Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

584
Cổ phiếu
602.737B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.272M
Khối lượng
+1.32%
Thay đổi
+5.02%
Hiệu suất Tháng
+40.55%
Hiệu suất Năm
+6.11%
Hiệu suất YTD
           
4CE FORCE COMMODITIES LIMITED
0.010.00%0.00Bán278.909K6.692M-0.02Kim loại quý
A1G AFRICAN GOLD LTD.
0.188.82%0.01Mua5.000KKim loại quý
A1M AIC MINES LIMITED
0.31-3.12%-0.01Bán1.504K16.530M-0.10Kim loại quý
A4N ALPHA HPA LIMITED
0.200.00%0.00Mua167.961K129.581M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AAJ ARUMA RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán25.000K2.128M-0.00Kim loại quý
AAR ANGLO AUSTRALIAN RESOURCES NL
0.102.94%0.00Mua890.670K41.390M-0.00Kim loại quý
ABC ADELAIDE BRIGHTON LIMITED
3.680.82%0.03Mua410.235K2.379B28.630.131568.00Vật liệu Xây dựng
ABX AUSTRALIAN BAUXITE LIMITED.
0.124.35%0.01Mua93.912K16.786M-0.02Nhôm
ACB A-CAP ENERGY LIMITED
0.010.00%0.00Bán4.128K9.591M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ACP AUDALIA RESOURCES LIMITED
0.01-10.00%-0.00Mua50.160K5.779M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ACS ACCENT RESOURCES NL
0.010.00%0.00Bán8.000K905.000K-0.02Kim loại quý
ADD ADAVALE RESOURCES LIMITED
0.061.75%0.00Mua875.179K9.074M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ADN ANDROMEDA METALS LIMITED
0.052.17%0.00Mua5.591M66.337M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADT ADRIATIC METALS PLC
1.892.45%0.04Mua383.293K326.997M30.00Kim loại / Khoáng sản khác
ADV ARDIDEN LTD
0.0033.33%0.00Mua130.262K7.154M-0.00Kim loại quý
ADY ADMIRALTY RESOURCES NL.
0.010.00%0.00Bán80.000K6.955M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AEE AURA ENERGY LIMITED
0.01-16.67%-0.00Bán2.233M9.176M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AEV AVENIRA LIMITED
0.010.00%0.00Bán497.299K5.730M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
AFL AF LEGAL GROUP LTD
0.166.67%0.01Theo dõi225.505K62.916M-0.02Kim loại quý
AFR AFRICAN ENERGY RESOURCES LIMITED
0.042.86%0.00Mua440.499K21.804M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AGD AUSTRAL GOLD LIMITED
0.080.00%0.00Mua8045.311M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
AGG ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED
6.222.64%0.16Mua9.497K12.584B41.970.14Kim loại quý
AGR AGUIA RESOURCES LIMITED
0.10-4.55%-0.01Sức bán mạnh150.313K23.290M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AGS ALLIANCE RESOURCES LIMITED
0.10-4.55%-0.01Bán10016.174M-0.01Kim loại quý
AGY ARGOSY MINERALS LIMITED
0.09-1.08%-0.00Mua115.393K94.814M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AIS AERIS RESOURCES LIMITED
0.0613.73%0.01Mua89.007K23.241M-0.03Kim loại quý
AIV ACTIVEX LIMITED
0.09-50.00%-0.09Bán17.553K15.950M-0.00Kim loại quý
AJM ALTURA MINING LIMITED
0.061.61%0.00Mua4.355M156.117M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AL8 ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán52.654K4.145M-0.037.00Kim loại / Khoáng sản khác
ALK ALKANE RESOURCES LIMITED
0.69-4.83%-0.04Mua1.996M420.524M15.760.05Kim loại quý
ALY ALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Bán77.272K6.056M-0.02Kim loại quý
AMD Công ty Advanced Micro Devices Inc
0.010.00%0.00Bán149.899K6.352M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AME ALTO METALS LIMITED
0.048.11%0.00Mua341.649K10.855M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AMG AUSMEX MINING GROUP LIMITED
0.070.00%0.00Sức bán mạnh190.782K36.899M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AMI AURELIA METALS LIMITED
0.451.14%0.01Mua528.835K384.305M10.580.04Kim loại / Khoáng sản khác
AML AEON METALS LIMITED.
0.17-5.71%-0.01Bán154.761K118.575M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AMN AGRIMIN LIMITED
0.46-0.00%-0.00Bán356.003K85.844M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ANL AMANI GOLD LIMITED
0.000.00%0.00Mua1.496M12.271M-0.01Kim loại quý
ANW AUS TIN MINING LTD
0.000.00%0.00Bán4.000M2.608M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AO1 ASSETOWL LIMITED
0.010.00%0.00Bán63.416K2.109M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
AOA AUSMON RESOURCES LIMITED
0.0050.00%0.00Mua300.000K1.898M-0.00Kim loại quý
AON APOLLO MINERALS LIMITED
0.030.00%0.00Mua505.000K9.416M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
AOU AUROCH MINERALS LTD
0.0610.91%0.01Bán318.979K8.108M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
APC AUSTRALIAN POTASH LIMITED
0.100.00%0.00Sức mua mạnh18.181K40.170M262.500.00Kim loại quý
AQC AUSTRALIAN PACIFIC COAL LIMITED
0.200.00%0.00Mua46110.097M-0.26Kim loại / Khoáng sản khác
AQD AUSQUEST LIMITED
0.017.69%0.00Mua76.923K9.469M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AQG ALACER GOLD CORP.
7.410.68%0.05Mua57.202K2.169B19.310.382283.00Kim loại quý
AQI ALICANTO MINERALS LIMITED
0.050.00%0.00Mua256.300K9.881M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
AQX ALICE QUEEN LIMITED
0.030.00%0.00Mua1.839M21.874M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
ARD ARGENT MINERALS LIMITED
0.020.00%0.00Bán135.625K10.122M-0.013.00Kim loại / Khoáng sản khác
ARE ARGONAUT RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán150.000K6.314M-0.00Kim loại quý
ARL ARDEA RESOURCES LIMITED
0.59-3.25%-0.02Mua138.503K72.139M-0.01Kim loại quý
ARM AURORA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Bán557.158K2.343M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
ARN ALDORO RESOURCES LIMITED
0.17-5.56%-0.01Mua248.390KKim loại / Khoáng sản khác
ARO ASTRO RESOURCES NL
0.000.00%0.00Bán1.750M2.544M-0.00Kim loại quý
ARS ALT RESOURCES LIMITED
0.025.00%0.00Mua600.000K11.750M-0.01Kim loại quý
ARU ARAFURA RESOURCES LIMITED
0.09-2.27%-0.00Bán656.970K92.830M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ARV ARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.03-3.70%-0.00Bán422.205K25.346M-0.01Kim loại quý
ASN ANSON RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Mua338.846K21.599M-0.01Thép
ASQ AUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.0422.22%0.01Mua200.000K7.719M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
ATC ALTECH CHEMICALS LTD
0.07-19.78%-0.02Bán4.472M73.655M-0.0110.00Kim loại / Khoáng sản khác
AUC AUSGOLD LIMITED
0.025.56%0.00Mua2.644M19.912M-0.00Kim loại quý
AUH AUSTCHINA HOLDINGS LIMITED
0.000.00%0.00Bán739.100K6.214M1.740.00Kim loại quý
AUL AUSTAR GOLD LIMITED
0.24-7.55%-0.02Sức bán mạnh160.076K8.306M-0.43Kim loại quý
AUQ ALARA RESOURCES LIMITED
0.026.25%0.00Bán2.139K10.693M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AUR AURIS MINERALS LIMITED
0.025.56%0.00Mua127.644K7.561M-0.003.00Kim loại / Khoáng sản khác
AUT AUTECO MINERALS LTD
0.010.00%0.00Sức mua mạnh4.151M11.027M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AUZ AUSTRALIAN MINES LIMITED
0.020.00%0.00Mua840.000K60.283M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AVC AUCTUS ALTERNATIVE INVESTMENTS LIMITED
0.217.50%0.01Bán4.672K8.458M-0.21Kim loại / Khoáng sản khác
AVL AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
0.010.00%0.00Mua4.622M33.186M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AVW AVIRA RESOURCES LTD
0.00-50.00%-0.00Sức bán mạnh3.600K1.688M-0.00Kim loại quý
AVZ AVZ MINERALS LIMITED
0.060.00%0.00Mua6.816M129.114M-0.00Kim loại quý
AWC ALUMINA LIMITED
2.321.31%0.03Bán9.613M6.593B8.450.27Nhôm
AWV ANOVA METALS LIMITED
0.01-10.00%-0.00Bán812.347K5.752M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AX8 ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán20.000K1.529M-0.04Kim loại quý
AXE ARCHER MATERIALS LIMITED
0.207.89%0.01Mua1.022M40.360M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
AYR ALLOY RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Mua8.711M4.177M-0.00Kim loại quý
AZI ALTA ZINC LIMITED
0.0111.11%0.00Sức mua mạnh11.771M22.021M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
AZM AZUMAH RESOURCES LIMITED
0.030.00%0.00Bán15.000K32.293M-0.00Kim loại quý
AZS AZURE MINERALS LIMITED
0.13-7.14%-0.01Bán53.407K22.707M-0.09Kim loại / Khoáng sản khác
AZY ANTIPA MINERALS LIMITED
0.0125.00%0.00Mua13.781M24.952M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BAR BARRA RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán62.549K12.527M-0.008.00Kim loại quý
BAT BATTERY MINERALS LIMITED
0.01-12.50%-0.00Mua3.936M10.545M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
BC8 BLACK CAT SYNDICATE LIMITED
0.34-1.45%-0.01Theo dõi102.640K29.042M-0.02Kim loại quý
BCI BCI MINERALS LIMITED
0.173.03%0.00Mua360.973K67.818M5.030.03Thép
BCN BEACON MINERALS LIMITED
0.04-2.63%-0.00Bán901.158K108.628M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BD1 BARD1 LIFE SCIENCES LIMITED
0.03-2.94%-0.00Mua1.617M46.484M-0.00Kim loại quý
BDC BARDOC GOLD LIMITED
0.080.00%0.00Mua1.116M116.768M-0.05Kim loại / Khoáng sản khác
BDG BLACK DRAGON GOLD CORP.
0.070.00%0.00Mua30.000K8.315M-0.034.00Kim loại quý
BDI BLINA MINERALS NL
0.000.00%0.00Bán144.003K5.455M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BEM BLACKEARTH MINERALS NL
0.052.00%0.00Mua29.112KKim loại / Khoáng sản khác
BGL BELLEVUE GOLD LIMITED
0.520.00%0.00Mua481.849K296.356M-0.02Kim loại quý
BHP BHP GROUP LIMITED
41.341.82%0.74Sức mua mạnh2.237M205.303B17.062.39Kim loại / Khoáng sản khác
BIS BISALLOY STEEL GROUP LIMITED
1.121.35%0.01Mua1.410K51.095M13.640.08Thép
BKT BLACK ROCK MINING LIMITED
0.054.17%0.00Mua785.000K30.189M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BKW BRICKWORKS LIMITED
20.110.50%0.10Mua53.557K2.984B19.371.041483.00Vật liệu Xây dựng
BKY BERKELEY ENERGIA LIMITED
0.215.00%0.01Bán66151.721M2.090.13Kim loại quý
BLD BORAL LIMITED.
4.961.12%0.06Sức mua mạnh1.714M5.756B26.830.1817104.00Vật liệu Xây dựng
BLK BLACKHAM RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh24.876M51.879M-0.04Kim loại / Khoáng sản khác
BLZ BLAZE INTERNATIONAL LIMITED
0.020.00%0.00Bán65.000K3.570M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BMG BMG RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán80.703K2.341M-0.00Kim loại quý
BMN BANNERMAN RESOURCES LIMITED
0.040.00%0.00Sức bán mạnh429.833K38.116M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BNR BULLETIN RESOURCES LIMITED
0.02-4.76%-0.00Sức bán mạnh89.154K3.765M-0.01Kim loại quý
BOA BOADICEA RESOURCES LIMITED
0.20-16.67%-0.04Bán5.618K13.343M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BOC BOUGAINVILLE COPPER LIMITED
0.300.00%0.00Mua11.074K120.319M-0.0120.00Kim loại / Khoáng sản khác
BPL BROKEN HILL PROSPECTING LIMITED
0.020.00%0.00Bán209.166K5.997M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
BRB BREAKER RESOURCES NL
0.293.57%0.01Bán384.564K64.770M-0.09Kim loại quý
BRV BIG RIVER GOLD LTD
0.02-5.56%-0.00Bán696.211K23.710M-0.02Kim loại quý
BSE BASE RESOURCES LIMITED
0.24-4.00%-0.01Mua3.551K292.902M5.290.05Kim loại / Khoáng sản khác
BSL BLUESCOPE STEEL LIMITED
15.801.22%0.19Sức mua mạnh310.942K7.891B8.221.90Thép
BSM BASS METALS LTD
0.010.00%0.00Mua600.000K19.669M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
BSR BASSARI RESOURCES LIMITED
0.01-6.25%-0.00Mua1.009M38.009M-0.00Kim loại quý
BSX BLACKSTONE MINERALS LIMITED
0.176.06%0.01Mua1.964M31.636M-0.04Kim loại quý
BUX BUXTON RESOURCES LIMITED
0.090.00%0.00Mua112.900K12.245M-0.02Kim loại quý
BYH BRYAH RESOURCES LIMITED
0.0511.36%0.01Mua206.111K4.943M-0.01Kim loại quý
C6C COPPER MOUNTAIN MINING CORPORATION
0.932.78%0.03Mua10.116K169.413M-0.06Kim loại / Khoáng sản khác
CAA CAPRAL LIMITED
0.110.00%0.00Bán20.000K53.283M-0.01900.00Nhôm
CAD CAENEUS MINERALS LTD
0.000.00%0.00Bán342.649M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CAE CANNINDAH RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh200.000K1.933M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
CAP CARPENTARIA RESOURCES LTD
0.033.23%0.00Bán9.712K8.359M-0.01Thép
CAV CARNAVALE RESOURCES LIMITED
0.000.00%0.00Bán195.000K2.991M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CAY CANYON RESOURCES LIMITED
0.161.29%0.00Bán159.354K71.130M-0.02Kim loại quý
CAZ CAZALY RESOURCES LIMITED
0.020.00%0.00Bán850.715K7.961M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
CCZ CASTILLO COPPER LIMITED
0.029.09%0.00Mua1.405M17.068M-0.00Kim loại quý
CDH CHONGHERR INVESTMENTS LTD
0.01-9.09%-0.00Mua18.000K1.302M-0.00Vật liệu Xây dựng
CDT CASTLE MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua71.918K2.135M-0.00Kim loại quý
CDV CARDINAL RESOURCES LIMITED
0.391.84%0.01Sức mua mạnh86.734K187.729M-0.08Kim loại / Khoáng sản khác
CFE CAPE LAMBERT RESOURCES LIMITED
0.010.00%0.00Mua2.447M6.699M-0.01Kim loại quý
CGB CANN GLOBAL LIMITED
0.02-5.88%-0.00Bán1.317M54.834M-0.00Kim loại quý
CGN CRATER GOLD MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán374.000K14.730M-0.02Kim loại quý
CHK COHIBA MINERALS LIMITED
0.010.00%0.00Mua500.000K8.640M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CHN CHALICE GOLD MINES LIMITED
0.291.75%0.01Mua638.769K78.109M-0.04Kim loại quý
CHZ CHESSER RESOURCES LIMITED
0.074.41%0.00Mua369.324K19.404M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
CIA CHAMPION IRON LIMITED
2.942.44%0.07Mua301.560K1.309B16.190.18Kim loại quý
CII CI RESOURCES LIMITED
1.200.00%0.00Bán2.500K138.697M16.000.07Kim loại / Khoáng sản khác
CIO CONNECTED IO LIMITED
0.0033.33%0.00Mua1.401M9.630M-0.00Kim loại quý
CLA CELSIUS RESOURCES LIMITED.
0.01-11.76%-0.00Mua1.116M12.873M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CLZ CLASSIC MINERALS LTD
0.00-33.33%-0.00Bán1.750M21.048M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CMD CASSIUS MINING LIMITED
0.010.00%0.00Bán29.259K2.011M-0.00Kim loại quý
CML CHASE MINING CORPORATION LIMITED
0.020.00%0.00Bán401.855K3.932M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CMM CAPRICORN METALS LTD
1.27-0.39%-0.01Mua133.270K414.114M-0.1512.00Kim loại / Khoáng sản khác
CNB CARNABY RESOURCES LIMITED
0.085.41%0.00Bán424.500K7.103M-0.02Kim loại quý
CNJ CONICO LTD
0.010.00%0.00Bán105.415K3.460M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CNL CELAMIN HOLDINGS LIMITED
0.140.00%0.00Mua20.000K20.559M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
COB COBALT BLUE HOLDINGS LIMITED
0.176.45%0.01Mua458.234K23.396M-0.02Kim loại / Khoáng sản khác
COY COPPERMOLY LIMITED
0.010.00%0.00Sức bán mạnh75.810K12.763M-0.00Kim loại / Khoáng sản khác
CPT CIPHERPOINT LIMITED
0.0812.33%0.01Sức mua mạnh13.650K3.221M-0.26Kim loại / Khoáng sản khác
CR1 CONSTELLATION RESOURCES LIMITED
0.200.00%0.00Bán33.006K7.000M-0.03Kim loại / Khoáng sản khác
CRL COMET RESOURCES LIMITED
0.024.76%0.00Bán30.002K6.216M-0.01Kim loại / Khoáng sản khác
CSD CONSOLIDATED TIN MINES LIMITED
0.14-0.00%-0.00Sức bán mạnh3.000K89.074M-0.07Kim loại / Khoáng sản khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất