Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

725
Cổ phiếu
776.066B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.793M
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+3.80%
Hiệu suất Tháng
+259228.64%
Hiệu suất Năm
+15.65%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AEAURORA ENERGY METALS LIMITED
0.076 AUD−5.00%678.216K0.8414.261M AUD−0.04 AUD−2685.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
1MCMORELLA CORPORATION LIMITED
0.006 AUD0.00%14.948M7.7836.982M AUD−0.00 AUD+97.73%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
29M29METALS LIMITED
0.495 AUD0.00%705.878K0.36340.111M AUD−0.72 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
92E92 ENERGY LIMITED
0.380 AUD+2.70%335.093K1.0640.954M AUD−0.10 AUD−147.06%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
A11ATLANTIC LITHIUM LIMITED
0.540 AUD+4.85%46.796K0.13326.626M AUD−0.02 AUD−87.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
A1GAFRICAN GOLD LTD.
0.034 AUD0.00%14.735K0.075.684M AUD−0.01 AUD−13.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
A1MAIC MINES LIMITED
0.350 AUD+6.06%511.168K1.19159.552M AUD−0.02 AUD+84.74%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
A4NALPHA HPA LIMITED
0.880 AUD−1.12%1.837M2.40831.081M AUD−0.02 AUD+20.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
A8GAUSTRALASIAN METALS LIMITED
0.175 AUD0.00%130.009.121M AUD−0.00 AUD+76.12%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAJARUMA RESOURCES LIMITED
0.033 AUD0.00%112.987K0.116.301M AUD−0.02 AUD−13.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AARASTRAL RESOURCES NL
0.080 AUD+2.56%347.807K0.6361.862M AUD−0.01 AUD+13.64%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AAUANTILLES GOLD LIMITED
0.022 AUD0.00%2.788M1.0818.467M AUD−0.03 AUD−185.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ABCADBRI LIMITED
2.04 AUD+1.49%747.49K2.271.32B AUD12.850.16 AUD−14.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
ABXABX GROUP LIMITED
0.070 AUD−2.78%157.655K0.8517.933M AUD−0.02 AUD−281.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ACMAUSTRALIAN CRITICAL MINERALS LIMITED
0.180 AUD0.00%502.842K0.46Khoáng sản phi năng lượng
ACPAUDALIA RESOURCES LIMITED
0.015 AUD0.00%433.531K0.9610.382M AUD−0.00 AUD−44.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADCACDC METALS LTD
0.071 AUD0.00%227K3.74Khoáng sản phi năng lượng
ADDADAVALE RESOURCES LIMITED
0.009 AUD0.00%183.194K0.196.208M AUD−0.01 AUD−21.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADGADELONG GOLD LIMITED
0.005 AUD0.00%3.201M0.544.174M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADNANDROMEDA METALS LIMITED
0.021 AUD0.00%6.74M0.8468.38M AUD−0.00 AUD+6.25%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADTADRIATIC METALS PLC
Chứng chỉ lưu ký
3.25 AUD−1.52%614.808K2.44954.412M AUD−0.26 AUD−403.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ADVARDIDEN LTD
0.215 AUD0.00%39.457K0.4713.129M AUD0.880.25 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ADVDBARDIDEN DEF SET
0.180 AUD0.00%104.523K13.129M AUDKhoáng sản phi năng lượng
ADYADMIRALTY RESOURCES NL.
0.006 AUD−14.29%687.006K2.039.125M AUD−0.00 AUD−166.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEEAURA ENERGY LIMITED
0.275 AUD−1.79%440.453K0.47186.32M AUD−0.01 AUD−5.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AEVAVENIRA LIMITED
0.013 AUD0.00%7.667M1.5320.847M AUD−0.00 AUD−11.54%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGCAUSTRALIAN GOLD AND COPPER LTD
0.062 AUD+3.33%3870.006.5M AUD−0.02 AUD+8.29%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGDAUSTRAL GOLD LIMITED
0.028 AUD+16.67%88.859K1.1814.695M AUD−0.02 AUD−310.81%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGEALLIGATOR ENERGY LIMITED
0.053 AUD−3.64%26.56M1.61220.152M AUD−0.00 AUD−80.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AGRAGUIA RESOURCES LIMITED
0.012 AUD+9.09%60K0.066.944M AUD−0.01 AUD+85.56%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AGYARGOSY MINERALS LIMITED
0.175 AUD−5.41%41.924M8.96280.881M AUD−0.00 AUD+50.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AHKARK MINES LIMITED
0.210 AUD−12.50%191.288K0.5412.96M AUD−0.02 AUD−100.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AHNATHENA RESOURCES LIMITED
0.004 AUD0.00%203.73K0.524.282M AUD−0.00 AUD−600.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AIIALMONTY INDUSTRIES INC.
Chứng chỉ lưu ký
0.590 AUD+6.31%12.629K1.05132.128M AUD−0.04 AUD+29.10%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AISAERIS RESOURCES LIMITED
0.110 AUD−8.33%9.309M5.16104.175M AUD−0.19 AUD−196.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AKEALLKEM LIMITED
8.60 AUD+1.18%7.759M2.165.389B AUD8.401.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AKNAUKING MINING LIMITED
0.058 AUD−3.33%8.63K0.0511.634M AUD−0.07 AUD+67.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AKOAKORA RESOURCES LIMITED
0.140 AUD0.00%338.672K3.2212.822M AUD−0.02 AUD+20.88%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AL8ALDERAN RESOURCES LIMITED
0.006 AUD0.00%335K0.047.748M AUD−0.00 AUD+41.89%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALBALBION RESOURCES LIMITED
0.070 AUD0.00%88.812K0.854.569M AUD−0.01 AUD−51.55%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALKALKANE RESOURCES LIMITED
0.670 AUD−2.19%566.317K0.76389.217M AUD9.570.07 AUD−24.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ALMALMA METALS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.008 AUD−11.11%200K0.089.936M AUD−0.00 AUD+63.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALVALVO MINERALS LIMITED
0.210 AUD+2.44%55.2K0.2320.023M AUD−0.08 AUD−1126.09%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ALYALCHEMY RESOURCES LIMITED
0.010 AUD0.00%5.102M6.2311.781M AUD−0.00 AUD+12.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AM7ARCADIA MINERALS LIMITED
Chứng chỉ lưu ký
0.085 AUD0.00%74.625K0.917.268M AUD−0.03 AUD+47.39%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMDARROW MINERALS LTD
0.001 AUD0.00%23.8M1.234.536M AUD−0.00 AUD−118.75%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMEALTO METALS LIMITED
0.042 AUD0.00%50K0.3030.711M AUD−0.00 AUD+4.35%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMIAURELIA METALS LIMITED
0.110 AUD0.00%1.372M0.57177.426M AUD−0.04 AUD−208.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AMLAEON METALS LIMITED.
0.010 AUD−16.67%637.365K1.0512.06M AUD−0.00 AUD+64.77%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMMARMADA METALS LIMITED
0.044 AUD+4.76%83.433K0.204.895M AUD−0.03 AUD−223.46%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AMNAGRIMIN LIMITED
0.215 AUD+2.38%7330.0265.808M AUD−0.00 AUD+99.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ANXANAX METALS LIMITED
0.029 AUD+7.41%78.804K0.0616.05M AUD−0.01 AUD−311.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AOAAUSMON RESOURCES LIMITED
0.003 AUD0.00%57.142K0.033.29M AUD−0.00 AUD+37.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AONAPOLLO MINERALS LIMITED
0.031 AUD0.00%52.199K0.1017.254M AUD−0.01 AUD−153.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
APSALLUP SILICA LIMITED
0.056 AUD+5.66%103.867K3.084.733M AUD−0.02 AUD−828.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQDAUSQUEST LIMITED
0.013 AUD+8.33%903.159K3.3210.727M AUD32.500.00 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQIALICANTO MINERALS LIMITED
0.043 AUD−4.44%1.207M2.6927.69M AUD−0.02 AUD+30.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AQXALICE QUEEN LIMITED
0.006 AUD−14.29%434.951K0.862.037M AUD−0.13 AUD−341.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AR3AUSTRALIAN RARE EARTHS LIMITED
0.160 AUD+3.23%65.24K0.2524.667M AUD−0.02 AUD−241.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARDARGENT MINERALS LIMITED
0.011 AUD−8.33%3.607M1.9012.969M AUD−0.00 AUD−32.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AREARGONAUT RESOURCES NL
0.105 AUD+5.00%345.309K1.3011.696M AUD−0.03 AUD+76.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARLARDEA RESOURCES LIMITED
0.450 AUD−2.17%110.169K0.6786.625M AUD−0.02 AUD−34.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARNALDORO RESOURCES LIMITED
0.084 AUD+1.20%19K0.4411.308M AUD−0.03 AUD+11.08%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ARRAMERICAN RARE EARTHS LIMITED
0.175 AUD+2.94%631.035K1.4376.079M AUD−0.01 AUD−1122.22%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ARUARAFURA RARE EARTHS LTD
0.205 AUD−8.89%60.534M11.25422.673M AUD−0.05 AUD−818.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ARVARTEMIS RESOURCES LIMITED
0.024 AUD+4.35%3.975M0.7338.984M AUD−0.01 AUD−31.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AS2ASKARI METALS LIMITED
0.180 AUD−2.70%275.789K4.2014.31M AUD−0.10 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASEASTUTE METALS NL
0.040 AUD0.00%14.285K0.0816.421M AUD−0.01 AUD−24.51%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASMAUSTRALIAN STRATEGIC MATERIALS LIMITED
1.400 AUD0.00%149.073K0.77244.35M AUD−0.17 AUD−5440.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASNANSON RESOURCES LIMITED
0.145 AUD0.00%777.061K0.64186.432M AUD−0.01 AUD−92.59%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASOASTON MINERALS LIMITED
0.033 AUD+10.00%454.078K0.3741.442M AUD−0.02 AUD+24.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
ASQAUSTRALIAN SILICA QUARTZ GROUP LTD
0.060 AUD+20.00%46.57K0.6016.912M AUD−0.01 AUD−66.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ASRASRA MINERALS LIMITED
0.007 AUD−12.50%311.291K0.0511.65M AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
ATMANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK (PT)
Chứng chỉ lưu ký
1.180 AUD0.00%70.023.888B AUD71.080.02 AUD+48.21%3.36%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AUCAUSGOLD LIMITED
0.033 AUD0.00%1.804M0.4873.477M AUD−0.00 AUD+3.85%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AUEAURUM RESOURCES LIMITED
0.185 AUD+2.78%5.4K0.045.4M AUD−0.04 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUGAUGUSTUS MINERALS LIMITED
0.115 AUD+4.55%477.977K1.87Khoáng sản phi năng lượng
AUNAURUMIN LIMITED
0.025 AUD−3.85%259.283K0.718.28M AUD−0.03 AUD+40.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUQALARA RESOURCES LIMITED
0.040 AUD+2.56%149.6K0.7228.724M AUD−0.00 AUD−8.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AURAURIS MINERALS LIMITED
0.009 AUD0.00%70K0.284.29M AUD−0.01 AUD−114.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUTAUTECO MINERALS LTD
0.51 AUD−5.56%580.504K0.82183.987M AUD−0.02 AUD+24.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AUTDAAUTECO DEF SET
0.520 AUD+1.96%449.502K183.987M AUD−0.02 AUD+24.92%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AUZAUSTRALIAN MINES LIMITED
0.014 AUD+7.69%1.463M0.8510.2M AUD−0.01 AUD+30.70%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AVWAVIRA RESOURCES LTD
0.001 AUD−50.00%13.714K0.013.201M AUD−0.00 AUD+25.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AW1AMERICAN WEST METALS LIMITED
0.125 AUD0.00%369.581K0.1842.826M AUD−0.06 AUD−435.58%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AWCALUMINA LIMITED
0.730 AUD−1.35%33.979M3.402.118B AUD−0.05 AUD−191.79%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AWJAURIC MINING LIMITED
0.058 AUD0.00%672.069K1.927.852M AUD−0.01 AUD+21.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AX8ACCELERATE RESOURCES LIMITED
0.049 AUD−2.00%7.405M0.8127.376M AUD−0.01 AUD+68.35%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AXNALLIANCE NICKEL LIMITED
0.053 AUD+1.92%96.889K0.5639.921M AUD−0.01 AUD−1900.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AYMAUSTRALIA UNITED MINING LIMITED
0.002 AUD−33.33%6.033K0.063.685M AUD−0.00 AUD−133.33%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AYTAUSTIN METALS LIMITED
0.009 AUD+12.50%569.109K1.809.143M AUD−0.00 AUD+70.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AZIALTAMIN LIMITED
0.053 AUD0.00%161.293K1.2223.356M AUD−0.01 AUD+66.82%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
AZLARIZONA LITHIUM LIMITED
0.0400 AUD+5.26%17.845M0.36137.125M AUD−0.01 AUD−141.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
AZSAZURE MINERALS LIMITED
3.95 AUD0.00%3.581M1.521.816B AUD−0.06 AUD+2.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
AZYANTIPA MINERALS LIMITED
0.015 AUD0.00%6.476M1.8766.157M AUD−0.00 AUD+35.71%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BATBATTERY MINERALS LIMITED
0.037 AUD−2.63%60K0.374.545M AUD2.020.02 AUD0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BBXBBX MINERALS LIMITED
0.025 AUD−3.85%643.848K1.2216.387M AUD−0.01 AUD−125.00%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BC8BLACK CAT SYNDICATE LIMITED
0.250 AUD−5.66%438.855K0.9572.904M AUD−0.02 AUD−12.68%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
BCABLACK CANYON LIMITED
0.115 AUD−17.86%98.156K2.429.239M AUD−0.04 AUD−83.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
BCIBCI MINERALS LIMITED
0.265 AUD−1.85%61.661K0.39327.656M AUD34.420.01 AUD−79.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh