Vật liệu cơ bản (Khu vực)

588
Cổ phiếu
623.148B
Giá trị vốn hóa thị trường
6.906M
Khối lượng
+3.81%
Tỷ suất Cổ tức
+0.39%
Thay đổi
+7.05%
Hiệu suất Tháng
+29.40%
Hiệu suất Năm
+26.48%
Hiệu suất YTD
           
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.02-5.56%-0.00Bán347.858K9.138M-0.03Khai thác hợp nhất
A1G AFRICAN GOLD LTD.
0.190.00%0.00Mua7.684K4.894M-0.02Vàng
A1M AIC MINES LIMITED
0.400.00%0.00Bán83020.800M-0.1356.00Khai thác hợp nhất
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.173.03%0.01Mua295.666K93.572M-0.01Khai thác hợp nhất
AAJ ARUMA RESOURCES LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán2.091M3.287M-0.00Vàng
AAR ANGLO AUSTRALIAN RESOURCES NL
0.083.80%0.00Mua279.778K25.143M-0.001.00Vàng
ABC ADELAIDE BRIGHTON LIMITED
3.202.89%0.09Bán478.686K2.027B24.480.131500.00Vật liệu Xây dựng
ABR AMERICAN PACIFIC BORATE & LITHIUM LIMITED
0.372.78%0.01Mua3.400K75.039M-0.02Hóa chất Chuyên biệt
ABX AUSTRALIAN BAUXITE LIMITED.
0.100.00%0.00Sức bán mạnh12.335K15.327M-0.02Nhôm
ACP AUDALIA RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán73.980K2.961M2.980.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.07-5.56%-0.00Mua11.663M97.667M-0.003.00Khai thác hợp nhất
ADT ADRIATIC METALS PLC
0.90-2.17%-0.02Bán10.910K95.162M-0.0319.00Kim loại và Khoáng sản quý
ADV ARDIDEN LTD
0.000.00%0.00Mua107.010K6.708M-0.00Khai thác hợp nhất
ADY ADMIRALTY RESOURCES NL.
0.010.00%0.00Bán12.440K11.541M-0.00102.00Thép
AEV AVENIRA LIMITED
0.010.00%0.00Bán40.000K7.405M-0.01Vật liệu Xây dựng
AFL AF LEGAL GROUP LTD
0.182.78%0.01Bán35.835K11.118M-0.023.00Vàng
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.080.00%0.00Bán49.000K47.744M-0.070.00Khai thác hợp nhất
AGG ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
5.842.46%0.14Bán53311.835B38.440.7444249.00Vàng
AGR AGUIA RESOURCES LIMITED
0.176.25%0.01Mua115.808K31.564M-0.021.00Hóa chất Nông nghiệp
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.140.00%0.00Mua239.177K21.902M-0.013.00Khai thác hợp nhất
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.080.00%0.00Bán403.933K82.175M-0.002.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AHK ARK MINES LIMITED
0.039.68%0.00Mua200.000K2.062M-0.03Khai thác hợp nhất
AIS AERIS RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Bán37.293K27.798M-0.031091.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AJM ALTURA MINING LIMITED
0.080.00%0.00Bán614.753K188.363M-0.0110.00Khai thác hợp nhất
AJX ALEXIUM INTERNATIONAL GROUP LIMITED
0.134.00%0.01Bán98.780K43.436M-0.03319.00Hóa chất Chuyên biệt
AKN AUKING MINING LIMITED
0.000.00%0.00Mua250.000K1.865M-0.00Khai thác hợp nhất
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.04-2.17%-0.00Bán11.500K8.110M-0.064.00Khai thác hợp nhất
ALK ALKANE RESOURCES LIMITED
0.738.89%0.06Mua1.377M341.615M15.050.05134.00Khai thác hợp nhất
ALY ALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.019.09%0.00Sức bán mạnh100.000K6.606M-0.00Khai thác hợp nhất
AMC AMCOR PLC
14.41-0.62%-0.09Bán570.873K23.083B17.260.8349999.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh344.355K7.597M2.490.00Khai thác hợp nhất
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.100.00%0.00Mua377.286K24.838M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.496.52%0.03Bán883.272K399.224M11.240.0457.00Khai thác hợp nhất
AML AEON METALS LIMITED.
0.176.25%0.01Mua300.212K93.995M-0.013.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AMN AGRIMIN LIMITED
0.65-1.52%-0.01Bán14.540K112.608M-0.01Khai thác hợp nhất
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Mua505.262K15.640M-0.00Vàng
ANW AUS TIN MINING LTD
0.00-33.33%-0.00Sức bán mạnh29.838M11.869M-0.000.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán892.000K1.638M-0.00Khai thác hợp nhất
AON APOLLO MINERALS LIMITED
0.0311.11%0.00Mua1.595M10.084M-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
AOP APOLLO CONSOLIDATED LIMITED
0.240.00%0.00Bán40.000K53.154M705.880.0038.00Vàng
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.090.00%0.00Mua13.900K11.828M-0.04Khai thác hợp nhất
APC AUSTRALIAN POTASH LIMITED
0.120.00%0.00Mua35.000K41.121M884.620.00Hóa chất Nông nghiệp
APG AUSTPAC RESOURCES NL
0.00-50.00%-0.00Bán7.000M4.477M-0.006.00Dịch vụ & Thiết bị Hỗ trợ Khai thác mỏ
AQD AUSQUEST LIMITED
0.010.00%0.00Mua49.780K8.232M55.560.008.00Khai thác hợp nhất
AQG ALACER GOLD CORP.
5.761.41%0.08Bán17.272K1.642B69.170.08691.00Vàng
AQI ALICANTO MINERALS LIMITED
0.071.45%0.00Mua267.787K13.111M-0.03Kim loại và Khoáng sản quý
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.0352.63%0.01Mua15.743M13.753M-0.002.00Khai thác hợp nhất
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán1.035M10.791M-0.01Khai thác hợp nhất
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.010.00%0.00Mua500.000K9.326M-0.0042.00Khai thác hợp nhất
ARL ARDEA RESOURCES LIMITED
0.621.64%0.01Mua16.810K64.044M-0.04Khai thác hợp nhất
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh260.000K2.811M-0.047.00Khai thác hợp nhất
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.18-5.26%-0.01Mua70.000K5.525MKhai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ARS ALT RESOURCES LIMITED
0.02-8.00%-0.00Bán480.142K12.351M-0.02Vàng
ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED
0.083.70%0.00Sức mua mạnh927.039K85.446M-0.0119.00Kim loại và Khoáng sản quý
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.03-5.88%-0.00Mua154.400K22.059M-0.01Khai thác hợp nhất
ASL AUSDRILL LIMITED
2.251.35%0.03Mua509.325K1.522B6.260.368270.00Dịch vụ & Thiết bị Hỗ trợ Khai thác mỏ
ASN ANSON RESOURCES LIMITED
0.04-2.50%-0.00Mua756.697K21.449M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.143.85%0.01Mua27.034K96.607M-0.027.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
ATP ATLAS PEARLS LTD
0.010.00%0.00Bán319.051K3.398M-0.01600.00Kim loại và Khoáng sản quý
ATR ASTRON CORPORATION LIMITED
0.170.00%0.00Bán40021.434M-0.0234.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
AUC AUSGOLD LIMITED
0.02-5.00%-0.00Bán242.648K15.051M-0.00Khai thác hợp nhất
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Bán3.000M10.171M-0.00Khai thác hợp nhất
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.025.56%0.00Bán62.859K11.951M-0.007.00Khai thác hợp nhất
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.0230.77%0.00Mua4.071M5.313M-0.0057.00Khai thác hợp nhất
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.010.00%0.00Bán338.585K4.964M-0.0012.00Khai thác hợp nhất
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.010.00%0.00Bán4.082M24.249M-0.00Khai thác hợp nhất
AVW AVIRA RESOURCES LTD
0.0050.00%0.00Bán750.000K3.000M0.200.02Khai thác hợp nhất
AVZ AVZ MINERALS LIMITED
0.050.00%0.00Bán490.852K112.903M-0.00Khai thác hợp nhất
AWC ALUMINA LIMITED
2.461.87%0.04Mua2.843M6.939B8.460.287880.00Nhôm
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán487.102K8.309M-0.02Kim loại và Khoáng sản quý
AXE ARCHER EXPLORATION LIMITED
0.130.00%0.00Mua54.000K24.871M-0.018.00Khai thác hợp nhất
AYM AUSTRALIA UNITED MINING LIMITED
0.00100.00%0.00Bán1.675M3.685M-0.00Vàng
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.00-33.33%-0.00Bán455.000K3.943M-0.00Khai thác hợp nhất
AZM AZUMAH RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Mua3.219M27.400M-0.011.00Vàng
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.18-2.63%-0.01Mua41.200K26.324M-0.083.00Khai thác hợp nhất
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.026.67%0.00Mua150.000K31.145M-0.00Khai thác hợp nhất
B2Y BOUNTY MINING LIMITED
0.080.00%0.00Mua77.095K21.954M-0.0143.00Vàng
BAR BARRA RESOURCES LIMITED
0.025.00%0.00Bán256.291K11.317M-0.006.00Khai thác hợp nhất
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán342.526K11.863M-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BAU BAUXITE RESOURCES LIMITED
0.048.33%0.00Bán19.575K7.719M-0.01Nhôm
BBX BBX MINERALS LIMITED
0.182.78%0.01Bán21.000K72.208M-0.0060.00Vàng
BC8 BLACK CAT SYNDICATE LIMITED
0.480.00%0.00Mua2.000K27.771M-0.02Vàng
BCB BOWEN COKING COAL LIMITED
0.070.00%0.00Mua24.491K44.815M-0.003.00Thép
BCI BCI MINERALS LIMITED
0.190.00%0.00Sức mua mạnh229.000K75.546M5.870.03Thép
BCK BROCKMAN MINING LIMITED
0.033.45%0.00Bán40.000K256.484M-0.0016.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BCN BEACON MINERALS LIMITED
0.047.14%0.00Bán596.073K105.536M-0.00Vàng
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.10-4.55%-0.01Mua2.633M134.893M-0.06Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BDG BLACK DRAGON GOLD CORP.
0.075.71%0.00Bán100.000K9.652M-0.07Vàng
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.061.69%0.00Bán88.726K2.010M-0.05Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BGL BELLEVUE GOLD LIMITED
0.620.00%0.00Mua434.275K353.192M-0.01Vàng
BHP BHP GROUP LIMITED
37.900.58%0.22Mua848.145K190.538B15.432.4528926.00Khai thác hợp nhất
BIS BISALLOY STEEL GROUP LIMITED
1.075.42%0.06Mua15.825K47.885M13.520.08819.00Thép
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.06-1.56%-0.00Bán105.442K34.464M-0.014.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BKW BRICKWORKS LIMITED
17.811.54%0.27Mua131.377K2.613B13.331.321483.00Vật liệu Xây dựng
BLD BORAL LIMITED.
4.922.07%0.10Mua671.963K5.651B26.430.1811810.00Vật liệu Xây dựng
BLK BLACKHAM RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh1.436M44.072M-0.01Vàng
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.03-3.85%-0.00Mua4865.182M-0.013.00Vàng
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.01-41.67%-0.01Bán27.146M5.876M-0.001.00Khai thác hợp nhất
BNR BULLETIN RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán229.950K4.303M-0.01Vàng
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.205.26%0.01Sức mua mạnh27.800K10.569M-0.02Vàng
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.12-11.11%-0.01Mua57.516K54.143M-0.010.00Khai thác hợp nhất
BOE BOSS RESOURCES LIMITED
0.060.00%0.00Bán23.000K93.480M-0.00Khai thác hợp nhất
BPL BROKEN HILL PROSPECTING LIMITED
0.02-4.00%-0.00Bán601.567K3.549M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
BRB BREAKER RESOURCES NL
0.313.33%0.01Bán15.270K62.491M-0.09Vàng
BRBCA BREAKER CTG
0.13-13.33%-0.02Bán100.000K62.491M-0.09Vàng
BRI BIG RIVER INDUSTRIES LIMITED
1.120.90%0.01Mua32.609K61.442M15.480.07Lâm sản và Sản phẩm Gỗ
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.020.00%0.00Bán1.865M25.027M-0.01Khai thác hợp nhất
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.266.25%0.01Mua221.894K279.990M4.910.05Khai thác hợp nhất
BSL BLUESCOPE STEEL LIMITED
12.10-1.35%-0.17Bán997.174K6.332B6.541.9017063.00Thép
BSM BASS METALS LTD
0.0112.50%0.00Mua120.000K22.479M-0.0018.00Khai thác hợp nhất
BSR BASSARI RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán12.500K32.022M-0.00Vàng
BSX BLACKSTONE MINERALS LIMITED
0.16-5.88%-0.01Mua583.059K25.753M-0.07Vàng
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.100.00%0.00Sức bán mạnh54.490K13.606M-0.02Khai thác hợp nhất
BXB BRAMBLES LIMITED
11.540.79%0.09Bán683.604K18.191B27.510.4211000.00Đóng gói & Bao bì không làm bằng giấy
BYH BRYAH RESOURCES LIMITED
0.080.00%0.00Mua9.500K3.879M-0.02Khai thác hợp nhất
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
0.78-1.90%-0.01Bán2.382K147.499M-0.030.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
CAA CAPRAL LIMITED
0.120.00%0.00Mua1.671M55.705M-0.011000.00Nhôm
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Sức bán mạnh1.000M3.212M-0.0021.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.01-11.76%-0.00Mua450.000K2.518M-0.01Khai thác hợp nhất
CAI CALIDUS RESOURCES LIMITED
0.03-3.45%-0.00Bán3.588M60.113M-0.001.00Vàng
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.04-6.98%-0.00Mua352.128K11.005M-0.01Khai thác hợp nhất
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.0033.33%0.00Mua371.262K5.942M-0.00Khai thác hợp nhất
CAY CANYON RESOURCES LIMITED
0.143.57%0.01Bán384.999K58.559M-0.02Vàng
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.056.67%0.00Mua405.673K16.613M-0.015.00Khai thác hợp nhất
CCZ CASTILLO COPPER LIMITED
0.020.00%0.00Mua832.714K15.398M-0.000.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
CDT CASTLE MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua572.188K2.238M-0.002.00Vàng
CDV CARDINAL RESOURCES LIMITED
0.472.17%0.01Mua155.614K176.118M-0.0753.00Vàng
CFE CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED
0.0120.00%0.00Bán535.580K6.080M5.940.005.00Thép
CFO CFOAM LIMITED
0.1412.50%0.01Bán90.173K15.848M-0.07Hóa chất thông dụng
CG1 CARBONXT GROUP LIMITED
0.280.00%0.00Bán25.000K24.865M-0.08Hóa chất thông dụng
CGM COUGAR METALS NL
0.000.00%0.00Bán3.782M1.177M-0.0045.00Khai thác hợp nhất
CGN CRATER GOLD MINING LIMITED
0.0225.00%0.00Mua272.034K24.550M-0.023.00Vàng
CHK COHIBA MINERALS LIMITED
0.018.33%0.00Mua656.922K7.975M-0.00Vàng
CHN CHALICE GOLD MINES LIMITED
0.212.44%0.01Sức mua mạnh274.008K54.646M-0.03Vàng
CHZ CHESSER RESOURCES LIMITED
0.072.82%0.00Mua62.666K18.161M-0.01Vàng
CIA CHAMPION IRON LIMITED
2.621.55%0.04Mua19.395K1.117B9.800.29Thép
CII CI RESOURCES LIMITED
1.450.00%0.00Mua10.006K167.015M19.260.0814.00Hóa chất Nông nghiệp
CKA COKAL LIMITED
0.052.13%0.00Sức bán mạnh123.000K43.165M-0.012.00Thép
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.025.88%0.00Bán254.914K13.426M-0.0011.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.000.00%0.00Mua3.139M14.687M-0.00Khai thác hợp nhất
CMD CASSIUS MINING LIMITED
0.0110.00%0.00Bán45.300K2.874M-0.00Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.030.00%0.00Bán34.000K6.209M-0.00Khai thác hợp nhất
CMM CAPRICORN METALS LTD
0.242.08%0.01Mua674.231K322.292M-0.0044.00Khai thác hợp nhất
CNB CARNABY RESOURCES LIMITED
0.14-3.45%-0.01Bán65.000K13.918M-0.02Vàng
CNJ CONICO LTD
0.010.00%0.00Bán175.673K4.240M-0.00Khai thác hợp nhất
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.070.00%0.00Mua215.537K9.275M-0.01Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.160.00%0.00Mua25.771K23.984M-0.02Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
COY COPPERMOLY LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh14.610K12.763M-0.00Khai thác hợp nhất
CPV CLEARVUE TECHNOLOGIES LIMITED
0.185.88%0.01Bán5.347K9.980M-0.06Hóa chất thông dụng
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.2210.00%0.02Sức bán mạnh32.867K7.700M-0.03Khai thác sản phẩm Chuyên biệt và Kim loại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất