Gordon Gekko cho biết

Cổ phiếu Bahraini với thu nhập ròng cao nhất

Tham lam là tốt, nhưng việc chắt lọc bản chất của mong muốn doanh nghiệp không phải là một văn phòng lớn, máy bay tư nhân hay các bẫy quản lý khác - thay vào đó là lợi nhuận kết tinh thuần túy. Và vì vậy thu nhập ròng được coi là trái tim đang đập của thế giới tư bản của chúng ta - biểu thị lợi nhuận của một công ty không bao gồm tất cả các chi phí. Đó là một dấu hiệu cho thấy một doanh nghiệp đang tạo ra tiền mặt tốt như thế nào và doanh nghiệp đó quản lý chi phí tốt như thế nào. Và trong danh sách này, bạn có thể tìm thấy Các công ty Bahrain tạo ra thu nhập ròng lớn nhất.

Doanh thu thuần
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
416.167M BHD1.070 BHD−0.93%328.357K1.251.522B BHD11.300.09 BHD−75.96%9.21%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
70.324M BHD0.499 BHD+0.20%110.192K2.58824.338M BHD11.500.04 BHD+7.43%6.53%Truyền thông
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
68.1M BHD0.594 BHD0.00%66.21K1.451.341B BHD17.520.03 BHD5.15%Tài chính
ABCARAB BANKING CORPORATION
58.153M BHD0.300 USD0.00%70K0.72350.423M BHD4.160.03 BHD5.00%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
34.057M BHD0.249 USD0.00%113.918K0.23350.168M BHD8.470.01 BHD6.46%Tài chính
Sức mua mạnh
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
31.593M BHD0.198 BHD+0.51%150.201K0.29502.054M BHD11.580.02 BHD2.41%Tài chính
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
10.667M BHD0.064 BHD−3.03%70K0.6369.841M BHD6.340.01 BHD0.00%Tài chính
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
7.883M BHD1.128 BHD0.00%1.507K0.08100.8M BHD16.640.07 BHD−33.07%7.82%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ARIGARAB INSURANCE GROUP
7.413M BHD0.840 USD0.00%40K0.8562.798M BHD7.640.04 BHD+23.62%5.95%Tài chính
GHGGULF HOTELS GROUP
6.669M BHD0.415 BHD0.00%55K0.6793.788M BHD12.610.03 BHD+1.86%6.02%Dịch vụ Khách hàng
BNHBAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
6.547M BHD0.505 BHD+1.00%64.28K0.6356.304M BHD7.00%Tài chính
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
6.15M BHD0.320 BHD0.00%8.447K0.4347.811M BHD9.170.03 BHD+18.31%7.81%Tài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
5.713M BHD0.125 BHD0.00%60K0.9145.485M BHD8.060.02 BHD−7.19%7.20%Truyền thông
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
3.689M BHD0.510 BHD0.00%3K0.0772.559M BHD15.690.03 BHD+43.81%5.88%Bán Lẻ
ESTERADESTERAD INVESTMENT
2.161M BHD0.151 BHD+0.67%529.221K12.6020.926M BHD6.680.02 BHD+98.25%4.00%Hỗn hợp
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
1.536M BHD0.270 BHD0.00%18.247K0.4820.095M BHD5.56%Dịch vụ Phân phối
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
809.157K BHD0.096 BHD0.00%17K0.4910.493M BHD9.500.01 BHD+62.90%6.25%Dịch vụ Khách hàng
NASSNASS CORPORATION BSC
589K BHD0.103 BHD+3.00%437.5K1.6122.153M BHD10.100.01 BHD0.00%Dịch vụ Công nghiệp
EBRITESKAN BANK REALTY INCOME TRUST
352.538K BHD0.061 BHD0.00%43.541K0.7112.078M BHD5.48%Hỗn hợp
INOVESTINOVEST BSC
348.294K BHD0.262 USD−49.32%368.926K2.5532.588M BHD0.00%Tài chính
POLTRYDELMON POULTRY BSC
24.642K BHD0.190 BHD0.00%27.3K0.945.813M BHD12.750.01 BHD2.63%Công nghiệp Chế biến