Chứng khoán Bahraini

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Bahraini bạn có thể đầu tư vào.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.300 USD+1.01%14.68K0.18350.449M BHD4.160.03 BHD5.00%Tài chính
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.075 BHD−0.46%148K0.601.522B BHD11.350.09 BHD−75.96%9.21%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.120 BHD+1.82%9.535K0.43100.8M BHD16.520.07 BHD−33.07%7.82%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ARIGARAB INSURANCE GROUP
0.840 USD+9.09%10K0.2162.803M BHD7.640.04 BHD+23.62%5.95%Tài chính
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
0.498 BHD−0.40%17.645K0.36824.338M BHD11.470.04 BHD+7.43%6.53%Truyền thông
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
0.066 BHD−2.94%50K0.4669.841M BHD6.530.01 BHD0.00%Tài chính
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
0.320 BHD−5.88%51.172K3.3447.811M BHD9.170.03 BHD+18.31%7.81%Tài chính
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
0.096 BHD0.00%17K0.4910.493M BHD9.500.01 BHD+62.90%6.25%Dịch vụ Khách hàng
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
0.510 BHD0.00%3K0.0772.559M BHD15.690.03 BHD+43.81%5.88%Bán Lẻ
EBRITESKAN BANK REALTY INCOME TRUST
0.061 BHD0.00%50K0.8312.078M BHD5.48%Hỗn hợp
ESTERADESTERAD INVESTMENT
0.150 BHD+3.45%10.395K0.2320.926M BHD6.640.02 BHD+98.25%4.00%Hỗn hợp
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.249 USD0.00%113.918K0.23350.411M BHD8.470.01 BHD6.46%Tài chính
Sức mua mạnh
GHGGULF HOTELS GROUP
0.415 BHD+1.22%5K0.0693.788M BHD12.610.03 BHD+1.86%6.02%Dịch vụ Khách hàng
INOVESTINOVEST BSC
0.262 USD−49.32%368.926K2.5532.611M BHD0.00%Tài chính
NASSNASS CORPORATION BSC
0.103 BHD+3.00%437.5K1.6122.153M BHD10.100.01 BHD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.595 BHD−0.34%61K1.311.341B BHD17.550.03 BHD5.15%Tài chính
POLTRYDELMON POULTRY BSC
0.190 BHD0.00%27.3K0.945.813M BHD12.750.01 BHD2.63%Công nghiệp Chế biến
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.198 BHD0.00%60.558K0.09502.054M BHD11.580.02 BHD2.41%Tài chính
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
0.270 BHD0.00%18.247K0.4820.095M BHD5.56%Dịch vụ Phân phối
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
0.125 BHD0.00%60K0.9145.485M BHD8.060.02 BHD−7.19%7.20%Truyền thông