Khai thác hợp nhất (Công nghiệp)

232
Cổ phiếu
409.780B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.484M
Khối lượng
+3.78%
Tỷ suất Cổ tức
+0.22%
Thay đổi
+5.52%
Hiệu suất Tháng
+21.72%
Hiệu suất Năm
+23.66%
Hiệu suất YTD
          
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán597.036K4.239M-0.03
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh66.941K62.381M-0.01
AB1 ANIMOCA BRANDS CORPORATION LIMITED
0.153.45%0.01Mua267.349K123.151M-0.015.00
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.020.00%0.00Sức mua mạnh633.433K21.688M-0.003.00
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00Bán887.691K3.354M-0.00
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.06-6.25%-0.00Sức bán mạnh98.461K32.050M-0.070.00
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.100.00%0.00Bán40.219K14.862M-0.013.00
AHK ARK MINES LIMITED
0.01-7.69%-0.00Bán120.000K589.554K-0.03
AHN ATHENA RESOURCES LIMITED
0.03-3.85%-0.00Mua214.500K6.774M-0.00
AIV ACTIVEX LIMITED
0.200.00%0.00Mua8.550K34.560M-0.00
AJM ALTURA MINING LIMITED
0.12-4.00%-0.01Mua2.538M228.483M-0.0110.00
AKN AUKING MINING LIMITED
0.00100.00%0.00Mua2.163M1.865M-0.00
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán125.603K6.804M-0.064.00
ALK ALKANE RESOURCES LIMITED
0.451.14%0.01Sức mua mạnh802.840K222.682M9.830.05134.00
ALY ALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán80.556K5.285M-0.00
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.0120.00%0.00Mua616.666K3.145M2.760.00
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.51-1.92%-0.01Bán537.890K451.297M4.130.1357.00
AMN AGRIMIN LIMITED
0.485.49%0.03Bán42.948K81.897M-0.01
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Mua80.000K15.640M-0.00
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán178.000K2.184M-0.00
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.061.82%0.00Bán26.667K5.628M-0.04
AQD AUSQUEST LIMITED
0.010.00%0.00Mua287.452K7.683M51.850.008.00
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán7.777K6.070M-0.01
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.010.00%0.00Bán4.167M7.772M-0.0042.00
ARL ARDEA RESOURCES LIMITED
0.360.00%0.00Sức bán mạnh12.985K37.797M-0.04
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán95.000K2.577M-0.047.00
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán43.400K22.708M-0.01
AUC AUSGOLD LIMITED
0.01-6.25%-0.00Bán1.078M9.857M-0.00
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Mua697.600K13.561M-0.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Theo dõi105.082K16.983M-0.007.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.025.88%0.00Bán295.000K7.356M-0.0057.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán1.300M4.512M-0.0012.00
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.010.00%0.00Bán4.294M24.249M-0.00
AVW AVIRA RESOURCES LTD
0.00-25.00%-0.00Bán2.140M3.000M0.200.02
AXE ARCHER EXPLORATION LIMITED
0.1012.79%0.01Sức mua mạnh634.022K16.453M-0.018.00
AXT ARGO EXPLORATION LIMITED
0.018.33%0.00Theo dõi1.000M2.379M-0.035.00
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán130.000K3.154M-0.00
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.090.00%0.00Bán42.816K10.323M-0.083.00
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán3.796M27.083M-0.00
BAR BARRA RESOURCES LIMITED
0.0215.00%0.00Bán938.055K12.394M-0.006.00
BGH BLIGH RESOURCES LIMITED
0.143.85%0.01Mua156.260K39.003M-0.00
BHP BHP GROUP LIMITED
41.23-0.02%-0.01Mua404.036K208.541B17.312.3926510.00
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.019.09%0.00Bán416.666K5.386M-0.001.00
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh7.250K42.112M-0.010.00
BOE BOSS RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh3.166M68.129M-0.00
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.23-2.08%-0.01Bán8.485K279.990M5.880.04
BSM BASS METALS LTD
0.010.00%0.00Mua805.005K27.614M-0.0018.00
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh59.739K14.286M-0.02
BYH BRYAH RESOURCES LIMITED
0.06-10.00%-0.01Sức bán mạnh175.754K3.055M-0.02
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán372.391K1.511M-0.01
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.060.00%0.00Bán20.000K15.683M-0.01
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh250.000K6.909M-0.015.00
CGM COUGAR METALS NL
0.000.00%0.00Bán1.089M1.765M-0.0045.00
CLY CLANCY EXPLORATION LIMITED
0.000.00%0.00Bán410.000K3.504M-0.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán1.418M2.715M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.030.00%0.00Mua462.758K6.002M-0.01
CMM CAPRICORN METALS LTD
0.092.38%0.00Mua230.000K78.669M-0.0044.00
CNJ CONICO LTD
0.010.00%0.00Bán84.002K3.882M-0.00
COY COPPERMOLY LIMITED
0.010.00%0.00Bán260.000K9.344M-0.00
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh200.000K1.451M-0.013.00
CUX CROSSLAND STRATEGIC METALS LTD
0.010.00%0.00Mua165.263K7.082M-0.00
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.052.04%0.00Mua115.969K9.055M-0.030.00
CXO CORE LITHIUM LTD
0.040.00%0.00Bán22.141K28.638M-0.007.00
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.081.25%0.00Bán493.599K15.364M-0.006.00
CYL CATALYST METALS LIMITED
2.07-0.48%-0.01Mua200146.042M-0.063.00
CZI CASSINI RESOURCES LIMITED
0.09-2.08%-0.00Bán372.006K39.058M-0.01
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán131.580K1.569M-0.00
DGO DGO GOLD LIMITED
0.659.32%0.06Bán4.815K20.982M-0.113.00
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh50.000K7.904M-0.000.00
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.143.57%0.01Mua6.900K16.499M-0.04
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.200.00%0.00Mua120.000K54.603M-0.01
DNK DANAKALI LIMITED
0.70-1.41%-0.01Bán10.000K187.740M-0.036.00
DRE DREADNOUGHT RESOURCES LTD
0.000.00%0.00Mua1.650M4.438M-0.00
DRX DIATREME RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán340.000K13.303M-0.005.00
DTM DART MINING NL
0.010.00%0.00Bán65.000K4.640M-0.0010.00
E25 ELEMENT 25 LIMITED
0.22-4.35%-0.01Mua50.000K18.472M-0.02
E2M E2 METALS LIMITED
0.202.63%0.01Mua50.000K17.915M-0.02
EAR ECHO RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Bán390.824K100.209M-0.031.00
EFE EASTERN IRON LIMITED
0.000.00%0.00Bán125.000K1.648M-0.000.00
ELT ELEMENTOS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.000M7.687M-0.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.120.00%0.00Bán189.721K11.103M-0.18
EMU EMU NL
0.054.44%0.00Bán40.000K7.269M-0.030.00
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.06-7.46%-0.01Sức bán mạnh132.976K16.267M-0.04
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh336.887K2.716M-0.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.0125.00%0.00Mua3.059M10.767M-0.0027.00
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán500.000K4.300M1.930.00
ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED
0.10-2.00%-0.00Sức mua mạnh657.179K40.689M-0.00
ERX EXORE RESOURCES LTD
0.07-1.41%-0.00Bán322.799K33.054M-0.011.00
FEL FE LIMITED
0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh268.884K6.398M-0.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.10-1.00%-0.00Bán1.021M21.077M-0.010.00
FMS FLINDERS MINES LIMITED
0.056.00%0.00Mua137.518K174.259M-0.006.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.017.14%0.00Sức mua mạnh1.533M7.337M-0.0040.00
G1A GALENA MINING LIMITED
0.35-5.41%-0.02Bán17.600K95.838M-0.01
G88 GOLDEN MILE RESOURCES LTD
0.065.77%0.00Bán18.182K2.123M-0.02
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.017.14%0.00Bán100.206K6.989M-0.00
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Bán95.612K5.453M-0.014.00
GCR GOLDEN CROSS RESOURCES LTD
0.020.00%0.00Sức bán mạnh21.054K1.728M-0.0113.00
GES GENESIS RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán20.608K3.914M-0.00
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.148.00%0.01Mua708.710K141.581M-0.0028.00
GMC GULF MANGANESE CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.000M29.462M-0.00
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Mua1.187M30.502M-0.01
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.029.52%0.00Mua434.700K54.430M-0.03
GTR GTI RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán25.000K1.954M4.860.002.00
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.143.57%0.01Bán49.888K30.555M-0.0112.00
HAW HAWTHORN RESOURCES LIMITED
0.05-1.89%-0.00Bán140.750K16.984M-0.017.00
HCH HOT CHILI LIMITED
0.030.00%0.00Mua2.467M29.685M-0.00
HCO HYLEA METALS LIMITED
0.060.00%0.00Mua635.577K6.308M-0.02
HGM HIGH GRADE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua363.000K2.044M-0.014.00
HHM HAMPTON HILL MINING NL
0.01-6.67%-0.00Bán892.998K4.164M-0.000.00
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán350.000K7.216M-0.007.00
HMX HAMMER METALS LIMITED
0.030.00%0.00Bán120.000K8.780M-0.013.00
HNR HANNANS LTD
0.0110.00%0.00Bán50.000K19.880M-0.003.00
HOR HORSESHOE METALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh159.364K1.168M-0.003.00
HRR HERON RESOURCES LIMITED
0.56-0.89%-0.01Sức bán mạnh18.569K135.333M-0.1223.00
HXG HEXAGON RESOURCES LIMITED
0.10-1.02%-0.00Sức bán mạnh175.000K28.595M-0.0138.00
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán15.500K2.871M-0.0316.00
IGO INDEPENDENCE GROUP NL
4.820.84%0.04Sức mua mạnh148.120K2.822B56.170.09244.00
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.240.00%0.00Mua30.944K229.739M36.090.012.00
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.254M7.930M-0.00
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.019.09%0.00Sức mua mạnh757.904K8.140M-0.00
JRL JINDALEE RESOURCES LIMITED
0.40-0.00%-0.00Sức mua mạnh1.401K13.998M-0.051.00
KAS KASBAH RESOURCES LIMITED
0.050.00%0.00Bán20.000K6.288M-0.0618.00
KDR KIDMAN RESOURCES LIMITED
1.880.00%0.00Mua799.350K760.936M-0.03
KGL KGL RESOURCES LIMITED
0.270.00%0.00Mua4.721K70.281M-0.007.00
KIN KIN MINING NL
0.050.00%0.00Sức bán mạnh16.050K23.834M-0.06
KOR KORAB RESOURCES LIMITED
0.03-10.34%-0.00Bán64.492K7.978M-0.0020.00
KRR KING RIVER RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán521.692K29.466M-0.00
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.017.69%0.00Bán255.925K19.171M-0.016.00
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.01-6.67%-0.00Bán19.500K3.853M-0.0167.00
LEG LEGEND MINING LIMITED
0.030.00%0.00Bán33.496K55.197M-0.0066.00
LIN LINDIAN RESOURCES LIMITED
0.01-7.69%-0.00Bán28.248K4.534M-0.002.00
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh250.000K5.245M-0.002000.00
MAG MAGMATIC RESOURCES LIMITED
0.02-4.76%-0.00Bán50.000K2.462M-0.02
MAR MALACHITE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.047M1.388M-0.0012.00
MAT MATSA RESOURCES LIMITED
0.15-3.23%-0.01Mua20.004K27.422M-0.0213.00
MAU MAGNETIC RESOURCES NL
0.380.00%0.00Mua11.692K72.571M-0.02
MDX MINDAX LIMITED
0.000.00%0.00Bán18.000K2.487M-0.00
MEI METEORIC RESOURCES NL
0.020.00%0.00Mua42.700K19.558M-0.000.00
MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD
0.042.56%0.00Bán54.045K11.823M-0.01
MEU MARMOTA LIMITED
0.020.00%0.00Sức mua mạnh215.910K11.758M-0.005.00
MGT MAGNETITE MINES LIMITED.
0.000.00%0.00Bán448.311K2.955M-0.00
MGV MUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.06-1.72%-0.00Mua1.253M22.047M-0.00
MLM METALLICA MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán4.545K5.159M-0.014.00
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.000.00%0.00Sức bán mạnh3.967M4.391M-0.001.00
MLX METALS X LIMITED
0.240.00%0.00Bán77.515K168.820M-0.07446.00
MNC METMINCO LIMITED
0.000.00%0.00Mua9.212K2.273M-0.05
MOD MOD RESOURCES LIMITED
0.412.50%0.01Sức mua mạnh8.879M121.495M-0.022.00
MRL MAYUR RESOURCES LIMITED
0.50-9.09%-0.05Bán80.400K46.571M-0.03
MRQ MRG METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán99.000K3.336M-0.00
MRR MINREX RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán86.490K1.151M-0.020.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất