Khai thác hợp nhất (Công nghiệp)

231
Cổ phiếu
348.158B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.884M
Khối lượng
+4.87%
Tỷ suất Cổ tức
+0.03%
Thay đổi
−6.36%
Hiệu suất Tháng
+7.90%
Hiệu suất Năm
+7.88%
Hiệu suất YTD
          
A1M AIC MINES LIMITED
0.401.28%0.01Bán6.257K20.002M-0.0856.00
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.173.03%0.01Mua125.105K96.495M-0.02
ACS ACCENT RESOURCES NL
0.0166.67%0.00Bán7.641K905.001K-0.022.00
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.05-1.96%-0.00Bán4.090M68.624M-0.003.00
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00Mua385.000K6.726M-0.00
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.071.39%0.00Bán4.517K43.513M-0.070.00
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.124.17%0.01Bán8.642K18.365M-0.013.00
AJM ALTURA MINING LIMITED
0.06-6.25%-0.00Sức bán mạnh10.250M136.030M-0.0110.00
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.04-2.17%-0.00Bán402.589K7.291M-0.034.00
ALK ALKANE RESOURCES LIMITED
0.845.66%0.04Mua4.300M402.346M17.720.05134.00
ALY ALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán177.851K6.606M-0.02
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.01-10.00%-0.00Bán91.670K8.441M-0.01
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.42-7.69%-0.04Sức bán mạnh3.267M394.885M11.110.0457.00
AMN AGRIMIN LIMITED
0.581.74%0.01Bán30.492K98.105M-0.01
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.07-5.06%-0.00Sức bán mạnh108.298K9.857M-0.04
AQD AUSQUEST LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán170.889K7.690M-0.008.00
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.056.38%0.00Mua8.704M36.985M-0.002.00
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán369.242K10.791M-0.01
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.0120.00%0.00Mua6.613M7.772M-0.0042.00
ARL ARDEA RESOURCES LIMITED
0.47-3.09%-0.01Sức bán mạnh92.521K51.481M-0.01
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.528M2.694M-0.047.00
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.03-5.56%-0.00Bán460.011K23.357M-0.01
AUC AUSGOLD LIMITED
0.02-4.76%-0.00Bán1.357M14.943M-0.00
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.0050.00%0.00Mua2.667M10.171M-0.00
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán50.000K13.209M-0.007.00
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh502.682K5.313M-0.0057.00
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.010.00%0.00Mua6.152M7.518M-0.0012.00
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.0110.00%0.00Bán11.788M26.747M-0.00
AVW AVIRA RESOURCES LTD
0.000.00%0.00Bán5.692M3.000M-0.00
AVZ AVZ MINERALS LIMITED
0.04-4.65%-0.00Sức bán mạnh7.122M99.078M-0.00
AXE ARCHER EXPLORATION LIMITED
0.15-3.23%-0.01Sức mua mạnh117.221K30.427M-0.018.00
AXT ARGO EXPLORATION LIMITED
0.01-7.69%-0.00Bán7.550K2.196M28.570.005.00
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán550.000K3.387M-0.00
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.153.33%0.01Bán282.633K24.329M-0.093.00
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.581M31.145M-0.00
BAR BARRA RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán1.130M11.317M-0.006.00
BHP BHP GROUP LIMITED
34.86-3.27%-1.18Bán8.005M182.245B14.592.4828926.00
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.0125.00%0.00Bán1.940M2.789M-0.001.00
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.101.01%0.00Bán15.000K40.106M-0.010.00
BOE BOSS RESOURCES LIMITED
0.06-1.59%-0.00Mua2.202M99.817M-0.00
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.01-6.67%-0.00Bán400.540K19.758M-0.01
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.240.00%0.00Bán146.744K285.823M4.950.05
BSM BASS METALS LTD
0.01-11.11%-0.00Bán5.538M25.289M-0.0018.00
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.07-6.49%-0.01Sức bán mạnh181.078K10.476M-0.02
BYH BRYAH RESOURCES LIMITED
0.067.69%0.00Bán118.234K4.582M-0.01
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua100.000K2.718M-0.01
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.04-6.52%-0.00Mua585.461K12.656M-0.01
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán410.000K4.456M-0.00
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.0511.63%0.01Mua2.148M16.613M-0.015.00
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Mua2.849M14.687M-0.00
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.024.76%0.00Bán113.516K4.346M-0.00
CMM CAPRICORN METALS LTD
0.240.00%0.00Sức mua mạnh1.372M389.689M-0.0312.00
CNJ CONICO LTD
0.0122.22%0.00Mua32.500K3.816M-0.00
COY COPPERMOLY LIMITED
0.010.00%0.00Mua500.000K17.018M-0.00
CUL CULLEN RESOURCES LIMITED
0.01-7.14%-0.00Sức bán mạnh9.090K2.203M-0.013.00
CUX CROSSLAND STRATEGIC METALS LTD
0.01-14.29%-0.00Bán250.679K6.070M-0.00
CVV CARAVEL MINERALS LIMITED
0.04-8.89%-0.00Bán37.000K6.909M-0.020.00
CXO CORE LITHIUM LTD
0.04-2.56%-0.00Bán177.737K30.349M-0.007.00
CXX CRADLE RESOURCES LIMITED
0.050.00%0.00Bán24.995K9.484M-0.006.00
CYL CATALYST METALS LIMITED
2.550.39%0.01Sức mua mạnh1.968K200.387M-0.023.00
CYM CYPRIUM METALS LIMITED
0.20-4.76%-0.01Mua50.000K9.462M-0.086.00
CZI CASSINI RESOURCES LIMITED
0.093.45%0.00Mua649.892K36.149M-0.01
DDD 3D RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.898M2.214M-0.00
DHR DARK HORSE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh347.500K6.916M-0.000.00
DKM DUKETON MINING LIMITED
0.200.00%0.00Mua25.641K23.013M-0.02
DME DOME GOLD MINES LIMITED
0.190.00%0.00Bán40.000K52.497M-0.01
DNK DANAKALI LIMITED
0.641.60%0.01Bán119.909K165.264M-0.036.00
DRE DREADNOUGHT RESOURCES LTD
0.01-10.00%-0.00Mua8.040M14.663M-0.00
DRX DIATREME RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.768M14.645M-0.005.00
DTM DART MINING NL
0.01-14.29%-0.00Bán697.618K7.080M-0.0010.00
E25 ELEMENT 25 LIMITED
0.23-2.17%-0.01Sức mua mạnh37.340K21.139M-0.04
E2M E2 METALS LIMITED
0.22-2.22%-0.01Mua13.566K20.211M-0.03
ELT ELEMENTOS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh8.676M5.405M-0.00
EM2 EAGLE MOUNTAIN MINING LIMITED
0.20-7.14%-0.01Mua47.875K16.844M-0.07
EMU EMU NL
0.040.00%0.00Bán927.612K12.084M-0.020.00
ENR ENCOUNTER RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Mua10.645K36.733M-0.04
ENT ENTERPRISE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua466.000K4.817M-0.00
EQE EQUUS MINING LIMITED
0.026.67%0.00Sức mua mạnh6.934M21.131M-0.0027.00
ERL EMPIRE RESOURCES LIMITED
0.0111.11%0.00Bán96.203K5.596M-0.00
ERM EMMERSON RESOURCES LIMITED
0.124.35%0.01Bán153.652K48.858M-0.00
ERX EXORE RESOURCES LTD
0.080.00%0.00Bán50.924K38.174M-0.021.00
FEL FE LIMITED
0.010.00%0.00Bán3.636M6.856M-0.00
FEX FENIX RESOURCES LTD
0.05-4.00%-0.00Bán1.351M13.626M-0.020.00
FMS FLINDERS MINES LIMITED
0.07-2.74%-0.00Mua195.720K254.417M-0.006.00
FNT FRONTIER RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán965.000K5.869M-0.0040.00
G1A GALENA MINING LIMITED
0.341.49%0.01Bán184.660K122.115M-0.01
G88 GOLDEN MILE RESOURCES LTD
0.07-5.71%-0.00Bán3.250K4.053M-0.02
GBE GLOBE METALS & MINING LIMITED
0.020.00%0.00Mua400.127K8.853M-0.00
GBZ GBM RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Mua316.904K6.544M-0.004.00
GES GENESIS RESOURCES LIMITED
0.00-25.00%-0.00Sức bán mạnh200.000K2.349M-0.00
GGG GREENLAND MINERALS LIMITED
0.10-9.09%-0.01Sức bán mạnh3.678M124.591M-0.0028.00
GLA GLADIATOR RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.584M1.469M-0.005.00
GMC GULF MANGANESE CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Mua6.105M30.269M-0.00
GMD GENESIS MINERALS LIMITED
0.03-3.23%-0.00Sức bán mạnh1.150M39.628M-0.01
GPP GREENPOWER ENERGY LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.000M2.302M-0.00
GPR GEOPACIFIC RESOURCES LTD
0.03-6.67%-0.00Bán4.534M76.773M-0.03
GTE GREAT WESTERN EXPLORATION LIMITED.
0.000.00%0.00Bán792.472K4.633M-0.00
GTR GTI RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán900.000K5.113M-0.002.00
GUL GULLEWA LIMITED
0.03-10.00%-0.00Bán229.960K4.654M4.470.01
GWR GWR GROUP LIMITED
0.101.01%0.00Mua58.826K25.098M-0.0111.00
HAV HAVILAH RESOURCES LIMITED
0.100.00%0.00Bán240.100K22.916M-0.0112.00
HAW HAWTHORN RESOURCES LIMITED
0.051.92%0.00Bán30.864K17.311M2.330.027.00
HCH HOT CHILI LIMITED
0.0413.89%0.01Mua6.217M59.086M-0.00
HHM HAMPTON HILL MINING NL
0.0210.00%0.00Mua24.197K6.544M-0.010.00
HLX HELIX RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán196.814K7.640M-0.007.00
HMX HAMMER METALS LIMITED
0.0317.39%0.00Bán2.053M10.097M-0.013.00
HNR HANNANS LTD
0.010.00%0.00Bán2.008M17.892M-0.003.00
HOR HORSESHOE METALS LIMITED
0.026.67%0.00Sức mua mạnh400.000K2.920M-0.003.00
HRR HERON RESOURCES LIMITED
0.17-5.56%-0.01Bán706.880K53.865M-0.1323.00
HXG HEXAGON RESOURCES LIMITED
0.05-3.57%-0.00Sức bán mạnh178.663K15.756M-0.0138.00
IDA INDIANA RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán377.510K3.700M-0.1716.00
IGO INDEPENDENCE GROUP NL
6.10-0.65%-0.04Bán7.890M3.626B49.330.13244.00
IMA IMAGE RESOURCES NL
0.270.00%0.00Sức mua mạnh798.650K262.447M14.710.022.00
IPT IMPACT MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán30.000K11.895M-0.01
IVR INVESTIGATOR RESOURCES LTD
0.025.88%0.00Bán1.714M12.580M-0.00
KAS KASBAH RESOURCES LIMITED
0.04-5.26%-0.00Bán1.200K5.063M-0.0618.00
KGL KGL RESOURCES LIMITED
0.260.00%0.00Mua54.000K74.351M-0.017.00
KIN KIN MINING NL
0.040.00%0.00Bán15.000K15.448M-0.06
KLH KALIA LIMITED
0.000.00%0.00Bán1.000M2.514M-0.00
KOR KORAB RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh41.789K5.830M-0.0020.00
KRR KING RIVER RESOURCES LIMITED
0.03-2.86%-0.00Mua409.767K43.352M-0.00
KSN KINGSTON RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Mua1.195M32.916M-0.006.00
LCD LATITUDE CONSOLIDATED LIMITED
0.0212.50%0.00Mua554.152K4.403M-0.0067.00
LEG LEGEND MINING LIMITED
0.054.55%0.00Mua2.821M89.951M-0.0066.00
LML LINCOLN MINERALS LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán860.698K2.875M-0.0012.00
LOT LOTUS RESOURCES LIMITED
0.06-4.76%-0.00Sức mua mạnh1.164M17.342M-0.02
LSR LODESTAR MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua64.139K6.743M2000.00
MAG MAGMATIC RESOURCES LIMITED
0.110.00%0.00Mua1.114M12.897M-0.02
MAT MATSA RESOURCES LIMITED
0.14-3.45%-0.01Bán264.896K31.453M-0.0213.00
MAU MAGNETIC RESOURCES NL
0.524.00%0.02Mua216.575K105.054M-0.02
MAUCA MAGNET RES CTG
0.300.00%0.00Mua5.000K105.054M-0.02
MEI METEORIC RESOURCES NL
0.06-1.59%-0.00Mua4.550M62.161M-0.000.00
MEP MINOTAUR EXPLORATION LTD
0.06-5.08%-0.00Bán131.499K19.729M-0.01
MEU MARMOTA LIMITED
0.030.00%0.00Bán298.314K20.600M-0.005.00
MGT MAGNETITE MINES LIMITED.
0.01-16.67%-0.00Bán38.134K4.432M-0.00
MGV MUSGRAVE MINERALS LIMITED
0.082.60%0.00Mua537.891K29.782M-0.00
MHC MANHATTAN CORPORATION LIMITED
0.010.00%0.00Mua3.000M3.706M-0.00
MLM METALLICA MINERALS LIMITED
0.019.09%0.00Bán256.550K3.889M-0.014.00
MLS METALS AUSTRALIA LTD
0.000.00%0.00Bán1.020M5.854M-0.001.00
MLX METALS X LIMITED
0.170.00%0.00Bán502.758K144.425M-0.17467.00
MNC METMINCO LIMITED
0.080.00%0.00Sức bán mạnh548.946K12.653M-0.19
MOD MOD RESOURCES LIMITED
0.430.00%0.00Mua2.441M132.240M-0.032.00
MRD MOUNT RIDLEY MINES LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.000M2.333M-0.001.00
MRL MAYUR RESOURCES LIMITED
0.51-6.48%-0.04Bán12.764K76.260M-0.02
MRQ MRG METALS LIMITED
0.0114.29%0.00Mua1.340M5.300M-0.01
MRR MINREX RESOURCES LIMITED
0.0111.11%0.00Bán1.000M862.909K-0.010.00
MSE METALSEARCH LIMITED
0.0233.33%0.00Sức mua mạnh9.856M6.011M-0.00
MTB MOUNT BURGESS MINING NL
0.000.00%0.00Theo dõi72.000K1.941M-0.0031.00
MTH MITHRIL RESOURCES LIMITED
0.0120.00%0.00Mua1.735M2.534M-0.005.00
MXR MAXIMUS RESOURCES LIMITED
0.073.17%0.00Bán42.362K2.193M-0.01
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất