Các công ty Bahrain với số lượng nhân viên lớn nhất

Câu nói cũ "không phải là kích thước của con tàu, mà do sự chuyển động của đại dương", những người được liệt kê ở đây không nhận được bản ghi nhớ - họ là một số nhà tuyển dụng lớn nhất: Bahrain. Mặt khác, nhiều người hơn có thể có nghĩa là nhiều quyền lực hơn, nhiều sự hiện diện hơn và sự ổn định (ngụ ý) lớn hơn. Nhưng cho dù bạn nghĩ như thế nào, bạn cũng không thể bỏ qua những Các công ty Bahrain này. Rất có thể, bạn biết ai đó đang làm việc cho họ.

NHÂN VIÊN
FY
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
GHGGULF HOTELS GROUP
9600.415 BHD+1.22%5K0.0693.788M BHD12.610.03 BHD+1.86%6.02%Dịch vụ Khách hàng
INOVESTINOVEST BSC
6500.262 USD−49.32%368.926K2.5532.045M BHD0.00%Tài chính
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
2750.320 BHD−5.88%51.172K3.3447.811M BHD9.170.03 BHD+18.31%7.81%Tài chính
CPARKBAHRAIN CAR PARKS COMPANY (AMAKIN) BSC
600.096 BHD0.00%17K0.4910.493M BHD9.500.01 BHD+62.90%6.25%Dịch vụ Khách hàng
ESTERADESTERAD INVESTMENT
120.150 BHD+3.45%10.395K0.2320.926M BHD6.640.02 BHD+98.25%4.00%Hỗn hợp
APMTBAPM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.100 BHD0.00%8.074K0.3799M BHD16.220.07 BHD−33.07%7.96%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ARIGARAB INSURANCE GROUP
0.770 USD+10.00%173.261K5.1952.241M BHD7.010.04 BHD+23.62%7.14%Tài chính
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.597 BHD0.00%12.1K0.121.346B BHD17.610.03 BHD5.14%Tài chính
EBRITESKAN BANK REALTY INCOME TRUST
0.061 BHD0.00%50K0.8312.078M BHD5.48%Hỗn hợp
DUTYFBAHRAIN DUTY FREE SHOP COMPLEX CO
0.510 BHD0.00%3K0.0772.559M BHD15.690.03 BHD+43.81%5.88%Bán Lẻ
BEYONBAHRAIN TELECOMMUNICATIONS BSC
0.498 BHD−0.40%17.645K0.36827.648M BHD11.470.04 BHD+7.43%6.50%Truyền thông
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
0.068 BHD−9.33%50K0.4671.958M BHD6.730.01 BHD0.00%Tài chính
ZAINBHZAIN BAHRAIN BSC
0.125 BHD0.00%60K0.9145.485M BHD8.060.02 BHD−7.19%7.20%Truyền thông
ALBHALUMINIUM BAHRAIN BSC
1.080 BHD0.00%172.356K0.751.529B BHD11.400.09 BHD−75.96%9.16%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.297 USD+0.68%28.93K0.34346.317M BHD4.120.03 BHD5.05%Tài chính
TRAFCOTRAFCO GROUP BSC
0.270 BHD0.00%18.247K0.4820.095M BHD5.56%Dịch vụ Phân phối
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.198 BHD0.00%476.5K0.73502.054M BHD11.580.02 BHD2.41%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.249 USD0.00%113.918K0.23354.207M BHD8.470.01 BHD6.35%Tài chính
Sức mua mạnh