Phát thanh truyền hình (Công nghiệp)

5
Cổ phiếu
4.558B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.497M
Khối lượng
−0.63%
Thay đổi
+1.62%
Hiệu suất Tháng
−35.12%
Hiệu suất Năm
+4.58%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
HT1HT&E LIMITED
1.130 AUD3.67%0.040 AUD
Mua
230.953K260.977K AUD335.738M AUD−0.57 AUD
NECNINE ENTERTAINMENT CO. HOLDINGS LIMITED
1.970 AUD−1.25%−0.025 AUD
Theo dõi
12.96M25.531M AUD3.399B AUD12.250.16 AUD
SEGSPORTS ENTERTAINMENT GROUP LIMITED
0.220 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
51 AUD57.445M AUD550.000.00 AUD
SWMSEVEN WEST MEDIA LIMITED
0.415 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
570.601K236.799K AUD653.075M AUD3.340.13 AUD
SXLSOUTHERN CROSS MEDIA GROUP LIMITED
0.870 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
551.426K479.741K AUD208.712M AUD−0.59 AUD