Cổ phiếu có khối lượng giao dịch bất thường — Thị trường Chứng khoán Úc

Khối lượng tăng hoặc giảm vượt trội có nghĩa là điều gì đó quan trọng đang xảy ra với cổ phiếu. Thật hữu ích khi nhận thấy những thay đổi này, vì chúng có thể báo trước chuyển động giá trong tương lai. Hãy chú ý đến lượng tăng đột biến và đừng bỏ lỡ cơ hội.

           
CXM CENTREX METALS LIMITED
0.12190.70%0.08Sức mua mạnh63.432M15.798M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
R3D R3D RESOURCES LIMITED
0.1722.22%0.03Mua5.366M14.917MTài chính
AVE AVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.02-5.56%-0.00Sức bán mạnh12.475M33.050M-0.00Công nghệ Sức khỏe
AOP APOLLO CONSOLIDATED LIMITED
0.5911.32%0.06Sức mua mạnh69.786M154.559M10.750.05Dịch vụ Phân phối
EPX EP&T GLOBAL LIMITED
0.1844.00%0.06Mua1.727MDịch vụ Công nghệ
COY COPPERMOLY LIMITED
0.017.69%0.00Mua4.025M28.240M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ELO ELMO SOFTWARE LIMITED
5.4615.92%0.75Sức mua mạnh627.618K413.927M-0.43500.00Dịch vụ Công nghệ
CST CASTILE RESOURCES LTD
0.2610.64%0.03Sức mua mạnh1.922M44.935M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
SRG SRG GLOBAL LIMITED
0.531.92%0.01Sức mua mạnh2.514M229.585M19.400.03Dịch vụ Công nghiệp
AEV AVENIRA LIMITED
0.0133.33%0.00Sức mua mạnh31.682M7.766MKhoáng sản phi năng lượng
LMG LATROBE MAGNESIUM LIMITED
0.0310.00%0.00Sức mua mạnh22.299M35.536MKhoáng sản phi năng lượng
OLH OLDFIELDS HOLDINGS LIMITED
0.06-21.05%-0.02Bán200.000K12.746M-0.02Khách hàng Lâu năm
EGG ENERO GROUP LIMITED
3.389.39%0.29Sức mua mạnh393.185K267.657M-0.00600.00Dịch vụ Thương mại
RCT REEF CASINO TRUST
2.68-8.84%-0.26Bán15.485K146.415M2.761.07Dịch vụ Khách hàng
ST1 SPIRIT TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD
0.242.08%0.01Mua2.360M150.972M114.290.00Khoáng sản phi năng lượng
RGI ROTO-GRO INTERNATIONAL LIMITED
0.036.67%0.00Mua4.193M9.935MCông nghiệp Chế biến
RDS REDSTONE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua12.187M7.909M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
EQX EQUATORIAL RESOURCES LIMITED
0.18-7.69%-0.01Sức bán mạnh314.759K25.819M-0.06Khoáng sản phi năng lượng
EPN EPSILON HEALTHCARE LIMITED
0.1412.00%0.01Mua2.346M25.052M-0.05Công nghiệp Chế biến
TNG TNG LIMITED
0.1023.53%0.02Sức mua mạnh6.315M106.207M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
DSE DROPSUITE LIMITED
0.2720.00%0.04Sức mua mạnh5.769M136.374M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
AHQ ALLEGIANCE COAL LIMITED
0.49-15.52%-0.09Sức bán mạnh2.215M190.702M-0.09Năng lượng Mỏ
RHY RHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
1.3411.67%0.14Sức mua mạnh738.109K253.692M-0.03Dịch vụ Thương mại
RND RAND MINING LIMITED
1.612.55%0.04Mua157.630K89.295M6.150.26Khoáng sản phi năng lượng
EMU EMU NL
0.033.45%0.00Mua2.234M13.062M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
DEX DUKE EXPLORATION LIMITED
0.20-2.44%-0.01Sức bán mạnh620.315K21.611M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.610.82%0.01Mua239.558K28.786M1.610.38Dịch vụ Thương mại
CHL CAMPLIFY HOLDINGS LIMITED
4.2422.19%0.77Sức mua mạnh586.487KDịch vụ Công nghệ
COE COOPER ENERGY LIMITED
0.29-4.92%-0.01Mua18.104M472.998M-0.02105.30Năng lượng Mỏ
HCD HYDROCARBON DYNAMICS LIMITED
0.0210.00%0.00Sức mua mạnh1.485M8.806M-0.01Năng lượng Mỏ
OEL OTTO ENERGY LIMITED
0.018.33%0.00Sức mua mạnh37.834M57.540M-0.0012.00Năng lượng Mỏ
PUA PEAK MINERALS LIMITED
0.0212.50%0.00Mua5.351M11.403M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED
0.042.70%0.00Mua10.544M27.521M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BRN BRAINCHIP HOLDINGS LTD
0.476.74%0.03Mua30.655M735.470M-0.0242.00Dịch vụ Công nghệ
HVM HAPPY VALLEY NUTRITION LIMITED
0.09-1.05%-0.00Bán264.435K19.765M-0.03Hàng tiêu dùng không lâu bền
BUY BOUNTY OIL & GAS NL
0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh7.899M16.446M-0.00Năng lượng Mỏ
EMD EMYRIA LIMITED
0.23-2.08%-0.01Mua1.330M60.982M-0.02Dịch vụ Công nghệ
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.069.09%0.01Mua762.623K25.570M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.1262.34%0.05Sức mua mạnh3.640M83.919M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
PPY PAPYRUS AUSTRALIA LIMITED
0.0513.95%0.01Sức mua mạnh2.831M18.392M-0.00Công nghiệp Chế biến
ABA AUSWIDE BANK LTD
7.054.60%0.31Sức mua mạnh90.647K298.563M11.900.57Tài chính
MDX MINDAX LIMITED
0.050.00%0.00Mua1.628M91.437M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
YBR YELLOW BRICK ROAD HOLDINGS LIMITED
0.1014.13%0.01Sức mua mạnh610.340K29.211M-0.00Tài chính
HVY HEAVY MINERALS LIMITED
0.239.76%0.02Sức mua mạnh912.387KKhoáng sản phi năng lượng
RCR RINCON RESOURCES LIMITED
0.18-5.26%-0.01Sức bán mạnh931.819K9.497M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
CIM CIMIC GROUP LIMITED
21.885.85%1.21Mua1.201M6.419B-2.7131900.00Dịch vụ Công nghiệp
PSQ PACIFIC SMILES GROUP LIMITED
2.900.69%0.02Mua150.490K456.404M35.040.08Dịch vụ Phân phối
BNR BULLETIN RESOURCES LIMITED
0.084.11%0.00Sức mua mạnh3.050M18.274M4.220.022.00Khoáng sản phi năng lượng
NME NEX METALS EXPLORATION LIMITED
0.042.86%0.00Bán400.000K12.461M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BPH BPH ENERGY LTD
0.063.45%0.00Mua4.146M39.230MNăng lượng Mỏ
AWN AWN HOLDINGS LIMITED
0.60-4.72%-0.03Sức bán mạnh169.496K24.521M0.511.42Dịch vụ Thương mại
LEL LITHIUM ENERGY LIMITED
0.67-0.74%-0.01Mua855.598K52.006MKhoáng sản phi năng lượng
PGO PACGOLD LIMITED
0.305.26%0.01Mua467.551KKhoáng sản phi năng lượng
HIQ HITIQ LIMITED
0.202.63%0.01Mua856.969K22.511M-0.04Khách hàng Lâu năm
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh4.791M4.081M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
OIL OPTISCAN IMAGING LIMITED
0.21-4.44%-0.01Sức bán mạnh814.289K145.274M-0.00Công nghệ Sức khỏe
XTC XANTIPPE RESOURCES LIMITED
0.00-25.00%-0.00Mua162.348M15.280M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
BRB BREAKER RESOURCES NL
0.3417.24%0.05Sức mua mạnh3.225M96.123M-0.05Khoáng sản phi năng lượng
PAC PACIFIC CURRENT GROUP LIMITED
7.91-0.38%-0.03Mua546.650K400.645M22.960.3520.00Tài chính
OCC ORTHOCELL LIMITED
0.551.85%0.01Sức mua mạnh864.385K103.725M-0.05Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
NVU NANOVEU LIMITED
0.04-7.69%-0.00Sức bán mạnh2.362M7.923M-0.01Dịch vụ Công nghệ
JTL JAYEX TECHNOLOGY LIMITED
0.038.70%0.00Mua831.540K5.732M-0.01Dịch vụ Công nghệ
UBN URBANISE.COM LIMITED
1.380.00%0.00Bán29.586K77.502M-0.0787.00Dịch vụ Thương mại
ALL ARISTOCRAT LEISURE LIMITED
47.102.86%1.31Sức mua mạnh4.815M29.302B69.700.666000.00Dịch vụ Công nghệ
LVH LIVEHIRE LIMITED
0.32-3.03%-0.01Sức bán mạnh1.130M114.988M-0.03Dịch vụ Công nghệ
AC8 AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD
0.105.26%0.01Mua1.903M39.209M-0.02Công nghiệp Chế biến
ALT ANALYTICA LIMITED
0.000.00%0.00Bán22.297M11.535M-0.00Công nghệ Sức khỏe
CWY CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED
2.852.89%0.08Sức mua mạnh17.472M5.566B39.350.076000.00Dịch vụ Công nghiệp
FCT FIRSTWAVE CLOUD TECHNOLOGY LIMITED
0.07-11.39%-0.01Sức bán mạnh6.327M72.323M-0.02Khoáng sản phi năng lượng
BKW BRICKWORKS LIMITED
24.441.03%0.25Mua1.546M3.641B15.311.592225.00Khoáng sản phi năng lượng
VR1 VECTION TECHNOLOGIES LTD
0.104.40%0.00Sức mua mạnh5.107M83.387M-0.02Dịch vụ Công nghệ
BPM BPM MINERALS LIMITED
0.330.00%0.00Mua1.282M13.492M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.222.33%0.01Mua2.914M178.747M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
OKU OKLO RESOURCES LIMITED
0.134.00%0.01Mua924.381K60.484M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
ADV ARDIDEN LTD
0.010.00%0.00Bán12.303M23.687M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.180.00%0.00Mua2.757M182.276M14.020.01Khoáng sản phi năng lượng
CAA CAPRAL LIMITED
8.030.75%0.06Sức mua mạnh49.983K137.030M3.642.21798.00Khoáng sản phi năng lượng
VAN VANGO MINING LIMITED
0.068.47%0.01Mua3.133M69.248M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
KOR KORAB RESOURCES LIMITED
0.034.17%0.00Sức mua mạnh1.903M7.647M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ADH ADAIRS LIMITED
3.83-4.49%-0.18Sức bán mạnh4.111M662.782M11.000.38Bán Lẻ
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.212.44%0.01Mua713.673K57.231M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.12-14.29%-0.02Mua2.207M51.251M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
ZLD ZELIRA THERAPEUTICS LIMITED
0.04-6.67%-0.00Mua7.143M46.423M-0.01Công nghiệp Chế biến
EFE EASTERN IRON LIMITED
0.0412.50%0.01Sức mua mạnh83.115M35.091M-0.00Khoáng sản phi năng lượng
CT1 CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.01-9.09%-0.00Bán869.903K16.157M-0.00Công nghệ Sức khỏe
ALB ALBION RESOURCES LIMITED
0.252.04%0.01Sức mua mạnh600.942K10.560M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
SAU SOUTHERN GOLD LIMITED
0.074.62%0.00Mua704.091K13.866M3.400.02Khoáng sản phi năng lượng
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.415.19%0.02Mua422.928K47.235M14.420.03Khoáng sản phi năng lượng
ICQ ICAR ASIA LIMITED
0.520.00%0.00Mua3.862M231.663M-0.02394.00Dịch vụ Công nghệ
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.03-8.33%-0.00Sức bán mạnh8.918M32.795M-0.01Khoáng sản phi năng lượng
BOD BOD AUSTRALIA LIMITED.
0.280.00%0.00Bán89.709K30.186M-0.04Hàng tiêu dùng không lâu bền
PAA PHARMAUST LIMITED
0.10-1.03%-0.00Mua1.234M31.374M-0.00Công nghệ Sức khỏe
CM8 CROWD MEDIA HOLDINGS LIMITED
0.048.57%0.00Sức mua mạnh6.739M21.708MDịch vụ Công nghệ
PGY PILOT ENERGY LIMITED
0.072.99%0.00Mua15.650M30.598M-0.02Năng lượng Mỏ
IPH IPH LIMITED
8.96-0.55%-0.05Bán1.962M1.972B36.420.25900.00Dịch vụ Thương mại
DEM DE.MEM LIMITED
0.27-1.82%-0.01Bán412.000K58.582M-0.02Dịch vụ Công nghiệp
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.06-1.56%-0.00Bán2.760M63.254M-0.00Công nghệ Sức khỏe
PDL PENDAL GROUP LIMITED
7.101.00%0.07Bán7.114M2.477B14.050.51370.00Tài chính
DTC DAMSTRA HOLDINGS LIMITED
0.994.76%0.04Mua832.504K179.461M-0.06Dịch vụ Công nghệ
BCT BLUECHIIP LIMITED
0.036.90%0.00Mua1.339M17.339M-0.01Công nghệ Điện tử
Tải thêm