Cổ phiếu có biến động cao nhất

Sự biến động của cổ phiếu là sự dao động của giá trong bất kỳ khung thời gian nhất định nào. Các cổ phiếu bất ổn nhất có thể cho thấy mức biến động của giá lên đến vài trăm phần trăm trong ngày. Trong các thị trường phát triển, sự biến động có xu hướng thấp hơn nhiều và không vượt quá 20-30% trong thời gian yên tĩnh. Sự dao động giá cả không phải lúc nào cũng rõ ràng khi nhìn vào các cổ phiếu có giá dưới $1. Bạn có thể thấy các thay đổi về tỷ lệ phần trăm để phát hiện các biến động như vậy.

           
BLK Blackham Fpo 0.07-28.57%-0.03Bán11.247M37.702M-0.02Basic Materials
BDI Blina M Fpo 0.00-50.00%-0.00Bán4.200M6.328M-0.000.00Basic Materials
LKO Lakes Oil Fpo 0.00-50.00%-0.00Bán7.120M55.184M-0.007.00Energy
MXR Maximus Fpo 0.00100.00%0.00Mua3.183M6.055M-0.00Basic Materials
REL Raven Fpo 0.000.00%0.00Bán7.200M14.426M-0.000.00Energy
ORER Orocobre Rtsforusd 0.290.00%0.0069.678K1.468B240.400.03Basic Materials
ECG Ecargo Cdi 1:1 0.19-33.93%-0.10Mua259.159K149.800M-0.03Technology
PKA Plukka Fpo 0.01-30.00%-0.00Bán3.901M1.850M-0.03Consumer Cyclicals
MSR Manasres Fpo 0.0150.00%0.00Sức mua mạnh116.291M11.894M0.340.01Basic Materials
EXO Ennox Grp Fpo 0.00-33.33%-0.00Bán330.000K884.250K1.190.00Financials
FCR Ferrum Fpo 0.00100.00%0.00Bán1.000M4.579M-0.01Basic Materials
MEM Memphasys Fpo 0.00100.00%0.00Mua1.000M8.899M-0.0024.00Healthcare
CAQ Caqholdltd Fpo 0.06-25.00%-0.02Bán229.039K43.067M-0.00Consumer Non-Cyclicals
UIL Uil Energy Fpo 0.04-18.00%-0.01Mua1.065M9.834M-0.01Energy
AB1 Animoca Fpo 0.07-20.45%-0.02Mua59.377M30.387M-0.035.00Basic Materials
SUR Sun Fpo 0.00-25.00%-0.00Bán953.499K2.004M-0.014.00Energy
PCH Prop Con Fpo 0.000.00%0.00Bán2.160M1.942M-0.01Technology
WCN Whitecliff Fpo 0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh2.143M9.867M-0.00Basic Materials
IKW Ikwezi Fpo 0.000.00%0.00Bán876.648K4.065M-0.00Energy
BAS Bass Oil Fpo 0.000.00%0.00Bán6.535M7.819M-0.008.00Energy
NME Nex Metals Fpo 0.0150.00%0.01Mua25.000K2.291M1.220.01Basic Materials
TCLRA Transurban Rts Forus 0.3610.61%0.04Bán796.950K25.477B100.720.121200.00Industrials
GRV Greenvale Fpo 0.0432.35%0.01Mua444.885K3.174M-0.010.00Energy
MRR Minrexres Fpo 0.08-23.81%-0.03Bán889.074K8.098M-0.020.00Basic Materials
ANW Aus Tin Fpo 0.0220.00%0.00Mua74.692M38.564M-0.000.00Basic Materials
IBN Ibuynew Fpo 0.0128.57%0.00Sức mua mạnh5.528M11.858M-0.0017.00Financials
PMY Pacifico Fpo 0.01-11.11%-0.00Mua18.067M5.977M-0.00Basic Materials
RMG Rmg Fpo 0.0313.64%0.00Mua500.000K13.032M-0.00304.00Basic Materials
SXX S.cross Ex Fpo 0.01-10.00%-0.00Mua304.017K9.695M-0.00Basic Materials
LNY Laneway Fpo 0.0033.33%0.00Mua190.000K9.665M-0.0018.00Basic Materials
CLY Clancy Exp Fpo 0.010.00%0.00Mua7.490M14.922M-0.00Basic Materials
ARO Astro Res Fpo 0.0033.33%0.00Mua198.000K3.532M-0.000.00Basic Materials
SPB South Pac Fpo 0.02-20.00%-0.00Sức bán mạnh423.658K2.648M-0.010.00Energy
SMA Smarttrans Fpo 0.010.00%0.00Mua2.524M13.891M-0.0010.00Basic Materials
ROG Red Sky. Fpo 0.00-20.00%-0.00Bán30.000K3.044M-0.02Energy
TRT Toddriver Fpo 0.15-14.29%-0.03Mua385.183K
WMC Wonhe Mult Fpo 0.12-16.67%-0.03Sức bán mạnh300.000K22.793M2.000.07Technology
SEI Specmetals Fpo 0.0320.83%0.01Mua1.442M11.589M-0.024.00Basic Materials
UCM Uscom Fpo 0.21-19.23%-0.05Mua187.000K28.799M-0.0211.00Healthcare
GOO Gooroo Fpo 0.0913.75%0.01Bán361.716K4.292M-0.04Technology
DTM Dartmin Fpo 0.01-9.09%-0.00Mua4.211M6.989M-0.0010.00Basic Materials
BPP Babylonpu Fpo 0.02-14.29%-0.00Sức bán mạnh1.924M1.918M-0.000.00Healthcare
GES Genesisres Fpo 0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh424.666K6.760M-0.00Basic Materials
AAJ Aruma Res Fpo 0.03-10.71%-0.00Bán6.717M12.231M-0.00Basic Materials
AUQ Alara Res Fpo 0.03-10.34%-0.00Bán490.981K16.354M-0.007.00Basic Materials
GGE Grand Gulf Fpo 0.0120.00%0.00Sức mua mạnh14.714M3.837M-0.001.00Energy
DDT Datadot Fpo 0.01-16.67%-0.00Bán14.300K4.053M-0.00Technology
ABV Adv Brake Fpo 0.010.00%0.00Mua2.333M13.345M-0.0015.00Consumer Cyclicals
THR Thormining Cdi 1:1 0.04-16.67%-0.01Bán125.000K26.281M-0.01Basic Materials
WBE Whitebark Fpo 0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh1.150M10.895M-0.05Energy
ABL Abileneoil Fpo 0.010.00%0.00Mua56.250K3.976M-0.014.00Energy
WFE Winmar Res Fpo 0.01-16.67%-0.00Mua2.805M11.886M-0.00196.00Basic Materials
SHK Stone Res Fpo 0.0125.00%0.00Mua740.000K4.014M-0.011.00Basic Materials
MTH Mithril Fpo 0.054.35%0.00Bán2.098M5.672M-0.005.00Basic Materials
NSE Ns Energy Fpo 0.0125.00%0.00Mua1.000M3.582M-0.00Energy
T3D 333d Fpo 0.01-16.67%-0.00Bán4.070M3.775M-0.01Consumer Non-Cyclicals
OEX Oilex Ltd Fpo 0.0125.00%0.00Mua343.615K6.848M-0.0045.00Energy
PPY Papyrus Fpo 0.020.00%0.00Bán51.667K3.945M-0.003.00Basic Materials
MSM Msm Corp Fpo 0.04-8.51%-0.00Bán2.815M12.748M-0.0453.00Consumer Cyclicals
GME Gme Res. Fpo 0.13-13.33%-0.02Bán197.965K60.268M33.770.001.00Basic Materials
ASN Anson Res Fpo 0.2119.44%0.04Mua3.408M65.942M-0.01Basic Materials
PVE Po Valley Fpo 0.054.00%0.00Mua1.526M29.663M-0.0220.00Energy
PEX Peel Mng Fpo 0.604.39%0.03Sức mua mạnh239.179K104.787M-0.015.00Basic Materials
CGM Cougar Fpo 0.0120.00%0.00Mua4.457M9.178M-0.0045.00Basic Materials
CCJ County Int Fpo 0.0120.00%0.00Mua356.104K2.260M-0.003.00Energy
DHR Dark Horse Fpo 0.0313.64%0.00Mua8.344M35.231M5.850.000.00Basic Materials
CRB Carbine Fpo 0.09-11.11%-0.01Trung lập760.844K19.775M-0.02Basic Materials
ACP Audalia Fpo 0.0221.43%0.00Bán85.000K5.375M-0.01Basic Materials
CVV Caravelmin Fpo 0.05-15.00%-0.01Bán48.798K5.870M-0.030.00Basic Materials
PKO Peako Ltd Fpo 0.02-15.00%-0.00Bán102.500K1.440M-0.00Energy
NVA Nova Min Fpo 0.042.33%0.00Bán5.943M30.181M-0.010.00Basic Materials
TIE Tietto Fpo 0.20-10.87%-0.03546.786K41.122MBasic Materials
BKT Blackrock Fpo 0.06-13.04%-0.01Sức bán mạnh2.208M29.997M-0.014.00Utilities
AEE Aura En Fpo 0.0416.67%0.01Mua6.253M25.487M-0.013.00Energy
GBE Globe Met Fpo 0.02-4.76%-0.00Mua624.700K9.395M-0.00Basic Materials
RVA Reva Medic Cdi 10:1 0.48-7.62%-0.04Bán80.632K200.042M8.000.0649.00Healthcare
ZMI Zincofire Fpo 0.010.00%0.00Mua2.464M9.833M-0.00Basic Materials
AAU Adcorp Aus Fpo 0.0120.00%0.00Mua49.405K2.184M-0.01235.00Consumer Cyclicals
EGY Energytech Fpo 0.0120.00%0.00Trung lập83.550K1.633M-0.0158.00Industrials
PCL Pancont Fpo 0.0120.00%0.00Mua3.843M26.309M-0.004.00Energy
MLS Metals Aus Fpo 0.010.00%0.00Bán2.628M10.014M-0.001.00Basic Materials
TAG Tag Fpo 0.09-14.29%-0.01Mua10.000K11.190M-0.03241.00Utilities
CTL Centennml Fpo 0.0118.18%0.00Mua1.562M10.742M-0.00Basic Materials
TPD Talon Petr Fpo 0.01-14.29%-0.00Bán584.504K6.121M-0.00Energy
COY Coppermoly Fpo 0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh20.000K16.532M-0.00Basic Materials
XPE Xped Limtd Fpo 0.01-14.29%-0.00Bán4.171M8.808M-0.01Technology
N1H N1holdings Fpo 0.1520.00%0.03Mua7.600K4.518M-0.01Financials
SI6 Sixsig Met Fpo 0.0212.50%0.00Mua335.233K6.819M-0.024.00Basic Materials
TNY Tinybeans Fpo 0.58-14.07%-0.10Bán5007.472M-0.18Technology
VBS Vectus_bio Fpo 1.19-7.03%-0.09Bán8.066K17.676M-0.16Healthcare
BOT Botanix Fpo 0.1111.11%0.01Mua2.269M38.277M-0.011.00Healthcare
FGF Firstgro Fpo 0.038.00%0.00Mua9.420M21.619M-0.0018.00Financials
WEC White Ener Fpo 0.0718.18%0.01Sức mua mạnh304.484K18.061M-0.082.00Energy
ZYB Zyber Fpo 0.02-13.64%-0.00Bán56.104M13.649M-0.00Technology
FFG Fatfish Fpo 0.086.67%0.01Mua7.694M33.065M1.360.06Financials
YOJ Yojee Fpo 0.2810.00%0.03Bán4.167M169.235M-0.00Technology
AEB Algaetec Fpo 0.059.09%0.00Mua11.660M32.991M-0.01Energy
HDY Hardey Res Fpo 0.01-7.14%-0.00Bán49.897M12.715M-0.031869.00Basic Materials
KPL Kinapetrol Fpo 0.1115.79%0.01Sức mua mạnh432.158K42.103M-0.01Energy
OPN Opendna Fpo 0.10-4.76%-0.01Sức bán mạnh460.000K
HOR Horseshoe Fpo 0.0215.79%0.00Mua22.781K3.698M-0.003.00Basic Materials
ADV Ardiden Fpo 0.0315.38%0.00Mua17.572M27.046M-0.00Basic Materials
MGL Magontec Fpo 0.03-12.82%-0.01Bán50044.463M278.570.00121.00Basic Materials
LITCE Lithiumaus Ctg 0.03-12.82%-0.01Mua5.000K61.843M-0.02Basic Materials
SRK Strike Fpo 0.07-4.00%-0.00Mua606.154K10.464M-0.017.00Basic Materials
GSW Getswift Fpo 2.92-6.71%-0.21Bán1.097M292.038M-0.02Technology
MAI Mainstream Fpo 0.49-12.50%-0.07Sức bán mạnh346.222K53.611M31.370.02Technology
MGU Mag Mining Fpo 0.0716.67%0.01Sức mua mạnh20.000K16.775M-0.001.00Basic Materials
AVD Antilles Fpo 0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh3.566M2.606M-0.014.00Energy
MOX Monax Fpo 0.01-12.50%-0.00Bán1.550M4.046M-0.0012.00Basic Materials
GGL Gruden Gr Fpo 0.0115.38%0.00Mua1.154M8.715M-0.01Energy
GBM Gbm Gold Fpo 0.01-12.50%-0.00Bán300.000K8.947M-0.00Basic Materials
IAM Intiger Fpo 0.01-6.25%-0.00Mua2.506M18.403M-0.002.00Technology
SDL Sundance Fpo 0.010.00%0.00Sức mua mạnh54.671M54.416M-0.0012000.00Basic Materials
MED Merlin Fpo 0.010.00%0.00Bán12.246M19.201M-0.0214.00Basic Materials
PNN Pepinnini Fpo 0.052.13%0.00Bán11.464M22.747M-0.006.00Basic Materials
TTL Transcend Fpo 0.04-4.88%-0.00Mua2.207M7.123M-0.00Energy
GBP Global Pet Fpo 0.04-12.20%-0.01Bán16.877K8.309M-0.014.00Energy
LNU Liniustech Fpo 0.153.45%0.01Mua4.640M60.536M-0.01Technology
JDR Jadar Lit Fpo 0.030.00%0.00Mua7.613M8.410M-0.00Basic Materials
4CE Forcecom Fpo 0.110.00%0.00Mua3.511M40.008M-0.02Basic Materials
ABU Abm Res Fpo 0.07-12.00%-0.01Sức bán mạnh44.667K28.137M-0.022.00Basic Materials
EOL Energy One Fpo 0.71-11.88%-0.10Mua11.350K14.340M43.650.0214.00Technology
HAW Hawthorn Fpo 0.085.56%0.00Mua503.626K24.416M-0.027.00Basic Materials
IBG Ironb Zinc Fpo 0.08-6.10%-0.01Mua1.175M41.691M-0.00Basic Materials
MAU Magnet Res Fpo 0.17-2.94%-0.01Bán25.812K25.596M-0.01Basic Materials
POW Protean Fpo 0.03-11.76%-0.00Mua2.981M7.694M-0.18Utilities
LSH Lifespot Fpo 0.1710.00%0.01Mua603.486K7.088MHealthcare
GMC Gulfmanga Fpo 0.017.14%0.00Mua2.060M35.493M-0.00Basic Materials
CNJ Conico Ltd Fpo 0.0511.90%0.01Mua697.073K13.272M-0.00Basic Materials
HT1 Ht&e Ltd Fpo 1.70-5.83%-0.11Sức bán mạnh803.855K556.042M1.561.155340.00Consumer Cyclicals
MGT Magnetite Fpo 0.0414.29%0.01Mua628.958K21.852M-0.01Basic Materials
PXX Polarx Fpo 0.129.09%0.01Mua182.865K26.279M-0.00Basic Materials
KSN Kingston Fpo 0.038.33%0.00Mua4.887M24.225M-0.006.00Basic Materials
HNR Hannans Fpo 0.038.70%0.00Mua3.928M45.451M2.630.013.00Basic Materials
CYP Cynata Thr Fpo 0.709.38%0.06Mua515.946K57.637M-0.050.00Healthcare
SHO Sportsh Fpo 0.16-8.82%-0.01Mua495.501K20.033M-0.052.00Technology
M7T Mach7 Fpo 0.31-11.43%-0.04Sức mua mạnh104.312K45.542M-0.16Healthcare
TMP Tech Mpire Fpo 0.2011.11%0.02Bán207.916K17.701M110.500.01Basic Materials
CCA Changefl Fpo 1.04-5.88%-0.07Mua350.270K70.330M-0.17Technology
ROO Roots Cdi 1:1 0.50-8.33%-0.04Mua241.261K
SYT Syntonic Fpo 0.026.67%0.00Bán5.055M24.023M-0.012.00Technology
FHS Frehil Min Fpo 0.086.67%0.01Bán90.941K23.525M0.004.00Financials
ZLD Zeldathera Fpo 0.128.70%0.01Sức mua mạnh2.324M61.004M-0.028.00Healthcare
HEG Hill End Fpo 0.17-2.94%-0.01Bán185.091K25.022M-0.0215.00Basic Materials
PUN Pegasus Fpo 0.0414.29%0.01Mua243.000K4.923M-0.002.00Basic Materials
APG Austpac R Fpo 0.01-11.11%-0.00Mua624.670K11.372M-0.016.00Basic Materials
ESI Environ Fpo 0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh478.322K39.359M-0.00Industrials
DDD 3d Res Fpo 0.01-11.11%-0.00Bán914.540K6.588M-0.00Basic Materials
ASP Aspermont Fpo 0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh868.900K14.850M-0.01107.00Consumer Cyclicals
Tải thêm
Tiếng Việt
English
English (UK)
English (IN)
Deutsch
Français
Español
Italiano
Polski
Türkçe
Русский
Português
Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
ภาษาไทย
日本語
한국어
简体中文
繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh hồ sơ Tài khoản và Tính phí Tickets Hỗ trợ của tôi Liên hệ hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất