Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại (Công nghiệp)

100
Cổ phiếu
10.062B
Giá trị vốn hóa thị trường
696.365K
Khối lượng
+2.84%
Tỷ suất Cổ tức
−2.50%
Thay đổi
−12.24%
Hiệu suất Tháng
−6.23%
Hiệu suất Năm
+11.12%
Hiệu suất YTD
          
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.09-1.08%-0.00Bán1.104M91.146M-0.002.00
AIS AERIS RESOURCES LIMITED
0.0711.11%0.01Mua1.607M32.662M0.280.231091.00
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.101.01%0.00Bán1.400M23.419M-0.01
AML AEON METALS LIMITED.
0.17-2.94%-0.01Bán338.232K99.870M-0.013.00
ANW AUS TIN MINING LTD
0.010.00%0.00Bán2.874M13.847M-0.000.00
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.1412.50%0.02Mua75.000K3.925M
ASN ANSON RESOURCES LIMITED
0.042.86%0.00Bán658.691K17.338M-0.01
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.100.00%0.00Bán793.156K72.362M-0.027.00
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.01-9.09%-0.00Sức bán mạnh6.489M14.499M-0.01
BCK BROCKMAN MINING LIMITED
0.03-3.85%-0.00Bán16.200K261.416M-0.0016.00
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.091.15%0.00Mua1.346M106.688M-0.06
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.072.90%0.00Mua146.155K2.419M-0.06
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.02-5.00%-0.00Bán135.100K4.146M-0.013.00
BPL BROKEN HILL PROSPECTING LIMITED
0.0441.94%0.01Mua798.111K6.507M-0.01
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
0.750.00%0.00Sức bán mạnh2.657K139.645M-0.030.00
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán50.000K2.141M-0.0021.00
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.02-5.26%-0.00Bán1.042M14.172M-0.0011.00
CMD CASSIUS MINING LIMITED
0.017.69%0.00Bán13.657M-0.00
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.070.00%0.00Theo dõi2.748K8.877M-0.01
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.120.00%0.00Bán144.617K18.170M-0.02
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.230.00%0.00Bán3.338K8.050M-0.02
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.03-10.34%-0.00Sức bán mạnh39.152K8.047M-0.013.00
CSE COPPER STRIKE LIMITED
0.07-8.45%-0.01Sức bán mạnh20.000K6.945M-0.003.00
CWX CARAWINE RESOURCES LIMITED
0.143.57%0.01Bán164.453K7.817M-0.02
CZN CORAZON MINING LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán7.377M4.892M-0.000.00
DAF DISCOVERY AFRICA LIMITED
0.010.00%0.00Mua309.055K2.734M-0.005.00
EPM ECLIPSE METALS LIMITED.
0.000.00%0.00Bán1.200M2.297M-0.00
ESR ESTRELLA RESOURCES LIMITED
0.01-11.11%-0.00Sức bán mạnh737.121K4.427M-0.01
EUC EUROPEAN COBALT LTD
0.03-3.85%-0.00Mua625.165K19.804M-0.01
FGR FIRST GRAPHENE LIMITED
0.230.00%0.00Mua374.933K97.177M-0.02195.00
FRN FRASER RANGE METALS GROUP LTD
0.020.00%0.00Sức mua mạnh2.361M5.000M-0.0015.00
GME GME RESOURCES LIMITED
0.06-4.76%-0.00Mua10.000K31.894M-0.001.00
GPX GRAPHEX MINING LIMITED
0.190.00%0.00Bán70.146K19.123M-0.09
GXY GALAXY RESOURCES LIMITED
1.20-0.83%-0.01Bán2.285M493.104M2.230.55150.00
HGO HILLGROVE RESOURCES LIMITED
0.071.47%0.00Bán96.585K39.268M1.390.05
IBG IRONBARK ZINC LTD
0.020.00%0.00Mua33.334K15.223M-0.00
ICG INCA MINERALS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.718M10.430M-0.005.00
ILU ILUKA RESOURCES LIMITED
7.71-10.56%-0.91Bán6.323M3.635B11.930.723421.00
JMS JUPITER MINES LIMITED.
0.392.63%0.01Sức mua mạnh1.030M744.417M5.350.071.00
JRV JERVOIS MINING LIMITED
0.210.00%0.00Bán2.334M132.765M-0.04
KIS KING ISLAND SCHEELITE LIMITED
0.07-2.67%-0.00Bán121.928K19.122M-0.01961.00
KMT KOPORE METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán380.000K5.141M-0.01
KNL KIBARAN RESOURCES LIMITED
0.110.00%0.00Bán20.000K30.325M-0.010.00
KRX KOPPAR RESOURCES LIMITED
0.200.00%0.00Mua113.444K6.191M
LIT LITHIUM AUSTRALIA NL
0.050.00%0.00Bán1.005M27.186M-0.03
LITCE LITHIUMAUS CTG
0.000.00%0.00Bán1.000M27.186M-0.03
LKE LAKE RESOURCES N.L.
0.06-3.28%-0.00Bán258.522K29.173M-0.010.00
LMG LATROBE MAGNESIUM LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh751.284K6.483M-0.000.00
LPD LEPIDICO LTD
0.02-4.35%-0.00Bán3.920M101.169M-0.00
LSX LION SELECTION GROUP LIMITED.
0.41-1.19%-0.01Mua23263.057M5.240.081.00
MCR MINCOR RESOURCES NL
0.57-0.87%-0.01Sức mua mạnh734.509K164.876M-0.03210.00
MCT METALICITY LIMITED
0.0114.29%0.00Bán250.714K4.820M-0.0125.00
MGL MAGONTEC LIMITED
0.030.00%0.00Theo dõi1.000K28.502M39.680.00121.00
MGU MAGNUM MINING AND EXPLORATION LIMITED
0.0711.29%0.01Mua114.644K17.334M-0.001.00
MNS MAGNIS ENERGY TECHNOLOGIES LTD
0.170.00%0.00Sức bán mạnh23.421K107.691M-0.016.00
MRC MINERAL COMMODITIES LTD
0.20-2.38%-0.01Mua10.000K86.324M6.630.035.00
MZN MARINDI METALS LIMITED
0.000.00%0.00Bán999.999K4.497M-0.00
N27 NORTHERN COBALT LIMITED
0.03-3.45%-0.00Bán25.000K1.667M-0.03
NIC NICKEL MINES LIMITED
0.55-1.79%-0.01Mua1.033M777.278M-0.01
NMT NEOMETALS LTD
0.170.00%0.00Bán129.393K95.191M5.590.036.00
NTM NTM GOLD LIMITED
0.045.00%0.00Mua609.078K20.472M-0.000.00
NWM NORWEST MINERALS LIMITED
0.210.00%0.00Mua1.770K7.980M
NZC NZURI COPPER LIMITED
0.31-3.12%-0.01Bán840.652K94.690M-0.013.00
OAR OAKDALE RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán300.000K1.789M-0.121.00
OMH OM HOLDINGS LIMITED
0.63-2.33%-0.01Bán108.875K475.165M3.000.221105.00
PAN PANORAMIC RESOURCES LIMITED
0.343.08%0.01Bán193.903K159.768M-0.0320.00
PKO PEAKO LIMITED
0.025.88%0.00Bán24.900K2.078M-0.00
PM1 PURE MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán504.403K6.954M-0.01
PNX PNX METALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua1.596M21.918M-0.00
POS POSEIDON NICKEL LIMITED
0.040.00%0.00Mua1.685M110.993M-0.013.00
PUR PURSUIT MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán424.999K2.013M-0.02
PWN PARKWAY MINERALS NL
0.0116.67%0.00Mua266.582K3.631M-0.01
PWNCA PARKWAY CTG
0.000.00%0.00Bán9.792K3.631M-0.01
QGL QUANTUM GRAPHITE LIMITED
0.000.00%0.00Bán750.000K14.974M-0.01
RFR RAFAELLA RESOURCES LTD.
0.19-5.00%-0.01Mua36.794K6.133M
RMG RMG LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán60.000K5.423M-0.00304.00
RNX RENEGADE EXPLORATION LIMITED
0.000.00%0.00Mua70.011K2.851M-0.004.00
SBR SABRE RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán3.739M2.442M-0.041.00
SCN SCORPION MINERALS LIMITED
0.0142.86%0.00Mua875.000K1.880M-0.022.00
SEI SPECIALITY METALS INTERNATIONAL LIMITED
0.030.00%0.00Mua57.056K29.482M-0.004.00
SMI SANTANA MINERALS LIMITED
0.0033.33%0.00Mua1.524M2.701M-0.00
SRZ STELLAR RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh173.399K4.557M-0.006.00
STM SUNSTONE METALS LTD
0.020.00%0.00Sức bán mạnh2.912M27.942M-0.00
SUH SOUTHERN HEMISPHERE MINING LIMITED
0.034.00%0.00Bán208.803K2.212M-0.00
TAO TAO COMMODITIES LTD
0.09-1.11%-0.00Mua45.485K2.157M-0.05
TAR TARUGA MINERALS LIMITED
0.02-8.33%-0.00Sức bán mạnh35.000K3.106M-0.10
TGN TUNGSTEN MINING NL
0.220.00%0.00Bán76.690K160.356M-0.02
THR THOR MINING PLC
0.010.00%0.00Bán6.000K9.320M-0.00
TIN TNT MINES LIMITED
0.105.00%0.01Bán1.097K3.040M-0.01
TPO TIAN POH RESOURCES LIMITED
0.090.00%0.00Mua5.000K34.786M-0.01
TRT TODD RIVER RESOURCES LIMITED
0.03-2.86%-0.00Bán6535.149M-0.03
TSC TWENTY SEVEN CO. LIMITED
0.010.00%0.00Mua7.022M4.906M-0.009.00
TZN TERRAMIN AUSTRALIA LIMITED.
0.072.94%0.00Bán8.238K130.872M-0.0030.00
VEE VEEM LTD
0.5412.50%0.06Mua10.000K62.400M34.480.01
VR8 VANADIUM RESOURCES LIMITED
0.07-5.71%-0.00Sức bán mạnh388.300K24.508M-0.02
VRC VOLT RESOURCES LIMITED
0.01-6.25%-0.00Sức bán mạnh4.121M23.288M-0.006.00
VRX VRX SILICA LIMITED
0.140.00%0.00Mua313.959K49.228M-0.01
WSA WESTERN AREAS LIMITED
2.500.40%0.01Sức mua mạnh5.131M681.130M49.300.0565.00
ZMI ZINC OF IRELAND NL
0.090.00%0.00Bán7.117K10.574M-0.01
ZNC ZENITH MINERALS LIMITED
0.080.00%0.00Mua2.064K17.021M-0.00
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất