Dịch vụ Môi trường (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
265.361M
Giá trị vốn hóa thị trường
334
Khối lượng
0%
Thay đổi
+1.99%
Hiệu suất Tháng
−1.65%
Hiệu suất Năm
+3.11%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
EKOPEKOPAK NV
17.60 EUR−1.68%−0.30 EUR
Bán
4558.008K EUR265.361M EUR−0.13 EUR121