Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Cổ phiếu định giá cao — Thị trường Cổ phiếu Bỉ

Cổ phiếu đã tăng giá đáng kể do nhu cầu lớn được gọi là quá mua. Điều này thường xảy ra khi có quá nhiều người mua đẩy giá quá cao đến nỗi không thể chứng minh được tài chính của công ty. Khi người bán bắt đầu có quá nhiều người mua, giá có thể thay đổi hướng của nó. Một script khác khiến cổ phiếu trở nên mua quá nhiều là khi một công ty mua lại cổ phiếu của chính mình. Hãy thận trọng khi mua các cổ phiếu bị định giá quá cao vì có thể có sự thoái lui.

            
DIE D'IETEREN GROUP
170.301.19%2.00Mua48.654K8285776.209.130B29.855.70Bán Lẻ
REC RECTICEL
17.962.63%0.46Sức mua mạnh252.300K4531308.00972.503M31.920.56Công nghiệp Chế biến
RES RESILUX
226.00-0.44%-1.00Mua1.665K376290.00459.643M17.7412.80957.00Công nghiệp Chế biến
SCHD SCHEERD.V KERCHOVE
665.000.00%0.00Mua74655.0026.600M246.00Khoáng sản phi năng lượng
Tải thêm