Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

5
Cổ phiếu
46.072B
Giá trị vốn hóa thị trường
622.526K
Khối lượng
+1.77%
Thay đổi
−6.01%
Hiệu suất Tháng
+0.38%
Hiệu suất Năm
−2.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
KDSALTDKDS ACCESSORIES LTD
77.00 BDT0.00%10.115.481B BDT39.401.95 BDT−21.12%2.08%Dịch vụ Khách hàng
PAPERPROCPAPER PROCESSING & PACKAGING LTD
220.40 BDT+6.68%251.982K2.87Dịch vụ Khách hàng
PENINSULATHE PENINSULA CHITTAGONG LTD
27.40 BDT0.00%4.003K13.013.251B BDT−0.10 BDT+76.69%0.91%Dịch vụ Khách hàng
SEAPEARLSEA PEARL BEACH RESORT & SPA LTD
180.90 BDT0.00%1.16M1.5821.844B BDT0.83%Dịch vụ Khách hàng
UNIQUEHRLUNIQUE HOTEL & RESORTS PLC
57.70 BDT+4.15%928.705K2.7116.31B BDT8.996.42 BDT+93.80%3.61%Dịch vụ Khách hàng