Tài chính (Khu vực)

10
Cổ phiếu
16.139B
Giá trị vốn hóa thị trường
33.567K
Khối lượng
−0.79%
Thay đổi
+0.36%
Hiệu suất Tháng
−2.90%
Hiệu suất Năm
+0.92%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ABCARAB BANKING CORPORATION
0.297 USD+0.68%28.93K0.34343.985M BHD4.120.03 BHD5.08%Tài chính
ARIGARAB INSURANCE GROUP
0.700 USD+9.72%99.316K3.9847.614M BHD6.370.04 BHD+23.62%7.84%Tài chính
BBKBBK BSC
0.500 BHD0.00%117.503K2.11859.006M BHD11.240.04 BHD6.76%Tài chính
BISBBAHRAIN ISLAMIC BANK
0.068 BHD−9.33%50K0.4671.958M BHD6.730.01 BHD0.00%Tài chính
BKICBAHRAIN KUWAITI INSURANCE CO B.S.C.
0.320 BHD−5.88%51.172K3.3447.811M BHD9.170.03 BHD+18.31%7.81%Tài chính
GFHGFH FINANCIAL GROUP BSC
0.249 USD0.00%113.918K0.23354.669M BHD8.470.01 BHD6.34%Tài chính
Sức mua mạnh
INOVESTINOVEST BSC
0.262 USD−49.32%368.926K2.5531.792M BHD0.00%Tài chính
KFHKUWAIT FINANCE HOUSE
2.250 USD−0.88%8.599K0.2012.445B BHD17.680.05 BHD3.39%Tài chính
Bán
NBBNATIONAL BANK OF BAHRAIN
0.597 BHD+0.34%42.788K0.141.341B BHD17.610.03 BHD5.15%Tài chính
SALAMAL SALAM BANK B.S.C
0.198 BHD0.00%644.432K0.90502.054M BHD11.580.02 BHD2.41%Tài chính
SOLIDSOLIDARITY BAHRAIN BSC
0.292 BHD+0.69%12.937K0.6438.932M BHD6.85%Tài chính