Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại (Công nghiệp)

101
Cổ phiếu
9.982B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.599M
Khối lượng
+2.72%
Tỷ suất Cổ tức
+1.92%
Thay đổi
−1.93%
Hiệu suất Tháng
+7.06%
Hiệu suất Năm
+23.43%
Hiệu suất YTD
          
ACP AUDALIA RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán73.000K4.145M4.170.00
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.074.48%0.00Sức bán mạnh3.733M71.015M-0.002.00
AIS AERIS RESOURCES LIMITED
0.061.72%0.00Bán137.189K26.887M-0.031091.00
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.100.00%0.00Bán2.100M23.656M-0.01
AML AEON METALS LIMITED.
0.12-3.85%-0.01Sức bán mạnh244.678K73.434M-0.013.00
ANW AUS TIN MINING LTD
0.0050.00%0.00Bán9.065M7.093M-0.000.00
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.1911.76%0.02Mua833.880K6.750M-0.01
ASN ANSON RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Bán88.861K20.899M-0.01
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.12-4.17%-0.01Bán105.977K83.044M-0.017.00
ATR ASTRON CORPORATION LIMITED
0.182.86%0.01Bán22.646K22.046M34.00
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua6.959M11.863M-0.02
BCK BROCKMAN MINING LIMITED
0.03-3.57%-0.00Bán20.091K256.172M22.090.0014.00
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.100.00%0.00Bán3.733M131.938M-0.06
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.050.00%0.00Bán188.616K1.704M-0.05
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.061.67%0.00Bán252.195K35.719M-0.014.00
BPL BROKEN HILL PROSPECTING LIMITED
0.034.00%0.00Bán235.796K3.845M-0.01
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
0.690.73%0.01Bán10.000K138.348M-0.030.00
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Sức bán mạnh800.000K2.141M-0.0021.00
CCZ CASTILLO COPPER LIMITED
0.02-13.04%-0.00Bán1.843M12.832M-0.000.00
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.020.00%0.00Bán566.640K12.115M-0.0011.00
CMD CASSIUS MINING LIMITED
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh200.000K1.829M-0.00
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.070.00%0.00Mua70.258K9.275M-0.01
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.140.00%0.00Sức bán mạnh202.637K20.986M-0.02
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.234.55%0.01Mua22.891K8.050M-0.03
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán182.781K5.760M-0.013.00
CSE COPPER STRIKE LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh10.000K4.274M12.500.003.00
CWX CARAWINE RESOURCES LIMITED
0.236.82%0.01Sức mua mạnh259.129K15.865M-0.01
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.0050.00%0.00Mua669.288K6.115M-0.000.00
DAF DISCOVERY AFRICA LIMITED
0.02-13.64%-0.00Sức mua mạnh316.728K3.462M-0.005.00
EN1 ENGAGE:BDR LIMITED
0.033.85%0.00Mua538.752K15.865M-0.01
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.00-20.00%-0.00Mua19.140M4.595M-0.00
ESR ESTRELLA RESOURCES LIMITED
0.01-8.33%-0.00Mua2.927M5.834M-0.00
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.208.11%0.01Theo dõi389.603K89.170M-0.02195.00
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.020.00%0.00Mua1.022M5.750M-0.0015.00
GME GME RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Bán11.311K30.375M-0.001.00
GPX GRAPHEX MINING LIMITED
0.195.56%0.01Mua142.781K16.748M-0.10
GXY GALAXY RESOURCES LIMITED
0.943.87%0.04Bán2.762M384.782M-0.14150.00
HGO HILLGROVE RESOURCES LIMITED
0.072.94%0.00Mua434.037K40.991M2.100.04
IBG IRONBARK ZINC LTD
0.02-5.56%-0.00Sức bán mạnh1.917M14.377M-0.00
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh2.725M6.280M-0.005.00
ICGRA INCA MINLS RTS 15OCT
0.00—%185.050K6.280M-0.005.00
ILU ILUKA RESOURCES LIMITED
8.025.80%0.44Mua2.375M3.387B10.740.753421.00
JMS JUPITER MINES LIMITED.
0.37-2.63%-0.01Bán6.455M724.827M5.210.071.00
JRV JERVOIS MINING LIMITED
0.222.33%0.01Bán589.278K141.159M-0.03
KIS KING ISLAND SCHEELITE LIMITED
0.070.00%0.00Sức bán mạnh20.000K18.336M-0.01961.00
KMT KOPORE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh500.000K3.174M-0.01
KNL KIBARAN RESOURCES LIMITED
0.08-4.60%-0.00Bán257.399K24.288M-0.010.00
KRX KOPPAR RESOURCES LIMITED
0.16-3.03%-0.01Bán10.000K6.813M-0.03
LIT LITHIUM AUSTRALIA NL
0.050.00%0.00Theo dõi328.354K25.111M-0.03
LITCE LITHIUMAUS CTG
0.000.00%0.00Bán2.400K25.111M-0.03
LKE LAKE RESOURCES N.L.
0.042.56%0.00Bán1.259M18.292M-0.010.00
LMG LATROBE MAGNESIUM LIMITED
0.020.00%0.00Mua65.000K20.744M-0.000.00
LPD LEPIDICO LTD
0.0211.76%0.00Mua9.462M83.575M-0.00
LSX LION SELECTION GROUP LIMITED.
