Ngân hàng / Môi giới đầu tư (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
423.981M
Giá trị vốn hóa thị trường
550.000K
Khối lượng
+1.01%
Thay đổi
−8.81%
Hiệu suất Tháng
+65.49%
Hiệu suất Năm
−6.31%
Hiệu suất YTD
           
GFH GFH FINANCIAL GROUP BSC
0.301.01%0.00Bán5.444M1633216.50429.711M0.01
Tải thêm