Tài chính (Khu vực)

200
Cổ phiếu
840.076B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.763M
Khối lượng
+0.18%
Thay đổi
+3.53%
Hiệu suất Tháng
+3.00%
Hiệu suất Năm
+4.37%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABAAUSWIDE BANK LTD
4.82 AUD+0.21%29.186K0.82222.518M AUD8.660.56 AUD8.94%Tài chính
ABEAUSTRALIAN BOND EXCHANGE HOLDINGS LIMITED
0.070 AUD−2.78%22.691K0.367.887M AUD−0.04 AUD0.00%Tài chính
ABGABACUS GROUP
REIT
1.115 AUD+0.90%2.001M1.91987.492M AUD16.65%Tài chính
Sức mua mạnh
ACFACROW LIMITED
0.970 AUD+1.57%151.34K0.53278.869M AUD11.160.09 AUD+393.75%4.61%Tài chính
Sức mua mạnh
ACUACUMENTIS GROUP LIMITED
0.066 AUD+10.00%39.663K0.6114.4M AUD30.000.00 AUD0.00%Tài chính
AEFAUSTRALIAN ETHICAL INVESTMENT LIMITED
5.35 AUD+3.88%323.429K2.50580.828M AUD91.770.06 AUD−41.05%1.36%Tài chính
AFAASF GROUP LIMITED
0.045 AUD0.00%120.0035.658M AUD−0.01 AUD−256.10%0.00%Tài chính
AFGAUSTRALIAN FINANCE GROUP LTD
1.610 AUD−4.17%398.585K0.91454.892M AUD11.830.14 AUD−27.91%6.37%Tài chính
Theo dõi
AMPAMP LIMITED
0.950 AUD−0.52%7.292M0.742.625B AUD−0.02 AUD−159.53%5.24%Tài chính
Theo dõi
ANZANZ GROUP HOLDINGS LIMITED
24.61 AUD0.00%4.299M0.7073.852B AUD10.862.27 AUD7.11%Tài chính
Mua
AOFAUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND
REIT
0.955 AUD+0.53%12.086K0.21154.69M AUD−0.03 AUD−118.95%10.53%Tài chính
Theo dõi
APLASSOCIATE GLOBAL PARTNERS LIMITED
0.175 AUD0.00%3.235K0.109.886M AUD−0.04 AUD−146.11%0.00%Tài chính
APWAIMS PROPERTY SECURITIES FUND
REIT
1.250 AUD0.00%27.92K2.0455.649M AUD3.740.33 AUD+16.60%0.00%Tài chính
APZASPEN GROUP
REIT
1.750 AUD0.00%29.474K0.59315.403M AUD5.670.31 AUD+42.44%4.43%Tài chính
Sức mua mạnh
ARAARIADNE AUSTRALIA LIMITED
0.555 AUD+1.83%28.147K1.76106.803M AUD9.930.06 AUD+3.71%0.46%Tài chính
ARFARENA REIT.
REIT
3.54 AUD+0.28%631.272K1.071.249B AUD17.060.21 AUD−50.28%4.76%Tài chính
Mua
ASKABACUS STORAGE KING
REIT
1.195 AUD+0.84%3.106M2.271.557B AUD0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
ASWADVANCED SHARE REGISTRY LIMITED
0.170 AUD+3.03%12.121K0.2232.879M AUD20.730.01 AUD−38.35%5.88%Tài chính
ASXASX LIMITED
59.47 AUD+0.44%274.257K0.6611.463B AUD36.281.64 AUD−34.02%3.86%Tài chính
Theo dõi
AU1THE AGENCY GROUP AUSTRALIA LTD
0.042 AUD0.00%11.917K0.1318M AUD−0.01 AUD−94.23%0.00%Tài chính
AUBAUB GROUP LIMITED
26.84 AUD+0.07%307.857K1.302.907B AUD44.560.60 AUD−35.13%2.39%Tài chính
Sức mua mạnh
AVCAUCTUS INVESTMENT GROUP LIMITED
0.710 AUD+12.70%10.734K0.4353.628M AUD−0.00 AUD−127.92%0.00%Tài chính
AVJAVJENNINGS LIMITED
0.260 AUD0.00%109.626K0.85144.959M AUD5.750.05 AUD+13.57%5.88%Tài chính
AXIAXIOM PROPERTIES LIMITED
0.044 AUD+7.32%13.015K0.0619.039M AUD−0.01 AUD−128.11%0.00%Tài chính
BBCBNK BANKING CORPORATION LIMITED
0.350 AUD−1.41%5.815K0.0842.145M AUD−0.03 AUD0.00%Tài chính
BENBENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED
9.20 AUD+0.33%1.786M1.275.196B AUD11.620.79 AUD6.65%Tài chính
Theo dõi
BFGBELL FINANCIAL GROUP LIMITED
1.205 AUD+2.55%243.824K1.45373.53M AUD14.040.09 AUD−41.67%6.38%Tài chính
BFLBSP FINANCIAL GROUP LIMITED
5.40 AUD+0.19%3.611K0.872.518B AUD5.371.01 AUD13.66%Tài chính
BOLBOOM LOGISTICS LIMITED
0.110 AUD0.00%6.788K0.0146.914M AUD−0.01 AUD−517.24%0.00%Tài chính
BOQBANK OF QUEENSLAND LIMITED.
5.69 AUD+1.43%3.101M1.283.694B AUD37.410.15 AUD7.31%Tài chính
Bán
BPHBPH ENERGY LTD
0.048 AUD+2.13%43.064M1.4848.219M AUD60.000.00 AUD0.00%Tài chính
BTCBTC HEALTH LTD
0.055 AUD0.00%1.37K0.0117.827M AUD−0.04 AUD−2156.25%0.00%Tài chính
BTIBAILADOR TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED
1.200 AUD+0.84%141.922K1.91Tài chính
BWFBLACKWALL LIMITED
REIT
0.490 AUD−3.92%8.03K1.4287.709M AUD−0.01 AUD−130.79%9.80%Tài chính
BWPBWP TRUST
REIT
3.58 AUD0.00%524.763K0.772.3B AUD62.700.06 AUD−86.06%5.11%Tài chính
Bán Mạnh
CBACOMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA.
106.94 AUD+0.47%1.395M0.68178.166B AUD18.955.64 AUD4.23%Tài chính
Bán
CD1CD PRIVATE EQUITY FUND I
0.730 AUD−0.68%52.908K0.66Tài chính
CD2CD PRIVATE EQUITY FUND II
1.105 AUD0.00%188.016K3.12Tài chính
CD3CD PRIVATE EQUITY FUND III
1.470 AUD+2.08%17.712K0.62Tài chính
CDPCARINDALE PROPERTY TRUST
REIT
3.97 AUD0.00%1.327K0.11307.847M AUD36.730.11 AUD−80.80%6.61%Tài chính
CGFCHALLENGER LIMITED
6.03 AUD−0.50%1.017M0.774.166B AUD15.900.38 AUD−44.25%3.96%Tài chính
Theo dõi
CHCCHARTER HALL GROUP
REIT
10.95 AUD+0.46%1.641M0.735.156B AUD27.000.41 AUD−60.04%3.90%Tài chính
Mua
CIPCENTURIA INDUSTRIAL REIT
REIT
3.18 AUD−0.31%702.109K0.692.025B AUD−0.12 AUD−110.66%5.02%Tài chính
Theo dõi
CLWCHARTER HALL LONG WALE REIT
REIT
3.58 AUD0.00%886.819K0.472.588B AUD−0.26 AUD−124.71%7.82%Tài chính
Theo dõi
CMWCROMWELL PROPERTY GROUP
REIT
0.450 AUD+1.12%2.327M0.571.165B AUD−0.17 AUD−244.38%12.36%Tài chính
Theo dõi
CNICENTURIA CAPITAL GROUP
1.560 AUD−2.19%1.146M0.901.284B AUD11.900.13 AUD−35.61%7.27%Tài chính
Mua
COFCENTURIA OFFICE REIT
REIT
1.335 AUD0.00%2.588M3.32797.445M AUD−0.15 AUD−203.43%10.56%Tài chính
Theo dõi
CQECHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT
REIT
2.81 AUD0.00%471.492K1.011.041B AUD17.570.16 AUD−66.81%6.12%Tài chính
Theo dõi
CQRCHARTER HALL RETAIL REIT
REIT
3.48 AUD+0.58%1.302M0.932.011B AUD53.540.07 AUD−87.23%7.46%Tài chính
Mua
CVCCVC LIMITED
2.20 AUD+0.46%1.248K0.34255.845M AUD19.330.11 AUD−31.65%4.11%Tài chính
CVWCLEARVIEW WEALTH LIMITED
0.570 AUD0.00%82.934K0.26355.044M AUD21.430.03 AUD+150.94%5.26%Tài chính
Sức mua mạnh
CWPCEDAR WOODS PROPERTIES LIMITED
4.74 AUD−0.63%23.852K0.51393.136M AUD12.460.38 AUD−5.66%4.19%Tài chính
Mua
DGHDESANE GROUP HOLDINGS LIMITED
0.925 AUD+8.82%4.999K0.3537.842M AUD28.730.03 AUD−26.98%0.00%Tài chính
DHGDOMAIN HOLDINGS AUSTRALIA LIMITED.
3.35 AUD−0.89%498.613K0.862.135B AUD81.310.04 AUD−28.97%1.78%Tài chính
Theo dõi
DVRDIVERGER LIMITED
1.280 AUD−1.54%40.432K0.9648.976M AUD18.580.07 AUD−0.29%4.23%Tài chính
Sức mua mạnh
DXCDEXUS CONVENIENCE RETAIL REIT
REIT
2.60 AUD0.00%65.852K0.44358.167M AUD−0.06 AUD−109.92%8.31%Tài chính
Mua
DXIDEXUS INDUSTRIA REIT.
REIT
2.79 AUD−0.36%217.887K0.80888.356M AUD3487.500.00 AUD−99.86%5.86%Tài chính
Mua
DXSDEXUS
REIT
7.35 AUD+0.82%2.776M0.627.841B AUD−0.71 AUD−167.57%7.08%Tài chính
Mua
ECFELANOR COMMERCIAL PROPERTY FUND
REIT
0.725 AUD−5.23%105.206K0.78242.166M AUD−0.10 AUD−167.37%12.29%Tài chính
Mua
EDCEILDON CAPITAL GROUP
0.890 AUD0.00%3.141K0.0243.536M AUD−0.02 AUD−178.39%6.74%Tài chính
EGHEUREKA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.415 AUD−1.19%20.00126.734M AUD6.020.07 AUD+158.05%3.19%Tài chính
Sức mua mạnh
EHLEMECO HOLDINGS LIMITED
0.585 AUD+0.86%1.363M2.69298.567M AUD7.450.08 AUD+101.28%4.31%Tài chính
Mua
EMLEML PAYMENTS LIMITED
0.830 AUD−2.35%1.284M0.23318.412M AUD−0.76 AUD−860.53%0.00%Tài chính
Mua
EP1E&P FINANCIAL GROUP LIMITED
0.505 AUD+3.06%13.103K0.71112.396M AUD−0.08 AUD+9.86%0.00%Tài chính
EPYEARLYPAY LTD
0.220 AUD+2.33%49.745K0.3562.335M AUD−0.03 AUD−187.87%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
EQSEQUITY STORY GROUP LTD
0.039 AUD0.00%10K0.184.173M AUD−0.02 AUD−521.05%0.00%Tài chính
EQTEQT HOLDINGS LIMITED
26.00 AUD+0.27%4.685K0.38690.434M AUD35.300.74 AUD−27.81%3.82%Tài chính
Mua
EZLEUROZ HARTLEYS GROUP LIMITED
0.885 AUD+2.31%7.699K0.23133.797M AUD16.860.05 AUD−84.50%6.94%Tài chính
FFGFATFISH GROUP LIMITED
0.012 AUD−7.69%6.184M0.4415.473M AUD−0.01 AUD−566.67%0.00%Tài chính
FGGFUTURE GENERATION GLOBAL LIMITED
1.185 AUD+0.42%318.086K1.24Tài chính
FGXFUTURE GENERATION AUSTRALIA LIMITED
1.075 AUD+0.47%209.748K0.74Tài chính
FIDFIDUCIAN GROUP LIMITED
5.56 AUD−2.63%12.22K1.70179.737M AUD14.250.39 AUD+0.85%5.31%Tài chính
FNXFINEXIA FINANCIAL GROUP LIMITED
0.290 AUD0.00%580.0014.037M AUD3.400.09 AUD+111.94%6.90%Tài chính
FPPFAT PROPHETS GLOBAL PROPERTY FUND
0.640 AUD−2.29%11.606K0.52Tài chính
FPRFLEETPARTNERS GROUP LIMITED
2.99 AUD+0.34%371.796K0.80729.101M AUD10.010.30 AUD+29.97%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
FRIFINBAR GROUP LIMITED
0.665 AUD−3.62%1.671K0.02187.765M AUD57.830.01 AUD−64.62%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
FSAFSA GROUP LIMITED
0.960 AUD−1.54%4070.03118.312M AUD9.030.11 AUD−33.98%7.18%Tài chính
GC1GLENNON SMALL COMPANIES LIMITED
0.460 AUD+2.22%14.129K0.28Tài chính
GDCGLOBAL DATA CENTRE GROUP
2.020 AUD+1.25%49.611K0.61154.159M AUD−0.00 AUD−100.59%0.00%Tài chính
GDFGARDA PROPERTY GROUP
REIT
1.180 AUD+1.72%52.615K0.75263.37M AUD−0.02 AUD−114.71%6.21%Tài chính
Sức mua mạnh
GDGGENERATION DEVELOPMENT GROUP LIMITED
1.695 AUD+3.35%13.027K0.12312.601M AUD70.920.02 AUD+60.40%1.22%Tài chính
Sức mua mạnh
GDIGDI PROPERTY GROUP
REIT
0.610 AUD−2.40%338.514K0.69335.255M AUD19.550.03 AUD+6.48%8.00%Tài chính
Sức mua mạnh
GMGGOODMAN GROUP
REIT
23.10 AUD−0.43%2.951M0.6744.061B AUD28.420.81 AUD−33.44%1.29%Tài chính
Sức mua mạnh
GOZGROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA
REIT
2.48 AUD−1.59%1.071M1.061.9B AUD−0.32 AUD−144.94%8.49%Tài chính
Mua
GPTGPT GROUP
REIT
4.33 AUD0.00%4.172M0.598.294B AUD−0.03 AUD−105.83%5.73%Tài chính
Theo dõi
GQGGQG PARTNERS INC.
Chứng chỉ lưu ký
1.495 AUD−1.64%1.329M1.594.488B AUD12.310.12 AUD+43.84%6.73%Tài chính
Sức mua mạnh
HCFH&G HIGH CONVICTION LIMITED
0.950 AUD−5.00%2.034K0.15Tài chính
HCWHEALTHCO HEALTHCARE AND WELLNESS REIT
REIT
1.415 AUD−1.39%392.548K0.19815.473M AUD26.060.05 AUD5.26%Tài chính
Mua
HDNHOMECO DAILY NEEDS REIT
REIT
1.230 AUD+1.65%1.935M0.632.514B AUD24.900.05 AUD−13.18%6.86%Tài chính
Mua
HGHHEARTLAND GROUP HOLDINGS LIMITED
1.500 AUD−2.47%1.71K1.801.099B AUD11.680.13 AUD8.20%Tài chính
Theo dõi
HGVHYGROVEST LIMITED
0.051 AUD0.00%101.576K1.9510.726M AUD−0.02 AUD+0.57%0.00%Tài chính
HLIHELIA GROUP LIMITED
4.24 AUD+0.47%756.526K0.621.275B AUD4.840.88 AUD+766.40%6.64%Tài chính
Theo dõi
HMCHMC CAPITAL LIMITED
REIT
5.46 AUD−0.18%693.383K1.171.907B AUD31.520.17 AUD2.19%Tài chính
Theo dõi
HMYHARMONEY CORP LIMITED
0.510 AUD0.00%47.628K2.7552.002M AUD−0.07 AUD+70.06%0.00%Tài chính
HNGHANCOCK & GORE LTD
0.410 AUD−2.38%71.149K0.85101.162M AUD12.090.03 AUD−69.18%3.57%Tài chính
HPIHOTEL PROPERTY INVESTMENTS
REIT
2.86 AUD+0.35%103.146K0.57555.461M AUD155.430.02 AUD−96.33%6.53%Tài chính
Sức mua mạnh
HUMHUMM GROUP LIMITED
0.430 AUD0.00%342.25K2.45218.493M AUD−0.00 AUD−102.75%4.65%Tài chính
Theo dõi
IAGINSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED
5.92 AUD−0.34%4.883M0.6214.402B AUD18.390.32 AUD2.53%Tài chính
Theo dõi
IAMINCOME ASSET MANAGEMENT GROUP LIMITED.
0.075 AUD0.00%3460.0023.391M AUD−0.02 AUD+70.29%0.00%Tài chính
ICUINVESTOR CENTRE LIMITED
0.037 AUD0.00%54.054K0.3511.218M AUD−0.00 AUD+66.89%0.00%Tài chính