Truyền thông (Khu vực)

15
Cổ phiếu
72.606B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.750M
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+1.54%
Hiệu suất Tháng
+1.60%
Hiệu suất Năm
+1.64%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
ABBAUSSIE BROADBAND LIMITED
3.00 AUD2.74%0.08 AUD
Mua
376.124K1.128M705.866M AUD122.690.02 AUD1.051K
CNUCHORUS LIMITED
7.87 AUD−0.38%−0.03 AUD
Mua
370.337K2.915M3.485B AUD77.750.13 AUD799
FRXFLEXIROAM LIMITED
0.033 AUD−5.71%−0.002 AUD
Bán Mạnh
27.618K91122.467M AUD−0.01 AUD
FSGFIELD SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED
0.087 AUD1.16%0.001 AUD
Bán
18K1.566K65.682M AUD43.000.00 AUD
HFYHUBIFY LIMITED
0.035 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
26117.365M AUD−0.00 AUD
HTAHUTCHISON TELECOMMUNICATIONS (AUSTRALIA) LIMITED
0.059 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
150.001K8.85K800.778M AUD
KSSKLEOS SPACE S.A
Chứng chỉ lưu ký
0.195 AUD0.00%0.000 AUD
Bán
22.604K4.408K34.813M AUD
MAQMACQUARIE TELECOM GROUP LIMITED
53.90 AUD−0.26%−0.14 AUD
Bán
8.953K482.567K1.165B AUD138.350.39 AUD446
MOBMOBILICOM LIMITED
0.009 AUD0.00%0.000 AUD
Mua
472.777K4.255K11.982M AUD−0.01 AUD
SPKSPARK NEW ZEALAND LIMITED
4.81 AUD−0.21%−0.01 AUD
Bán
793.928K3.819M9.061B AUD24.010.20 AUD5.144K
ST1SPIRIT TECHNOLOGY SOLUTIONS LTD
0.062 AUD−3.13%−0.002 AUD
Bán Mạnh
2K12443.207M AUD−0.08 AUD
TLSTELSTRA GROUP LIMITED
4.12 AUD−0.48%−0.02 AUD
Mua
15.938M65.665M47.868B AUD28.850.14 AUD28.889K
TPGTPG TELECOM LIMITED.
4.81 AUD0.21%0.01 AUD
Bán
995.212K4.787M8.702B AUD44.440.11 AUD5K
TUATUAS LIMITED
1.270 AUD−0.78%−0.010 AUD
Bán
77.121K97.944K597.473M AUD−0.06 AUD
VN8VONEX LIMITED..
0.072 AUD−4.00%−0.003 AUD
Bán
2.999K21624.604M AUD107.140.00 AUD