Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu có thu nhập ròng cao nhất — Thị trường Chứng khoán Bahraini

Thu nhập ròng là lợi nhuận của công ty không bao gồm tất cả các chi phí - nó cho biết khả năng sinh lời thực sự của công ty và mức độ quản lý của công ty. Đó là một công cụ có thể giúp các nhà đầu tư hiểu liệu một công ty có thể đáng để đầu tư hay không (mặc dù đây chỉ là một trong nhiều số liệu). Trong danh sách dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các công ty có thu nhập ròng cao nhất. Bạn có thể bắt đầu thiết kế chiến lược đầu tư của mình ngay lập tức.

           
AUB AHLI UNITED BANK BSC
0.020.020.02650777777.010.02650777777.01157803152.00
BATELCO BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.030.040.04160603000.0034998000.00127449000.00387303000.000.03387303000.0056738000.00
NBB NATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.030.030.03207100000.000.03207100000.0053300000.00
BBK BBK BSC
0.040.040.04191800000.000.04191800000.0052000000.00
GFH GFH FINANCIAL GROUP BSC
0.000.010.01123931587.000.00123931587.0017000815.00
APMTB APM TERMINALS BAHRAIN BSC
0.150.110.1113744000.006134000.0028410000.0043187000.000.1543187000.0013662000.00
BARKA AL BARAKA BANKING GROUP
0.010.020.02448763835.010.01448763835.0113225160.00
ALBH ALUMINIUM BAHRAIN BSC
0.010.210.21455585000.00157356000.00125960000.001061423000.000.011061423000.009755000.00
SALAM AL SALAM BANK B.S.C
0.000.010.0174590000.000.0074590000.009142000.00
KHCB KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC
0.010.010.0135911000.000.0135911000.007986000.00
ZAINBH ZAIN BAHRAIN BSC
0.010.020.0222005000.007624000.0028683000.0061992000.000.0161992000.005405000.00
BNH BAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.040.050.0521993000.000.0421993000.004937000.00
SEEF SEEF PROPERTIES
0.010.010.017096000.001905532.009657510.0012348806.000.0112348806.004524150.00
BMMI BMMI BSC
0.036620200.0015371865.0096410423.000.0396410423.004028086.00
DUTYF BAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
0.010.010.01-247000.000.005483000.0015533000.000.0115533000.002017000.00
INOVEST INOVEST BSC
0.01-0.00-0.00806885.33439059.393340279.305081512.990.015081512.991910794.87
TRAFCO TRAFCO GROUP BSC
0.02923932.003083043.0036872359.000.0236872359.001446226.00
BASREC BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING
0.070.060.06858380.0098586.00999151.005106993.000.075106993.001400033.00
BFM BAHRAIN FLOUR MILLS CO
0.040.170.17-10067400.00-2395450.00-8209300.007054632.000.047054632.001086159.00
ESTERAD ESTERAD INVESTMENT
0.010.010.01752902.002087849.002098807.000.012098807.00753827.00
CPARK BAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
0.010.010.01489260.0074976.00189768.001641173.000.011641173.00658292.00
BCFC BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
-0.02-0.02-0.028950000.0032030000.0083543000.00-0.0283543000.00-4275000.00
NHOTEL NATIONAL HOTELS
-0.05-0.04-0.041088110.00-314488.00-1418513.003911348.00-0.053911348.00-5512664.00
GHG GULF HOTELS GROUP
-0.04-0.01-0.013888820.00941937.00-2420403.0019880003.00-0.0419880003.00-8127985.00
CINECO BAHRAIN CINEMA
-0.18-0.02-0.02-1647080.0039120.00-1063623.002242316.00-0.182242316.00-14130222.00
ITHMR ITHMAAR HOLDING BSC
-0.01-0.00-0.00181954149.00-0.01181954149.00-15728063.00
ABC ARAB BANKING CORPORATION
-0.010.010.01530816000.01-0.01530816000.01-33553000.00
Tải thêm