Các công ty của Brazil nắm giữ nhiều tiền mặt nhất

Chúng ta đều biết rằng sở hữu lượng tiền mặt lớn có thể là một biện pháp bảo đảm đã được thử nghiệm khi đối mặt với biến động. Và những công ty này đang rất coi trọng những kiến thức đó, vì họ hiện đang xử lý kho dự trữ tiền mặt. Mặt khác, có lẽ các doanh nghiệp này đang tích trữ vốn thay vào đó họ nên sử dụng nó để tối đa hóa giá trị cổ phiếu. Dù bạn chọn cách nào, đây là danh sách Các công ty Brazil nắm giữ nhiều tiền mặt nhất.

Lượng tiền mặt nắm giữ
FQ
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PETR3PETROBRAS ON N2
67.147B BRL36.66 BRL+3.41%9.79M0.93466.044B BRL3.4910.50 BRL−22.42%19.57%Năng lượng Mỏ
Mua
ELET3ELETROBRAS ON N1
31.951B BRL40.90 BRL−1.52%5.636M1.0195.316B BRL29.541.38 BRL−53.28%0.54%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
RDOR3REDE D OR ON NM
31.636B BRL26.500 BRL+0.76%8.678M1.6459.635B BRL37.640.70 BRL+4.59%1.44%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
JBSS3JBS ON NM
27.725B BRL23.88 BRL+1.19%5.19M0.6452.969B BRL43.910.54 BRL−93.75%8.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
MRFG3MARFRIG ON NM
23.542B BRL9.53 BRL+2.58%7.978M0.568.664B BRL−3.32 BRL−140.64%23.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
SUZB3SUZANO S.A. ON NM
20.474B BRL50.77 BRL+2.06%4.422M0.4966.614B BRL3.9112.97 BRL−4.70%4.70%Công nghiệp Chế biến
Mua
VALE3VALE ON NM
20.168B BRL72.80 BRL+0.28%16.083M0.76312.93B BRL6.7910.73 BRL−52.49%8.35%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
CSAN3COSAN ON NM
19.594B BRL17.52 BRL+3.36%7.024M1.2432.727B BRL−0.15 BRL−119.40%2.45%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BRKM3BRASKEM ON N1
18.679B BRL18.25 BRL+1.56%24.9K0.3314.322B BRL−5.92 BRL−347.78%0.00%Công nghiệp Chế biến
Mua
ABEV3AMBEV S/A ON
17.641B BRL14.31 BRL+1.63%16.691M0.74225.376B BRL15.030.95 BRL+15.22%4.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
CSNA3SID NACIONALON
16.455B BRL17.20 BRL+1.36%4.109M0.5322.681B BRL−0.66 BRL−136.28%11.39%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
B3SA3B3 ON NM
14.931B BRL13.54 BRL+1.88%31.814M0.8973.908B BRL18.550.73 BRL+2.63%2.73%Tài chính
Mua
BRFS3BRF SA ON NM
11.424B BRL13.84 BRL+1.02%9.335M0.7423.229B BRL−3.31 BRL−198.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
CMIN3CSNMINERACAOON N2
10.634B BRL7.140 BRL+2.88%6.119M0.5938.95B BRL12.710.56 BRL+11.12%9.66%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
BEEF3MINERVA ON NM
10.457B BRL7.27 BRL+0.83%10.95M0.694.247B BRL11.680.62 BRL−56.24%7.58%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
RAIL3RUMO S.A. ON NM
9.908B BRL22.17 BRL−0.98%9.553M0.8441.103B BRL42.800.52 BRL0.30%Vận chuyển
Sức mua mạnh
EQTL3EQUATORIAL ON NM
9.298B BRL34.25 BRL+0.09%5.502M0.8438.232B BRL20.671.66 BRL−27.24%1.02%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
RENT3LOCALIZA ON NM
8.494B BRL61.08 BRL−0.67%4.508M0.7564.858B BRL40.651.50 BRL−34.65%2.44%Tài chính
Sức mua mạnh
ITSA3ITAUSA ON EJ N1
8.208B BRL9.88 BRL+0.71%787.2K3.76101.824B BRL7.131.39 BRL−4.44%5.81%Tài chính
Mua
EMBR3EMBRAER ON NM
7.923B BRL23.14 BRL−0.43%3.764M0.5316.999B BRL−0.06 BRL−177.55%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
KLBN3KLABIN S/A ON N2
7.853B BRL4.19 BRL+0.24%667.8K0.8422.841B BRL8.050.52 BRL−37.08%5.72%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
ENEV3ENEVA ON NM
7.646B BRL12.73 BRL+2.99%5.576M0.3720.164B BRL64.100.20 BRL−75.69%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CCRO3CCR SA ON NM
7.604B BRL14.05 BRL+1.08%5.514M0.9828.381B BRL30.380.46 BRL−77.85%1.38%Vận chuyển
Sức mua mạnh
NEOE3NEOENERGIA ON NM
7.548B BRL20.20 BRL−0.98%1.039M0.7224.519B BRL5.543.64 BRL+0.16%5.73%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
GOAU3GERDAU MET ON N1
6.98B BRL10.59 BRL+0.95%37K0.5410.672B BRL3.982.66 BRL−36.49%15.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
NTCO3GRUPO NATURAON NM
6.773B BRL16.93 BRL−2.59%12.548M1.0623.476B BRL−1.80 BRL−92.79%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
VBBR3VIBRA ON NM
6.436B BRL22.50 BRL+2.32%14.473M0.6725.085B BRL12.391.82 BRL+3.26%3.64%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
UGPA3ULTRAPAR ON NM
6.246B BRL25.90 BRL+1.57%5.748M0.7928.243B BRL13.201.96 BRL+139.49%1.35%Bán Lẻ
Theo dõi
GGBR3GERDAU ON N1
6.003B BRL20.84 BRL−0.24%54.5K1.1538.235B BRL4.514.63 BRL−39.76%7.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
WEGE3WEG ON NM
5.723B BRL34.65 BRL−2.01%5.928M1.19145.392B BRL28.071.23 BRL+33.21%1.63%Sản xuất Chế tạo
Mua
USIM3USIMINAS ON N1
5.72B BRL7.99 BRL+1.01%1.939M2.2310.091B BRL−0.38 BRL−109.30%3.74%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
CPFE3CPFL ENERGIAON NM
5.704B BRL37.05 BRL+0.14%1.067M0.6842.691B BRL7.954.66 BRL+21.42%7.79%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
ENGI3ENERGISA ON N2
5.587B BRL17.85 BRL+2.70%3.3K1.2812.914B BRL21.520.83 BRL−34.77%1.68%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
CPLE3COPEL ON N2
5.558B BRL8.89 BRL+0.45%11.042M1.9127.697B BRL12.280.72 BRL+125.58%3.42%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
HAPV3HAPVIDA ON NM
5.42B BRL4.35 BRL+1.64%46.8M0.7232.774B BRL−0.14 BRL−700.57%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
VIVT3TELEF BRASILON
4.907B BRL53.50 BRL+0.51%1.471M0.6288.376B BRL19.512.74 BRL−17.91%4.40%Truyền thông
Mua
AURE3AUREN ON NM
4.905B BRL14.930 BRL−1.45%10.99M1.7614.93B BRL7.362.03 BRL10.05%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
TIMS3TIM ON NM
4.446B BRL17.91 BRL+1.02%6.383M0.8043.356B BRL18.910.95 BRL+9.83%5.14%Truyền thông
Mua
ASAI3ASSAI ON NM
4.417B BRL11.980 BRL−1.72%16.93M1.1316.193B BRL19.790.61 BRL−39.00%0.73%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
CMIG3CEMIG ON N1
4.168B BRL15.03 BRL−0.53%462.9K0.6927.056B BRL6.262.40 BRL+44.84%7.35%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CRFB3CARREFOUR BRON NM
3.951B BRL11.06 BRL−2.30%9.609M0.8623.318B BRL119.050.09 BRL−92.03%3.15%Dịch vụ Phân phối
Mua
PCAR3P.ACUCAR-CBDON NM
3.74B BRL4.33 BRL+6.13%12.307M1.081.169B BRL0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
MGLU3MAGAZINE LUIZA ON NM
3.285B BRL2.13 BRL−5.75%191.987M0.9814.224B BRL−0.06 BRL−6.75%0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
LREN3LOJAS RENNERON NM
3.274B BRL16.45 BRL−1.02%18.282M0.7215.793B BRL17.070.96 BRL−22.93%4.41%Bán Lẻ
Mua
ECOR3ECORODOVIAS ON NM
3.22B BRL9.19 BRL+0.22%3.36M0.796.393B BRL11.410.81 BRL+273.35%0.91%Vận chuyển
Mua
EGIE3ENGIE BRASILON NM
3.213B BRL43.75 BRL+0.88%1.133M0.4335.697B BRL10.594.13 BRL+82.24%8.11%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
AMBP3AMBIPAR ON NM
3.163B BRL15.84 BRL+0.06%763.3K0.822.646B BRL−1.01 BRL−195.24%0.85%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
CGAS3COMGAS ON
3.073B BRL118.08 BRL+0.06%3000.9415.926B BRL44.572.65 BRL−79.49%9.92%Công ty dịch vụ công cộng
TOTS3TOTVS ON EJ NM
3.057B BRL34.36 BRL−0.69%3.756M1.1220.894B BRL27.571.25 BRL+62.79%1.28%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
MYPK3IOCHP-MAXIONON NM
3.055B BRL12.36 BRL−1.04%1.386M1.261.883B BRL−0.68 BRL−119.99%9.17%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
SBSP3SABESP ON NM
3.029B BRL67.66 BRL−0.41%2.08M0.7246.246B BRL15.524.36 BRL−2.20%1.89%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
OIBR3OI ON N1
2.974B BRL0.67 BRL0.00%2.583M0.6023.357M BRL−37.95 BRL−563.46%0.00%Truyền thông
Theo dõi
SMFT3SMART FIT ON NM
2.767B BRL24.72 BRL+2.53%2.781M1.3114.492B BRL33.070.75 BRL1.43%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
ALUP3ALUPAR ON N2
2.717B BRL9.78 BRL−1.01%5.7K0.518.911B BRL11.940.82 BRL−20.86%6.36%Công ty dịch vụ công cộng
CYRE3CYRELA REALTON NM
2.652B BRL22.83 BRL−0.74%7.114M1.058.778B BRL9.492.40 BRL+12.26%2.24%Tài chính
Mua
GGPS3GPS ON NM
2.598B BRL18.800 BRL+2.23%2.69M1.6512.637B BRL21.230.89 BRL+29.55%1.38%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AESB3AES BRASIL ON NM
2.471B BRL11.350 BRL+0.18%1.749M0.986.942B BRL41.840.27 BRL0.94%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
RAPT3RANDON PART ON N1
2.405B BRL10.55 BRL+0.48%5.7K0.393.658B BRL8.331.27 BRL−22.15%4.53%Sản xuất Chế tạo
Mua
DASA3DASA ON NM
2.373B BRL9.40 BRL0.00%173.2K0.427.075B BRL−1.31 BRL−114.53%1.03%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
SMTO3SAO MARTINHOON NM
2.37B BRL28.80 BRL−1.81%4.423M1.989.976B BRL9.832.93 BRL−32.92%4.31%Công nghiệp Chế biến
Mua
MRVE3MRV ON NM
2.263B BRL9.43 BRL−0.42%9.393M0.765.299B BRL−0.50 BRL−156.28%4.20%Tài chính
Sức mua mạnh
PRIO3PETRORIO ON NM
2.225B BRL44.55 BRL+5.02%16.67M1.3137.785B BRL8.305.37 BRL+34.59%0.00%Năng lượng Mỏ
Mua
HYPE3HYPERA ON NM
2.218B BRL35.56 BRL−0.45%1.561M0.4422.482B BRL12.892.76 BRL+9.12%3.46%Công nghệ Sức khỏe
Mua
ENAT3ENAUTA PART ON NM
2.091B BRL15.08 BRL+2.59%1.634M0.983.968B BRL57.470.26 BRL−92.24%0.99%Năng lượng Mỏ
Mua
CAML3CAMIL ON NM
2.063B BRL8.00 BRL0.00%865.7K0.722.736B BRL10.430.77 BRL−38.10%3.61%Công nghiệp Chế biến
Mua
WHRL3WHIRLPOOL ON
2.06B BRL4.15 BRL0.00%5.3K0.416.26B BRL17.500.24 BRL−34.19%9.48%Khách hàng Lâu năm
GUAR3GUARARAPES ON NM
2.012B BRL6.49 BRL−1.96%1.333M0.523.24B BRL−0.32 BRL−163.61%8.48%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
MOVI3MOVIDA ON NM
2.011B BRL11.82 BRL−0.42%2.428M0.721.562B BRL−0.12 BRL−105.54%4.83%Tài chính
Sức mua mạnh
MDIA3M.DIASBRANCOON NM
1.847B BRL37.20 BRL+0.62%444.9K0.4512.561B BRL22.351.66 BRL−9.00%0.46%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
REDE3REDE ENERGIAON
1.774B BRL6.46 BRL−0.77%3.3K0.7013.633B BRL9.370.69 BRL−5.12%11.01%Công ty dịch vụ công cộng
LIGT3LIGHT S/A ON NM
1.718B BRL6.29 BRL+3.80%1.086M1.342.343B BRL−14.65 BRL−1716.09%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
VVEO3VIVEO ON NM
1.694B BRL13.950 BRL−0.71%456.6K0.684.503B BRL24.550.57 BRL−41.83%1.98%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
TAEE3TAESA ON N2
1.675B BRL11.99 BRL−0.08%101.4K0.9612.436B BRL4.542.64 BRL−50.86%8.10%Dịch vụ Công nghiệp
VAMO3VAMOS ON NM
1.663B BRL9.280 BRL−1.59%4.5M0.9310.174B BRL14.690.63 BRL+13.43%3.00%Tài chính
Mua
SLCE3SLC AGRICOLAON NM
1.663B BRL38.68 BRL+0.47%3.137M1.448.433B BRL7.475.18 BRL−10.00%6.92%Công nghiệp Chế biến
Mua
MOAR3MONT ARANHA ON
1.652B BRL399.36 BRL+2.93%1000.714.893B BRL5.5372.18 BRL+737.25%3.99%Tài chính
BHIA3CASAS BAHIA ON NM
1.642B BRL0.510 BRL−3.77%90.087M1.291.212B BRL−1.10 BRL−1053.57%0.00%Bán Lẻ
Bán
ALOS3ALLOS ON NM
1.637B BRL24.98 BRL−0.95%3.421M0.8814.321B BRL2.798.97 BRL+724.45%2.08%Tài chính
Mua
DXCO3DEXCO ON NM
1.619B BRL7.62 BRL+2.83%3.469M1.326.051B BRL7.531.01 BRL−28.61%3.44%Sản xuất Chế tạo
Mua
EQPA3EQTL PARA ON
1.615B BRL7.47 BRL−1.06%12.2K1.0616.507B BRL7.820.96 BRL+52.54%12.06%Công ty dịch vụ công cộng
UNIP3UNIPAR ON
1.596B BRL67.71 BRL+1.35%7.1K0.877.369B BRL9.047.49 BRL−58.26%16.53%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
BRGE3ALFA CONSORCON
1.537B BRL11.22 BRL−1.58%2000.15814.027M BRL17.370.65 BRL−39.44%0.00%Tài chính
TRPL3TRAN PAULISTON N1
1.462B BRL32.75 BRL+0.09%8000.5218.515B BRL9.113.60 BRL−16.25%3.24%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
POMO3MARCOPOLO ON N2
1.431B BRL5.50 BRL−0.54%124.4K0.446.111B BRL6.520.84 BRL+207.18%2.55%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CEEB3COELBA ON
1.414B BRL39.99 BRL+0.03%2000.297.196B BRL6.336.32 BRL+2.86%11.41%Công ty dịch vụ công cộng
DIRR3DIRECIONAL ON ED NM
1.341B BRL19.95 BRL+0.50%799.4K0.343.362B BRL10.021.99 BRL+68.09%5.86%Tài chính
Mua
CBAV3CBA ON NM
1.327B BRL4.230 BRL+3.93%5.422M1.272.754B BRL−0.65 BRL−125.46%8.17%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
SAPR3SANEPAR ON N2
1.311B BRL5.30 BRL−1.30%319.2K1.108.332B BRL5.380.99 BRL+31.52%6.41%Công ty dịch vụ công cộng
CEED3CEEE-D ON
1.3B BRL21.47 BRL−1.20%1000.431.465B BRL−5.76 BRL+54.64%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
COGN3COGNA ON ON NM
1.296B BRL3.33 BRL+0.91%20.47M0.956.052B BRL−0.16 BRL−15.05%0.00%Dịch vụ Thương mại
Theo dõi
CSMG3COPASA ON NM
1.251B BRL19.97 BRL−0.55%933.7K0.427.572B BRL5.863.41 BRL+102.13%8.36%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
JSLG3JSL ON NM
1.232B BRL11.09 BRL−1.25%165.7K0.243.158B BRL8.271.34 BRL+130.67%4.08%Vận chuyển
Sức mua mạnh
INTB3INTELBRAS ON NM
1.202B BRL21.810 BRL0.00%588.1K0.487.145B BRL13.721.59 BRL+24.12%2.40%Dịch vụ Công nghệ
Mua
TELB3TELEBRAS ON
1.2B BRL16.89 BRL−0.53%2000.171.36B BRL−0.13 BRL+95.07%0.00%Truyền thông
YDUQ3YDUQS PART ON NM
1.182B BRL21.61 BRL+1.98%3.309M0.846.376B BRL33.420.65 BRL1.27%Dịch vụ Thương mại
Mua
TTEN33TENTOS ON NM
1.146B BRL10.800 BRL−2.17%1.491M1.235.382B BRL8.621.25 BRL+21.55%1.07%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
TUPY3TUPY ON NM
1.143B BRL25.68 BRL−0.16%324.3K0.773.702B BRL9.172.80 BRL−21.03%4.34%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
CEAB3CEA MODAS ON NM
1.12B BRL8.42 BRL+0.96%1.788M0.442.595B BRL56.470.15 BRL0.00%Bán Lẻ
Theo dõi
GMAT3GRUPO MATEUSON NM
1.117B BRL6.320 BRL−3.95%6.154M0.9113.963B BRL12.210.52 BRL+20.24%0.00%Bán Lẻ
Mua
CURY3CURY S/A ON ED NM
1.109B BRL16.59 BRL+0.12%1.561M0.734.842B BRL11.661.42 BRL+21.09%3.50%Tài chính
Sức mua mạnh