0.432.38%0.01Mua34.410K64.558M2.730.161.00
MCR MINCOR RESOURCES NL
0.610.00%0.00Mua1.246M174.912M-0.06210.00
MCT METALICITY LIMITED
0.010.00%0.00Bán166.666K3.747M-0.0125.00
MGL MAGONTEC LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh169.303K26.222M33.330.00121.00
MGU MAGNUM MINING AND EXPLORATION LIMITED
0.06-15.38%-0.01Bán503.998K15.377M-0.011.00
MNS MAGNIS ENERGY TECHNOLOGIES LTD
0.172.94%0.01Bán44.788K107.691M-0.016.00
MRC MINERAL COMMODITIES LTD
0.244.35%0.01Mua27.466K101.086M4.690.055.00
MZN MARINDI METALS LIMITED
0.07-5.19%-0.00Sức bán mạnh180.417K5.836M-0.10
N27 NORTHERN COBALT LIMITED
0.040.00%0.00Mua272.508M-0.03
NIC NICKEL MINES LIMITED
0.67-0.75%-0.01Bán3.853M1.014B9.640.07
NMT NEOMETALS LTD
0.20-2.44%-0.01Mua190.981K108.795M-0.046.00
NTM NTM GOLD LIMITED
0.056.00%0.00Bán808.824K28.127M-0.000.00
NWM NORWEST MINERALS LIMITED
0.176.25%0.01Bán8.980K10.023M-0.06
NZC NZURI COPPER LIMITED
0.32-1.56%-0.01Mua155.973K93.210M-0.023.00
OMH OM HOLDINGS LIMITED
0.42-1.18%-0.01Bán797.150K309.410M2.640.161105.00
PAN PANORAMIC RESOURCES LIMITED
0.325.00%0.01Mua559.610K206.084M15.010.02216.00
PKO PEAKO LIMITED
0.033.45%0.00Mua60.000K3.464M-0.00
PM1 PURE MINERALS LIMITED
0.0212.50%0.00Mua288.954K7.823M-0.01
PNX PNX METALS LIMITED
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh470.000K14.612M-0.00
POS POSEIDON NICKEL LIMITED
0.050.00%0.00Mua2.945M140.063M-0.013.00
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.010.00%0.00Sức bán mạnh2.085M2.748M-0.05
PWN PARKWAY MINERALS NL
0.010.00%0.00Mua14.878K8.504M-0.01
PWNCA PARKWAY CTG
0.00-50.00%-0.00Bán100.000K8.504M-0.01
QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh969.000K11.230M-0.01
RFR RAFAELLA RESOURCES LTD.
0.1511.11%0.01Mua376.871K8.801M-0.03
RNX RENEGADE EXPLORATION LIMITED
0.0050.00%0.00Mua504.000K2.138M-0.004.00
SBR SABRE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh335.903K1.221M-0.041.00
SCN SCORPION MINERALS LIMITED
0.0120.00%0.00Mua320.000K2.256M-0.022.00
SEI SPECIALITY METALS INTERNATIONAL LIMITED
0.06-3.33%-0.00Mua1.029M56.998M10.190.011.00
SMI SANTANA MINERALS LIMITED
0.00-25.00%-0.00Bán200.000K2.026M-0.00
SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED
0.01-7.14%-0.00Bán18.962K4.944M-0.026.00
STM SUNSTONE METALS LTD
0.034.17%0.00Bán901.882K30.522M-0.02
SUH SOUTHERN HEMISPHERE MINING LIMITED
0.02-12.50%-0.00Sức bán mạnh10.000K1.858M-0.00
TAO TAO COMMODITIES LTD
0.130.00%0.00Mua74.642K3.116M-0.05
TAR TARUGA MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Bán35.000K3.670M-0.10
TGN TUNGSTEN MINING NL
0.180.00%0.00Bán9.999K131.201M-0.02
THR THOR MINING PLC
0.010.00%0.00Bán369.046K7.465M-0.00
TIN TNT MINES LIMITED
0.100.00%0.00Bán11.919K2.751M-0.01
TRT TODD RIVER RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Mua621.391K7.019M-0.02
TSC TWENTY SEVEN CO. LIMITED
0.000.00%0.00Bán682.997K5.487M-0.009.00
TZN TERRAMIN AUSTRALIA LIMITED.
0.052.00%0.00Bán4.000K95.350M-0.0030.00
VEE VEEM LTD
0.55-1.79%-0.01Mua23.018K71.500M32.050.02
VR8 VANADIUM RESOURCES LIMITED
0.049.76%0.00Bán260.000K15.758M-0.02
VRC VOLT RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Theo dõi1.070M17.716M-0.006.00
VRX VRX SILICA LIMITED
0.140.00%0.00Bán428.667K56.605M-0.02
WSA WESTERN AREAS LIMITED
3.06-2.55%-0.08Theo dõi5.728M837.051M60.580.0565.00
ZMI ZINC OF IRELAND NL
0.100.00%0.00Mua25.000K11.667M-0.01
ZNC ZENITH MINERALS LIMITED
0.0711.11%0.01Bán150.000K14.893M-0.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất