Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

34
Cổ phiếu
14.558B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.711M
Khối lượng
−0.37%
Thay đổi
−1.50%
Hiệu suất Tháng
−25.17%
Hiệu suất Năm
−25.33%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
A2MTHE A2 MILK COMPANY LIMITED
4.01 AUD−2.20%1.763M0.882.968B AUD20.610.19 AUD+92.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
AACAUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY LIMITED.
1.400 AUD0.00%365.411K1.24843.514M AUD−0.25 AUD−215.90%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
AAPAUSTRALIAN AGRICULTURAL PROJECTS LIMITED
0.020 AUD0.00%50.006.102M AUD12.500.00 AUD−38.46%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AEIAERIS ENVIRONMENTAL LTD
0.032 AUD0.00%13K0.107.861M AUD−0.01 AUD+38.17%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AHFAUSTRALIAN DAIRY NUTRITIONALS LIMITED
0.014 AUD0.00%275.032K0.289.182M AUD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AN1ANAGENICS LIMITED
0.019 AUD0.00%43.064K0.797.197M AUD−0.01 AUD+61.83%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
AVGAUSTRALIAN VINTAGE LTD
0.410 AUD+2.50%23.025K0.31101.055M AUD25.790.02 AUD−79.51%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BFCBESTON GLOBAL FOOD COMPANY LIMITED
0.007 AUD0.00%5.602M3.9913.979M AUD−0.03 AUD+19.62%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
BGABEGA CHEESE LIMITED
3.22 AUD−0.62%258.265K0.43986.638M AUD−0.76 AUD−387.41%2.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
E33EAST 33 LIMITED..
0.022 AUD+15.79%26.924K0.2611.816M AUD−0.02 AUD−127.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ERGENECO REFRESH LTD
0.013 AUD−18.75%396.784K4.023.541M AUD32.500.00 AUD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFFFORBIDDEN FOODS LIMITED
0.019 AUD+5.56%13.157K0.053.633M AUD−0.05 AUD+10.38%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
FFIFFI HOLDINGS LIMITED
4.29 AUD−0.69%1.362K2.6946.162M AUD26.480.16 AUD−79.98%2.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GDAGOOD DRINKS AUSTRALIA LTD
0.460 AUD−4.17%1.972K0.1064.68M AUD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
GLBGLOBE INTERNATIONAL LIMITED
3.12 AUD0.00%8471.72127.755M AUD81.890.04 AUD−95.31%2.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
GLEGLG CORP LTD
0.210 AUD+13.51%9.2K3.0315.561M AUD−0.04 AUD−194.89%10.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
LRKLARK DISTILLING CO. LTD
1.250 AUD0.00%58.107K1.3694.3M AUD−0.07 AUD−221.68%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
LV1LIVE VERDURE LTD
0.315 AUD+1.61%105K0.6121.315M AUD−0.04 AUD+38.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCLMIGHTY CRAFT LIMITED
0.017 AUD0.00%77.086K0.276.196M AUD0.930.02 AUD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MCPMCPHERSON'S LIMITED
0.550 AUD+2.80%40.614K0.3577.013M AUD−0.04 AUD+7.85%5.61%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
MHIMERCHANT HOUSE INTERNATIONAL LIMITED
0.051 AUD−1.92%85K0.714.808M AUD−0.13 AUD−19.80%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
MMMMARLEY SPOON SE
Chứng chỉ lưu ký
0.030 AUD0.00%15.799K0.0221.897M AUD−0.12 AUD+99.53%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
NOUNOUMI LIMITED
0.096 AUD−3.03%156.443K2.4627.434M AUD−0.17 AUD+10.28%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NUCNUCHEV LIMITED
0.190 AUD−7.32%5710.0116.037M AUD−0.16 AUD+32.48%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
NZKNEW ZEALAND KING SALMON INVESTMENTS LIMITED
0.190 AUD−5.00%151.115K6.99113.405M AUD3.010.06 AUD0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
OJCTHE ORIGINAL JUICE CO. LTD
0.115 AUD−4.17%120.565K0.7435.351M AUD−0.01 AUD−9.35%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PFTPURE FOODS TASMANIA LIMITED
0.064 AUD−1.54%56.138K0.327.04M AUD−0.02 AUD−59.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PTLPRESTAL HOLDINGS LIMITED
0.400 AUD0.00%1.363K0.0568.184M AUD14.440.03 AUD−28.05%5.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SFCSCHAFFER CORPORATION LIMITED
18.10 AUD0.00%2400.22245.609M AUD18.171.00 AUD−64.70%4.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SKNSKIN ELEMENTS LIMITED
0.005 AUD−16.67%3.477M8.173.537M AUD−0.03 AUD−307.94%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SM1SYNLAIT MILK LIMITED
0.985 AUD−0.51%92.909K2.34215.679M AUD−0.02 AUD+84.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
TSITOP SHELF INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
0.165 AUD−2.94%54.65K0.7435.271M AUD−0.64 AUD−141.07%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TWETREASURY WINE ESTATES LIMITED
10.48 AUD+0.29%2.273M0.668.342B AUD30.180.35 AUD+1.49%3.31%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
YOWYOWIE GROUP LTD
0.035 AUD+9.38%114.013K2.446.994M AUD−0.00 AUD−113.21%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền