Khai thác hợp nhất (Công nghiệp)

230
Cổ phiếu
346.629B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.942M
Khối lượng
+4.90%
Tỷ suất Cổ tức
+0.40%
Thay đổi
−12.20%
Hiệu suất Tháng
+10.16%
Hiệu suất Năm
+6.30%
Hiệu suất YTD
          
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.02-10.00%-0.00Bán1.238M7.630M-0.03
A1M AIC MINES LIMITED
0.410.00%0.00Sức bán mạnh40021.027M-0.1356.00
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.143.85%0.01Sức mua mạnh348.879K76.559M-0.01
ACS ACCENT RESOURCES NL
0.00-25.00%-0.00Bán10.000K543.001K-0.022.00
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.06-3.17%-0.00Sức mua mạnh30.484M82.697M-0.003.00
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00Bán1.207M5.031M-0.00
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.070.00%0.00Bán143.513M-0.070.00
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Mua317.999K21.902M-0.013.00
AHK ARK MINES LIMITED
0.03-6.67%-0.00Bán20.000K1.698M-0.03
AJM ALTURA MINING LIMITED
0.09-5.26%-0.01Sức bán mạnh6.631M209.292M-0.0110.00
AKN AUKING MINING LIMITED
0.00-50.00%-0.00Bán502.909K1.399M-0.00
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.054.26%0.00Mua87.698K8.831M-0.064.00
ALK ALKANE RESOURCES LIMITED
0.400.00%0.00Mua626.861K202.438M8.930.05134.00
ALY ALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.01-7.69%-0.00Sức bán mạnh85.849K6.606M-0.00
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.01-7.69%-0.00Bán80.000K6.430M3.310.00
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.51-1.94%-0.01Mua4.410M438.279M4.010.1357.00
AMN AGRIMIN LIMITED
0.683.03%0.02Mua7.160K116.020M-0.01
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua123.870K2.184M-0.00
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.09-3.16%-0.00Mua221.825K9.246M-0.04
AQD AUSQUEST LIMITED
0.020.00%0.00Mua69.708K8.781M59.260.008.00
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.017.14%0.00Mua1.782M10.857M-0.002.00
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.025.00%0.00Mua1.103M10.622M-0.01
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.010.00%0.00Mua2.169M9.326M-0.0042.00
ARL ARDEA RESOURCES LIMITED
0.491.03%0.01Mua47.468K51.445M-0.04
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán813.931K3.280M-0.047.00
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Sức bán mạnh356.124K17.517M-0.01
AUC AUSGOLD LIMITED
0.020.00%0.00Mua473.891K15.843M-0.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán13.273K15.096M-0.007.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.017.69%0.00Bán100.000K5.722M-0.0057.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.010.00%0.00Mua55.521K5.415M-0.0012.00
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.01-8.33%-0.00Sức bán mạnh3.913M20.519M-0.00
AVW AVIRA RESOURCES LTD
0.000.00%0.00Bán8.583M3.000M0.200.02
AXE ARCHER EXPLORATION LIMITED
0.11-8.33%-0.01Bán122.775K21.045M-0.018.00
AXT ARGO EXPLORATION LIMITED
0.010.00%0.00Bán40.467K2.196M-0.035.00
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.030M3.943M-0.00
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.128.70%0.01Mua94.558K13.875M-0.083.00
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.504M25.277M-0.00
BAR BARRA RESOURCES LIMITED
0.024.55%0.00Mua53.113K12.394M-0.006.00
BHP BHP GROUP LIMITED
35.420.62%0.22Bán6.503M179.110B14.382.4726510.00
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán100.000K6.366M-0.001.00
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.12-17.24%-0.03Bán10.359K48.127M-0.010.00
BOE BOSS RESOURCES LIMITED
0.06-1.59%-0.00Sức mua mạnh2.229M98.233M-0.00
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.026.25%0.00Mua1.969M19.708M-0.01
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.24-2.00%-0.01Bán1.266K285.823M5.830.04
BSM BASS METALS LTD
0.010.00%0.00Bán1.801M24.852M-0.0018.00
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.100.00%0.00Bán114.339K13.469M-0.02
BYH BRYAH RESOURCES LIMITED
0.07-2.70%-0.00Bán33.063K3.491M-0.02
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.017.14%0.00Mua66.666K2.518M-0.01
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.033.33%0.00Bán111.942K8.529M-0.01
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.054.17%0.00Mua8.970M14.393M-0.015.00
CGM COUGAR METALS NL
0.000.00%0.00Bán2.000M1.177M-0.0045.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Mua6.900M8.368M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.03-8.33%-0.00Bán396.317K6.830M-0.01
CMM CAPRICORN METALS LTD
0.22-2.22%-0.01Mua1.744M257.547M-0.0044.00
CNJ CONICO LTD
0.01-9.09%-0.00Bán6944.240M-0.00
COY COPPERMOLY LIMITED
0.01-12.50%-0.00Bán120.000K14.890M-0.00
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.02-5.56%-0.00Mua1.449M2.740M-0.013.00
CUX CROSSLAND STRATEGIC METALS LTD
0.01-12.50%-0.00Mua10.000K7.082M-0.00
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.04-10.64%-0.01Sức bán mạnh181.358K7.743M-0.030.00
CXO CORE LITHIUM LTD
0.042.50%0.00Bán545.795K27.957M-0.007.00
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.06-3.33%-0.00Bán748.981K11.002M-0.006.00
CYL CATALYST METALS LIMITED
2.57-1.15%-0.03Mua7.786K180.446M-0.063.00
CYM CYPRIUM METALS LIMITED
0.17-7.89%-0.01Sức bán mạnh4.846K7.656M-0.666.00
CZI CASSINI RESOURCES LIMITED
0.096.82%0.01Mua1.827M39.058M-0.01
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán3431.046M-0.00
DGO DGO GOLD LIMITED
0.725.88%0.04Mua1.375K23.421M-0.113.00
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán230.000K9.448M-0.000.00
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.166.67%0.01Mua49.999K18.856M-0.04
DNK DANAKALI LIMITED
0.65-0.77%-0.01Sức bán mạnh68.469K170.552M-0.036.00
DRE DREADNOUGHT RESOURCES LTD
0.000.00%0.00Bán1.100M5.865M-0.00
DRX DIATREME RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán400.000K14.633M-0.005.00
DTM DART MINING NL
0.010.00%0.00Bán563.341K4.640M-0.0010.00
E25 ELEMENT 25 LIMITED
0.190.00%0.00Bán7.984K15.953M-0.02
E2M E2 METALS LIMITED
0.230.00%0.00Bán4.995K20.671M-0.02
EFE EASTERN IRON LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán1.150M1.648M-0.000.00
ELT ELEMENTOS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán1.000M7.687M-0.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.157.14%0.01Mua36.508K13.879M-0.18
EMU EMU NL
0.030.00%0.00Bán4.660K5.330M-0.030.00
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.124.35%0.01Mua75.931K31.485M-0.04
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Mua209.381K3.881M-0.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.020.00%0.00Mua1.518M16.151M-0.0027.00
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua692.482K6.757M3.030.00
ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED
0.134.00%0.01Mua527.499K53.975M-0.00
ERX EXORE RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Bán381.665K34.916M-0.011.00
FEL FE LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh70.000K6.931M-0.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.074.48%0.00Sức bán mạnh1.113M14.903M-0.010.00
FMS FLINDERS MINES LIMITED
0.05-10.71%-0.01Bán11.973K174.259M-0.006.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.017.69%0.00Mua458.094K6.847M-0.0040.00
G1A GALENA MINING LIMITED
0.35-1.41%-0.01Bán785.158K90.658M-0.01
G88 GOLDEN MILE RESOURCES LTD
0.070.00%0.00Mua60.000K3.763M-0.02
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.020.00%0.00Bán55.746K7.455M-0.00
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán168.219K4.362M-0.014.00
GCR GOLDEN CROSS RESOURCES LTD
0.020.00%0.00Bán140.000K1.931M-0.0113.00
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.14-3.57%-0.01Mua2.519M152.908M-0.0028.00
GMC GULF MANGANESE CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.050M29.627M-0.00
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.040.00%0.00Mua326.822K44.741M-0.01
GPP GREENPOWER ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán334.666K2.002M-0.00
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.02-4.76%-0.00Mua2.635M55.182M-0.03
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.010.00%0.00Mua1.650M5.791M-0.00
GTR GTI RESOURCES LIMITED
0.025.56%0.00Mua76.303K3.094M7.690.002.00
GWR GWR GROUP LIMITED
0.100.00%0.00Bán115.000K26.619M-0.0211.00
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.14-6.67%-0.01Bán169.432K30.555M-0.0112.00
HAW HAWTHORN RESOURCES LIMITED
0.05-5.45%-0.00Sức bán mạnh470.000K16.984M-0.017.00
HCH HOT CHILI LIMITED
0.03-9.38%-0.00Bán5.004M37.433M-0.00
HCO HYLEA METALS LIMITED
0.060.00%0.00Bán16.971K5.607M-0.02
HHM HAMPTON HILL MINING NL
0.0356.25%0.01Mua200.000K7.436M-0.000.00
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.026.67%0.00Sức bán mạnh503.587K6.791M-0.007.00
HMX HAMMER METALS LIMITED
0.033.03%0.00Mua5.769M14.927M-0.013.00
HNR HANNANS LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh327.469K17.892M-0.003.00
HOR HORSESHOE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua13.333K2.920M-0.003.00
HRR HERON RESOURCES LIMITED
0.38-1.30%-0.00Bán107.465K91.833M-0.1223.00
HXG HEXAGON RESOURCES LIMITED
0.09-3.23%-0.00Bán208.129K26.261M-0.0138.00
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.0220.00%0.00Bán97.719K3.568M-0.0216.00
IGO INDEPENDENCE GROUP NL
5.03-3.64%-0.19Bán1.918M2.970B59.110.09244.00
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.220.00%0.00Bán464.316K210.594M33.080.012.00
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.01-9.09%-0.00Mua1.587M13.217M-0.00
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.03-3.57%-0.00Mua2.245M19.979M-0.00
JRL JINDALEE RESOURCES LIMITED
0.30-11.76%-0.04Bán91.117K11.753M-0.051.00
KAS KASBAH RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán73.695K5.240M-0.0618.00
KDR KIDMAN RESOURCES LIMITED
1.89-0.26%-0.01Bán6.450M764.984M-0.03
KGL KGL RESOURCES LIMITED
0.2717.39%0.04Mua4.050K70.281M-0.007.00
KIN KIN MINING NL
0.080.00%0.00Mua18.038K33.986M-0.06
KOR KORAB RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Sức bán mạnh58.500K7.671M-0.0020.00
KRR KING RIVER RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Mua1.024M43.610M-0.00
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.025.88%0.00Mua100.000K31.787M-0.016.00
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh327.620K4.265M-0.0167.00
LEG LEGEND MINING LIMITED
0.030.00%0.00Mua654.598K67.464M-0.0066.00
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán2.106M2.875M-0.0012.00
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh600.000K5.245M-0.002000.00
MAG MAGMATIC RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán20.000K1.993M-0.02
MAR MALACHITE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.000M1.388M-0.0012.00
MAT MATSA RESOURCES LIMITED
0.17-2.94%-0.01Mua223.343K29.191M-0.0213.00
MAU MAGNETIC RESOURCES NL
0.400.00%0.00Bán44.700K75.436M-0.02
MEI METEORIC RESOURCES NL
0.050.00%0.00Sức mua mạnh10.668M47.879M-0.000.00
MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD
0.050.00%0.00Sức mua mạnh711.972K15.764M-0.01
MEU MARMOTA LIMITED
0.02-4.17%-0.00Mua631.639K15.024M-0.005.00
MGT MAGNETITE MINES LIMITED.
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.343M2.955M-0.00
MGV MUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.084.11%0.00Bán721.001K29.395M-0.00
MLM METALLICA MINERALS LIMITED
0.017.14%0.00Bán80.000K4.837M-0.014.00
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.000.00%0.00Mua5.167M7.318M-0.001.00
MLX METALS X LIMITED
0.170.00%0.00Bán2.158M113.695M-0.07446.00
MNC METMINCO LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.000M14.149M-0.05
MOD MOD RESOURCES LIMITED
0.39-3.70%-0.01Bán693.148K118.672M-0.022.00
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán500.000K2.047M-0.001.00
MRL MAYUR RESOURCES LIMITED
0.50-7.41%-0.04Bán50.369K45.066M-0.03
MRQ MRG METALS LIMITED
0.0114.29%0.00Sức mua mạnh8.420M5.337M-0.00
MRR MINREX RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán745.716K958.777K-0.020.00
MSE METALSEARCH LIMITED
0.0211.11%0.00Mua34.236M9.618M-0.00
MTB MOUNT BURGESS MINING NL
0.000.00%0.00Bán7141.040M-0.0031.00
MTH MITHRIL RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua103.892K2.534M-0.015.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất