Khai thác hợp nhất (Công nghiệp)

226
Cổ phiếu
370.605B
Giá trị vốn hóa thị trường
452.852K
Khối lượng
+4.57%
Tỷ suất Cổ tức
+1.23%
Thay đổi
−0.03%
Hiệu suất Tháng
+25.11%
Hiệu suất Năm
+15.50%
Hiệu suất YTD
          
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán27.353K7.807M-0.03
A1M AIC MINES LIMITED
0.341.49%0.01Bán19.751K17.437M-0.0856.00
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.17-10.81%-0.02Mua1.164M108.192M-0.02
ACS ACCENT RESOURCES NL
0.010.00%0.00Bán11.856K905.001K-0.022.00
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.05-1.89%-0.00Mua8.237M71.315M-0.003.00
ADV ARDIDEN LTD
0.00-25.00%-0.00Bán769.009K6.726M-0.00
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.070.00%0.00Bán51.000K39.283M-0.070.00
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.100.00%0.00Bán6.666K16.069M-0.013.00
AJM ALTURA MINING LIMITED
0.060.00%0.00Sức bán mạnh1.429M119.026M-0.014000.00
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.03-3.23%-0.00Sức bán mạnh680.236K5.022M-0.034.00
ALK ALKANE RESOURCES LIMITED
0.56-4.27%-0.03Bán780.390K333.371M13.060.05105.00
ALY ALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.019.09%0.00Bán83.416K6.056M-0.02
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.0114.29%0.00Bán1.052M5.864M-0.01
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.410.00%0.00Sức bán mạnh2.756M360.170M10.140.0457.00
AMN AGRIMIN LIMITED
0.502.04%0.01Bán21.000K83.603M-0.01
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán300.000K1.374M-0.00
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.07-12.00%-0.01Sức bán mạnh291.087K8.773M-0.01
AQD AUSQUEST LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.000M8.792M-0.008.00
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.030.00%0.00Bán1.734M23.941M-0.002.00
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán471.981K7.554M-0.01
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán375.000K6.218M-0.0042.00
ARL ARDEA RESOURCES LIMITED
0.601.69%0.01Bán23.517K62.626M-0.01
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán257.791K2.343M-0.027.00
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.03-3.45%-0.00Bán1.044M27.079M-0.01
AUC AUSGOLD LIMITED
0.010.00%0.00Bán134.644K9.713M-0.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.01-25.00%-0.01Bán1.029M9.435M-0.007.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua3.000K5.722M-0.0057.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.010.00%0.00Mua265.000K9.022M-0.0012.00
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.010.00%0.00Bán150.950K25.528M-0.00
AVZ AVZ MINERALS LIMITED
0.056.82%0.00Mua7.137M100.637M-0.00
AX8 ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.03-2.86%-0.00Bán134.756K1.619M-0.04
AXE ARCHER MATERIALS LIMITED
0.130.00%0.00Bán371.308K25.520M-0.018.00
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh3.286M3.133M-0.00
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.124.55%0.01Sức bán mạnh10.024K17.841M-0.093.00
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.01-8.33%-0.00Sức bán mạnh628.582K24.916M-0.00
BAR BARRA RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Mua17.077K12.394M-0.006.00
BHP BHP GROUP LIMITED
37.411.57%0.58Mua4.522M186.240B15.122.4428926.00
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán104.989K2.510M-0.001.00
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.3010.91%0.03Mua36.500K110.292M-0.010.00
BOE BOSS RESOURCES LIMITED
0.05-1.82%-0.00Bán1.932M87.142M-0.00
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.026.25%0.00Mua1.749M22.392M-0.01
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.232.22%0.01Bán98.325K268.323M4.710.05
BSM BASS METALS LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.100M19.669M-0.0018.00
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.070.00%0.00Bán14.945K9.660M-0.02
BYH BRYAH RESOURCES LIMITED
0.042.44%0.00Bán55.000K3.982M-0.01
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.03-6.67%-0.00Sức bán mạnh682.099K8.254M-0.01
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.000M2.971M-0.00
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.024.76%0.00Bán3.192M7.268M-0.015.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Mua10.412M18.990M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.0229.41%0.01Bán8.894M3.518M-0.00
CMM CAPRICORN METALS LTD
1.257.76%0.09Mua462.815K376.700M-0.1512.00
CNJ CONICO LTD
0.01-15.38%-0.00Mua61.542K4.664M-0.00
COY COPPERMOLY LIMITED
0.010.00%0.00Bán385.714K14.890M-0.00
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán6592.203M-0.013.00
CUX CROSSLAND STRATEGIC METALS LTD
0.010.00%0.00Bán150.000K5.058M-0.00
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.03-2.86%-0.00Bán90.152K5.898M-0.020.00
CXO CORE LITHIUM LTD
0.030.00%0.00Bán634.600K25.680M-0.007.00
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.03-8.11%-0.00Sức bán mạnh15.000K7.018M-0.006.00
CYL CATALYST METALS LIMITED
3.161.61%0.05Mua39.390K245.356M-0.023.00
CYM CYPRIUM METALS LIMITED
0.230.00%0.00Mua13.693K10.364M-0.086.00
CZI CASSINI RESOURCES LIMITED
0.081.25%0.00Sức bán mạnh160.000K33.656M-0.01
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán3.000M1.661M-0.00
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán14.677K6.916M-0.000.00
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.18-2.63%-0.01Mua3.520K21.833M-0.02
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.20-9.30%-0.02Bán10.200K59.405M-0.01
DNK DANAKALI LIMITED
0.640.79%0.01Mua30.737K167.908M-0.036.00
DRE DREADNOUGHT RESOURCES LTD
0.010.00%0.00Bán2.749M8.798M-0.00
DRX DIATREME RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua1.048M20.135M-0.005.00
DTM DART MINING NL
0.08-20.00%-0.02Sức bán mạnh35.000K4.551M-0.0210.00
E25 ELEMENT 25 LIMITED
0.17-2.94%-0.01Sức bán mạnh72.963K15.165M-0.04
E2M E2 METALS LIMITED
0.208.33%0.01Mua3.500K16.537M-0.03
EFE EASTERN IRON LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán239.719K2.060M-0.000.00
ELT ELEMENTOS LIMITED
0.000.00%0.00Bán4.450M3.861M-0.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.190.00%0.00Mua69.978K16.413M-0.07
EMU EMU NL
0.052.17%0.00Mua180.705K14.629M-0.020.00
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.138.33%0.01Bán61.200K31.485M-0.00
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.787M4.416M-0.00
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.000.00%0.00Mua688.284K4.595M-0.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán610.000K18.314M-0.0027.00
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.0112.50%0.00Mua100.000K6.964M-0.00
ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED
0.130.00%0.00Mua61.807K55.231M-0.00
ERX EXORE RESOURCES LTD
0.075.71%0.00Bán933.132K40.928M-0.021.00
FEL FE LIMITED
0.01-6.67%-0.00Bán109.257K6.398M-0.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.045.41%0.00Bán390.324K10.628M-0.020.00
FMS FLINDERS MINES LIMITED
0.06-8.96%-0.01Bán326.546K212.595M-0.006.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán100.000K5.380M-0.0040.00
G1A GALENA MINING LIMITED
0.270.00%0.00Sức bán mạnh155.196K98.421M-0.01
G88 GOLDEN MILE RESOURCES LTD
0.040.00%0.00Bán143.085K2.926M-0.02
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.026.25%0.00Bán385.828K7.921M-0.00
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.0525.00%0.01Mua56.701K4.253M-0.044.00
GBZDA GBMRESOURC DEF SET
0.04—%6534.253M-0.044.00
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.124.17%0.01Mua1.524M135.918M-0.0028.00
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.010M1.469M-0.005.00
GMC GULF MANGANESE CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.812M24.551M-0.00
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Bán383.397K39.628M-0.01
GNM GREAT NORTHERN MINERALS LIMITED
0.0111.11%0.00Mua2.199M2.823M-0.02
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.020.00%0.00Bán458.443K65.529M-0.03
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.000.00%0.00Sức bán mạnh11.997M3.475M-0.00
GTR GTI RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.515M3.719M-0.002.00
GUL GULLEWA LIMITED
0.030.00%0.00Bán40.940K4.343M4.170.01
GWR GWR GROUP LIMITED
0.093.66%0.00Bán8.437K21.549M-0.0111.00
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.091.10%0.00Bán7.498K24.826M-0.0323.00
HAW HAWTHORN RESOURCES LIMITED
0.07-2.78%-0.00Sức mua mạnh167.769K23.516M3.160.027.00
HHM HAMPTON HILL MINING NL
0.0217.65%0.00Mua12.300K5.949M-0.010.00
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh1.452M6.367M-0.007.00
HMX HAMMER METALS LIMITED
0.02-11.11%-0.00Bán985.223K11.853M-0.003.00
HNR HANNANS LTD
0.0112.50%0.00Bán1.110M16.898M-0.003.00
HOR HORSESHOE METALS LIMITED
0.01-8.33%-0.00Sức bán mạnh780.606K2.336M-0.003.00
HRR HERON RESOURCES LIMITED
0.1110.00%0.01Bán1.017M41.866M-0.1323.00
HXG HEXAGON ENERGY MATERIALS LIMITED
0.070.00%0.00Sức bán mạnh67.500K20.133M-0.0138.00
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Mua8804.587M-0.1716.00
IGO INDEPENDENCE GROUP NL
5.841.04%0.06Bán1.996M3.413B46.440.13244.00
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.260.00%0.00Mua2.035M252.727M14.160.022.00
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán100.000K7.930M-0.01
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.020.00%0.00Mua769.285K14.059M-0.00
JRL JINDALEE RESOURCES LIMITED
0.300.00%0.00Mua35.000K11.753M-0.031.00
KAS KASBAH RESOURCES LIMITED
0.025.56%0.00Bán15.000K2.398M-0.0618.00
KGL KGL RESOURCES LIMITED
0.244.35%0.01Bán17.814K73.993M-0.017.00
KIN KIN MINING NL
0.042.56%0.00Bán7.091K22.270M-0.04
KLH KALIA LIMITED
0.100.00%0.00Bán10.000K2.514M-0.02
KLHDC KALIA DEF SET
0.07—%32.300K2.514M-0.02
KOR KORAB RESOURCES LIMITED
0.017.14%0.00Bán66.733K4.365M-0.0020.00
KRR KING RIVER RESOURCES LIMITED
0.0331.58%0.01Bán4.369M23.534M-0.00
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.14-6.67%-0.01Bán123.511M-0.026.00
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán149.925K3.577M-0.0067.00
LEG LEGEND MINING LIMITED
0.04-4.55%-0.00Mua1.040M85.863M-0.0066.00
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.0120.00%0.00Mua100.000K3.450M-0.0012.00
LOT LOTUS RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Sức bán mạnh39.287K16.616M-0.01
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh156.396K5.245M2000.00
LSX LION SELECTION GROUP LIMITED.
0.451.12%0.01Mua350.000K66.810M2.820.161.00
MAG MAGMATIC RESOURCES LIMITED
0.180.00%0.00Mua87.800K27.573M-0.02
MAR MALACHITE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.000M1.388M-0.0012.00
MAT MATSA RESOURCES LIMITED
0.138.33%0.01Sức bán mạnh380.388K26.030M-0.0313.00
MAU MAGNETIC RESOURCES NL
0.49-1.98%-0.01Mua1.000K102.024M-0.02
MCT METALICITY LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.829M2.498M-0.0125.00
MEI METEORIC RESOURCES NL
0.05-3.85%-0.00Bán2.297M47.658M-0.010.00
MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD
0.040.00%0.00Bán492.926K14.713M-0.01
MEU MARMOTA LIMITED
0.020.00%0.00Bán809.597K16.185M-0.005.00
MGT MAGNETITE MINES LIMITED.
0.010.00%0.00Mua5.100M3.993M-0.00
MGV MUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.09-1.11%-0.00Mua1.182M34.810M-0.00
MHC MANHATTAN CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Mua166.666K4.448M-0.00
MLM METALLICA MINERALS LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán24.117K4.537M-0.014.00
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.000.00%0.00Bán726.000K4.391M-0.001.00
MLX METALS X LIMITED
0.114.76%0.01Bán2.504M86.655M-0.17467.00
MNC METMINCO LIMITED
0.09-7.00%-0.01Bán1.924M16.649M-0.19
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Sức mua mạnh2.599M6.999M-0.001.00
MRL MAYUR RESOURCES LIMITED
0.481.04%0.01Bán1.242K73.240M-0.02
MRQ MRG METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.782M8.329M-0.01
MRR MINREX RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua83.408K1.151M-0.010.00
MSE METALSEARCH LIMITED
0.010.00%0.00Mua215.327K14.095M-0.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất