Phim / Giải trí (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
35.117M
Giá trị vốn hóa thị trường
19.073K
Khối lượng
−2.20%
Thay đổi
−9.18%
Hiệu suất Tháng
−20.54%
Hiệu suất Năm
−13.59%
Hiệu suất YTD
           
CINECO BAHRAIN CINEMA
0.45-2.20%-0.01Bán Mạnh19.073K8487.4935.117M34.470.01228.00
Tải thêm