Chứng khoán Bahraini

Cổ phiếu phổ thông là công cụ tài chính có thể thay thế được - nghĩa là có thể bán được - đại diện cho quyền sở hữu một phần nhỏ của công ty. Nếu bạn sở hữu một đơn vị cổ phiếu, gọi là cổ phần, thì bạn là chủ sở hữu một phần của tập đoàn mà nó đại diện. Điều này cho phép bạn hưởng một phần lợi nhuận của công ty đó khi chúng được phân phối lại cho các nhà đầu tư dưới dạng cổ tức. Và - nếu tổ chức tăng giá trị - giá trị cổ phiếu của bạn cũng sẽ tăng tương ứng (điều này cũng đúng nếu công ty giảm giá trị). Vì vậy, không cần phải lo lắng gì thêm, đây là Chứng khoán Bahraini bạn có thể đầu tư vào.

Ticker
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.250USD−3.85%−0.010USD
Bán Mạnh
154.469K38.617K309.587MBHD6.000.02BHDTài chính
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.013BHD−0.10%−0.001BHD
Bán
33.869K34.309K1.435BBHD2.570.39BHDKhoáng sản phi năng lượng
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.225BHD0.25%0.003BHD
Mua
8.15K9.984K109.98MBHD12.990.09BHDVận chuyển
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.468BHD−0.43%−0.002BHD
Bán
64.595K30.23K774.679MBHD11.630.04BHDTruyền thông
BBKBBK BSC
0.488BHD0.00%0.000BHD
Mua
36.079K17.607K798.186MBHD13.940.04BHDTài chính
GHGGULF HOTELS GROUP
0.353BHD0.00%0.000BHD
Bán
50K17.65K79.776MBHD11.650.03BHD770Dịch vụ Khách hàng
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
2.760USD0.00%0.000USD
Mua
430.516K1.188M14.127BBHD29.030.04BHDTài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.604BHD0.00%0.000BHD
Theo dõi
17.5K10.57K1.237BBHD20.340.03BHDTài chính
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.097BHD0.00%0.000BHD
Sức mua mạnh
46K4.462K233.868MBHD8.900.01BHDTài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
0.138BHD0.00%0.000BHD
Bán
50K6.9K50.216MBHDTruyền thông