Phần mềm đã đóng gói (Công nghiệp)

127
Cổ phiếu
61.022B
Giá trị vốn hóa thị trường
484.465K
Khối lượng
+0.94%
Thay đổi
+5.40%
Hiệu suất Tháng
+3.62%
Hiệu suất Năm
+18.06%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1CGONE CLICK GROUP LIMITED
0.011 AUD10.00%0.001 AUD
Theo dõi
1.352M14.868K AUD6.755M AUD−0.00 AUD
360LIFE360 INC.
Chứng chỉ lưu ký
4.94 AUD3.56%0.17 AUD
Bán
580.314K2.867M AUD933.592M AUD600
3PL3P LEARNING LIMITED..
1.250 AUD3.31%0.040 AUD
Theo dõi
41.405K51.756K AUD345.605M AUD76.100.02 AUD
ADAADACEL TECHNOLOGIES LIMITED
0.600 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
4.377K2.626K AUD45.751M AUD12.990.05 AUD
AFWAPPLYFLOW LIMITED
0.018 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
3.341K60 AUD2.662M AUD−0.02 AUD
AHIADVANCED HEALTH INTELLIGENCE LTD
0.084 AUD−3.45%−0.003 AUD
Bán
31.409K2.638K AUD17.091M AUD−0.07 AUD
AIMAI-MEDIA TECHNOLOGIES LIMITED
0.295 AUD−1.67%−0.005 AUD
Bán Mạnh
46.251K13.644K AUD62.475M AUD−0.02 AUD575
ALCALCIDION GROUP LIMITED
0.125 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
566.051K70.756K AUD158.509M AUD−0.00 AUD
ALUALTIUM LIMITED
38.08 AUD−0.08%−0.03 AUD
Mua
336.447K12.812M AUD5.017B AUD56.110.68 AUD
ANDANSARADA GROUP LIMITED
0.975 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
36.784K35.864K AUD87.102M AUD−0.12 AUD200
ATVACTIVEPORT GROUP LTD
0.125 AUD−7.41%−0.010 AUD
Bán
50K6.25K AUD39.193M AUD−0.03 AUD
AV1ADVERITAS LIMITED
0.068 AUD3.03%0.002 AUD
Theo dõi
36.195K2.461K AUD33.908M AUD−0.02 AUD
AYAARTRYA LIMITED
0.330 AUD2.15%0.005 AUD
Mua
249.682K82.894K AUD25.481M AUD−0.22 AUD
B4PBEFOREPAY GROUP LIMITED
0.445 AUD14.10%0.055 AUD
Sức mua mạnh
23.462K10.441K AUD18.127M AUD−0.30 AUD
BETBETMAKERS TECHNOLOGY GROUP LTD
0.160 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
1.089M174.276K AUD150.86M AUD−0.09 AUD
BGEBRIDGE SAAS LIMITED
0.045 AUD−4.26%−0.002 AUD
Bán
57.739K2.598K AUD3.269M AUD−0.03 AUD9
BMTBEAMTREE HOLDINGS LIMITED
0.295 AUD13.46%0.035 AUD
Mua
1.117M329.417K AUD63.889M AUD−0.03 AUD
BTHBIGTINCAN HOLDINGS LIMITED
0.395 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
397.453K156.994K AUD239.865M AUD−0.06 AUD
BTNBUTN LIMITED
0.220 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
16K3.52K AUD38.349M AUD−0.05 AUD
BVSBRAVURA SOLUTIONS LIMITED.
0.400 AUD8.11%0.030 AUD
Theo dõi
5.489M2.196M AUD145.007M AUD−0.57 AUD1.5K
CBLCONTROL BIONICS LIMITED
0.180 AUD−7.69%−0.015 AUD
Mua
1.612K290 AUD17.643M AUD−0.07 AUD
CCACHANGE FINANCIAL LIMITED
0.046 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
9.302K428 AUD28.872M AUD−0.01 AUD
CF1COMPLII FINTECH SOLUTIONS LTD
0.043 AUD2.38%0.001 AUD
Bán
277.35K11.926K AUD23.079M AUD−0.00 AUD
CL8CARLY HOLDINGS LIMITED
0.025 AUD19.05%0.004 AUD
Mua
470K11.75K AUD5.109M AUD−0.02 AUD
CT1CONSTELLATION TECHNOLOGIES LIMITED
0.005 AUD25.00%0.001 AUD
Mua
3.641M18.203K AUD7.356M AUD−0.00 AUD
CXZCONNEXION TELEMATICS LTD
0.019 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
217.391K4.13K AUD17.933M AUD38.000.00 AUD
DCCDIGITALX LIMITED
0.040 AUD2.56%0.001 AUD
Mua
1.145M45.8K AUD29.075M AUD−0.01 AUD
DCLDOMACOM LIMITED
0.053 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
48.978K2.596K AUD23.082M AUD−0.01 AUD
DOUDOUUGH LIMITED
0.008 AUD14.29%0.001 AUD
Bán
46.732K374 AUD6.887M AUD−0.01 AUD
DSEDROPSUITE LIMITED
0.210 AUD2.44%0.005 AUD
Mua
351.6K73.836K AUD141.428M AUD97.620.00 AUD
DUBDUBBER CORPORATION LIMITED
0.180 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
845.384K152.169K AUD55.391M AUD−0.29 AUD
DUGDUG TECHNOLOGY LTD
0.970 AUD5.43%0.050 AUD
Sức mua mạnh
291.774K283.021K AUD108.674M AUD−0.01 AUD
ECGECARGO HOLDINGS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.049 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
6.75K331 AUD30.147M AUD−0.00 AUD
EIQECHOIQ LIMITED
0.150 AUD7.14%0.010 AUD
Mua
380.66K57.099K AUD63.881M AUD−0.02 AUD
EMDEMYRIA LIMITED
0.185 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
343.237K63.499K AUD53.961M AUD−0.03 AUD
EOLENERGY ONE LIMITED
3.68 AUD−5.15%−0.20 AUD
Bán
3.667K13.495K AUD116.156M AUD32.500.12 AUD
EPXEP&T GLOBAL LIMITED
0.026 AUD4.00%0.001 AUD
Bán
83.227K2.164K AUD11.148M AUD−0.02 AUD
ERDEROAD LIMITED
0.615 AUD3.36%0.020 AUD
Bán
901554 AUD69.995M AUD−0.05 AUD
ESKETHERSTACK PLC
Chứng chỉ lưu ký
0.450 AUD−1.10%−0.005 AUD
Bán
59.125K26.606K AUD59.477M AUD19.70
FCLFINEOS CORPORATION HOLDINGS PLC
Chứng chỉ lưu ký
1.340 AUD8.06%0.100 AUD
Theo dõi
449.652K602.534K AUD397.28M AUD−0.17 AUD1.075K
FGLFRUGL GROUP LIMITED
0.009 AUD−10.00%−0.001 AUD
Bán
124.723K1.123K AUD6.884M AUD−0.01 AUD
FZOFAMILY ZONE CYBER SAFETY LIMITED
0.190 AUD5.56%0.010 AUD
Mua
614.542K116.763K AUD186.272M AUD−0.09 AUD
GFNGEFEN INTERNATIONAL A.I. LTD
0.034 AUD6.25%0.002 AUD
Bán
132.001K4.488K AUD4.362M AUD−0.10 AUD
GTIGRATIFII LIMITED
0.016 AUD0.00%0.000 AUD
Theo dõi
6.667K107 AUD17.57M AUD−0.00 AUD700
GTKGENTRACK GROUP LIMITED
2.62 AUD1.55%0.04 AUD
Sức mua mạnh
54.597K143.044K AUD259.742M AUD−0.03 AUD583
HMDHERAMED LIMITED
0.105 AUD5.00%0.005 AUD
Bán
8.365K878 AUD24.266M AUD−0.03 AUD
HPGHIPAGES GROUP HOLDINGS LTD
0.790 AUD3.27%0.025 AUD
Theo dõi
30.844K24.367K AUD100.35M AUD−0.01 AUD
HSCHSC TECHNOLOGY GROUP LTD
0.011 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
1.961M21.568K AUD25.065M AUD−0.00 AUD
HTGHARVEST TECHNOLOGY GROUP LTD
0.069 AUD−4.17%−0.003 AUD
Bán Mạnh
250.549K17.288K AUD44.937M AUD−0.02 AUD
HUBHUB24 LIMITED
27.56 AUD0.99%0.27 AUD
Theo dõi
195.007K5.374M AUD2.18B AUD102.790.27 AUD697
ICEICETANA LIMITED
0.034 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
15K510 AUD6.777M AUD−0.02 AUD
ICIICANDY INTERACTIVE LIMITED
0.055 AUD10.00%0.005 AUD
Mua
1.549M85.209K AUD67.11M AUD−0.00 AUD
ID8IDENTITII LIMITED
0.020 AUD0.00%0.000 AUD
Bán Mạnh
315.659K6.313K AUD4.248M AUD−0.03 AUD
IFMINFOMEDIA LTD
1.490 AUD1.02%0.015 AUD
Mua
263.128K392.061K AUD554.286M AUD58.070.03 AUD
IHRINTELLIHR LIMITED
0.230 AUD−2.13%−0.005 AUD
Mua
9.594M2.207M AUD79.898M AUD−0.02 AUD
IMEIMEXHS LIMITED
0.570 AUD4.59%0.025 AUD
Mua
16.725K9.533K AUD22.517M AUD−0.09 AUD
INPINCENTIAPAY LIMITED
0.004 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
452.396K1.81K AUD5.06M AUD−0.02 AUD50
IODIODM LIMITED
0.250 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
13.302K3.326K AUD147.793M AUD−0.00 AUD11
IREIRESS LIMITED
9.92 AUD0.81%0.08 AUD
Mua
668.459K6.631M AUD1.812B AUD35.170.29 AUD2.272K
IRIINTEGRATED RESEARCH LIMITED
0.425 AUD1.19%0.005 AUD
Bán
217.058K92.25K AUD72.694M AUD24.420.02 AUD202
IXUIXUP LIMITED
0.032 AUD−8.57%−0.003 AUD
Theo dõi
124.159K3.973K AUD36.242M AUD−0.03 AUD
JANJANISON EDUCATION GROUP LIMITED
0.350 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
20.643K7.225K AUD83.234M AUD−0.05 AUD
JTLJAYEX TECHNOLOGY LIMITED
0.011 AUD10.00%0.001 AUD
Mua
3.22M35.419K AUD2.813M AUD−0.02 AUD
KEDKEYPATH EDUCATION INTERNATIONAL INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.850 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
1.757K1.493K AUD181.495M AUD−0.15 AUD750
KNOKNOSYS LIMITED
0.080 AUD−1.23%−0.001 AUD
Bán Mạnh
308K24.64K AUD17.507M AUD−0.01 AUD
LBYLAYBUY GHL FPO
0.033 AUD−5.71%−0.002 AUD
Mua
2.269M74.876K AUD8.498M AUD−0.16 AUD
LNKLINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED
2.11 AUD0.96%0.02 AUD
Theo dõi
925.008K1.952M AUD1.072B AUD−0.78 AUD7.263K
LNULINIUS TECHNOLOGIES LIMITED
0.004 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
4.441M17.764K AUD12.919M AUD−0.00 AUD
LVHLIVEHIRE LIMITED
0.155 AUD6.90%0.010 AUD
Mua
20.012K3.102K AUD49.012M AUD−0.04 AUD
LVTLIVETILES LIMITED
0.025 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
394.952K9.874K AUD26.708M AUD−0.03 AUD
M7TMACH7 TECHNOLOGIES LIMITED
0.600 AUD−1.64%−0.010 AUD
Bán
12.311K7.387K AUD146.211M AUD−0.02 AUD
MDRMEDADVISOR LIMITED
0.255 AUD−1.92%−0.005 AUD
Theo dõi
52.643K13.424K AUD141.497M AUD−0.02 AUD
MEBMEDIBIO LIMITED
0.001 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
5M5K AUD4.151M AUD−0.01 AUD
MKLMIGHTY KINGDOM LIMITED
0.036 AUD−7.69%−0.003 AUD
Bán Mạnh
2.7K97 AUD14.889M AUD−0.07 AUD
MRIMY REWARDS INTERNATIONAL LIMITED
0.026 AUD13.04%0.003 AUD
Mua
1.641M42.663K AUD
NETNETLINKZ LIMITED
0.010 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
1.024M10.243K AUD37.534M AUD−0.00 AUD
NORNORWOOD SYSTEMS LIMITED
0.024 AUD14.29%0.003 AUD
Theo dõi
210K5.04K AUD8.135M AUD−0.00 AUD
NOVNOVATTI GROUP LIMITED
0.150 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
117.124K17.569K AUD50.765M AUD−0.06 AUD
NTONITRO SOFTWARE LIMITED
2.19 AUD0.00%0.00 AUD
Mua
19.064K41.75K AUD532.395M AUD−0.21 AUD
NXLNUIX LIMITED
1.325 AUD3.92%0.050 AUD
Mua
925.008K1.226M AUD404.811M AUD−0.06 AUD
OCLOBJECTIVE CORPORATION LIMITED
12.91 AUD1.33%0.17 AUD
Mua
19.202K247.898K AUD1.213B AUD56.670.23 AUD
ODAORCODA LIMITED
0.145 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
223.903K32.466K AUD24.238M AUD−0.01 AUD
ONEONEVIEW HEALTHCARE PLC
Chứng chỉ lưu ký
0.080 AUD1.27%0.001 AUD
Bán
317.403K25.392K AUD42.264M AUD−0.03 AUD
OPAOPTIMA TECHNOLOGY GROUP LTD
0.026 AUD−7.14%−0.002 AUD
Bán
584.308K15.192K AUD6.46M AUD−0.04 AUD
PCKPAINCHEK LTD
0.027 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
364.312K9.836K AUD35.046M AUD−0.01 AUD
PHLPROPELL HOLDINGS LIMITED
0.039 AUD5.41%0.002 AUD
Mua
173.125K6.752K AUD4.453M AUD−0.04 AUD
PILPEPPERMINT INNOVATION LIMITED
0.007 AUD40.00%0.002 AUD
Mua
5.533M38.733K AUD10.189M AUD−0.00 AUD
PLYPLAYSIDE STUDIOS LIMITED
0.330 AUD6.45%0.020 AUD
Theo dõi
124.462K41.072K AUD126.11M AUD−0.00 AUD
PPHPUSHPAY HOLDINGS LIMITED
1.295 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
191.712K248.267K AUD1.492B AUD45.960.03 AUD564
PPSPRAEMIUM LIMITED
0.745 AUD1.36%0.010 AUD
Bán
314.97K234.653K AUD373.316M AUD6.820.11 AUD
PROPROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
0.500 AUD4.17%0.020 AUD
Theo dõi
5K2.5K AUD35.333M AUD−0.04 AUD
RC1REDCASTLE RESOURCES LIMITED
0.011 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
945K10.395K AUD3.611M AUD−0.00 AUD
RCWRIGHTCROWD LIMITED
0.026 AUD−7.14%−0.002 AUD
Bán
130.918K3.404K AUD7.343M AUD−0.07 AUD
RDYREADYTECH HOLDINGS LIMITED
3.09 AUD−0.32%−0.01 AUD
Bán
46.332K143.166K AUD354.398M AUD89.600.03 AUD
REMREMSENSE TECHNOLOGIES LIMITED
0.068 AUD−4.23%−0.003 AUD
Bán
54.94K3.736K AUD6.018M AUD−0.04 AUD
RKNRECKON LIMITED
0.480 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
146.887K70.506K AUD54.369M AUD7.590.06 AUD
RLGROOLIFE GROUP LTD
0.011 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
46K506 AUD7.871M AUD−0.00 AUD
ROCROCKETBOOTS LIMITED
0.110 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
61 AUD6.628M AUD−0.05 AUD
RULRPMGLOBAL HOLDINGS LIMITED
1.465 AUD2.09%0.030 AUD
Theo dõi
1.312M1.922M AUD328.353M AUD−0.02 AUD
RXHREWARDLE HOLDINGS LIMITED
0.018 AUD5.88%0.001 AUD
Sức mua mạnh
531.3K9.563K AUD9.474M AUD5.000.00 AUD