Nhà phân phối bán buôn (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
30.552B
Giá trị vốn hóa thị trường
532.115K
Khối lượng
+1.11%
Thay đổi
−2.67%
Hiệu suất Tháng
−0.86%
Hiệu suất Năm
+10.83%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ATRASTRON CORPORATION LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.620 AUD12.73%0.070 AUD
Bán
3.001K1.861K AUD82.57M AUD−0.07 AUD
AVMADVANCE METALS LIMITED
0.008 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
100K800 AUD4.656M AUD−0.00 AUD
AX1ACCENT GROUP LIMITED
2.27 AUD2.71%0.06 AUD
Mua
1.144M2.596M AUD1.22B AUD16.410.14 AUD5.775K
BAPBAPCOR LIMITED
6.41 AUD−0.93%−0.06 AUD
Bán
686.997K4.404M AUD2.196B AUD17.870.36 AUD5K
BEXBIKEEXCHANGE LIMITED
0.010 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
336.246K3.362K AUD9.318M AUD−0.04 AUD
CYGCOVENTRY GROUP LIMITED
1.055 AUD2.43%0.025 AUD
Mua
102108 AUD95.127M AUD24.410.04 AUD
DBIDALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED
2.80 AUD6.46%0.17 AUD
Sức mua mạnh
5.24M14.672M AUD1.304B AUD18.910.14 AUD
ETRENTYR LIMITED
0.018 AUD−10.00%−0.002 AUD
Bán Mạnh
1.65M29.703K AUD30.154M AUD−0.01 AUD
IMDIMDEX LIMITED
2.03 AUD−2.40%−0.05 AUD
Bán
342.608K695.494K AUD1.048B AUD20.330.11 AUD622
LGLLYNCH GROUP HOLDINGS LIMITED
1.710 AUD−0.58%−0.010 AUD
Bán
15.116K25.848K AUD209.954M AUD32.580.05 AUD
MGHMAAS GROUP HOLDINGS LIMITED
2.60 AUD−0.76%−0.02 AUD
Bán
39.98K103.948K AUD857.859M AUD11.220.23 AUD
MPRMPOWER GROUP LIMITED
0.020 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
305.618K6.112K AUD5.874M AUD
NTDNATIONAL TYRE & WHEEL LIMITED
0.545 AUD2.83%0.015 AUD
Bán
2413 AUD70.624M AUD33.330.02 AUD
REHREECE LIMITED
16.33 AUD1.87%0.30 AUD
Sức mua mạnh
231.991K3.788M AUD10.355B AUD24.580.65 AUD9K
RPMRPM AUTOMOTIVE GROUP LIMITED
0.095 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
10K950 AUD17.432M AUD5.790.02 AUD
SGLLVSUNRICE B LTDVOTE
6.31 AUD0.16%0.01 AUD
Bán
2.53K15.964K AUD399.166M AUD1.913.31 AUD2K
SNLSUPPLY NETWORK LIMITED
12.20 AUD1.24%0.15 AUD
Mua
2.625K32.025K AUD496.791M AUD21.590.57 AUD
SPASPACETALK LTD
0.041 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
127.268K5.218K AUD12.727M AUD−0.06 AUD
SRHSAFEROADS HOLDINGS LIMITED
0.120 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
506 AUD4.495M AUD12.770.01 AUD
SULSUPER RETAIL GROUP LIMITED
12.10 AUD0.33%0.04 AUD
Theo dõi
629.755K7.62M AUD2.723B AUD10.001.22 AUD14.883K
SVWSEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED
23.29 AUD0.52%0.12 AUD
Theo dõi
220.207K5.129M AUD8.408B AUD−0.82 AUD6.175K
TOYTOYS'R'US ANZ LIMITED
0.019 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
580.384K11.027K AUD16.399M AUD−0.03 AUD
VSLVULCAN STEEL LIMITED
7.39 AUD1.23%0.09 AUD
Bán
41.108K303.788K AUD959.283M AUD8.420.87 AUD890
VTGVITA GROUP LIMITED
0.135 AUD−2.14%−0.005 AUD
Mua
1.886M258.346K AUD24.622M AUD−0.13 AUD