Công nghiệp (Khu vực)

155
Cổ phiếu
183.244B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.901M
Khối lượng
+3.25%
Tỷ suất Cổ tức
+0.91%
Thay đổi
+3.66%
Hiệu suất Tháng
+30.42%
Hiệu suất Năm
+32.98%
Hiệu suất YTD
           
14D 1414 DEGREES LIMITED
0.19-5.00%-0.01Sức bán mạnh95.812K28.089M-0.02Phụ kiện & Thiết bị Điện
1AG ALTERRA LIMITED
0.04-7.50%-0.00Bán63.034K5.904M-0.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
1AL ONEALL INTERNATIONAL LIMITED
0.80-4.76%-0.04Sức bán mạnh650104.013M27.770.03Nhà cung cấp dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
8IH 8I HOLDINGS LTD
0.1018.75%0.01Mua78.500K34.427M-0.03Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
A2B A2B AUSTRALIA LIMITED
1.49-1.32%-0.02Bán177.855K181.850M15.310.10538.00Vận tải Hành khách, Đường bộ và Đường biển
ACF ACROW FORMWORK AND CONSTRUCTION SERVICES LIMITED
0.271.89%0.01Mua101.928K46.377M9.850.03Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
AD1 APPLYDIRECT LIMITED
0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh125.000K8.221M-0.02Dịch vụ Việc làm
AEI AERIS ENVIRONMENTAL LTD
0.27-3.57%-0.01Mua54.151K57.172M-0.0221.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
AIA AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED
8.360.72%0.06Bán163.497K9.880B20.530.40300.00Dịch vụ Sân bay
AIZ AIR NEW ZEALAND LIMITED
2.680.37%0.01Sức mua mạnh86.516K2.986B12.130.2211793.00Hàng không
AJL AJ LUCAS GROUP LIMITED
0.120.00%0.00Bán147.772K93.762M-0.03355.00Xây dựng & Kỹ thuật
AKG ACADEMIES AUSTRALASIA GROUP LIMITED
0.660.77%0.01Mua1.000K82.949M17.860.0444.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ALQ ALS LIMITED
8.06-3.24%-0.27Theo dõi944.398K4.044B24.400.3415000.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
ALX ATLAS ARTERIA
8.050.75%0.06Mua1.081M5.459B-0.02Đường cao tốc & Đường ray
ANG AUSTIN ENGINEERING LIMITED
0.170.00%0.00Bán15.796K101.296M65.790.001719.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
APT AFTERPAY TOUCH GROUP LIMITED
36.561.27%0.46Mua1.651M9.079B-0.19133.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
AQZ ALLIANCE AVIATION SERVICES LIMITED
2.434.29%0.10Mua118.729K292.454M12.840.18534.00Hàng không
ARA ARIADNE AUSTRALIA LIMITED
0.621.64%0.01Bán20.272K120.104M-0.0113.00Đường cao tốc & Đường ray
ASB AUSTAL LIMITED
4.15-0.24%-0.01Bán1.089M1.467B24.090.185700.00Đóng tàu
ASH ASHLEY SERVICES GROUP LIMITED
0.33-7.14%-0.03Bán261.323K50.392M9.290.04355.00Dịch vụ Việc làm
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.0312.50%0.00Mua10.935M74.002M-0.0069.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
AZJ AURIZON HOLDINGS LIMITED
5.941.19%0.07Mua5.380M11.682B24.700.244728.00Vận tải đường bộ và Logistics
BIN BINGO INDUSTRIES LIMITED
2.12-0.93%-0.02Bán2.025M1.405B54.070.04990.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
BOL BOOM LOGISTICS LIMITED
0.17-2.86%-0.01Sức mua mạnh177.647K76.859M-0.01450.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BPP BABYLON PUMP & POWER LIMITED
0.020.00%0.00Bán4012.186M-0.010.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
BSA BSA LIMITED
0.43-2.27%-0.01Bán74.526K188.426M17.520.03234.00Xây dựng & Kỹ thuật
CDD CARDNO LIMITED
0.94-3.61%-0.04Sức bán mạnh46.069K430.941M-0.108100.00Xây dựng & Kỹ thuật
CGL THE CITADEL GROUP LIMITED
3.490.00%0.00Bán25.295K171.915M22.180.16Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
CGR CML GROUP LIMITED
0.45-2.17%-0.01Sức bán mạnh547.029K92.634M11.540.0444.00Dịch vụ Việc làm
CI1 CREDIT INTELLIGENCE LTD
0.01-6.67%-0.00Sức bán mạnh40.000K14.042M25.000.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CIM CIMIC GROUP LIMITED
32.710.03%0.01Mua496.067K10.603B13.522.4247000.00Xây dựng & Kỹ thuật
CLH COLLECTION HOUSE LIMITED
1.20-1.24%-0.01Sức bán mạnh145.536K167.962M5.490.22958.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
CLQ CLEAN TEQ HOLDINGS LIMITED
0.270.00%0.00Bán619.164K201.544M-0.0223.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
CLX CTI LOGISTICS LIMITED
0.782.63%0.02Bán4.567K57.021M71.900.01293.00Vận tải đường bộ và Logistics
CVL CIVMEC LIMITED
0.405.26%0.02Mua1.400K196.430M32.750.01417.00Xây dựng & Kỹ thuật
CWY CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED
2.030.50%0.01Mua4.838M4.130B33.710.065900.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
DCG DECMIL GROUP LIMITED
0.88-0.56%-0.01Sức bán mạnh23.965K210.905M14.210.06554.00Xây dựng & Kỹ thuật
DOW DOWNER EDI LIMITED
8.130.25%0.02Sức mua mạnh940.687K4.823B19.160.4353000.00Xây dựng & Kỹ thuật
EAX ENERGY ACTION LIMITED
0.320.00%0.00Mua11.500K8.305M-0.4764.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ECL EXCELSIOR CAPITAL LTD
1.192.16%0.03Bán17.713K34.358M8.350.1460.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
ECT ENVIRONMENTAL CLEAN TECHNOLOGIES LIMITED.
0.000.00%0.00Bán33.334K12.001M-0.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
EGL ENVIRONMENTAL GROUP LIMITED (THE)
0.042.50%0.00Bán100.000K8.919M9.030.0068.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
EGN ENGENCO LIMITED
0.520.00%0.00Mua7.091K162.958M11.460.05500.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
EHL EMECO HOLDINGS LIMITED
1.961.30%0.03Theo dõi1.058M623.800M25.060.08500.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
EML EML PAYMENTS LIMITED
4.403.04%0.13Mua2.624M1.072B133.100.03223.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ENE ENEVIS LIMITED
0.140.00%0.00Bán3.116K9.659M439.390.0099.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
EOS ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED
6.80-6.21%-0.45Mua440.210K696.753M37.650.19218.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
EVO EVOLVE EDUCATION GROUP LIMITED
0.124.35%0.01Mua3.002M114.253M-0.14Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
EVS ENVIROSUITE LIMITED
0.35-7.89%-0.03Mua3.118M140.677M-0.02Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
EVZ EVZ LIMITED
0.190.00%0.00Mua20018.262M11.100.0241.00Xây dựng & Kỹ thuật
FBR FBR LTD
0.063.28%0.00Bán1.343M85.622M-0.0111.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
FLC FLUENCE CORPORATION LIMITED
0.513.06%0.01Mua71.443K263.348M-0.081500.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
FLN FREELANCER LIMITED
0.771.32%0.01Sức bán mạnh36.796K350.903M-0.00458.00Dịch vụ Việc làm
HIL HILLS LIMITED
0.23-2.17%-0.01Bán226.516K53.357M-0.04734.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
HIT HITECH GROUP AUSTRALIA LIMITED
1.080.00%0.00Bán90041.284M14.240.0854.00Dịch vụ Việc làm
HNG HGL LIMITED
0.350.00%0.00Bán15.000K21.102M33.330.01260.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
HRL HRL HOLDINGS LTD
0.110.00%0.00Mua350.000K54.274M-0.01Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
HYD HYDRIX LIMITED
0.03-3.03%-0.00Sức mua mạnh731.659K22.088M-0.015.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
ICT ICOLLEGE LIMITED
0.06-1.79%-0.00Bán176.929K27.823M-0.004.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
IEL IDP EDUCATION LIMITED
16.372.31%0.37Mua1.626M4.061B61.310.26Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
IGE INTEGRATED GREEN ENERGY SOLUTIONS LTD
0.11-4.35%-0.01Bán201.443K30.370M-0.028.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
IGN IGNITE LIMITED
0.03-3.57%-0.00Bán100.000K2.419M-0.06351.00Dịch vụ Việc làm
IPH IPH LIMITED
8.171.36%0.11Bán548.431K1.591B30.130.27630.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
JLG JOHNS LYNG GROUP LIMITED
1.830.00%0.00Mua83.655K407.531M30.330.06600.00Xây dựng & Kỹ thuật
KKT KONEKT LIMITED
0.490.41%0.00Mua100.000K51.307M32.330.02296.00Dịch vụ Việc làm
KOV KORVEST LTD
3.200.00%0.00Mua4.711K35.770M12.410.26178.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
KPG KELLY PARTNERS GROUP HOLDINGS LIMITED
0.93-2.11%-0.02Mua32.289K42.310M17.370.05Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
KSC K & S CORPORATION LIMITED
1.780.56%0.01Bán25.120K225.284M93.400.021150.00Vận tải đường bộ và Logistics
KTG K-TIG LIMITED
0.34-1.45%-0.016.414M34.218M-0.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
KYK KYCKR LIMITED
0.230.00%0.00Mua403.522K51.596MDịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
LAU LINDSAY AUSTRALIA LIMITED
0.381.35%0.01Sức mua mạnh2.000K109.345M12.310.03991.00Vận tải đường bộ và Logistics
LBL LASERBOND LIMITED
0.831.22%0.01Mua32.976K77.522M27.600.0315.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
LCM LOGICAMMS LIMITED
0.217.50%0.01Theo dõi5.500K40.159M131.580.00Xây dựng & Kỹ thuật
LHB LIONHUB GROUP LIMITED
0.0033.33%0.00Bán2.200K3.305M-0.00Xây dựng & Kỹ thuật
LNK LINK ADMINISTRATION HOLDINGS LIMITED
5.780.87%0.05Mua1.016M3.060B9.600.606500.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
LYL LYCOPODIUM LIMITED
5.400.00%0.00Bán3.522K214.555M13.000.42301.00Xây dựng & Kỹ thuật
MIL MILLENNIUM SERVICES GROUP LIMITED
0.28-1.72%-0.01Mua19.980K13.319M-0.99Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
MND MONADELPHOUS GROUP LIMITED
15.050.20%0.03Bán152.219K1.416B28.000.545942.00Xây dựng & Kỹ thuật
MNW MINT PAYMENTS LIMITED
0.020.00%0.00Sức bán mạnh27.651K15.706M-0.01Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
MXI MAXITRANS INDUSTRIES LIMITED
0.230.00%0.00Bán80.219K42.567M-0.09786.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
NVO NVOI LTD
0.0115.38%0.00Sức mua mạnh36.379M15.547M-0.004.00Dịch vụ Việc làm
NWH NRW HOLDINGS LIMITED
2.26-1.31%-0.03Bán935.905K860.767M26.820.093145.00Xây dựng & Kỹ thuật
NWL NETWEALTH GROUP LIMITED
9.00-0.66%-0.06Mua687.584K2.153B61.170.15271.00Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
ODA ORCODA LIMITED
0.232.17%0.01Mua6.329K23.454M-0.0010.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
OEC ORBITAL CORPORATION LIMITED
0.290.00%0.00Bán18.124K22.461M-0.0887.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
OFX OFX GROUP LIMITED
1.28-1.53%-0.02Bán277.212K316.492M18.390.07Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
OVH ONEVUE HOLDINGS LIMITED
0.360.00%0.00Bán117.947K96.599MDịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
OVT OVATO LIMITED
0.05-9.09%-0.01Bán111.765K40.260M-0.161698.00Dịch vụ In ấn Thương mại
PET PHOSLOCK ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LIMITED
1.20-3.63%-0.04Bán1.847M687.102M2066.670.0060.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
PG1 PEARL GLOBAL LIMITED
0.09-8.00%-0.01Bán622.614K16.836M-0.03Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
PGX PRIMERO GROUP LIMITED
0.37-5.13%-0.02Bán475.014K58.355M9.250.04Xây dựng & Kỹ thuật
PKD PARKD LTD
0.079.23%0.01Bán67.927K2.769M-0.02Đường cao tốc & Đường ray
PO3 PURIFLOH LIMITED
4.75-4.04%-0.20Bán3.118K155.346M-0.11Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
PPE PEOPLE INFRASTRUCTURE LTD
3.24-0.61%-0.02Mua38.755K236.037M23.040.15Dịch vụ Việc làm
PPH PUSHPAY HOLDINGS LIMITED
2.971.02%0.03Bán17.215K807.637M30.150.10Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
PPS PRAEMIUM LIMITED
0.551.87%0.01Mua3.411M216.828M90.830.01Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
PTB PTB GROUP LIMITED
0.740.68%0.01Mua15.966K55.055M12.870.0613.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
PYG PAYGROUP LIMITED
0.760.00%0.00Mua2.064K39.270M-0.04Dịch vụ Việc làm
QAN QANTAS AIRWAYS LIMITED
6.692.92%0.19Mua15.167M10.048B11.940.5425000.00Hàng không
QFY QUANTIFY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00Sức bán mạnh11.447M5.968M-0.017.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
QHL QUICKSTEP HOLDINGS LIMITED
0.124.17%0.01Mua1.231M85.237M27.520.004.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
QIP QANTM INTELLECTUAL PROPERTY LIMITED
1.330.76%0.01Mua34.711K175.627M15.670.08335.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
QUB QUBE HOLDINGS LIMITED
3.350.90%0.03Sức mua mạnh3.929M5.326B27.040.126500.00Vận tải đường bộ và Logistics
REX REGIONAL EXPRESS HOLDINGS LIMITED
1.33-0.74%-0.01Sức bán mạnh28.923K148.158M8.380.1615.00Hàng không
RFT RECTIFIER TECHNOLOGIES LTD
0.06-1.79%-0.00Bán626.145K76.546M36.600.00114.00Thiết bị Điện nặng
RFX REDFLOW LIMITED
0.05-3.85%-0.00Mua378.101K47.516M-0.02100.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
ROO ROOTS SUSTAINABLE AGRICULTURAL TECHNOLOGIES LTD
0.05-2.08%-0.00Bán153.658K3.582M-0.07Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
RVS REVASUM INC.
1.250.00%0.00Sức bán mạnh2.537K39.444M-0.11106.00Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
RXP RXP SERVICES LIMITED
0.520.97%0.01Mua70.165K82.965M-0.00779.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SCT SCOUT SECURITY LIMITED
0.077.14%0.01Mua480.000K6.659M-0.03Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SDV SCIDEV LTD
0.49-7.55%-0.04Mua1.225M56.849M-0.0322.00Dịch vụ & Thiết bị Môi trường
SEK SEEK LIMITED
21.511.51%0.32Mua477.736K7.432B42.280.51805.00Dịch vụ Việc làm
SFM SANTA FE MINERALS LTD
0.1011.11%0.01Mua10.500K7.282M-0.010.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SGF SG FLEET GROUP LIMITED
2.310.00%0.00Bán38.490K604.980M9.980.23670.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SGH SLATER & GORDON LIMITED
1.04-0.95%-0.01Bán5.666K145.350M2.860.424210.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SGI STEALTH GLOBAL HOLDINGS LTD
0.08-8.14%-0.01Bán34.500K7.497M12.120.01Tập đoàn Công nghiệp
SIQ SMARTGROUP CORPORATION LTD
11.982.22%0.26Mua742.597K1.512B24.870.47605.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SIV SILVER CHEF LIMITED
0.710.70%0.01Mua3.301K27.880M-1.6534.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SLM SALMAT LIMITED
0.47-5.00%-0.03Bán36.564K99.761M-0.136791.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SMN STRUCTURAL MONITORING SYSTEMS PLC
0.981.55%0.01Sức mua mạnh146.540K112.095M-0.04104.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
SMP SMARTPAY HOLDINGS LIMITED
0.18-2.63%-0.01Sức mua mạnh5.000K29.921M-0.01Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SMX SECURITY MATTERS LIMITED
0.28-6.67%-0.02Bán20.016K20.941M-0.10Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SND SAUNDERS INTERNATIONAL LIMITED
0.3011.11%0.03Mua102.100K30.854M-0.02185.00Xây dựng & Kỹ thuật
SOP SYNERTEC CORPORATION LIMITED
0.05-4.17%-0.00Bán31.966K10.152M-0.00Xây dựng & Kỹ thuật
SPZ SMART PARKING LIMITED
0.19-9.52%-0.02Bán155.000K74.380M-0.01Đường cao tốc & Đường ray
SRG SRG GLOBAL LIMITED
0.400.00%0.00Bán221.277K176.166M16.270.02198.00Xây dựng & Kỹ thuật
SRH SAFEROADS HOLDINGS LIMITED
0.2215.79%0.03Mua16.000K8.008M-0.0045.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SSM SERVICE STREAM LIMITED
2.631.54%0.04Mua1.945M1.040B20.050.131500.00Xây dựng & Kỹ thuật
STG STRAKER TRANSLATIONS LIMITED
1.74-1.69%-0.03Bán29.218K93.100M120.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
SVW SEVEN GROUP HOLDINGS LIMITED
17.37-0.91%-0.16Mua366.496K5.949B27.470.654300.00Máy móc & Phương tiện hạng nặng
SWF SELFWEALTH LIMITED
0.260.00%0.00Mua230.005K44.298M-0.02Dịch vụ Thông tin Chuyên nghiệp
SXE SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD
0.56-1.75%-0.01Bán60.078K133.418M10.570.051000.00Xây dựng & Kỹ thuật
SYD SYDNEY AIRPORT
8.372.20%0.18Sức mua mạnh2.113M18.486B46.380.1831000.00Dịch vụ Sân bay
SZL SEZZLE INC.
2.708.43%0.21Mua522.813K187.785MDịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
TCL TRANSURBAN GROUP
14.661.10%0.16Bán6.011M38.788B207.830.071200.00Đường cao tốc & Đường ray
THC THC GLOBAL GROUP LIMITED
0.41-2.41%-0.01Sức bán mạnh356.709K55.919M-0.09Tập đoàn Công nghiệp
TPP TEMPO AUSTRALIA LTD
0.04-2.33%-0.00Bán13.650K10.355M-0.10Xây dựng & Kỹ thuật
TPS THREAT PROTECT AUSTRALIA LIMITED
0.140.00%0.00Sức bán mạnh18.070K28.790M-0.0740.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
TTT TITOMIC LIMITED
1.28-2.65%-0.04Bán202.906K162.490M-0.06Máy móc & Thiết bị Công nghiệp
UCW UCW LIMITED
0.190.00%0.00Mua7.584K21.056M22.430.0198.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
UTR ULTRACHARGE LIMITED
0.000.00%0.00Bán300.000K2.147M-0.01Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
UUV UUV AQUABOTIX LTD
0.00-20.00%-0.00Sức bán mạnh2.100M2.585M-0.02Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
VAH VIRGIN AUSTRALIA HOLDINGS LIMITED
0.16-3.03%-0.01Bán330.235K1.393B-0.0410620.00Hàng không
VMG VDM GROUP LIMITED
0.0050.00%0.00Mua1.305M18.833M-0.0042.00Xây dựng & Kỹ thuật
VMX VALMEC LIMITED
0.30-6.25%-0.02Bán63.114K40.230M11.370.03Xây dựng & Kỹ thuật
VRS VERIS LIMITED
0.05-1.92%-0.00Bán1.244M18.871M-0.11700.00Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
WAT WATERCO LIMITED
2.050.00%0.00Mua1.944K75.097M33.730.06566.00Phụ kiện & Thiết bị Điện
WHK WHITEHAWK LIMITED
0.085.41%0.00Mua869.557K11.685M-1.92Dịch vụ Hỗ trợ Kinh doanh
WLL WELLCOM GROUP LIMITED
6.83-0.15%-0.01Bán12.236K268.329M17.200.40165.00Dịch vụ In ấn Thương mại
WSI WESTSTAR INDUSTRIAL LIMITED
0.03-7.41%-0.00Bán6.432M16.625M22.130.00Xây dựng & Kỹ thuật
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất