Chăm sóc sức khỏe (Khu vực)

158
Cổ phiếu
239.069B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.139M
Khối lượng
+1.15%
Tỷ suất Cổ tức
−0.75%
Thay đổi
+7.55%
Hiệu suất Tháng
+50.32%
Hiệu suất Năm
+46.93%
Hiệu suất YTD
           
1AD ADALTA LIMITED
0.12-4.17%-0.01Sức bán mạnh34.687K18.068M-0.05Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AC8 AUSCANN GROUP HOLDINGS LTD
0.23-2.17%-0.01Bán325.733K72.909M-0.0227.00Dược phẩm
ACR ACRUX LIMITED
0.198.57%0.01Bán100.132K31.650M-0.0543.00Dược phẩm
ACW ACTINOGEN MEDICAL LIMITED
0.050.00%0.00Mua14.796M55.962M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ADO ANTEOTECH LTD
0.025.26%0.00Mua4.007M28.342M-0.0024.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ADR ADHERIUM LIMITED
0.04-5.00%-0.00Bán90.900K6.347M-0.07Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
AFP AFT PHARMACEUTICALS LIMITED
3.0011.94%0.32Mua5.888K282.386M-0.0383.00Dược phẩm
AGH ALTHEA GROUP HOLDINGS LIMITED
0.430.00%0.00Bán502.962K69.539M-0.04Dược phẩm
AHX APIAM ANIMAL HEALTH LIMITED
0.43-4.44%-0.02Bán2.520K50.874M14.960.03Cơ sở và Dịch vụ Y tế
AHZ ADMEDUS LTD
0.09-1.10%-0.00Mua547.027K53.685M-0.061.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ALT ANALYTICA LIMITED
0.000.00%0.00Mua2.552M14.078M-0.002.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
AMT ALLEGRA ORTHOPAEDICS LIMITED
0.24-2.04%-0.01Mua21.565K24.392M-0.014000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ANN ANSELL LIMITED
28.85-0.79%-0.23Mua463.432K3.849B24.281.2212304.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
ANP ANTISENSE THERAPEUTICS LIMITED
0.091.19%0.00Bán1.446M35.289M-0.018.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ANR ANATARA LIFESCIENCES LTD
0.182.86%0.01Bán5.000K8.647M-0.06Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ATH ALTERITY THERAPEUTICS LIMITED
0.034.00%0.00Mua94.367K21.521M-0.0215.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ATX AMPLIA THERAPEUTICS LIMITED
0.083.90%0.00Bán5.100K4.084M-0.051.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AVE AVECHO BIOTECHNOLOGY LIMITED
0.0033.33%0.00Bán160.000K6.310M28.570.0029.00Dược phẩm
AVH AVITA MEDICAL LTD
0.52-4.59%-0.03Bán36.288M1.020B-0.0387.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
AZV AZURE HEALTHCARE LIMITED
0.078.96%0.01Sức bán mạnh22.839K15.592M25.380.00174.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
BCT BLUECHIIP LIMITED
0.17-2.94%-0.01Sức mua mạnh785.421K89.618M-0.017.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
BD1 BARD1 LIFE SCIENCES LIMITED
0.03-2.94%-0.00Bán1.559M42.612M-0.0085.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BGT BIO-GENE TECHNOLOGY LTD
0.150.00%0.00Mua92.658K19.351M-0.02Dược phẩm
BIT BIOTRON LIMITED
0.061.61%0.00Bán341.101K36.934M-0.004.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BLT BENITEC BIOPHARMA LIMITED
0.05-7.84%-0.00Sức bán mạnh1.982M15.964M3.290.0213.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BNO BIONOMICS LIMITED
0.100.00%0.00Bán367.011K54.465M-0.02140.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BOT BOTANIX PHARMACEUTICALS LTD
0.11-2.73%-0.00Bán2.998M106.096M-0.021.00Dược phẩm
BPH BPH ENERGY LTD
0.000.00%0.00Bán17.000K3.815M-0.002000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BTC BTC HEALTH LTD
0.10-4.55%-0.01Bán48.269K26.976M-0.011.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
BXN BIOXYNE LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh171.455K10.242M-0.0016.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CAJ CAPITOL HEALTH LIMITED
0.24-2.83%-0.01Bán1.553M190.190M7.380.04Cơ sở và Dịch vụ Y tế
CAN CANN GROUP LIMITED
0.79-1.26%-0.01Bán1.439M112.734M-0.0840.00Dược phẩm
CAU CRONOS AUSTRALIA LIMITED
0.23-4.17%-0.01Sức bán mạnh539.484K11.670MDược phẩm
CDX CARDIEX LIMITED
0.037.41%0.00Mua569.917K18.779M-0.0026.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CDY CELLMID LIMITED
0.244.35%0.01Mua174.061K19.345M-0.09Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CGB CANN GLOBAL LIMITED
0.0211.76%0.00Bán4.236M33.809M-0.01Dược phẩm
CGS COGSTATE LTD
0.35-5.41%-0.02Mua36.020K62.207M-0.0361.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CMP COMPUMEDICS LIMITED
0.884.14%0.04Mua341.240K149.703M38.980.02Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
COH COCHLEAR LIMITED
222.620.28%0.62Mua121.413K12.813B46.304.804000.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
COO CORUM GROUP LIMITED
0.075.80%0.00Mua211.160K17.676M-0.02109.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CP1 CANNPAL ANIMAL THERAPEUTICS LIMITED
0.124.35%0.01Sức bán mạnh45.609K10.709M-0.021.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
CSL CSL LIMITED
267.00-1.17%-3.17Mua922.648K122.424B43.646.2122000.00Dược phẩm
CUV CLINUVEL PHARMACEUTICALS LIMITED
29.270.97%0.28Bán382.428K1.419B80.770.3716.00Dược phẩm
CYC CYCLOPHARM LIMITED
1.21-0.41%-0.01Bán25.350K83.023M-0.0436.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
CYP CYNATA THERAPEUTICS LIMITED
1.230.41%0.01Bán18.305K124.300M-0.080.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
DVL DORSAVI LTD
0.03-11.76%-0.00Sức bán mạnh15.000K6.121M-0.0234.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
DXB DIMERIX LIMITED
0.120.00%0.00Sức mua mạnh1.057M19.056M-0.020.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
ECS ECS BOTANICS HOLDINGS LTD
0.054.35%0.00Bán2.017M9.664M-0.01220.00Dược phẩm
EHE ESTIA HEALTH LIMITED
2.76-0.72%-0.02Bán337.303K724.476M17.630.167500.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
ELX ELLEX MEDICAL LASERS LIMITED
0.595.31%0.03Mua7.482K85.443M-0.04130.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
EMV EMVISION MEDICAL DEVICES LTD
0.750.00%0.00Theo dõi126.838K35.153M-0.05Cơ sở và Dịch vụ Y tế
ESE ESENSE-LAB LTD
0.0136.36%0.00Bán2.231M4.191M-0.04Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
EX1 EXOPHARM LIMITED
0.36-2.70%-0.01Sức bán mạnh32.000K22.130M-0.04Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
FFC FARMAFORCE LIMITED
0.1011.11%0.01Bán119.800K11.502M-0.01Dược phẩm
FPH FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION LIMITED
19.500.46%0.09Mua602.558K11.148B57.420.344547.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
FTT FACTOR THERAPEUTICS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh250.000K3.650M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GID GI DYNAMICS, INC
0.020.00%0.00Bán2.000K28.712M-0.0315.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
GMV G MEDICAL INNOVATIONS HOLDINGS LIMITED
0.092.35%0.00Bán417.382K33.670M-0.06Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
GSS GENETIC SIGNATURES LIMITED
1.172.63%0.03Mua31.719K118.599M-0.03Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
GTG GENETIC TECHNOLOGIES LIMITED
0.00-20.00%-0.00Bán456.735K20.316M-0.0064.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HCT HOLISTA COLLTECH LIMITED
0.082.70%0.00Mua10.000K17.787M-0.013.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
HLA HEALTHIA LIMITED
1.020.99%0.01Sức mua mạnh128.254K63.665M-0.02Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HLS HEALIUS LIMITED
3.150.64%0.02Mua1.168M1.948B34.220.0913000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
HMD HERAMED LIMITED
0.23-6.12%-0.01Mua4.581M10.825M-0.16Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IDT IDT AUSTRALIA LIMITED
0.150.00%0.00Bán10.600K35.454M-0.03156.00Dược phẩm
IDX INTEGRAL DIAGNOSTICS LIMITED
3.420.29%0.01Theo dõi280.750K620.537M26.130.13Cơ sở và Dịch vụ Y tế
IHL IMPRESSION HEALTHCARE LIMITED
0.074.41%0.00Bán457.891K47.424M-0.01Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
IMC IMMURON LIMITED
0.130.00%0.00Bán376.147K21.218M-0.0325.00Dược phẩm
IMM IMMUTEP LIMITED
0.24-5.77%-0.01Sức bán mạnh1.517M94.422M-0.0619.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IMR IMRICOR MEDICAL SYSTEMS, INC.
1.221.67%0.02Mua24.900K93.574M-0.13Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IMU IMUGENE LIMITED
0.0613.21%0.01Mua98.976M191.322M-0.000.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IPD IMPEDIMED LIMITED
0.19-5.00%-0.01Mua1.182M101.954M-0.0667.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
IVX INVION LIMITED
0.01-10.00%-0.00Sức bán mạnh2.060M55.006M-0.008.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
IXC INVEX THERAPEUTICS LTD
0.74-8.59%-0.07Mua121.175K25.469MDược phẩm
JHC JAPARA HEALTHCARE LIMITED
1.151.33%0.01Mua272.278K301.989M18.320.065081.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
JHL JAYEX HEALTHCARE LIMITED
0.04-5.00%-0.00Mua150.000K6.559M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
KZA KAZIA THERAPEUTICS LIMITED
0.443.53%0.01Mua69.089K27.353M-0.1812.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LBT LBT INNOVATIONS LIMITED
0.188.82%0.01Mua732.935K40.008M-0.02Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LCT LIVING CELL TECHNOLOGIES LIMITED
0.020.00%0.00Bán213.933K10.857M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
LSH LIFESPOT HEALTH LTD
0.04-10.87%-0.01Bán20.000K3.180M-0.02Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
M7T MACH7 TECHNOLOGIES LIMITED
0.710.00%0.00Sức mua mạnh105.113K105.536M-0.05Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MDC MEDLAB CLINICAL LIMITED
0.390.00%0.00Bán137.130K82.298M-0.0414.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MDR MEDADVISOR LIMITED
0.350.00%0.00Bán189.710K601.499M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MDRDA MEDADVISOR DEF SET
0.350.00%0.0037.498K601.499M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MEB MEDIBIO LIMITED
0.01-11.11%-0.00Bán1.416M8.956M-0.034.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MEM MEMPHASYS LIMITED.
0.060.00%0.00Bán301.468K32.458M-0.0024.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MMJ MMJ GROUP HOLDINGS LIMITED
0.179.68%0.01Bán279.707K35.673M1.650.09Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
MSB MESOBLAST LIMITED
1.78-0.28%-0.01Bán452.033K883.800M-0.2783.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
MVF MONASH IVF GROUP LIMITED
1.04-0.95%-0.01Bán68.679K247.575M12.480.08537.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
MVP MEDICAL DEVELOPMENTS INTERNATIONAL LIMITED
6.264.16%0.25Mua359.656K393.756M385.010.0258.00Dược phẩm
MX1 MICRO-X LIMITED
0.220.00%0.00Bán152.265K34.341M-0.07Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
MXC MGC PHARMACEUTICALS LTD
0.03-2.86%-0.00Bán5.788M41.255M-0.00Dược phẩm
MYX MAYNE PHARMA GROUP LIMITED
0.55-0.91%-0.01Bán5.128M870.615M-0.17850.00Dược phẩm
NAN NANOSONICS LIMITED
7.27-1.36%-0.10Mua1.313M2.211B164.220.05286.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
NEU NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
2.48-0.80%-0.02Bán47.794K256.671M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NHL NOVITA HEALTHCARE LIMITED
0.07-5.48%-0.00Mua53.403M44.802M-0.015.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NOX NOXOPHARM LIMITED
0.35-1.41%-0.01Sức bán mạnh46.656K43.523M-0.09Dược phẩm
NSB NEUROSCIENTIFIC BIOPHARMACEUTICALS LTD
0.244.26%0.01Mua210.294K13.869M-0.03Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
NTI NEUROTECH INTERNATIONAL LIMITED
0.010.00%0.00Bán514.256K2.036M-0.04Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
NVL NATIONAL VETERINARY CARE LTD
2.332.19%0.05Mua56.263K152.763M18.840.12Cơ sở và Dịch vụ Y tế
NXS NEXT SCIENCE LIMITED
2.590.00%0.00Bán87.544K275.499MDược phẩm
OCA OCEANIA HEALTHCARE LIMITED
0.998.20%0.07Mua14.100K633.568M14.790.072612.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
OCC ORTHOCELL LIMITED
0.55-2.65%-0.01Mua799.888K86.652M-0.05Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OIL OPTISCAN IMAGING LIMITED
0.04-7.14%-0.00Bán880.270K18.337M-0.018.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
ONT 1300 SMILES LIMITED
6.250.32%0.02Bán5.000K147.516M18.980.33357.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
OPT OPTHEA LIMITED
2.77-7.67%-0.23Bán6.324M748.245M-0.095.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OSL ONCOSIL MEDICAL LTD
0.18-2.70%-0.01Sức mua mạnh891.606K116.681M-0.012.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
OSP OSPREY MEDICAL INC
0.04-4.76%-0.00Sức bán mạnh653.888K18.135M-0.0723.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
OSX OSTEOPORE LIMITED
0.84-3.45%-0.03Bán25.135K43.340MPhân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
OVN OVENTUS MEDICAL LIMITED
0.554.76%0.03Mua198.585K58.813M-0.07Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PAA PHARMAUST LIMITED
0.100.00%0.00Bán347.588K29.423M-0.0152.00Dược phẩm
PAB PATRYS LIMITED
0.025.00%0.00Mua3.344M21.395M-0.0015.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PAR PARADIGM BIOPHARMACEUTICALS LIMITED..
3.46-5.98%-0.22Mua856.550K707.325M-0.11Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PBP PROBIOTEC LIMITED
1.99-1.00%-0.02Mua216.400K150.305M30.430.07111.00Dược phẩm
PGC PARAGON CARE LIMITED
0.450.00%0.00Mua96.986K152.048M16.260.030.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
PIQ PROTEOMICS INTERNATIONAL LABORATORIES LTD
0.330.00%0.00Mua72.097K26.627M-0.02Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PKS PKS HOLDINGS LIMITED
0.18-2.63%-0.01Mua1.206M23.017M-0.01Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PME PRO MEDICUS LIMITED
26.24-0.04%-0.01Mua554.930K2.720B143.330.1879.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
PNV POLYNOVO LIMITED
1.85-6.09%-0.12Bán11.113M1.302B-0.0047.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PSQ PACIFIC SMILES GROUP LIMITED
1.857.25%0.12Sức mua mạnh365.159K262.189M30.580.06800.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
PTX PRESCIENT THERAPEUTICS LIMITED
0.0727.59%0.02Mua20.408M22.867M-0.023.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
PXS PHARMAXIS LTD
0.23-2.08%-0.01Mua153.743K94.636M-0.05107.00Dược phẩm
PYC PHYLOGICA LIMITED
0.060.00%0.00Mua860.849K139.243M-0.0023.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
QTM QUANTUM HEALTH GROUP LIMITED
0.024.35%0.00Mua599.016K25.951M13.860.00275.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
RAC RACE ONCOLOGY LTD
0.143.70%0.01Sức mua mạnh2.385K14.735M-0.05Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RCE RECCE PHARMACEUTICALS LTD
0.25-1.96%-0.01Bán104.966K34.123M-0.03Dược phẩm
REG REGIS HEALTHCARE LIMITED
2.96-1.00%-0.03Bán297.468K898.955M17.680.178800.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RGS REGENEUS LTD
0.103.16%0.00Mua171.602K24.073M-0.03Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
RHC RAMSAY HEALTH CARE LIMITED
71.58-1.06%-0.77Mua525.534K14.530B27.482.6580000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
RHT RESONANCE HEALTH LIMITED
0.156.90%0.01Sức mua mạnh6.734M61.262M46.330.0018.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
RHY RHYTHM BIOSCIENCES LIMITED
0.160.00%0.00Sức bán mạnh27.000K9.960M-0.03Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
RMD RESMED INC
21.80-0.14%-0.03Mua915.426K31.294B50.834.327240.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
RNO RHINOMED LIMITED
0.232.27%0.01Bán2.823K37.225M-0.04Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
RSH RESPIRI LIMITED
0.091.14%0.00Mua109.953K46.278M-0.022.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
S66 STAR COMBO PHARMA LIMITED
0.480.00%0.00Bán35041.576M-0.02Dược phẩm
SCU STEMCELL UNITED LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh573.599K8.341M-0.0031.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SDI SDI LIMITED
0.860.58%0.01Bán27.409K102.224M13.950.06275.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
SDX SIENNA CANCER DIAGNOSTICS LIMITED
0.042.86%0.00Sức bán mạnh103.333K10.117M-0.01Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SHL SONIC HEALTHCARE LIMITED
29.62-0.70%-0.21Mua1.241M14.138B24.601.2237000.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SIL SMILES INCLUSIVE LIMITED
0.04-2.63%-0.00Bán280.659K5.063M-0.49Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SNZ SUMMERSET GROUP HOLDINGS LIMITED
6.994.02%0.27Sức mua mạnh1.209K1.570B7.440.951438.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
SOM SOMNOMED LIMITED
2.800.36%0.01Mua980175.224M-0.00300.00Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
SPL STARPHARMA HOLDINGS LIMITED
1.320.00%0.00Sức mua mạnh974.648K490.637M-0.0448.00Dược phẩm
SUD SUDA PHARMACEUTICALS LTD
0.050.00%0.00Bán279.542K9.816M-0.1014.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SUDDA SUDA DEF SET
0.0815.94%0.01209.220K9.816M-0.1014.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
SVA SIMAVITA LIMITED
0.010.00%0.00Bán792.887K14.085M-0.01Phân phối, Vật tư & Thiết bị Y tế
TDL TBG DIAGNOSTICS LIMITED
0.040.00%0.00Mua2.620K9.791M-0.0141.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
TLX TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED
1.84-3.66%-0.07Mua1.062M417.079M-0.0943.00Công nghệ sinh học & Nghiên cứu Y khoa
TTB TOTAL BRAIN LIMITED
0.090.00%0.00Mua13.533M88.618M-0.0126.00Cơ sở và Dịch vụ Y tế
UBI UNIVERSAL BIOSENSORS INC.
0.190.00%0.00Bán11.800K33.734M-0.0597.00Thiết bị & Công nghệ Y tế tiên tiến
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất