Công nghệ Điện tử (Khu vực)

5
Cổ phiếu
188.727B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.124K
Khối lượng
−1.28%
Thay đổi
+1.16%
Hiệu suất Tháng
+7.33%
Hiệu suất Năm
+14.98%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
46.856M-2.47%341.046K1
265.357M-0.81%6.094K1
1.683B-1.61%186.228K1
188.903B-1.28%3432
Tải thêm