Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

154
Cổ phiếu
202.680B
Giá trị vốn hóa thị trường
552.403K
Khối lượng
+1.22%
Tỷ suất Cổ tức
+0.51%
Thay đổi
+4.06%
Hiệu suất Tháng
+21.70%
Hiệu suất Năm
+26.81%
Hiệu suất YTD
           
1AD ADALTA LIMITED
0.207.89%0.01Mua95.513K33.561M-0.03Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AC8 AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD
0.45-1.11%-0.01Mua1.463M139.090M-0.0227.00Dược phẩm
ACR ACRUX LIMITED
0.180.00%0.00Bán92130.807M-0.0543.00Dược phẩm
ACW ACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.010.00%0.00Bán1.324M10.061M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ADO ANTEO DIAGNOSTICS LIMITED
0.010.00%0.00Mua1.884M20.876M-0.0024.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ADR ADHERIUM LIMITED
0.034.00%0.00Bán5.128K4.357M-0.07Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFP AFT PHARMACEUTICALS LIMITED
3.090.00%0.00Sức mua mạnh4.725K296.246M-0.0383.00Dược phẩm
AGH ALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
1.207.66%0.09Mua1.209M157.405M-0.02Dược phẩm
AHX APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED
0.461.10%0.01Bán22.172K48.183M15.060.03Cơ sở và Dịch vụ Y tế
AJJ ASIAN AMERICAN MEDICAL GROUP LIMITED
0.10-20.83%-0.03Sức bán mạnh35.000K32.087M259.790.0015.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
ALT ANALYTICA LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán3.400M13.348M-0.002.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AMT ALLEGRA ORTHOPAEDICS LIMITED
0.11-15.38%-0.02Bán309.550K10.951M-0.014000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ANN ANSELL LIMITED
27.202.03%0.54Mua677.796K3.538B24.061.1212482.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.047.32%0.00Mua260.477K15.236M-0.018.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ANR ANATARA LIFESCIENCES LTD
0.341.49%0.01Mua45.521K16.553M-0.08Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ATH ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.030.00%0.00Bán96.461K23.243M-0.0215.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ATX AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.13-16.13%-0.03Mua268.299K10.375M-0.051.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AVH AVITA MEDICAL LTD
0.40-3.61%-0.01Bán4.875M773.742M-0.0255.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AZV AZURE HEALTHCARE LIMITED
0.085.33%0.00Mua13.911K17.453M60.000.00174.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BCT BLUECHIIP LIMITED
0.100.00%0.00Mua1.301M52.716M-0.017.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
BD1 BARD1 LIFE SCIENCES LIMITED
0.04-2.78%-0.00Mua10.279M49.219M-0.0085.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BGT BIO-GENE TECHNOLOGY LTD
0.147.41%0.01Mua599.558K17.416M-0.02Dược phẩm
BIT BIOTRON LIMITED
0.1013.64%0.01Mua11.592M52.335M-0.004.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BLT BENITEC BIOPHARMA LIMITED
0.050.00%0.00Bán351.416K13.109M6.600.0113.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BNO BIONOMICS LIMITED
0.040.00%0.00Bán1.112M22.332M-0.06140.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.250.00%0.00Mua1.672M189.356M-0.031.00Dược phẩm
BPH BPH ENERGY LTD
0.000.00%0.00Bán1.000M2.543M5.000.002000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BTC BTC HEALTH LTD
0.101.03%0.00Mua109.138K24.026M-0.001.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BXN BIOXYNE LIMITED
0.020.00%0.00Bán364.524K13.443M-0.0016.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CAJ CAPITOL HEALTH LIMITED
0.234.55%0.01Bán1.123M172.999M-0.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CAN CANN GROUP LIMITED
2.17-1.36%-0.03Mua390.363K307.349M-0.0640.00Dược phẩm
CDX CARDIEX LIMITED
0.030.00%0.00Bán1.073M17.041M-0.0126.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CDY CELLMID LIMITED
0.24-2.04%-0.01Mua6.000K20.607M-0.09Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CMP COMPUMEDICS LIMITED
0.80-2.45%-0.02Mua338.258K144.388M47.660.02Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
COH COCHLEAR LIMITED
221.280.88%1.93Mua158.690K12.660B47.834.593500.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
COO CORUM GROUP LIMITED
0.030.00%0.00Mua9.100K7.429M-0.01109.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CP1 CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS LIMITED
0.18-5.26%-0.01Mua72.342K8.196M-0.021.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CPH CRESO PHARMA LIMITED
0.40-3.61%-0.01Sức bán mạnh451.595K62.746M-0.15Dược phẩm
CSL CSL LIMITED
223.340.18%0.41Mua721.235K100.978B39.515.6622000.00Dược phẩm
CTE CRYOSITE LIMITED
0.050.00%0.00Mua10.000K2.343M-0.0134.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CUV CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
33.471.42%0.47Mua195.306K1.578B99.420.3316.00Dược phẩm
CXL CALIX LIMITED
0.821.23%0.01Mua5.948K84.577M-0.05Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CYC CYCLOPHARM LIMITED
1.48-0.34%-0.01Mua7.735K101.674M-0.0036.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CYP CYNATA THERAPEUTICS LIMITED
1.821.96%0.04Mua288.705K180.358M-0.060.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
DVL DORSAVI LTD
0.056.67%0.00Bán2.799K9.181M-0.0234.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DXB DIMERIX LIMITED
0.10-4.55%-0.01Mua107.500K17.468M-0.020.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ECS ECS BOTANICS HOLDINGS LTD
0.0712.90%0.01Bán11.791M13.026M-0.01220.00Dược phẩm
EHE ESTIA HEALTH LIMITED
2.651.53%0.04Bán1.635M680.173M16.260.167000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
ELX ELLEX MEDICAL LASERS LIMITED
0.610.33%0.00Mua80.122K87.597M-0.04301.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
EMV EMVISION MEDICAL DEVICES LTD
0.395.41%0.02Mua27.541K15.908MCơ sở và Dịch vụ Y tế
ESE ESENSE-LAB LTD
0.03-13.33%-0.00Mua13.108M4.191M-0.04Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EX1 EXOPHARM LIMITED
0.41-8.99%-0.04Bán171.782K18.761MCông nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
15.59-0.89%-0.14Mua263.496K8.681B45.320.344547.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.000.00%0.00Bán8.018M3.129M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GID GI DYNAMICS, INC
0.030.00%0.00Mua10.000K48.028M-0.0215.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GMV G MEDICAL INNOVATIONS HOLDINGS LIMITED
0.190.00%0.00Bán114.652K68.596M-0.07Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
GSS GENETIC SIGNATURES LIMITED
1.202.13%0.03Mua8.335K122.232M-0.03Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán5.631M15.865M-0.0064.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
HCT HOLISTA COLLTECH LIMITED
0.06-1.56%-0.00Mua29.000K14.744M-0.013.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
HLS HEALIUS LIMITED
2.89-0.69%-0.02Bán1.506M1.811B1701.750.0012000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HMD HERAMED LIMITED
0.20-2.44%-0.01Bán44.899K9.058M-0.16Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IDT IDT AUSTRALIA LIMITED
0.15-3.12%-0.01Sức bán mạnh1.313K37.917M-0.01156.00Dược phẩm
IDX INTEGRAL DIAGNOSTICS LIMITED
3.222.88%0.09Sức mua mạnh115.907K486.401M27.200.12Cơ sở và Dịch vụ Y tế
IHL IMPRESSION HEALTHCARE LIMITED
0.06-4.69%-0.00Sức mua mạnh5.797M35.059M-0.01Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IMC IMMURON LIMITED
0.12-8.00%-0.01Bán834.244K17.902M-0.0225.00Dược phẩm
IMM IMMUTEP LIMITED
0.02-4.55%-0.00Sức bán mạnh655.174K79.895M-0.0119.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IMU IMUGENE LIMITED
0.0210.53%0.00Sức mua mạnh21.287M68.587M-0.000.00Dược phẩm
IPD IMPEDIMED LIMITED
0.14-3.33%-0.01Mua1.197M76.466M-0.0768.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IVQ INVITROCUE LIMITED
0.07-7.14%-0.01Bán43.066K33.396M-0.0183.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IVX INVION LIMITED
0.010.00%0.00Bán2.400M82.384M-0.008.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IXC INVEX THERAPEUTICS LTD
0.819.52%0.07Mua851.838K22.969MDược phẩm
JHC JAPARA HEALTHCARE LIMITED
1.020.00%0.00Bán539.585K273.814M13.400.085081.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
JHL JAYEX HEALTHCARE LIMITED
0.068.77%0.01Sức mua mạnh863.932K9.554M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
KZA KAZIA THERAPEUTICS LIMITED
0.40-2.44%-0.01Mua18.017K25.488M-0.2512.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LBT LBT INNOVATIONS LIMITED
0.12-3.85%-0.01Bán1.132M26.121M-0.02Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
0.0328.00%0.01Mua5.338M14.286M208.330.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LER LEAF RESOURCES LTD
0.0326.09%0.01Bán56.285K7.020M-0.025.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LSH LIFESPOT HEALTH LTD
0.06-11.43%-0.01Sức bán mạnh16.599K4.809M-0.02Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M7T MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED
0.77-0.65%-0.01Mua159.702K113.778M-0.04Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MDC MEDLAB CLINICAL LIMITED
0.420.00%0.00Mua60.126K88.409M-0.0314.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MDR MEDADVISOR LIMITED
0.040.00%0.00Bán168.237K61.681M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MEB MEDIBIO LIMITED
0.02-5.56%-0.00Mua1.959M5.108M-0.074.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MEM MEMPHASYS LIMITED.
0.050.00%0.00Mua2.475M31.014M-0.0124.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MMJ MMJ GROUP HOLDINGS LIMITED
0.29-3.28%-0.01Sức mua mạnh1.439M70.195M27.700.02Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
MSB MESOBLAST LIMITED
1.490.34%0.01Sức mua mạnh357.913K740.460M-0.2681.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MVF MONASH IVF GROUP LIMITED
1.44-0.69%-0.01Mua236.012K340.414M17.970.08529.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
5.930.68%0.04Mua27.093K385.217M1433.090.00Dược phẩm
MX1 MICRO-X LIMITED
0.33-1.52%-0.01Mua22.678K47.636M-0.12Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MXC MGC PHARMACEUTICALS LTD
0.065.66%0.00Sức mua mạnh8.353M64.280M-0.00Dược phẩm
MYX MAYNE PHARMA GROUP LIMITED
0.520.98%0.01Bán5.289M807.298M17.280.03850.00Dược phẩm
NAN NANOSONICS LIMITED
5.362.29%0.12Mua1.442M1.571B148.820.04225.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
1.432.14%0.03Sức mua mạnh18.095K143.736M48.760.03Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NHL NOVITA HEALTHCARE LIMITED
0.019.09%0.00Bán145.685K4.942M-0.015.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NOX NOXOPHARM LIMITED
0.461.10%0.01Bán4.000K55.586M-0.09Dược phẩm
NSB NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUTICALS LTD
0.301.67%0.01Mua293.814K15.697M-0.03Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.02-8.00%-0.00Mua642.916K3.394M-0.03Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
NUH NUHEARA LIMITED
0.050.00%0.00Bán1.418M48.033M-0.01Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
NVL NATIONAL VETERINARY CARE LTD
2.21-1.34%-0.03Mua9.109K150.083M24.390.09Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NXS NEXT SCIENCE LIMITED
3.46-8.71%-0.33Bán699.354K400.206MDược phẩm
OBJ OBJ LIMITED
0.02-5.88%-0.00Mua930.018K30.761M-0.009.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OCA OCEANIA HEALTHCARE LIMITED
1.054.48%0.04Mua600596.922M17.980.052739.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
OCC ORTHOCELL LIMITED
0.452.27%0.01Mua1.182M67.551M-0.06Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OIL OPTISCAN IMAGING LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh26.200K19.471M-0.018.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ONT 1300 SMILES LIMITED
6.300.00%0.00Bán1.350K149.174M19.120.33415.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
OPT OPTHEA LIMITED
0.893.49%0.03Sức mua mạnh356.026K214.497M-0.085.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OSL ONCOSIL MEDICAL LTD
0.060.00%0.00Theo dõi515.146K34.689M-0.022.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OSP OSPREY MEDICAL INC
0.07-6.67%-0.01Bán615.876K32.385M-0.0723.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
OVN OVENTUS MEDICAL LIMITED
0.47-7.00%-0.04Mua43.400K49.262M-0.06Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PAA PHARMAUST LIMITED
0.06-5.88%-0.00Sức mua mạnh1.863M19.064M-0.0152.00Dược phẩm
PAB PATRYS LIMITED
0.020.00%0.00Bán3.254M25.675M-0.0015.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PAR PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
1.58-1.25%-0.02Mua348.695K307.532M-0.05Dược phẩm
PBP PROBIOTEC LIMITED
1.660.00%0.00Mua66.887K101.588M26.930.06111.00Dược phẩm
PGC PARAGON CARE LIMITED
0.490.00%0.00Mua265.435K166.878M9.750.050.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
PIQ PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD
0.34-2.86%-0.01Mua45.873K28.109M-0.02Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PKS PKS HOLDINGS LIMITED
0.18-7.69%-0.01Bán2.151M23.622M142.340.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PME PRO MEDICUS LIMITED
29.80-0.47%-0.14Mua174.080K3.102B186.430.1679.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PNV POLYNOVO LIMITED
1.732.99%0.05Mua1.225M1.106B-0.0115.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PSQ PACIFIC SMILES GROUP LIMITED
1.210.00%0.00Bán1.000K183.152M22.780.05800.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PTX PRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED
0.044.65%0.00Mua6.949M16.953M-0.013.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PXS PHARMAXIS LTD
0.230.00%0.00Sức bán mạnh50.772K90.687M-0.03107.00Dược phẩm
PYC PHYLOGICA LIMITED
0.03-3.45%-0.00Mua113.000K70.843M-0.0023.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.02-7.69%-0.00Bán13.500K29.336M8.970.00275.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
RAC RACE ONCOLOGY LTD
0.04-6.25%-0.00Sức bán mạnh271.802K3.947M-0.07Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.222.33%0.01Mua45.603K23.033M-0.02Dược phẩm
REG REGIS HEALTHCARE LIMITED
2.700.00%0.00Bán198.824K811.765M16.120.177500.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RGS REGENEUS LTD
0.10-4.76%-0.01Mua130.998K21.933M-0.02Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RHC RAMSAY HEALTH CARE LIMITED
71.920.55%0.39Mua367.894K14.372B36.261.9964000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RHT RESONANCE HEALTH LIMITED
0.13-3.70%-0.01Mua703.209K54.337M52.730.0018.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
RHY RHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.20-4.76%-0.01Mua301.713K13.072M-0.03Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
RMD RESMED INC
17.802.12%0.37Mua1.134M25.027B39.124.505940.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
RNO RHINOMED LIMITED
0.385.56%0.02Mua538.139K51.096M-0.05Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
RSH RESPIRI LIMITED
0.120.00%0.00Sức mua mạnh851.763K61.531M-0.012.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
S66 STAR COMBO PHARMA LIMITED
0.750.00%0.00Mua23.000K59.667M-0.07Dược phẩm
SCU STEMCELL UNITED LIMITED
0.01-12.50%-0.00Sức bán mạnh1.271M10.266M-0.0031.00Dược phẩm
SDI SDI LIMITED
0.881.15%0.01Bán51.790K103.413M13.540.06275.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
SDX SIENNA CANCER DIAGNOSTICS LIMITED
0.06-9.09%-0.01Bán114.798K17.648M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SHL SONIC HEALTHCARE LIMITED
27.871.27%0.35Mua2.441M12.574B25.031.1035000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SIL SMILES INCLUSIVE LIMITED
0.124.35%0.01Sức bán mạnh15.742K6.662M-0.31Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SNZ SUMMERSET GROUP HOLDINGS LIMITED
5.470.00%0.00Mua51.186B5.980.901438.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SOM SOMNOMED LIMITED
1.856.32%0.11Mua31.465K109.279M-0.05300.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
SPL STARPHARMA HOLDINGS LIMITED
1.33-0.74%-0.01Bán242.691K499.830M-0.0348.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SUD SUDA PHARMACEUTICALS LTD
0.000.00%0.00Mua2.811M14.709M-0.0014.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SVA SIMAVITA LIMITED
0.020.00%0.00Bán400.000K13.667M-0.01Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TDL TBG DIAGNOSTICS LIMITED
0.036.25%0.00Bán1.380K7.398M-0.0141.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
1.51-2.27%-0.04Mua587.770K233.255M-0.0743.00Dược phẩm
TTB TOTAL BRAIN LIMITED
0.03-3.85%-0.00Bán449.230K20.220M-0.0326.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
UBI UNIVERSAL BIOSENSORS INC.
0.230.00%0.00Mua58.000K40.814M1.170.2097.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
UCM USCOM LIMITED
0.143.70%0.01Bán108.544K19.241M-0.0111.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
VBS VECTUS BIOSYSTEMS LIMITED
0.350.00%0.00Bán2.260K8.183M-0.10Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
VHT VOLPARA HEALTH TECHNOLOGIES LIMITED
1.54-3.44%-0.06Bán630.016K347.183M-0.0682.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất