Các cổ phiếu đạt mức đáy hàng tháng

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
8EC 8IP EMERG FPO 0.902.27%0.02Bán10.498K
A2M A2 MILK FPO NZ 9.71-1.02%-0.10Bán4.289M7.244B53.320.19153.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ABV ADV BRAKE FPO 0.000.00%0.00Bán4.623M6.708M-0.0015.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ADV ARDIDEN FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.807M20.193M-0.00Vật liệu cơ bản
AEB ALGAETEC FPO 0.02-5.00%-0.00Bán361.307K18.253M-0.01Năng lượng
AER AEERIS FPO 0.04-0.00%-0.00Sức bán mạnh150.000K
AGD AUST GOLD FPO 0.09-1.05%-0.00Bán10.320K50.212M-0.050.00Vật liệu cơ bản
AHR ANCHOR RES FPO 0.01-18.75%-0.00Bán31.473K686.580K-0.050.00Vật liệu cơ bản
AHX APIAM FPO 0.65-2.27%-0.01Sức bán mạnh52.496K69.437M17.740.04Chăm sóc sức khỏe
AJC ACACIACOAL FPO 0.000.00%0.00Bán137.500K2.384M-0.00Năng lượng
AME ALTOMETALS FPO 0.05-3.64%-0.00Sức bán mạnh477.303K10.254M-0.00Năng lượng
AML AEON METAL FPO 0.32-1.56%-0.01Bán276.624K188.503M-0.053.00Vật liệu cơ bản
AMT ALLEGRA FPO 0.08-30.43%-0.04Sức bán mạnh150.399K8.007M41.670.004000.00Chăm sóc sức khỏe
ANG AUSTIN ENG FPO 0.212.38%0.01Bán70.499K122.199M-0.03295.00Công nghiệp
ANS AUSTSINORE FPO 0.020.00%0.00Mua2.441M81.576M-0.00Vật liệu cơ bản
ANW AUS TIN FPO 0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh652.670K29.830M-0.000.00Vật liệu cơ bản
AOA AUSMON FPO 0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh4.454M3.999M-0.00Vật liệu cơ bản
APG AUSTPAC R FPO 0.000.00%0.00Bán7.850M1.703M-0.016.00Vật liệu cơ bản
AQD AUSQUEST FPO 0.037.14%0.00Bán165.071K15.850M-0.008.00Vật liệu cơ bản
AQX ALICEQUEEN FPO 0.045.56%0.00Sức bán mạnh46.924K17.476M-0.012.00Năng lượng
ARB ARB CORP FPO 22.010.18%0.04Bán120.518K1.752B35.400.62863.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ARD ARGENT MIN FPO 0.02-5.26%-0.00Sức bán mạnh193.900K8.862M-0.01Vật liệu cơ bản
ASB AUSTAL LTD FPO 1.71-1.16%-0.02Bán274.246K610.198M24.970.074269.00Công nghiệp
AUC AUSGOLD FPO 0.030.00%0.00Sức bán mạnh69.647K17.837M-0.01Vật liệu cơ bản
AUDS BETAAUDS TMF UNITS 13.88-1.56%-0.22Bán8.266K
AVG AUST VINT FPO 0.510.00%0.00Bán430.024K142.448M20.360.03425.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
AWC ALUMINA FPO 2.75-4.18%-0.12Bán16.363M8.309B17.140.167880.00Vật liệu cơ bản
AYI A1 INVEST FPO 0.000.00%0.00Bán600.050K10.864M-0.00Tài chính
AYR ALLOY RES FPO 0.010.00%0.00Bán3.200M10.213M-0.00Vật liệu cơ bản
AZS AZURE MINS FPO 0.220.00%0.00Bán90.820K24.549M-0.093.00Vật liệu cơ bản
BAH BOJUN AG FPO 0.300.00%0.00Bán50.000K36.647MHàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAL BELLAMYS FPO 11.94-1.97%-0.24Sức bán mạnh883.842K1.387B100.080.13Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BAS BASS OIL FPO 0.000.00%0.00Bán7.359M10.480M-0.008.00Năng lượng
BBX BBXMINERAL FPO 0.160.00%0.00Bán106.215K63.795M-0.0160.00Vật liệu cơ bản
BCI BCIMINERAL FPO 0.143.70%0.01Sức bán mạnh113.591K53.603M-0.02Vật liệu cơ bản
BDI BLINA M FPO 0.000.00%0.00Bán4.732M6.505M-0.000.00Vật liệu cơ bản
BGS BIRIMIAN FPO 0.45-5.32%-0.03Sức bán mạnh758.569K108.937M-0.026.00Vật liệu cơ bản
BIS BISALLOY FPO 0.880.57%0.01Mua10.036K39.045M14.260.07819.00Vật liệu cơ bản
BLG BLUGLASS FPO 0.28-4.04%-0.01Bán204.618K125.106M-0.0120.00Công nghệ
BLK BLACKHAM FPO 0.05-5.45%-0.00Bán10.327M69.972M-0.05Vật liệu cơ bản
BLZ BLAZE INT FPO 0.04-2.50%-0.00Bán176.183K8.335M-0.003.00Năng lượng
BMG BMG FPO 0.010.00%0.00Sức bán mạnh300.000K4.269M-0.001.00Vật liệu cơ bản
BMP BUYMYPLACE FPO 0.100.00%0.00Bán26.792K6.787M-0.08Tài chính
BRBCA BREAKER CTG 0.150.00%0.00Sức bán mạnh8.145K37.422M-0.09Vật liệu cơ bản
BSM BASSMETALS FPO 0.033.70%0.00Bán2.820M66.662M-0.0018.00Vật liệu cơ bản
BSX BLACKSTONE FPO 0.16-3.03%-0.01Bán183.589K12.425M-0.17Vật liệu cơ bản
C6C COPPERMTN CDI 1:1 1.16-4.92%-0.06Bán4.029K219.015M4.270.290.00Vật liệu cơ bản
CAD CAENEUS FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh21.872M10.806M-0.0021.00Vật liệu cơ bản
CAS CRUSADER FPO 0.03-3.85%-0.00Sức bán mạnh1.101M12.620M-0.01Vật liệu cơ bản
CAZ CAZALY RES FPO 0.04-6.82%-0.00Sức bán mạnh501.099K10.190M-0.015.00Vật liệu cơ bản
CCG COMMS FPO 0.147.41%0.01Bán100.767K14.754MCông nghệ
CCJ COUNTY INT FPO 0.01-21.43%-0.00Bán29.507K2.083M-0.003.00Năng lượng
CGM COUGAR FPO 0.00-20.00%-0.00Bán250.000K4.689M-0.0045.00Vật liệu cơ bản
CGS COGSTATE FPO 0.71-8.92%-0.07Bán130.638K90.248M-0.0361.00Công nghiệp
CHP CHAPMANS FPO 0.000.00%0.00Bán700.000K3.657M-0.02Tài chính
CI1 CREDITL FPO 0.01-56.25%-0.01Bán1.442M13.196M100.000.00Công nghiệp
CIE CNTNGO INC FPO 0.933.93%0.04Bán154.875K92.881M9.990.09Tài chính
CKA COKAL FPO 0.030.00%0.00Bán1.496M23.515M-0.012.00Vật liệu cơ bản
CLA CELRES FPO 0.120.00%0.00Bán2.375M89.780M-0.0011.00Năng lượng
CLH COLL HOUSE FPO 1.360.00%0.00Bán240.500K188.204M10.940.13958.00Công nghiệp
CLY CLANCY EXP FPO 0.000.00%0.00Bán600.000K10.993M-0.00Vật liệu cơ bản
CNJ CONICO LTD FPO 0.03-9.38%-0.00Bán542.245K9.431M-0.00Vật liệu cơ bản
COM COMOPS FPO 0.01-15.38%-0.00Bán11.200K12.934M-0.0150.00Công nghệ
CRB CARBINE FPO 0.030.00%0.00Bán400.880K5.623M-0.01Vật liệu cơ bản
CRD CREDIBLE CDI FORUS 0.80-1.23%-0.01Sức bán mạnh208.110K106.946M-0.00Tài chính
CSR CSR FPO 4.05-7.95%-0.35Bán11.172M2.231B10.870.384282.00Vật liệu cơ bản
CTE CRYOSITE FPO 0.05-22.86%-0.02Sức bán mạnh50.000K2.544M13.010.0034.00Chăm sóc sức khỏe
CTM CENTAURUS FPO 0.010.00%0.00Bán1.245M16.220M-0.008.00Vật liệu cơ bản
CUL CULLEN RES FPO 0.000.00%0.00Bán8.272M2.612M-0.003.00Vật liệu cơ bản
CVC CVC LTD FPO 2.65-3.28%-0.09Bán8.460K329.369M11.330.2310.00Tài chính
CVW CLEARVIEW FPO 1.120.00%0.00Bán9.933K752.418M32.230.04Tài chính
CXL CALIX FPO 0.630.00%0.002.500M
CXU CAULDRON FPO 0.033.23%0.00Sức bán mạnh117.000K10.262M-0.02Năng lượng
CY5 CYGNUSGOLD FPO 0.100.00%0.00Bán97.882K4.761M-0.03Vật liệu cơ bản
CYC CYCLOPHARM FPO 0.93-2.11%-0.02Bán10.000K65.317M-0.0236.00Chăm sóc sức khỏe
CYP CYNATA THR FPO 1.28-0.78%-0.01Bán38.336K123.285M-0.060.00Chăm sóc sức khỏe
CZN CORAZON FPO 0.01-0.00%-0.00Sức bán mạnh100.000K10.176M-0.010.00Vật liệu cơ bản
CZR COZIRONRES FPO 0.010.00%0.00Bán75.616K26.925M-0.00Vật liệu cơ bản
DAF DIS AFRICA FPO 0.026.67%0.00Mua306.210K2.748M14.290.005.00Vật liệu cơ bản
DDD 3D RES FPO 0.00-0.00%-0.00Bán428.811K3.563M-0.00Vật liệu cơ bản
DVL DORSAVI FPO 0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh20.000K18.569M-0.0341.00Chăm sóc sức khỏe
DVN DEVINE FPO 0.32-3.08%-0.01Sức bán mạnh3.238K50.265M-0.1758.00Tài chính
DW8 DAWINE FPO 0.010.00%0.00Bán469.866K2.230M-0.012.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
E2E EONNRG FPO 0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh112.865K3.268M0.970.016.00Năng lượng
E2M E2METALS FPO 0.08-5.88%-0.01Bán9.337K4.343M-0.04Vật liệu cơ bản
EAR ECHO RES FPO 0.230.00%0.00Sức bán mạnh277.120K112.984M-0.061.00Vật liệu cơ bản
EBG EUMUNDI FPO 0.88-2.22%-0.02Bán3.400K32.487M23.420.0424.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
ED1 EVANSDIXON FPO 2.30-1.71%-0.04Bán8.027K
EDC EILDON CAP FPO 0.97-0.51%-0.00Sức bán mạnh38.348K44.876M8.880.11Tài chính
EDE EDEN INNOV FPO 0.05-3.57%-0.00Sức bán mạnh2.486M77.858M-0.01Năng lượng
EEG EMPIRE ENE FPO 0.030.00%0.00Bán467.810K38.158M-0.03Năng lượng
EFE E IRON FPO 0.01-0.00%-0.00Bán21.000K3.297M-0.010.00Vật liệu cơ bản
EGS EASTGOLD FPO 0.12-14.81%-0.02Bán320.128K103.386M-0.067.00Vật liệu cơ bản
EHH EAGLE H FPO 0.381.35%0.01Mua567.035K118.443M8.880.04Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
EMUCA EMU NL CTG 0.04-50.00%-0.04Sức bán mạnh250.000K5.800M-0.040.00Vật liệu cơ bản
ENT ENT METALS FPO 0.02-19.05%-0.00Sức bán mạnh480.000K6.078M-0.00Vật liệu cơ bản
EPM ECLMETALS FPO 0.010.00%0.00Bán150.000K5.774M-0.00Vật liệu cơ bản
EQE EQUUS LTD FPO 0.03-3.57%-0.00Bán468.339K21.234M-0.0027.00Vật liệu cơ bản
EUZ EUROPA FPO 0.000.00%0.00Sức bán mạnh250.000K7.310M-0.01Vật liệu cơ bản
EVN EVOLUTION FPO 2.99-0.66%-0.02Bán9.114M5.122B24.870.121500.00Vật liệu cơ bản
EXG EXCELSIOR FPO 0.040.00%0.00Bán423.501K30.972M2.630.01Vật liệu cơ bản
EZL EUROZ FPO 1.26-6.67%-0.09Bán157.791K218.487M10.630.1245.00Tài chính
FCC FIRSTCOBAL CDI 1:1 0.411.22%0.01Bán126.109K137.161M-0.12Vật liệu cơ bản
FDM FREEDOMOIL FPO 0.28-1.79%-0.01Bán453.058K256.250M-0.0211.00Năng lượng
FEL FE LIMITED FPO 0.02-16.00%-0.00Bán150.000K8.693M-0.00Vật liệu cơ bản
FLK FOLKESTONE FPO 1.09-0.45%-0.01Bán314.929K162.910M8.350.1433.00Tài chính
FRI FINBAR FPO 0.930.00%0.00Sức bán mạnh17.974K253.150M27.300.0316.00Tài chính
FUN FUNTASTIC FPO 0.09-1.12%-0.00Bán191.964K8.617M-0.1782.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
G88 MILE FPO 0.3815.15%0.05Bán145.411K11.719MVật liệu cơ bản
GBM GBM GOLD FPO 0.01-0.00%-0.00Bán397.500K7.870M-0.00Vật liệu cơ bản
GBR GREATBOULD FPO 0.400.00%0.00Mua19.645K23.956M-0.01Vật liệu cơ bản
GCS GLOBAL CON FPO 0.700.72%0.01Bán75.367K155.234M14.510.05198.00Vật liệu cơ bản
GDX VE GOLD CDI 1:1 29.22-1.02%-0.30Bán5.179K
GGX GAS2GRID FPO 0.00-25.00%-0.00Bán1.633M4.259M-0.000.00Năng lượng
GMV GMEDICAL FPO 0.210.00%0.00Bán144.964K22.349M-0.16Chăm sóc sức khỏe
GPR GEO PAC FPO 0.03-3.57%-0.00Sức bán mạnh440.000K58.602M-0.00Vật liệu cơ bản
GRV GREENVALE FPO 0.030.00%0.00Bán50.000K2.346M-0.000.00Năng lượng
GTE GREAT WEST FPO 0.01-20.00%-0.00Bán5.251M9.251M-0.00Vật liệu cơ bản
GTY GATEWYLIFE STAPLED 2.26-1.74%-0.04Mua2.155M702.271M11.350.20Tài chính
GWR GWR GROUP FPO 0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh173.000K27.921M-0.0211.00Vật liệu cơ bản
HIP HIPORES FPO 0.02-4.55%-0.00Bán1.835M8.081M-0.01Vật liệu cơ bản
HLX HELIX FPO 0.03-2.86%-0.00Sức bán mạnh184.997K13.879M-0.027.00Vật liệu cơ bản
HOT HOTCOPPER FPO 0.20-15.22%-0.04Sức bán mạnh520.000K25.434M22.130.01Công nghệ
HT8 HARRIS FPO 0.040.00%0.00Bán15.000K5.419M-0.010.00Công nghệ
HZN HOR OIL FPO 0.10-8.70%-0.01Bán7.668M149.728M-0.0134.00Năng lượng
IAG INSUR.AUST FPO 7.980.13%0.01Bán3.882M18.969B18.810.4413650.00Tài chính
IAU INTREPID FPO 0.80-0.62%-0.01Bán2.697K11.156M-0.1356.00Vật liệu cơ bản
IGE INT ENERGY FPO 0.451.14%0.01Bán9.598K55.882M-0.308.00Vật liệu cơ bản
IGO IND GROUP FPO 4.68-2.30%-0.11Sức bán mạnh1.672M2.826B-0.00450.00Vật liệu cơ bản
IKW IKWEZI FPO 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh300.000K3.065M-0.00Năng lượng
IMA IMAGE RES FPO 0.120.00%0.00Bán203.999K110.142M-0.012.00Vật liệu cơ bản
IMU IMUGENE FPO 0.029.09%0.00Bán20.278M69.786M-0.000.00Chăm sóc sức khỏe
ING INGHAMS FPO 3.71-1.07%-0.04Bán1.716M1.433B12.010.31Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IOT IOTGROUP FPO 0.000.00%0.00Bán3.980M2.615M-0.01Công nghệ
IZZ ISHCHICAP CDI 1:1 57.000.90%0.51Bán12.982K
KBC KEYBRIDGE FPO 0.08-5.00%-0.00Bán25.689K12.078M-0.050.00Tài chính
KGL KGL FPO 0.33-7.04%-0.03Bán21.772K86.733M-0.017.00Vật liệu cơ bản
KPC KAZPTCORP FPO 0.01-7.14%-0.00Sức bán mạnh88.706K17.371M-0.01Vật liệu cơ bản
LCY LEGACYIRON FPO 0.00-0.00%-0.00Bán721.819K5.904M-0.00Vật liệu cơ bản
LIN LINDIAN FPO 0.01-7.14%-0.00Bán110.000K3.500M-0.012.00Vật liệu cơ bản
LKO LAKES OIL FPO 0.000.00%0.00Bán1.130M57.857M-0.007.00Năng lượng
LON LONGTABLE FPO 0.68-1.45%-0.01Sức bán mạnh567.366K77.199M-0.3876.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LPD LEPIDICO FPO 0.030.00%0.00Bán4.130M96.257M-0.00Vật liệu cơ bản
LRS LATRES FPO 0.0116.67%0.00Bán18.629M15.965M-0.00Vật liệu cơ bản
LRT LOWELL RES UNITS 6.60-2.22%-0.15Bán4.341K
LSR LODESTAR FPO 0.02-9.09%-0.00Bán3.448M16.052M-0.002000.00Vật liệu cơ bản
LYC LYNAS FPO 2.02-5.61%-0.12Bán10.178M1.425B25.340.10270.00Vật liệu cơ bản
MAM MICROASSET FPO 0.70-2.78%-0.02Sức bán mạnh18.373K
MCE MATRIX CE FPO 0.46-1.08%-0.01Sức bán mạnh13.207K43.825M-0.15383.00Năng lượng
MCM MCMINING FPO 0.33-0.00%-0.00Bán10.000K46.736M-1.151597.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Screener Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất