Nội thất Gia đình (Công nghiệp)

2
Cổ phiếu
540.158M
Giá trị vốn hóa thị trường
461.727K
Khối lượng
+1.12%
Thay đổi
−1.10%
Hiệu suất Tháng
−16.00%
Hiệu suất Năm
−12.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
GWAGWA GROUP LIMITED.
1.805 AUD1.69%0.030 AUD
Mua
527.626K952.365K AUD470.739M AUD12.610.14 AUD
SHMSHRIRO HOLDINGS LIMITED
0.700 AUD−2.78%−0.020 AUD
Bán Mạnh
14.859K10.401K AUD69.419M AUD5.860.12 AUD245