Các công ty của Bỉ nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty của Bỉ nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
(FQ)
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ELIELIA GROUP
4.449B EUR93.75 EUR2.40%19.652K6.731B EUR19.874.72 EUR27.64%1.46%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
ARGXARGENX SE
1.83B EUR461.6 EUR2.15%11.793K26.453B EUR−6.92 EUR−20.18%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ACKBACKERMANS V.HAAREN
1.631B EUR144.1 EUR0.84%9.849K4.737B EUR7.9418.14 EUR77.45%1.52%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GBLBGBL
1.603B EUR71.00 EUR0.85%130.621K9.653B EUR55.171.29 EUR−40.99%2.73%Tài chính
Sức mua mạnh
UMIUMICORE
1.373B EUR22.64 EUR3.81%127.194K5.247B EUR11.242.01 EUR10.82%2.57%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
SOLBSOLVAY
1.328B EUR105.50 EUR0.86%57.245K10.79B EUR8.4512.48 EUR−22.09%2.71%Công nghiệp Chế biến
Mua
BPOSTBPOST
1.053B EUR5.190 EUR1.47%203.869K1.023B EUR5.380.96 EUR−15.29%5.47%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
TNETTELENET GROUP
1.017B EUR21.16 EUR−0.09%7.907K2.28B EUR11.931.77 EUR−80.25%3.31%Truyền thông
Theo dõi
FLUXFLUXYS BELGIUM
934.164M EUR25.0 EUR0.81%1.322K1.743B EUR22.771.10 EUR2.90%3.95%Công ty dịch vụ công cộng
DIED'IETEREN GROUP
763M EUR161.4 EUR1.51%8.743K8.372B EUR19.948.09 EUR1.32%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SOFSOFINA
682.778M EUR192.9 EUR1.15%7.243K6.428B EUR−15.62 EUR−116.72%1.19%Tài chính
Sức mua mạnh
UCBUCB
457M EUR78.08 EUR0.23%42.227K14.737B EUR46.041.70 EUR−64.56%1.20%Công nghệ Sức khỏe
Mua
AZEAZELIS GROUP NV
416.333M EUR18.51 EUR2.78%48.592K4.393B EUR24.470.76 EUR97.62%1.08%Dịch vụ Phân phối
Mua
EXMEXMAR ORD.
406.463M EUR11.10 EUR0.00%46.828K635.217M EUR1.955.70 EUR221.89%12.30%Vận chuyển
Theo dõi
COLRCOLRUYT
389.9M EUR41.16 EUR1.48%134.944K5.306B EUR26.251.57 EUR−48.84%1.90%Bán Lẻ
Theo dõi
BEKBBEKAERT
349.632M EUR42.42 EUR1.14%9.04K2.203B EUR11.983.54 EUR−33.25%2.75%Sản xuất Chế tạo
Mua
VGPVGP
334.87M EUR87.60 EUR3.61%3.16K2.307B EUR−11.24 EUR−165.16%2.28%Tài chính
Theo dõi
DEMEDEME GROUP
309.438M EUR104.0 EUR1.17%4.297K2.602B EUR25.454.09 EUR1.02%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PROXPROXIMUS
255M EUR7.718 EUR0.78%467.853K2.471B EUR6.281.23 EUR−10.92%10.97%Truyền thông
Theo dõi
BARBARCO
246.04M EUR18.56 EUR−0.22%29.653K1.669B EUR19.730.94 EUR1.66%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
TESBTESSENDERLO GROUP
220.7M EUR27.40 EUR1.11%4.863K2.313B EUR10.022.74 EUR6.69%1.94%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
CENERCENERGY
212.84M EUR6.56 EUR−0.61%4671.244B EUR19.020.34 EUR132.10%0.76%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
GIMBGIMV
194.416M EUR41.55 EUR0.73%5.766K1.149B EUR−2.23 EUR−127.98%4.41%Tài chính
Mua
IMMOIMMOBEL
174.141M EUR29.20 EUR5.80%3.778K275.183M EUR−0.12 EUR−102.92%7.74%Tài chính
Mua
RECTRECTICEL
172.07M EUR9.44 EUR2.28%14.922K515.995M EUR31.900.30 EUR−46.02%2.35%Công nghiệp Chế biến
Mua
EURNEURONAV
150.808M EUR16.320 EUR0.12%418K3.287B EUR5.902.77 EUR6.63%Vận chuyển
Sức mua mạnh
CFEBCFE
145.261M EUR7.00 EUR0.57%2.144K176.189M EUR4.711.49 EUR−62.01%4.02%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
ECONBECONOCOM GROUP
133M EUR2.515 EUR1.82%28.046K358.304M EUR9.010.28 EUR10.41%4.53%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
GREENGREENYARD
119.812M EUR6.05 EUR−0.17%3.235K303.136M EUR38.410.16 EUR1093.18%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
COMBCIE BOIS SAUVAGE
117.568M EUR278 EUR0.72%170457.748M EUR105.792.63 EUR−95.25%2.03%Tài chính
Theo dõi
OBELORANGE BELGIUM
116.1M EUR13.86 EUR1.61%10.365K817.647M EUR51.410.27 EUR−60.48%0.00%Truyền thông
Theo dõi
ONTEXONTEX GROUP
112.8M EUR6.985 EUR2.49%34.016K551.348M EUR−1.46 EUR−686.27%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
FAGRFAGRON
112.213M EUR16.19 EUR1.00%20.608K1.172B EUR17.500.93 EUR21.68%1.09%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TITCTITAN CEMENT
107.499M EUR17.50 EUR5.29%9.187K1.28B EUR7.252.41 EUR132.79%2.53%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
IBABION BEAM APPLICATIONS
104.88M EUR10.04 EUR3.61%21.041K287.803M EUR−0.68 EUR−147.83%1.52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
LOTBLOTUS BAKERIES
99.282M EUR7760 EUR1.04%2256.267B EUR56.56137.20 EUR20.94%0.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
NYXHNYXOAH SA
84.523M EUR6.98 EUR2.05%1.313K196.048M EUR−1.66 EUR−365.71%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
SPASPADEL
71.875M EUR167 EUR1.21%9693.108M EUR30.995.39 EUR−35.12%0.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SOLVSOLVAC NOM(RETAIL)
68M EUR115 EUR−1.71%1.023K2.501B EUR6.0718.95 EUR103.52%3.39%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
ROUROULARTA
63.158M EUR12.50 EUR0.81%1.013K144.319M EUR−0.08 EUR−105.87%5.65%Dịch vụ Khách hàng
Mua
FLOBFLORIDIENNE
55.886M EUR760 EUR−0.65%8676.559M EUR61.8512.29 EUR181.67%0.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
DECBDECEUNINCK
54.575M EUR2.170 EUR1.88%14.954K294.953M EUR20.390.11 EUR−68.18%2.30%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
EVSEVS BROADC.EQUIPM.
50.424M EUR26.85 EUR0.94%17.466K356.49M EUR10.062.67 EUR87.15%4.21%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
VANVAN DE VELDE
50.232M EUR33.10 EUR0.00%893434.913M EUR11.962.77 EUR30.78%4.81%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
JENJENSEN-GROUP
46.667M EUR32.0 EUR0.00%302308.205M EUR11.122.88 EUR72.17%1.09%Sản xuất Chế tạo
Mua
KINKINEPOLIS GROUP
45.585M EUR47.45 EUR2.04%11.735K1.249B EUR33.101.43 EUR0.39%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AGFBAGFA-GEVAERT
44M EUR1.854 EUR2.66%49.729K279.606M EUR−1.81 EUR−502.43%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
PAYPAYTON PLANAR MAGNETICS
41.052M EUR8.00 EUR−1.84%2.094K144.017M EUR10.330.77 EUR39.82%4.61%Sản xuất Chế tạo
HYLHYLORIS
39.159M EUR11.80 EUR0.00%1.086K330.404M EUR−0.45 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
TINCTINC COMM VA
38.895M EUR12.15 EUR1.67%7.987K434.545M EUR12.071.01 EUR17.82%4.29%Tài chính
Theo dõi
MDXHMDXHEALTH
36.18M EUR0.266 EUR−1.85%204.653K73.273M EUR−0.27 EUR4.04%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
SIPSIPEF
36.034M EUR53.1 EUR0.00%724553.266M EUR7.716.89 EUR47.40%3.95%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MELEMELEXIS
35.71M EUR82.65 EUR0.79%6.968K3.313B EUR16.395.04 EUR22.71%2.99%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
BTLSBIOTALYS NV
33.994M EUR4.70 EUR0.00%2.035K150.845M EUR−0.76 EUR0.00%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
IEPIEP INVEST
32.066M EUR5.45 EUR0.00%3.513K47.997M EUR−0.25 EUR−146.79%90.36%Tài chính
BELYSBELYSSE GROUP NV
26.942M EUR0.788 EUR5.07%6.64K26.958M EUR−0.43 EUR−67.64%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
EKOPEKOPAK NV
26.301M EUR19.70 EUR−0.25%1.814K292.787M EUR−0.08 EUR−141.28%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
BANIBANIMMO A
25.713M EUR3.64 EUR0.00%19940.95M EUR−0.09 EUR−127.62%0.00%Tài chính
BCARTBIOCARTIS
25.178M EUR0.2900 EUR1.05%112.228K27.236M EUR−0.92 EUR12.77%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán Mạnh
UPGUNIFIEDPOST GROUP SA/NV
24.696M EUR2.595 EUR0.19%5.558K92.785M EUR−1.31 EUR−42.67%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
ATEBATENOR
24.199M EUR11.80 EUR−6.35%14.436K89.606M EUR−9.46 EUR−286.49%14.83%Tài chính
Theo dõi
MITRAMITHRA
23.714M EUR1.426 EUR−12.19%673.658K112.232M EUR−1.41 EUR46.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
MIKOMIKO
20.035M EUR62.0 EUR1.64%27075.762M EUR−2.02 EUR−105.23%3.01%Sản xuất Chế tạo
Mua
ONWDONWARD MEDICAL
18.788M EUR4.20 EUR−0.71%10.035K127.68M EUR−1.19 EUR0.00%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
NYRNYRSTAR
17.828M EUR0.1260 EUR0.40%7.34K13.789M EUR−0.01 EUR92.76%0.00%Hỗn hợp
ACCBACCENTIS
17.509M EUR0.0290 EUR−2.03%1.62K37.38M EUR48.330.00 EUR−86.96%0.00%Tài chính
SEQUASEQUANA MEDICAL
17.122M EUR3.00 EUR−0.66%23.713K85.139M EUR−1.32 EUR−4.09%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
ABOABO GROUP ENVIRONMENT
10.799M EUR5.70 EUR0.00%1460.242M EUR36.700.16 EUR10.85%0.00%Dịch vụ Thương mại
Mua
WHATSWHAT'S COOKING GROUP
10.599M EUR70.8 EUR−0.00%110131.418M EUR24.722.86 EUR−43.27%3.95%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SMARSMARTPHOTO GROUP
10.108M EUR26.5 EUR−0.75%899.937M EUR16.581.60 EUR−10.68%2.62%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
QFGQUESTFOR GR-PRICAF
8.551M EUR5.10 EUR1.19%83594.417M EUR−0.49 EUR−56.12%0.00%Tài chính
Theo dõi
CANDCANDELA INVEST
5.501M EUR3.04 EUR0.66%2973.272M EUR−0.00 EUR0.00%Tài chính
SOFTSOFTIMAT
5.363M EUR1.40 EUR0.00%2105.285M EUR−0.11 EUR−104.46%25.00%Tài chính
HYSGHYBRID SOFTWARE GROUP PLC
5.225M EUR3.40 EUR−1.16%450112.955M EUR185.790.02 EUR−86.72%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
CYADCELYAD ONCOLOGY
4.976M EUR0.648 EUR1.25%1.7K16.976M EUR−1.36 EUR−27.63%0.00%Công nghệ Sức khỏe
TEXFTEXAF
4.33M EUR34.0 EUR0.00%15124.663M EUR16.892.01 EUR62.27%3.24%Tài chính
ALIMGDMS IMAGING
4.185M EUR0.0160 EUR0.00%34.521K23.834M EUR−0.00 EUR90.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KBCAKBC ANCORA ORD
4.097M EUR38.88 EUR−0.10%23.759K3.047B EUR10.053.87 EUR−42.84%5.95%Tài chính
Sức mua mạnh
BELUBELUGA
4.067M EUR2.40 EUR0.00%573.27M EUR−0.20 EUR−956.17%0.00%Tài chính
OXUROXURION
3.591M EUR0.0013 EUR8.33%17.733M3.201M EUR−0.37 EUR49.05%0.00%Công nghệ Sức khỏe
KEYWKEYWARE TECHNOLOGIES
2.525M EUR0.855 EUR0.59%16.13K19.252M EUR18.270.05 EUR368.00%0.00%Dịch vụ Công nghệ
CAMBCAMPINE
2.101M EUR65.0 EUR0.78%52696.75M EUR5.6811.44 EUR84.95%2.71%Khoáng sản phi năng lượng
INCLUINCLUSIO SA/NV
2.036M EUR12.60 EUR0.40%1.15K93.226M EUR4.372.88 EUR20.76%3.90%Tài chính
Sức mua mạnh
TUBTUBIZE-FIN
1.585M EUR68.0 EUR0.74%1.901K3.005B EUR95.280.71 EUR−90.54%0.89%Tài chính
Sức mua mạnh
FOUFOUNTAIN
656K EUR1.25 EUR0.00%507.472M EUR0.00%Sản xuất Chế tạo
BIOSBIOSENIC
519K EUR0.1115 EUR−3.88%346.193K16.512M EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
OPTICRESCENT
286K EUR0.0102 EUR−5.56%3.358M21.536M EUR−0.00 EUR50.00%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
ROCKWHITESTONE GROUP
10.6 EUR−2.75%424.151M EUR0.00%Tài chính
AGSAGEAS
39.10 EUR0.70%62.488K7.141B EUR7.145.48 EUR21.20%5.41%Tài chính
Mua
MLMAZMAZARO
5.50 EUR0.00%50Dịch vụ Công nghiệp
MOURMOURY CONSTRUCT
390 EUR−1.52%5157.6M EUR7.2653.72 EUR87.63%1.71%Dịch vụ Công nghiệp
BEABBEAULIEU-AV. CERT
4.44 EUR8.82%601.436M EURTài chính
NEWTNEWTREE
1.80 EUR9.09%12511.642M EURHàng tiêu dùng không lâu bền
BNBBQUE NAT. BELGIQUE
474 EUR1.94%42186M EUR0.23%Tài chính
FLSPFLOWSPARKS
23.0 EUR0.00%1K49.566M EUR0.00%Dịch vụ Công nghệ
DIEGDIEGEM KENNEDYCERT
110 EUR−9.84%1211.22M EURTài chính
REALREALCO
19.2 EUR−2.04%8812.205M EUR0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COBHCO.BR.HA (D)
2200 EUR−4.35%20165M EUR0.35%Hàng tiêu dùng không lâu bền
KBCKBC GROEP NV
59.54 EUR−0.40%124.547K24.938B EUR7.328.13 EUR36.66%4.68%Tài chính
Theo dõi