Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Bahraini với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Bahrain tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Ticker
Doanh thu thuần
(FY)
Giá
Th.đổi % 1 Ngày
Th.đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
Khu vực
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
451.87MBHD1.014BHD0.10%0.001BHD
Bán
349.626K354.521K1.434BBHD2.570.39BHDKhoáng sản phi năng lượng
BATELCOBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
65.891MBHD0.470BHD0.00%0.000BHD
Bán
10K4.7K777.989MBHD11.630.04BHDTruyền thông
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
53.9MBHD0.602BHD0.00%0.000BHD
Bán
57K34.314K1.233BBHD20.270.03BHDTài chính
BBKBBK BSC
53.1MBHD0.490BHD0.41%0.002BHD
Sức mua mạnh
40.34K19.767K798.186MBHD13.940.04BHDTài chính
ABCARAB BANKING CORPORATION
37.763MBHD0.265USD−1.85%−0.005USD
Bán Mạnh
30K7.95K315.416MBHD6.240.02BHDTài chính
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
21.367MBHD0.096BHD0.00%0.000BHD
Sức mua mạnh
81.9K7.862K231.457MBHD9.320.01BHDTài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
5.572MBHD0.138BHD0.00%0.000BHD
Bán
50K6.9K50.216MBHDTruyền thông
SEEFSEEF PROPERTIES
5.018MBHD0.158BHD0.00%0.000BHD
Bán
75K11.85K72.68MBHD10.900.01BHDTài chính
GHGGULF HOTELS GROUP
3.396MBHD0.355BHD0.00%0.000BHD
Mua
10K3.55K80.228MBHD11.720.03BHD770Dịch vụ Khách hàng
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
1.301MBHD0.260BHD0.00%0.000BHD
Bán
138.276K35.952K19.35MBHDDịch vụ Phân phối