Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ — Thị trường Chứng khoán Bahraini

Mặc dù số liệu về vốn hóa thị trường của các công ty như vậy có vẻ không ấn tượng, nhưng bạn không nên loại bỏ chúng ngay lập tức. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ thường liên quan đến các công ty trẻ, có nghĩa là luôn có khả năng giá trị tăng mạnh sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận đáng kể. Không giống như các cổ phiếu vốn hóa lớn, vốn ít có khả năng khiến bạn giàu có chỉ qua một đêm, đầu tư vào các cổ phiếu vốn hóa nhỏ dưới đây có thể cực kỳ hiệu quả.

            
POLTRY DELMON POULTRY BSC
0.240.00%0.00Bán Mạnh7.704K1848.967.343M16.900.01217.00Công nghiệp Chế biến
BFM BAHRAIN FLOUR MILLS CO
0.340.00%0.00Mua48.558K16509.728.441M2.050.17Công nghiệp Chế biến
ESTERAD ESTERAD INVESTMENT
0.146.15%0.01Bán27.974K3860.4118.136M12.750.0112.00Hỗn hợp
BASREC BAHRAIN SHIP REPAIRING AND ENGINEERING
0.930.98%0.01Bán3.300K3052.5018.315M14.400.06Dịch vụ Thương mại
SOLID SOLIDARITY BAHRAIN BSC
0.278.16%0.02Sức mua mạnh6.754K1789.8131.799MTài chính
CINECO BAHRAIN CINEMA
0.52-9.65%-0.06Bán5.000K2575.0040.641M-0.02245.00Dịch vụ Khách hàng
INOVEST INOVEST BSC
0.388.57%0.03Sức mua mạnh30.800K11704.0043.336M-0.00394.00Tài chính
BNH BAHRAIN NATIONAL HOLDING CO
0.420.00%0.00Mua55.000K23100.0047.295M7.590.06209.00Tài chính
ZAINBH ZAIN BAHRAIN BSC
0.130.00%0.00Mua20.000K2600.0047.305M7.780.02Truyền thông
KHCB KHALEEJI COMMERCIAL BANK BSC
0.06-10.00%-0.01Bán Mạnh796.027K50149.7050.175M9.210.01Tài chính
GHG GULF HOTELS GROUP
0.333.12%0.01Mua30.000K9900.0072.318M-0.01764.00Dịch vụ Khách hàng
SEEF SEEF PROPERTIES
0.180.00%0.00Mua105.000K18690.0081.880M18.540.01Tài chính
BCFC BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
0.47-1.04%-0.01Mua30.000K14250.0095.679M-0.02Tài chính
BARKA AL BARAKA BANKING GROUP
0.263.17%0.01Sức mua mạnh115.000K29900.00115.157M5.310.02Tài chính
APMTB APM TERMINALS BAHRAIN BSC
1.300.78%0.01Mua41.804K54345.20116.100M11.940.11Vận chuyển
SALAM AL SALAM BANK B.S.C
0.090.00%0.00Sức mua mạnh340.000K30940.00212.796M12.300.01Tài chính
ABC ARAB BANKING CORPORATION
0.370.81%0.00Mua20.000K7480.00436.893M24.410.01Tài chính
GFH GFH FINANCIAL GROUP BSC
0.320.00%0.00Mua86.865K27970.53454.302M13.040.01Tài chính
BBK BBK BSC
0.510.20%0.00Mua53.085K26807.92748.861M14.000.04Tài chính
BATELCO BAHRAIN TELECOMMUNICATIONS
0.570.35%0.00Bán68.704K39504.80948.485M15.920.04Truyền thông
ALBH ALUMINIUM BAHRAIN BSC
0.810.62%0.01Mua224.023K180338.521.132B3.740.21Khoáng sản phi năng lượng
NBB NATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.620.48%0.00Sức mua mạnh89.450K55727.351.154B20.600.03Tài chính
AUB AHLI UNITED BANK BSC
0.94-1.06%-0.01Bán182.300K170450.503.616B21.090.02Tài chính
Tải thêm