Truyền thông máy tính (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
47.366M
Giá trị vốn hóa thị trường
1.891M
Khối lượng
−0.72%
Thay đổi
−8.88%
Hiệu suất Tháng
−29.87%
Hiệu suất Năm
−20.86%
Hiệu suất YTD
          
OPTI CRESCENT
0.03-0.72%-0.00Bán1.891M47.026M-0.0077.00
Tải thêm