Chứng khoán Bahraini rủi ro nhất trên thị trường

Beta là một khái niệm đo lường mức độ biến động của cổ phiếu so với thị trường tổng thể. Cổ phiếu có hệ số beta cao có thể là tài sản tốt cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro cao, vì rủi ro đó có nghĩa là chúng cũng mang tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao. Bahrain đủ linh hoạt để cung cấp một số lượng lớn cổ phiếu như vậy - Tất nhiên, đầu tư vào chúng có thể mang lại hiệu quả, nhưng hãy nhớ rằng lợi và hại là hai mặt của cùng một đồng tiền, vì vậy hãy hành động cẩn thận và có lý trí.

Ticker
Thử nghiệm 1 Năm
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
3.021.013BHD−0.10%−0.001BHD
Bán
33.869K34.309K1.435BBHD2.570.39BHDKhoáng sản phi năng lượng
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.480.097BHD0.00%0.000BHD
Sức mua mạnh
46K4.462K233.868MBHD8.900.01BHDTài chính
BBKBBK BSC
0.270.488BHD0.00%0.000BHD
Mua
36.079K17.607K798.186MBHD13.940.04BHDTài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.200.604BHD0.00%0.000BHD
Theo dõi
17.5K10.57K1.237BBHD20.340.03BHDTài chính
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.190.468BHD−0.43%−0.002BHD
Bán
64.595K30.23K774.679MBHD11.630.04BHDTruyền thông
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
0.121.225BHD0.25%0.003BHD
Mua
8.15K9.984K109.98MBHD12.990.09BHDVận chuyển
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
0.110.138BHD0.00%0.000BHD
Bán
50K6.9K50.216MBHDTruyền thông
ABCARAB BANKING CORPORATION
−0.010.250USD−3.85%−0.010USD
Bán Mạnh
154.469K38.617K309.587MBHD6.000.02BHDTài chính
GHGGULF HOTELS GROUP
−0.030.353BHD0.00%0.000BHD
Bán
50K17.65K79.776MBHD11.650.03BHD770Dịch vụ Khách hàng
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
2.760USD0.00%0.000USD
Mua
430.516K1.188M14.127BBHD29.030.04BHDTài chính