Chuyên ngành viễn thông (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
50.944M
Giá trị vốn hóa thị trường
40.000K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+4.48%
Hiệu suất Tháng
+22.81%
Hiệu suất Năm
0%
Hiệu suất YTD
           
ZAINBH ZAIN BAHRAIN BSC
0.14-0.71%-0.00Mua40.000K5600.0050.944M8.440.02
Tải thêm