Các cổ phiếu đạt mức đáy của tháng — Thị trường Chứng khoán Úc

Động thái giá tiêu cực thường tiếp tục khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới mức thấp hàng tháng. Các nhà đầu tư theo dõi các cổ phiếu đó để tìm những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng. Các nhà giao dịch cũng theo dõi các cổ phiếu này để đưa họ vào chiến lược đầu cơ của mình. Điều quan trọng là xác định lý do tại sao cổ phiếu đã giảm dưới mức thấp hàng tháng. Điều này có thể do thiếu thanh khoản, biến động theo mùa cũng như các lý do khác.

           
2BE TUBI LIMITED
0.074.17%0.00Sức bán mạnh70.000K18.236M-0.01Sản xuất Chế tạo
ABR AMERICAN PACIFIC BORATES LIMITED
0.14-14.71%-0.03Bán1.528M34.914M-0.02Công nghiệp Chế biến
ABX AUSTRALIAN BAUXITE LIMITED.
0.08-5.68%-0.01Sức bán mạnh39.476K12.115M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
ADD ADAVALE RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán310.000K2.910M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ADJ ADSLOT LTD
0.01-30.00%-0.00Bán8.696M12.907M-0.00Dịch vụ Công nghệ
ADR ADHERIUM LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.596M2.696M-0.04Công nghệ Sức khỏe
ADY ADMIRALTY RESOURCES NL.
0.000.00%0.00Bán87.535K4.637M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.243M5.230M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AEV AVENIRA LIMITED
0.010.00%0.00Bán244.365K2.645M-0.03Khoáng sản phi năng lượng
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.090.00%0.00Bán11.000K13.863M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
AJL AJ LUCAS GROUP LIMITED
0.04-12.50%-0.01Sức bán mạnh46.245K41.870M-0.04355.00Dịch vụ Công nghiệp
AMN AGRIMIN LIMITED
0.19-2.56%-0.01Bán368.326K35.457M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh500.000K9.203M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
ANR ANATARA LIFESCIENCES LTD
0.15-11.76%-0.02Sức bán mạnh85.756K7.478M-0.05Công nghệ Sức khỏe
ANW AUS TIN MINING LTD
0.00-50.00%-0.00Bán11.300M4.078M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AON APOLLO MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán6.500K4.035M-0.04Khoáng sản phi năng lượng
ARQ ARQ GROUP LIMITED
0.07-2.99%-0.00Bán289.792K7.939M-0.00Dịch vụ Công nghệ
ASG AUTOSPORTS GROUP LIMITED.
0.54-18.80%-0.12Sức bán mạnh869.515K108.540M-0.20Bán Lẻ
ASH ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.20-4.76%-0.01Sức bán mạnh7.000K28.795M5.130.04Dịch vụ Thương mại
AUB AUB GROUP LIMITED
10.12-4.71%-0.50Sức bán mạnh790.546K747.046M17.350.613000.00Tài chính
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.0112.50%0.00Bán8.298M22.975M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AVN AVENTUS GROUP
1.40-11.67%-0.18Bán1.164M779.965M7.260.22Tài chính
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.666M2.270M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BAS BASS OIL LIMITED
0.000.00%0.00Bán8.610M3.342M10.000.00Năng lượng Mỏ
BBX BBX MINERALS LIMITED
0.090.00%0.00Sức bán mạnh198.379K37.205M-0.01Tài chính
BCC BEAM COMMUNICATIONS HOLDINGS LIMITED
0.150.00%0.00Sức bán mạnh60.000K7.931M-0.00Truyền thông
BKW BRICKWORKS LIMITED
13.48-10.43%-1.57Sức bán mạnh720.350K2.008B21.390.701483.00Khoáng sản phi năng lượng
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.160.00%0.00Bán10.000K64.170M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.02-11.54%-0.00Bán16.152M22.372M-0.02Công nghệ Sức khỏe
BPP BABYLON PUMP & POWER LIMITED
0.01-18.75%-0.00Sức bán mạnh10.215K10.886M-0.00Tài chính
BSR BASSARI RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.446M26.265M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BUD BUDDY TECHNOLOGIES LTD
0.01-22.22%-0.00Bán40.036M16.678M-0.02Dịch vụ Công nghệ
BUY BOUNTY OIL & GAS NL
0.010.00%0.00Bán14.000K4.767M-0.00Năng lượng Mỏ
CAF CENTREPOINT ALLIANCE LIMITED
0.096.25%0.01Bán288.670K12.655M-0.02Hỗn hợp
CAJ CAPITOL HEALTH LIMITED
0.15-8.82%-0.01Sức bán mạnh2.711M120.172M7.520.02800.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
CAY CANYON RESOURCES LIMITED
0.06-3.33%-0.00Bán2.306M28.952M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.02-5.26%-0.00Sức bán mạnh2.001M6.230M6.790.00Khoáng sản phi năng lượng
CCE CARNEGIE CLEAN ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.960M11.142MSản xuất Chế tạo
CDP CARINDALE PROPERTY TRUST
2.75-5.17%-0.15Bán47.725K192.500M9.910.29Tài chính
CDX CARDIEX LIMITED
0.01-11.76%-0.00Bán561.600K11.298M-0.01Công nghệ Sức khỏe
CE1 CALIMA ENERGY LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán4.073M4.311M-0.00Năng lượng Mỏ
CFE CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh5.630M1.884M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
CIO CONNECTED IO LIMITED
0.0050.00%0.00Mua5.000M7.223M-0.00Công nghệ Điện tử
CPV CLEARVUE TECHNOLOGIES LIMITED
0.0618.00%0.01Bán112.085K6.558MKhách hàng Lâu năm
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán17.120K1.516M-0.011.00Khoáng sản phi năng lượng
CYM CYPRIUM METALS LIMITED
0.090.00%0.00Sức bán mạnh4.500K5.101M-0.08Khoáng sản phi năng lượng
CZL CONSOLIDATED ZINC LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh446.262K5.178MKhoáng sản phi năng lượng
DCX DISCOVEX RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh346.956K2.871M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DDT DATADOT TECHNOLOGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán500.000K3.213M-0.00Công nghệ Điện tử
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.858M4.929M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
EDC EILDON CAPITAL LIMITED
0.90-3.23%-0.03Sức bán mạnh10.000K40.935M7.960.12Tài chính
EMT EMETALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán97.367K2.871M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ERA ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LIMITED
0.14-3.33%-0.01Bán145.588K535.250M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.010.00%0.00Bán2.527M7.617M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
EUR EUROPEAN LITHIUM LIMITED
0.0414.29%0.01Bán3.181M25.396M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
EX1 EXOPHARM LIMITED
0.185.88%0.01Bán31.376K17.185M-0.06Công nghệ Sức khỏe
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.03-6.90%-0.00Sức bán mạnh1.528M7.716M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
FFL FOUNDERS FIRST LIMITED
0.14-6.90%-0.01Bán130.000K16.685M-0.06Tài chính
FGO FLAMINGO AI LIMITED
0.000.00%0.00Bán500.209K1.680M-0.00Dịch vụ Công nghệ
FPL FREMONT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
0.0050.00%0.00Bán3.001M5.005M-0.00Năng lượng Mỏ
GBP GLOBAL PETROLEUM LIMITED
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh88.033K2.432M-0.01Năng lượng Mỏ
GC1 GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.51-3.77%-0.02Bán188.972K22.388M7.900.07Hỗn hợp
GDI GDI PROPERTY GROUP
0.92-3.68%-0.04Bán1.951M496.230M5.050.19Tài chính
GIB GIBB RIVER DIAMONDS LIMITED
0.02-4.00%-0.00Bán127.111K4.298M-0.005.00Khoáng sản phi năng lượng
GMR GOLDEN RIM RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán19.201M6.042M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GNM GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán207.833K1.735M-0.02Năng lượng Mỏ
GNX GENEX POWER LIMITED
0.09-9.28%-0.01Sức bán mạnh1.299M35.362M-0.03Công ty dịch vụ công cộng
GO2 THE GO2 PEOPLE LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh130.548KDịch vụ Thương mại
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.22-4.35%-0.01Bán89.650K38.395M-0.66Khoáng sản phi năng lượng
HLS HEALIUS LIMITED
2.12-9.40%-0.22Sức bán mạnh5.888M1.320B14.360.1613000.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Sức bán mạnh4.484M2.435M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
HZN HORIZON OIL LIMITED
0.04-6.67%-0.00Bán2.496M54.683M-0.05Năng lượng Mỏ
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán36.520M4.051M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
IMM IMMUTEP LIMITED
0.11-4.35%-0.01Sức bán mạnh3.892M43.079M-0.04Công nghệ Sức khỏe
IXR IONIC RARE EARTHS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.050M9.726M-0.001.00Dịch vụ Công nghệ
JAN JANISON EDUCATION GROUP LIMITED
0.289.80%0.03Bán245.467K50.863M-0.01Dịch vụ Thương mại
JXT JAXSTA LTD
0.02-10.53%-0.00Bán3.620M4.202M-0.03Công nghệ Điện tử
KAI KAIROS MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán10.628M6.118M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
KMT KOPORE METALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.455M1.928M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
KZA KAZIA THERAPEUTICS LIMITED
0.42-5.56%-0.03Bán134.800K30.671M-0.16Công nghệ Sức khỏe
LNY LANEWAY RESOURCES LTD
0.000.00%0.00Bán4.563M13.020M2.500.00Khoáng sản phi năng lượng
LPI LITHIUM POWER INTERNATIONAL LIMITED
0.11-4.35%-0.01Bán743.968K28.931M-0.03Công nghiệp Chế biến
LVH LIVEHIRE LIMITED
0.08-7.95%-0.01Bán573.462K24.493M-0.06Dịch vụ Công nghệ
MAD MADER GROUP LIMITED
0.72-4.00%-0.03Bán13.466K144.000M6.530.111100.00Dịch vụ Khách hàng
MCT METALICITY LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.200M2.176M-0.002.00Công nghệ Sức khỏe
MEB MEDIBIO LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh312.871K4.976M-0.01Dịch vụ Thương mại
MGC MG UNIT TRUST
0.420.00%0.00Bán62.040K91.101M0.00Hàng tiêu dùng không lâu bền
NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
0.97-7.62%-0.08Bán158.202K100.075M-0.11Công nghệ Sức khỏe
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh8.000K419.196K-0.03Công nghệ Sức khỏe
NUS NUSANTARA RESOURCES LIMITED
0.20-10.87%-0.03Sức bán mạnh606.493K39.365M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
OLI OLIVER'S REAL FOOD LIMITED
0.04-10.42%-0.01Bán700.033K11.642M-0.03Dịch vụ Khách hàng
ONE ONEVIEW HEALTHCARE PLC
0.04-22.45%-0.01Bán4.409M6.661M-0.20Dịch vụ Công nghệ
OZG OZGROWTH LIMITED
0.110.00%0.00Bán90.000K38.925M4.850.02Hỗn hợp
P2P P2P TRANSPORT LIMITED
0.04-2.22%-0.00Sức bán mạnh10.067K4.131M-0.29Vận chuyển
PAN PANORAMIC RESOURCES LIMITED
0.12-17.86%-0.03Sức bán mạnh5.864M87.760M-0.05216.00Khoáng sản phi năng lượng
PCL PANCONTINENTAL OIL & GAS NL
0.000.00%0.00Mua300.000K10.813M-0.003.00Năng lượng Mỏ
PDI PREDICTIVE DISCOVERY LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán4.428M2.450M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
PFP PROPEL FUNERAL PARTNERS LIMITED
2.315.00%0.11Bán655.053K228.079M17.520.13Dịch vụ Khách hàng
PG1 PEARL GLOBAL LIMITED
0.0811.11%0.01Bán27.279K17.211M-0.03Dịch vụ Phân phối
PNN PEPINNINI LITHIUM LIMITED
0.000.00%0.00Bán228.583K1.467M-0.00Công nghiệp Chế biến
PNX PNX METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.235M12.713M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PYG PAYGROUP LIMITED
0.5011.11%0.05Bán28.280K34.447M-0.04Dịch vụ Công nghệ
QEM QEM LIMITED
0.077.69%0.01Bán474.161K7.000M-0.01Năng lượng Mỏ
QFY QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.605M2.914M-0.00Công nghệ Điện tử
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.03-10.00%-0.00Sức bán mạnh39.014K30.464M8.820.00Sản xuất Chế tạo
RAG RAGNAR METALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán83.695K940.272K-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RIC RIDLEY CORPORATION LIMITED
0.67-6.99%-0.05Bán412.495K206.985M28.370.03697.00Công nghiệp Chế biến
RIM RIMFIRE PACIFIC MINING NL
0.0050.00%0.00Mua10.478M4.528M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
RNX RENEGADE EXPLORATION LIMITED
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh1.084M1.069M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
SDF STEADFAST GROUP LIMITED
2.56-4.48%-0.12Sức bán mạnh4.638M2.201B-0.01Tài chính
SGLLV SUNRICE B LTDVOTE
3.890.26%0.01Bán16.900K232.310M6.870.56Hàng tiêu dùng không lâu bền
SMX SECURITY MATTERS LIMITED
0.281.79%0.01Sức bán mạnh68.584K31.347M-0.06Dịch vụ Thương mại
SRY STORY-I LIMITED
0.01-9.09%-0.00Bán38.000K3.699M2.680.00Bán Lẻ
TDY THEDOCYARD LIMITED
0.08-18.37%-0.02Bán155.000KDịch vụ Công nghệ
TPD TALON PETROLEUM LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.087M1.777M-0.00Năng lượng Mỏ
TRS THE REJECT SHOP LIMITED
2.40-13.98%-0.39Bán136.273K91.624M-0.625595.00Bán Lẻ
TSC TWENTY SEVEN CO. LIMITED
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh12.969M4.459M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
URFPA US RESPROP CPVR6QUT
43.00-4.44%-2.00Bán440100.984M-0.44Tài chính
UUV UUV AQUABOTIX LTD
0.000.00%0.00Bán64.740M-0.01Công nghệ Điện tử
VCX VICINITY CENTRES
0.96-8.96%-0.10Bán40.383M3.589B11.310.09Tài chính
VEN VINTAGE ENERGY LTD
0.05-7.41%-0.00Bán585.303K13.330M-0.01Năng lượng Mỏ
VIC VICTORY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.375M3.131M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
VR8 VANADIUM RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.250M2.553M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
VRC VOLT RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán6.537M8.694M-0.00Năng lượng Mỏ
VRT VIRTUS HEALTH LIMITED
1.57-12.04%-0.21Sức bán mạnh979.003K125.466M5.030.361300.00Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
WAA WAM ACTIVE LIMITED
0.74-2.63%-0.02Sức bán mạnh272.194K34.336M6.290.12Hỗn hợp
YTMDO1 THETAASSET ACBCDOW22
102.93-0.70%-0.73Sức bán mạnh231
YTMMG2 THETAASSET ACBCMGR23
105.69-1.00%-1.07Sức bán mạnh7
YTMQF2 THETAASSET ACBCQAN21
107.83-0.52%-0.56Sức bán mạnh376
YTMTL2 THETAASSET XTB TL227
113.60-0.89%-1.02Bán530
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất