Các công ty Bahrain nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Bahrain nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
225.383M BHD0.498 BHD−0.40%26.562K824.338M BHD11.690.04 BHD6.23%6.53%Truyền thông
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
124.761M BHD1.095 BHD0.00%31.125K1.55B BHD9.410.12 BHD−74.08%9.04%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
SEEFSEEF PROPERTIES
20.925M BHD0.153 BHD0.66%11.5K70.38M BHD11.330.01 BHD23.85%5.23%Tài chính
BFMBAHRAIN FLOUR MILLS CO
19.415M BHD0.341 BHD0.29%4.991K8.466M BHD5.340.06 BHD−45.15%7.33%Công nghiệp Chế biến
BCFCBAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
16.302M BHD0.215 BHD−2.27%55.117K43.307M BHD−0.03 BHD−176.30%9.30%Tài chính
NASSNASS CORPORATION BSC
11.802M BHD0.104 BHD0.00%100K22.368M BHD19.620.01 BHD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
10.579M BHD0.127 BHD0.00%17.583K46.213M BHD8.250.02 BHD−6.67%7.09%Truyền thông
CINECOBAHRAIN CINEMA
9.512M BHD0.238 BHD−15.00%7K18.781M BHD11.330.02 BHD6.30%Dịch vụ Khách hàng
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
8.476M BHD0.092 BHD0.00%20K10.056M BHD9.790.01 BHD44.62%6.52%Dịch vụ Khách hàng
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
4.406M BHD0.275 BHD−1.79%22.398K20.467M BHD5.45%Dịch vụ Phân phối
GHGGULF HOTELS GROUP
3.988M BHD0.413 BHD0.00%61.918K93.336M BHD11.600.04 BHD17.49%6.05%Dịch vụ Khách hàng
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
2.488M BHD0.970 BHD−2.02%5K87.3M BHD11.310.09 BHD0.00%9.03%Vận chuyển
ESTERADESTERAD INVESTMENT
1.979M BHD0.137 BHD−2.14%16.893K19.112M BHD7.140.02 BHD74.55%4.38%Hỗn hợp
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
1.196M BHD0.540 BHD−1.82%5.509K76.827M BHD18.750.03 BHD41.87%5.56%Bán Lẻ
EBRITESKAN BANK REALTY INCOME TRUST
553.691K BHD0.061 BHD0.00%40K12.078M BHD5.48%Hỗn hợp
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
0.285 BHD0.00%10K37.999M BHD9.470.03 BHD80.24%7.02%Tài chính
ITHMRITHMAAR HOLDING BSC
0.049 USD8.89%431.68K53.839M BHD−0.01 BHD−223.33%0.00%Tài chính
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
0.335 BHD−1.47%12.109K50.052M BHD10.280.03 BHD11.26%7.46%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.260 USD0.00%435.149K372.398M BHD8.750.01 BHD15.56%6.12%Tài chính
Sức mua mạnh
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.597 BHD0.00%27.653K1.346B BHD19.320.03 BHD7.67%5.14%Tài chính
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.285 USD0.00%40.11K332.939M BHD4.310.02 BHD78.44%5.26%Tài chính
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.177 BHD0.57%338.708K448.806M BHD11.270.02 BHD60.20%2.69%Tài chính
Sức mua mạnh
ARIGARAB INSURANCE GROUP
0.530 USD0.00%18.695K39.627M BHD5.160.04 BHD−3.84%9.43%Tài chính