Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại (Công nghiệp)

101
Cổ phiếu
10.080B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.256M
Khối lượng
+2.27%
Tỷ suất Cổ tức
−0.11%
Thay đổi
−2.23%
Hiệu suất Tháng
+17.75%
Hiệu suất Năm
+19.42%
Hiệu suất YTD
          
ACP AUDALIA RESOURCES LIMITED
0.0116.67%0.00Bán80.470K4.145M-0.00
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.07-1.32%-0.00Bán1.096M77.102M-0.002.00
AIS AERIS RESOURCES LIMITED
0.050.00%0.00Bán11.790K20.963M-0.031091.00
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.08-1.18%-0.00Sức bán mạnh514.761K40.818M-0.01
AML AEON METALS LIMITED.
0.10-3.00%-0.00Bán31.392K67.307M-0.013.00
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Theo dõi4.000M4.351M-0.000.00
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Sức bán mạnh193.764K4.974M-0.01
ASN ANSON RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán320.803K14.849M-0.01
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.101.02%0.00Sức bán mạnh1.886M70.768M-0.017.00
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.010.00%0.00Sức mua mạnh2.280M15.205M-0.006.00
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán139.870K7.909M-0.02
BCK BROCKMAN MINING LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh197.838K268.557M23.450.0014.00
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.080.00%0.00Bán1.434M95.651M-0.05
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.065.36%0.00Mua9.829K4.684M-0.05
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.050.00%0.00Bán62.650K28.106M-0.014.00
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.278.00%0.02Mua22.200K13.211M-0.02
BPL BROKEN HILL PROSPECTING LIMITED
0.020.00%0.00Bán125.067K3.549M-0.01
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
0.62-1.59%-0.01Bán1.000K123.842M-0.060.00
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán2602.141M-0.0021.00
CCZ CASTILLO COPPER LIMITED
0.02-5.26%-0.00Sức bán mạnh48.636K12.190M-0.000.00
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.01-7.14%-0.00Bán376.432K9.844M-0.0011.00
CMD CASSIUS MINING LIMITED
0.0112.50%0.00Theo dõi180.000K2.351M-0.00
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.150.00%0.00Mua46.533K21.915M-0.01
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.13-3.70%-0.01Sức bán mạnh6.423K20.237M-0.02
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.260.00%0.00Sức mua mạnh575.486K9.100M-0.03
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.0210.00%0.00Bán25.000K5.920M-0.013.00
CSD CONSOLIDATED TIN MINES LIMITED
0.200.00%0.00Bán55.147K116.841M-0.07
CSE COPPER STRIKE LIMITED
0.040.00%0.00Bán6.546K3.740M10.940.003.00
CZL CONSOLIDATED ZINC LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.332M16.698M10.500.00
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.000.00%0.00Bán120.000K4.077M-0.000.00
DAF DISCOVERY AFRICA LIMITED
0.02-5.26%-0.00Mua250.000K3.280M-0.005.00
ESR ESTRELLA RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua11.743M5.834M-0.00
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.02-10.00%-0.00Sức bán mạnh653.734K15.234M-0.01
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.140.00%0.00Bán256.953K62.419M-0.02195.00
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.030.00%0.00Mua14.791M6.750M-0.0015.00
GME GME RESOURCES LIMITED
0.050.00%0.00Bán43.276K26.325M-0.001.00
GPX GRAPHEX MINING LIMITED
0.170.00%0.00Bán47714.985M-0.10
GXY GALAXY RESOURCES LIMITED
0.85-1.16%-0.01Bán1.831M352.034M-0.14150.00
HCH HOT CHILI LIMITED
0.0411.76%0.00Mua22.154M57.192M-0.00
HGO HILLGROVE RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Sức bán mạnh315.000K36.306M1.860.04
IBG IRONBARK ZINC LTD
0.01-7.14%-0.00Bán300.000K11.957M-0.00
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán700.000K7.738M-0.005.00
ILU ILUKA RESOURCES LIMITED
9.43-0.84%-0.08Mua1.050M4.017B12.730.753421.00
INF INFINITY LITHIUM CORPORATION LIMITED
0.060.00%0.00Sức bán mạnh403.419K11.791M-0.01
JMS JUPITER MINES LIMITED.
0.250.00%0.00Sức bán mạnh1.725M489.748M4.960.051.00
JRV JERVOIS MINING LIMITED
0.19-5.00%-0.01Bán264.718K128.327M-0.03
KMT KOPORE METALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán2.393M1.904M-0.01
KNL KIBARAN RESOURCES LIMITED
0.07-1.32%-0.00Sức bán mạnh50.000K22.239M-0.010.00
LIT LITHIUM AUSTRALIA NL
0.042.86%0.00Mua2.399M18.700M-0.03
LITCE LITHIUMAUS CTG
0.00-33.33%-0.00Bán1.496M18.700M-0.03
LKE LAKE RESOURCES N.L.
0.03-6.90%-0.00Bán56.880K13.262M-0.010.00
LMG LATROBE MAGNESIUM LIMITED
0.0110.00%0.00Bán80.000K14.262M-0.000.00
LPD LEPIDICO LTD
0.020.00%0.00Bán884.176K70.459M-0.00
LPI LITHIUM POWER INTERNATIONAL LIMITED
0.24-2.04%-0.01Bán2.062K64.316M-0.04
MCR MINCOR RESOURCES NL
0.622.48%0.01Bán304.403K173.478M-0.06210.00
MGL MAGONTEC LIMITED
0.020.00%0.00Bán97022.801M28.990.00121.00
MGU MAGNUM MINING AND EXPLORATION LIMITED
0.054.17%0.00Bán100.000K13.979M-0.011.00
MNS MAGNIS ENERGY TECHNOLOGIES LTD
0.100.00%0.00Bán1.019M60.922M-0.016.00
MRC MINERAL COMMODITIES LTD
0.24-4.00%-0.01Mua32.090K101.086M4.750.055.00
NIC NICKEL MINES LIMITED
0.560.91%0.01Bán1.630M839.023M8.080.07
NMT NEOMETALS LTD
0.190.00%0.00Bán158.906K103.355M-0.046.00
NTM NTM GOLD LIMITED
0.07-4.11%-0.00Mua1.797M43.121M-0.000.00
NWM NORWEST MINERALS LIMITED
0.17-5.56%-0.01Bán10.911K10.023M-0.06
OMH OM HOLDINGS LIMITED
0.513.06%0.01Mua142.664K360.978M3.080.161105.00
PAN PANORAMIC RESOURCES LIMITED
0.36-1.37%-0.01Bán680.414K235.524M17.150.02216.00
PKO PEAKO LIMITED
0.0220.00%0.00Mua169.796K3.042M-0.00
PM1 PURE MINERALS LIMITED
0.025.88%0.00Bán2.095M7.823M-0.01
PNX PNX METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua300.000K17.047M-0.00
POS POSEIDON NICKEL LIMITED
0.05-2.13%-0.00Bán889.706K124.207M-0.013.00
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.01-14.29%-0.00Sức bán mạnh212.766K2.312M-0.05
PWN PARKWAY MINERALS NL
0.010.00%0.00Bán1.607M7.323M-0.00
PWNCA PARKWAY CTG
0.00-33.33%-0.00Mua1.884M7.323M-0.00
QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED
0.070.00%0.00Bán35.714K14.226M-0.02
QGLDA QNTMGRPHTE DEF SET
0.070.00%0.0068.726K14.226M-0.02
RFR RAFAELLA RESOURCES LTD.
0.08-10.11%-0.01Sức bán mạnh168.176K5.044M-0.03
RML RESOLUTION MINERALS LTD
0.040.00%0.00242.857K4.572M-0.03
RNU RENASCOR RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh150.000K12.688M-0.009.00
RNX RENEGADE EXPLORATION LIMITED
0.0050.00%0.00Mua998.843K2.138M-0.004.00
SBR SABRE RESOURCES LIMITED
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh2.343M2.531M-0.041.00
SCN SCORPION MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán830.448K1.880M-0.022.00
SEI SPECIALITY METALS INTERNATIONAL LIMITED
0.05-1.85%-0.00Mua418.000K53.067M9.490.011.00
SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED
0.01-8.33%-0.00Bán238.373K4.564M-0.026.00
STM SUNSTONE METALS LTD
0.020.00%0.00Bán1.734M20.755M-0.02
SUH SOUTHERN HEMISPHERE MINING LIMITED
0.030.00%0.00Bán3.000K2.389M-0.00
TAO TAO COMMODITIES LTD
0.114.76%0.01Bán26.702K2.683M-0.02
TAR TARUGA MINERALS LIMITED
0.0230.77%0.00Bán110.600K5.160M-0.02
TGN TUNGSTEN MINING NL
0.182.78%0.01Bán283.029K131.201M-0.02
THR THOR MINING PLC
0.01-20.00%-0.00Mua4.115M7.465M-0.00
TIN TNT MINES LIMITED
0.095.88%0.01Bán58.981K2.768M-0.01
TLG TALGA RESOURCES LTD
0.460.00%0.00Bán37.457K99.534M-0.0631.00
TRT TODD RIVER RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Sức bán mạnh91.249K5.317M-0.02
TSC TWENTY SEVEN CO. LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.892M6.096M-0.009.00
TZN TERRAMIN AUSTRALIA LIMITED.
0.03-2.86%-0.00Bán65.530K71.963M-0.0030.00
VEE VEEM LTD
0.555.77%0.03Mua976.757K71.500M32.050.02
VR8 VANADIUM RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán220.000K11.228M-0.02
VRC VOLT RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh3.853M17.616M-0.006.00
VRX VRX SILICA LIMITED
0.124.55%0.01Bán17.686K44.475M-0.02
VUL VULCAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.173.03%0.01Mua112.551K7.026M-0.03
WSA WESTERN AREAS LIMITED
2.793.33%0.09Bán3.345M738.575M53.450.0565.00
ZMI ZINC OF IRELAND NL
0.08-6.98%-0.01Sức bán mạnh5.070K10.650M-0.01
ZNC ZENITH MINERALS LIMITED
0.050.00%0.00Bán7.000K13.407M-0.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất