Tập đoàn Tài chính (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
22.442B
Giá trị vốn hóa thị trường
133.894K
Khối lượng
+1.59%
Thay đổi
−2.74%
Hiệu suất Tháng
−15.50%
Hiệu suất Năm
+2.40%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
Hệ số giá/lợi nhuận
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
BANIBANIMMO A
3.94 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
14 EUR44.325M EUR13.590.29 EUR
BREBBREDERODE
105.4 EUR2.53%2.6 EUR
Mua
2.982K314.303K EUR3.013B EUR
COMBCIE BOIS SAUVAGE
339 EUR−0.29%−1 EUR
Theo dõi
10836.612K EUR570.298M EUR64.64 EUR
GBLBGBL
77.64 EUR2.10%1.60 EUR
Mua
263.541K20.461M EUR10.905B EUR−3.99 EUR
GIMBGIMV
44.00 EUR−0.34%−0.15 EUR
Mua
14.065K618.86K EUR1.201B EUR−1.40 EUR90
IEPIEP INVEST
5.05 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
2701.364K EUR44.474M EUR5.160.98 EUR4
KBCAKBC ANCORA ORD
42.54 EUR0.66%0.28 EUR
Bán
25.515K1.085M EUR3.255B EUR5.078.34 EUR
ROCKWHITESTONE GROUP
9.75 EUR0.00%0.00 EUR
Bán Mạnh
3002.925K EUR22.214M EUR
TUBTUBIZE-FIN
76.9 EUR1.05%0.8 EUR
Sức mua mạnh
6.464K497.082K EUR3.387B EUR39.771.91 EUR8.7K