe
GTK GENTRACK GROUP LIMITED
1.51-1.62%-0.03Bán63.957K153.135M-0.19Dịch vụ Công nghệ
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.180.00%0.00Sức bán mạnh35.470K56.661M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
HCT HOLISTA COLLTECH LIMITED
0.06-1.69%-0.00Sức bán mạnh406.836K16.246M-0.00Công nghệ Sức khỏe
HE8 HELIOS ENERGY LTD
0.130.00%0.00Bán391.063K227.020M-0.01Năng lượng Mỏ
HHR HARTSHEAD RESOURCES NL
0.02-4.35%-0.00Bán806.106K42.545M-0.00Năng lượng Mỏ
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh5.342M20.136M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
HUO HUON AQUACULTURE GROUP LIMITED
3.45-0.86%-0.03Bán184.684K382.358M-1.23797.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.06-5.17%-0.00Sức bán mạnh30.195K25.137M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
IGO IGO LIMITED
8.81-2.87%-0.26Bán1.916M6.867B0.72Khoáng sản phi năng lượng
IHR INTELLIHR LIMITED
0.22-2.22%-0.01Bán1.303M73.768M-0.03Dịch vụ Công nghệ
IP1 INTEGRATED PAYMENT TECHNOLOGIES LIMITED
0.020.00%0.00Bán408.547K25.692M-0.00Dịch vụ Công nghệ
IPC IMPERIAL PACIFIC LIMITED
1.6014.29%0.20Sức mua mạnh8.392K6.915M-0.03Tài chính
IPH IPH LIMITED
9.01-1.74%-0.16Bán639.865K1.996B37.070.25900.00Dịch vụ Thương mại
IRE IRESS LIMITED
11.731.30%0.15Bán601.999K2.208B30.130.392333.00Dịch vụ Công nghệ
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.06-3.33%-0.00Sức bán mạnh2.390M79.437M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
JAT JATCORP LIMITED
0.010.00%0.00Bán7.891M27.267M-0.02Công nghiệp Chế biến
JRL JINDALEE RESOURCES LIMITED
2.20-2.22%-0.05Sức bán mạnh82.342K121.396M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
KBC KEYBRIDGE CAPITAL LIMITED
0.070.00%0.00Mua92.047K15.205M4.640.02Tài chính
KGL KGL RESOURCES LIMITED
0.51-1.94%-0.01Sức bán mạnh217.438K202.042M-0.009.00Khoáng sản phi năng lượng
KIN KIN MINING NL
0.114.76%0.01Bán133.897K83.962M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
KSC K & S CORPORATION LIMITED
1.64-6.02%-0.10Bán27.830K224.731M12.400.141972.00Vận chuyển
KZR KALAMAZOO RESOURCES LIMITED
0.330.00%0.00Bán75.159K44.333M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
LAU LINDSAY AUSTRALIA LIMITED
0.36-1.37%-0.01Sức bán mạnh75.988K109.547M86.900.001467.00Sản xuất Chế tạo
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh1.275M5.714M-0.00Công nghệ Sức khỏe
LGP LITTLE GREEN PHARMA LTD
0.69-2.14%-0.01Bán402.540K165.159M4.720.16Công nghiệp Chế biến
LIT LITHIUM AUSTRALIA NL
0.12-4.00%-0.01Bán4.068M123.492M-0.02Công nghiệp Chế biến
LKY LOCKSLEY RESOURCES LIMITED
0.153.45%0.01Bán278.109KKhoáng sản phi năng lượng
LM8 LUNNON METALS LIMITED
0.43-6.52%-0.03Sức bán mạnh294.458KKhoáng sản phi năng lượng
LNY LANEWAY RESOURCES LTD
0.000.00%0.00Bán622.453K15.616M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
LRT LOWELL RESOURCES FUND
1.422.16%0.03Mua11.023K40.787M2.500.55Hỗn hợp
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán3.095M12.909M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
LVT LIVETILES LIMITED
0.13-7.14%-0.01Sức bán mạnh1.023M127.735M-0.03Dịch vụ Công nghệ
Tải thêm