Tài chính/Cho thuê (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
100.714M
Giá trị vốn hóa thị trường
17.000K
Khối lượng
0%
Thay đổi
+3.09%
Hiệu suất Tháng
+8.70%
Hiệu suất Năm
+1.01%
Hiệu suất YTD
           
BCFC BAHRAIN COMMERCIAL FACILITIES
0.500.00%0.00Mua17.000K8500.00100.714M16.290.03
Tải thêm